vrijdag 18 september 2009

Opnieuw aankomst : zwartkoppen en roodborsten.

Bij vertrek uit de zwaluw blijkt dat de wind verder is afgezwakt. Sterker nog: er staat helemaal geen wind meer! Het is ook bijna onbewolkt, de sterrenhemel is prachtig en op het wad kun je de lichten van de boten tot grote afstand zien, zelfs de verlichting van Harlingen is zichtbaar. Omdat m’n fiets gisteren dus niet meer te repareren was zat er niets anders op dan vandaag maar alleen naar de baan te gaan. Zonder accu want voor dat gewicht schatte ik de fiets van Hanneke niet sterk genoeg. De netten bleken opgerold al nat van de dauw te zijn en voor het lopen van de eerste ronde zat er alleen maar meer nattigheid op. Toch was de ritselindex in de struiken hoopgevend. Op meerdere plekken hoorde je vogels uit de struiken vertrekken en ik hoorde ook op 2 plaatsen een vogel van het looppaadje opspringen. Meestal zijn dat lijsters, soms houtsnippen. De 1e ronde gaf weer eens blijk van de betrouwbaarheid van die ritselindex. Vooral de netten bij de luidsprekers hadden leuke aantallen vogels. Ik kwam met zeker 60 vogels in de hut terug. Snel begonnen met ringen en met de wetenschap dat er toch nog steeds een kat op de baan rondspookt heb ik besloten om niet alle vogels volledig door te meten maar de vleugellengte achterwege te laten. Dat kan altijd later nog bij een deel dat weer teruggevangen wordt. De vangst bestond voor het grootste deel uit roodborsten, maar na een paar dagen van vrijwel afwezigheid waren er nu ook weer zwartkoppen. De meesten daarvan moeten slapers zijn geweest want ze hadden tot het maximum bereikte vetgraden. Er zat er zelfs één bij met een gewicht van 25,1 gram. Voor de zekerheid en om een beeld te krijgen wat me te wachten stond ben ik de 2e ronde maar gaan lopen voordat de laatste vogels weg waren. Geen kat bij de netten gehad, maar er bleken net zoveel of meer vogels te hangen dan in de 1e ronde en er vlogen er nog steeds bij in. Dus besloot ik dat extra assistentie wel zo veilig zou zijn. Met de wetenschap dat Leon Kelder al op het eiland aanwezig was om in het weekend de wadvogeltelling uit te gaan voeren heb ik via Hanneke contact met hem opgenomen om te vragen of ie kon komen helpen. Enige tijd later arriveerde hij samen met Carl Zuhorn en hoefde ik mij dus geen zorgen meer te maken over de veiligheid van de vogels in de netten en kon ik vanaf dat moment gewoon alles weer meten. De gewichten van de zwartkoppen liepen terug en ook bij de roodborsten was te merken dat de latere rondes de mindere goden brachten dus er waren niet alleen slapers op de baan maar er was ook zeker aankomst. Er was ook duidelijk aankomst van zanglijsters en heggenmussen maar het bleek al snel dat die nog geen zin in een stop hadden want ze gingen als een speer door en waren niet naar beneden te krijgen. Ook was er weer vaker het iele roepje van overvliegende boompiepers te horen maar ook die lieten zich vanmorgen niet vangen. Na 10 uur vielen de vangsten abrupt terug en kon ik Leon en Carl bedanken voor de hulp. Tegen 11:15 uur verscheen de grote klusbus van onze opvolger, Gerrit Bochem naast de ringhut. Hij heeft de nieuwe energie-installatie met zonnepanelen meegebracht en moest dus even met de bus doorrijden tot de hut. Deze installatie hebben we kunnen aanschaffen dankzij een subsidieverstrekking van vogelbescherming Nederland en zal ons van een nieuwe kermis aan vogelgeluiden en …. warm water voor koffie of thee voorzien. In de eerstvolgende ronde die Gerrit en z’n assistent André Taam meelopen vangen we een vuurgoudhaan. De 1e voor het seizoen. Daarmee is het mooi geweest en tijd om af te sluiten. Er staan dan weer 155 nieuwe vangsten op de lijst. De netten zitten om 12:30 uur dicht en na de bespreking van alles wat de opvolgers moeten weten brengt Gerrit mij naar de Zwaluw en haalt ons later daar weer op om ons naar de boot te brengen. Onze tweeweekse periode loopt hiermee ten einde en Gerrit neemt het stokje dus over. Wij kunnen terugkijken op weer een succesvolle periode maar met in de 2e week wat tegenvallende vangsten door de lang aanhoudende te harde wind.
Het eiland is inmiddels zonovergoten en dat brengt de nodige mensen op de been. De Postweg is vol met fietsers en de terrassen in het dorp zitten goed vol. Nog snel even naar de warme bakker gelopen om 2 van de lekkerste suikerbroden van Nederland (dat vind ik ten minste…) te scoren en daarna snel de boot op. We laten vossenvlie met momenteel ongetwijfeld de hoogste dichtheid aan schietstoelen en hoogzitten voor 3 weken achter ons om in Oktober terug te keren voor de traditionele lijsterweken.

Dagtotaal:
Winterkoning 5 / 2
Tjiftjaf 13 / 1
Heggenmus 10 / -
Fitis 2 / -
Roodborst 45 / 2
Vuurgoudhaantje 1 / -
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Zanglijster 1 / -
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Pimpelmees - / 1
Kleine Karekiet 10 / 2
Spreeuw 1 / 1
Grasmus 1 / -
Vink 2 / -
Tuinfluiter 1 / -
Rietgors 1 / -
Zwartkop 49 / -
---------------------------------
Totaal: 146 nieuw geringde & 9 teruggevangen exemplaren, 19 soorten.

donderdag 17 september 2009

Eindelijk...

minder wind! Daar snakten we naar.
Bij vertrek naar de baan om 05:30 uur staat er een zwakke wind van maximaal 3 bft, nog steeds in de Noordoosthoek. Tijdens het fietsen naar de vinkenbaan zijn er al piepjes van zanglijsters te horen dus de verwachtingen nemen toe naar mate de baan naderbij komt. Ook tijdens het openschuiven van de netten piept en tikt het in de lucht. De ritselindex van in de struiken aanwezige vogels blijft echter vooralsnog volledig uit. Bij het lopen van de 1e ronde gaan de verwachtingen aan gruzelementen. Slechts 20 vogels, waarvan 6 zanglijsters, enkele roodborsten, een paar heggenmussen en maar liefst 3 sprinkhaanzangers. Maar goed, eigenlijk was ik er al een beetje bang voor. Gisteravond was op de Birdtam vogelradar-site (zie onderaan deze pagina bij de links) vooral vertrek te zien in Noord-Duitsland en Denemarken. Dat zijn dus vogels die 's nachts geacht worden Nederland al te passeren. Als ten noorden van dat gebied met intensieve vogeldichtheden dan weinig vertrekt heb je hier in het Noorden van het land het nakijken. Tegen 9 uur is het met het vangen al stevig aan het inzakken. In de lucht is dan slechts nog wat zichtbare trek van enkele boompiepers en wat meer graspiepers. De toename van deze soorten zet gestaag door dus. In de 4e Kroonspolder zien we een smelleken laag over het riet vliegen. Hij verdwijnt in de struiken tegen de helling aan de overkant en meteen daarna verschijnen er in hetzelfde kijkerbeeld meerdere boerenzwaluwen die langs de helling jagen en profiteren van de opstijgende warme lucht. We ontvangen vandaag weer belangstellenden voor de excursie. Ook voor dat aantal deelnemers is de verwachting hoger dan de opbrengst. Slechts 2 personen verschijnen en ze zijn feitelijk ook nog eens een kwartier te vroeg op de baan ook. Naast deze 2 personen komen ook Carl Zuhorn en Leon Kelder even buurten. Ze zijn al even aan het zeetrek kijken geweest op het duin en hebben daar o.a. jagers en een zwartkopmeeuw gezien. Ook hen was het al opgevallen dat er maar weinig zichtbare trek was te beleven. Als ik voor de bezoekers de werking van de vinkenbaan sta uit te leggen stort er zich ineens een sperwer laag tussen de netten en vliegt door één van de looppaadjes. Meteen krijg ik een beeld van een herhaling van eerder deze week voor ogen en sprint in die richting. ditmaal zie ik de vogel echter nergens meer terug.
Na het middaguur was het met de vangsten volledig gebeurd en werden de netten op het inmiddels haast traditionele tijdstip van 14:30 uur weer gesloten. En even traditioneel verschijnen er dan weer boerenzwaluwtjes boven het pad. Als we willen vertrekken blijkt de achterband van mijn ATB leeg te staan. Dat wordt dus plakken. Maar als er na het plakken lucht in de band geblazen moet worden blijkt de ene aanwezige fietspomp een onjuiste aansluiting te hebben en geeft de andere na een paar halen de geest. dat wordt dus lopen met fiets en accu...
Maar gelukkig was er een medewerker van Staatsbosbeheer in de polder aan het werk en die wil net met de Gator naar het kantoor. Dus gooien we de fiets en accu achterin het bakkie en spring ik op de andere fiets naar de zwaluw. daar gaan we meteen aan de slag met een andere fietspomp en breekt vrijwel meteen niet de fietspomp maar het ventiel van de fietsband af. dus nog steeds een lege band en morgen dus maar in m'n eentje op de andere fiets naar de baan. We genieten dan toch nog maar even na van het heerlijke zonnetje dat aan het eind van de middag nog tegen de zijgevel van de Zwaluw staat. Bij het vijvertje naast het huisje zitten regelmatig kneuen en witte kwikstaarten te drinken. de droogte op het eiland begint inmiddels zijn sporen aan de vegetatie na te laten. Diverse braamstruiken beginnen bruin blad te krijgen, bramen en lijsterbessen verdrogen en ook het blad van de lijsterbes verschrompelt en verdort. Alle plassen in de 3e Kroonspolder staan kurkdroog en voor ons is dit de eerste maal dat we in September 2 weken op Vlieland hebben geringd zonder dat er laarzen nodig zijn geweest.
Als we 's avonds om 23 uur de vuilniston naar het Posthuis brengen zien we dat de jagers weer met de lichtbakken in de weer zijn. Kennelijk zitten de vossen inmiddels in de boomtoppen van het bomenland want daar wordt op geschenen. Even later klinkt er een schot......

Dagtotaal:
Heggenmus 14 / 3
Zwartkop 3 / 1
Roodborst 5 / 5
Tjiftjaf 6 / 1
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Fitis 4 / -
Tapuit 1 / -
Bonte Vliegenvanger 3 / 1
Zanglijster 7 / -
Spreeuw 1 / -
Sprinkhaanzanger 3 / -
Vink 3 / -
Rietzanger 1 / -
Groenling 1 / -
Kleine Karekiet 5 / 2
Rietgors 4 / -
-----------------------------
Totaal: 62 nieuw geringde exemplaren en 13 terugvangsten, 16 soorten.