zaterdag 12 september 2009

Het kan nog minder.

Bij vertrek naar de baan bleek dat het vannacht iets geregend had. En in de ringhut aangekomen bleek dat het dak op 3 plekken iets gelekt had. Da's geen best signaal als de nattere tijd nog moet gaan komen... Tijdens het netten openschuiven constateerde ik al dat het helemaal stil was in het terrein, ritselindex nul dus. Tegen het eind van de schemer klonk er alleen even wat getik van invallende roodborsten, maar verder niets. Gisteravond was op de wolken- en regenradar prachtig te zien hoe een open zone tussen twee bewolkings- en regenbanden precies over de Waddeneilanden lag met de regen bij daglicht ten zuiden van de eilanden. kortom, een scenario voor doorvliegen tot voorbij de eilanden. En het leek erop dat dat exact was wat nu plaatsvond. Tja, dat soort dagen heb je er ook bij; we berusten in de situatie en realiseren ons dat we nu eens meer toekomen aan het kijken naar de prachtige omgeving waarin we mogen vertoeven. Tevens is er nu tijd om het slagnet van de vinkenbaan eens te proberen te gebruiken. Er is lichte dagtrek van graspiepers maar ze blijven consequent in het hout zitten en komen niet op het slag. Toch weet ik de eerste 2 vogels van het seizoen op de baan te slaan: tjiftjaffen! hoe vang je die nu met een slagnet? Gewoon, een gevangen tjiftjaf eventjes in een kooitje op het slag en in no time zit er een ander bovenop. En zo geschiedde dus tot 2 maal toe. Daarna was het gebeurd en vielen de vangsten helemaal stil. We zagen vandaag ook weinig andere vogels over komen vliegen, wel een man bruine kiekendief, een blauwe reiger die werd aangevallen door een kokmeeuw, een boven de netopstelling jagende sperwer en een stuk of 5 tapuiten in de gemaaide polder. Af en toe kwam er een boompieper over en er leken iets meer houtduiven ter plaatse dan in de afgelopen dagen. Verder doken er ineens vlak voor het opruimen enkele tientallen boerenzwaluwen op, de eersten die we zwijgzaam hebben zien passeren, dat schijnen de echte trekkers te zijn. op de wand van de ringhut zien we nog weer een rood weeskind zitten; als de zon in de middaguren te fel wordt is ie vlot verdwenen.
Om 14:30 uur hebben we alle netten gesloten en met wederom een accu achterop de fiets koersen we richting die andere Zwaluw...

Dagtotaal:
Heggenmus 2 / 1
Tuinfluiter 2 / -
Roodborst 3 / 1
Zwartkop 7 / 2
Gekraagde Roodstaart 6 / -
Tjiftjaf 6 / -
Tapuit 1 / -
Fitis 1 / 1
Rietzanger - / 2
Spreeuw 2 / -
Kleine Karekiet 1 / 4
Rietgors 2 / -
---------------------------------------------
Totaal: 33 nieuw geringde en 11 teruggevangen exemplaren, 12 soorten

vrijdag 11 september 2009

Minder maar leuker.

Wederom staat de wind bij vertrek om 05:30 uur in de Noordoosthoek en waait met een kracht van 4-5 bft. Op de baan staan de netten al vlot open en tijdens het openzetten stel ik al vast dat de ritselindex op 0 staat. In tegenstelling tot voorgaande dagen bleef de 1e ronde dan ook erg rustig. slechts een stuk of 12 vogeltjes, vooral roodborsten, een paar zwartkoppen en 2 gekraagde roodstaarten. En veel betere rondes liepen we deze ochtend niet. In de derde ronde dacht ik dat we aan het einde van 1 van de netsecties een vogelbewaarzak hadden laten hangen. Maar vervolgens kwam ook meteen de gedachte op van: maar we hangen toch geen zakjes op aan een doodlopend pad? Bij nadering bleek het dus om een adulte kokmeeuw te gaan. Het zal één van de tientallen vogels zijn die sinds het maaien van de 3e kroonspolder daar lopen te foerageren. Een echt niet alledaagse vangst in ene mistnet voor zangertjes. Tijdens de volgende ronde zie ik in de polder een sperwer achter een groepje spreeuwen aan jagen. De vogel gaat even kort op het gemaaide veld zitten nadat een spreeuw wordt misgeslagen. Maar al snel sprint de vogel opnieuw achter een groepje spreeuwen aan en pest er 4 uit een groepje in één van onze mistnetten. De sperwer zelf zeilt laag over de netopstelling over de duindoornstruiken in de richting van het paadje dat naar de volgende netsectie leidt. Ik sluip stilletjes dat paadje in, hoor een zwartkop hevig alarmeren en pest de sperwer op die meteen het dichtstbijzijnde net inkukelt. Een sprint is amper nodig om de eerstejaars vrouw te vangen. Een mooi beest met op de onderkant van de vleugels allemaal vlekken van bessensap. Driemaal raden wat deze vogel de afgelopen dagen als stapelvoedsel heeft gehad. Nee..... geen bessen.
Al om 11 uur zakken de anatallen terug tot een paar vogels per ronde. we besluiten om nog wat onderhoud ana de baan te gaan uitvoeren en daarna te gaan stoppen. Ondertussen rijdt de vrachtwagen van de loonwerker af en aan om het maaisel uit de polder af te voeren en treffen de jagers voorbereidingen om morgen kennelijk weer een vossendag te houden. De schiettorens die in de polder lagen zijn verplaatst naar andere plekken en overeind gezet. Wij fietsen tegen de wind in terug naar de zwaluw om van daaruit door te gaan naar het dorp om boodschappen te halen. Als we bij het huisje aankomen krijgen we een lift van de schilder die bij de zwaluw met de kozijnen aan het werk is. Op die manier hoeven we ons niet te haasten en keren we met de laatste bus terug naar het Posthuis. In het dorp spreek ik Folkert nog. Hij vertelt dat hij circa drie maand geleden een ring heeft ingediend bij de ringcentrale maar nog nooit iets heeft teruggehoord. Het was volgens hem een kleine rng die met DP begon. Dat kan volgens mij gene nederlandse ring zijn geweest, of het moet AP zijn geweest. Als je een letter fout afleest en dus een niet bestaande ring indient hoor je er inderdaad ook nooit weer iets van terug... hij wil de ring thuis toch nog eens opzoeken...
Dan nog even over de Zwartkop van Schier: deze blijkt de dag voordat wij hem terugvingen te zijn geringd, om 11 uur losgelaten en hier tussen 08 en 09 uur de volgende dag in de netten te zijn gevlogen. Een echte eilandhopper dus die meteen de volgende nacht z'n reis heeft voortgezet. Toch knap om dan de volgende dag ook weer op dat ene kleine plekje op zo'n eiland mistnetten te vinden. Het lokgeluid bewijst hiermee weer haar verdienste. De afstand is voor zo'n vogel niet bijzonder, ze kunnen een paar honderd kilometer per nacht afleggen. Het leuke schuilt er in dit geval in dat het een vogel betreft die beide plekken op de wadden bezoekt waar ik ook actief ben...

Dagtotaal:
Sperwer 1 / -
Braamsluiper 1 / -
Kokmeeuw 1 / -
Grasmus 1 / -
Boompieper 1 / -
Tuinfluiter 3 / -
Winterkoning 1 / -
Zwartkop 8 / 1
Heggenmus 1 / -
Tjiftjaf 5 / -
Roodborst 10 / 3
Fitis 5 / -
Witgesterde Blauwborst 1 / -
Bonte Vliegenvanger 2 / -
Gekraagde Roodstaart 7 / -
Baardmannetje 1 / -
Rietzanger 1 / 1
Spreeuw 4 / -
Kleine Karekiet 4 / 1
-------------------------------
Totaal: 59 exemplaren nieuw geringd en 5 teruggevangen, 19 soorten

donderdag 10 september 2009

Minder maar toch meer...

Met de wind in de noordoosthoek was het vanmorgen met de accu achterop de fiets makkelijk om op de baan te komen. Na het openzetten van de netten bleek ineens het lokgeluid uit te vallen. De accu die gisteren nieuw beladen aangesloten was. Dat is balen want dat kan niet anders betekenen dan dat de kwaliteit ervan enorm aan het teruglopen is. Daarmee zouden we nu al terugvallen naar slechts 2 accu's... Bij het ochtendgloren waren er weer piepjes van zanglijsters te horen. In de 1e ronde hingen er dan ook 3 in de netten waarvan er 2 al duidelijk trekvet hadden. In die ronde werd het ook snel duidelijk dat er weer wat nieuwe aanvoer was geweest. Er hingen in de schemer al 2 bonte vliegenvangers, een paar gekraagde roodstaarten en weer een paar meer roodborsten in de netten. Van die laatste is nu goed merkbaar dat het er elke dag een paar meer worden. Ook zijn er weer wat grasmussen binnengekomen. Meest opvallende verandering is de forse terugloop in aantallen van de zwartkop. Wel hebben we daar vanochtend weer een onbekende Nederlandse ring erbij die mij toch wel wat bekender voorkomt... het blijkt er één van Schiermonnikoog te zijn! Nu nog even afwachten in hoeveel dagen deze vogel hierheen zal zijn gekomen. Een echte eilandhopper dus. Van de eerder gevangen andere zwartkop met onbekende ring weten we inmiddels dat die door Bert Winters in Juni in Den Oever is geringd als juveniele vogel. Nu dus na voltooide postjuveniele rui een mooie man. We kunnen om 11 uur de deelnemers aan de excursie (7 personen) een mooi aantal soorten laten zien en er zijn weer wat mensen die zelf al aangeven dat ze nu anders naar vogels kijken dan voorheen.
In de gemaaide polder lopen inmiddels een stuk of 50 kokmeeuwen te foerageren op de uitgemaaide insecten en salamanders, een feestmaal voor ze. Ook zien we de eerste watersnippen al van het veld opvliegen. We hebben vandaag opnieuw een domper in de vorm van wederom 6 katslachtoffers in de netten. Bij het openzetten hoorde ik al geritsel in de struiken en Hanneke heeft een rode kater bij de netten gezien; voor diegenen die mochten twijfelen, het is dus echt een kat. Tegen 13 uur valt de vangst stil, verrichten we nog een paar klusjes en sluiten we om 15 uur de netten. Toch krijgen we nog een toegift in de vorm van de 1e waterral van het seizoen; een juveniele vogel in jeugdkleed die gezien zijn gewicht ook prima lijkt te hebben geprofiteerd van de rijk gedekte dis op het gemaaide veld. Andere highlight was vandaag de vangst van een tapuit die we op basis van de biometrie tot de Groenlandse tapuit mogen bestempelen. al met al sluiten we dus af met weliswaar minder vogels dan voorgaande dagen, maar toch nog een mooi aantal.

Dagtotaal:
Waterral 1 / -
Braamsluiper 1 / -
Winterkoning 1 / -
Grasmus 3 / -
Heggenmus 2 / 1
Tuinfluiter 7 / -
Roodborst 11 / -
Zwartkop 36 / 6
Gekraagde Roodstaart 7 / -
Tjiftjaf 6 / 1
Tapuit 1 / -
Fitis 7 / 1
Merel 1 / -
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Zanglijster 4 / -
Bonte Vliegenvanger 2 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Pimpelmees 1 / -
Rietzanger 5 / -
Groenling 1 / -
Kleine Karekiet 9 / 3
Rietgors 3 / -
---------------------------------------
Totaal: 111 nieuw geringde en 12 reeds geringde exemplaren, 22 soorten

woensdag 9 september 2009

Gaan en komen, of komen en gaan?

De wind is in de afgelopen nacht omgegaan naar het Noorden en is ook weer wat aangewakkerd tot 5 bft. Het stinkt in de Zwaluw in ieder geval niet meer naar rotte eieren... De rottende zeesla op het nabijgelegen Posthuiswad zorgde er de afgelopen dagen met de zuidelijke wind voor dat het niet echt lekker rook op het eiland. Bij het openzetten van de netten kwam er in het schijnsel van het maanlicht een velduil nieuwsgierig kijken waar we mee bezig waren. In de struiken was duidelijk minder beweging van vogels merkbaar, maar het geluid bleek ook uit te zijn op het moment dat we bij de hut aankwamen; accu leeg...$%&*@#$%
De 1e ronde leverde een behoorlijke tegenslag op. We hadden uiteindelijk helemaal geen slechte aantallen in de netten, maar we ontdekten dat op maar liefst 5 plaatsen een vogel door een kat uit het net gevreten was.. vreselijk. Dit komt met alle zwerfkatten op de eilanden af en toe voor, maar 5 op een dag heb ik nog nooit meegemaakt. En het zou daar niet bij blijven want later zouden er verspreid over de dag nog 2 bijkomen...
De meest talrijke soort voor vandaag was zoals te verwachten wederom de zwartkop. Aan de conditie van de vogels was goed te zien dat de meest fitte vogels gisteravond vertrokken zijn en dat er kennelijk nieuwe vogels voor zijn teruggekomen want we vangen er vooral veel zonder trekvet. Dit gaat vooral op voor de zwartkop; bij de tuinfluiter lijkt het er op dat er alleen wegtrek is geweest. Toch krijgen we later op de ochtend ineens wel weer te maken met zwaardere vogels. Rond het middaguur begint het loonbedrijf in ons deel van de polder met het maaien van het gras en riet. In rap tempo wordt de polder omgevormd van riet- en zeggevegetatie in een strak biljartlaken. Als je bijzondere planten wilt behouden moet je nu eenmaal maaien. Voor ons is het daarmee spannend wat de dag van morgen zal gaan brengen want zo'n verandering in het habitat trekt altijd weer een aantal andere soorten aan zoals spreeuwen, piepers en kwikstaarten.
We hebben vandaag bij de (toegenomen aantal) terugvangsten een paar vogels met oude ringen teruggevangen, een kleine karekiet die waarschijnlijk niet door ons is geringd en 2 eigen rietgorzen van voorgaande jaren. Vooral die laatste 2 hebben we aan de maaiwerkzaamheden te danken. Hans van Heijningen heeft ons vanmiddag verlaten; we hebben hem niet achteraf hoeven op te bellen om te vertellen welke bijzondere soort hij misgelopen heeft, want dat stukje ringersbijgeloof bleef vandaag bij bijgeloof. Het is vandaag op een paar sputters om 7 uur na drooggebleven, de vrijwel volledige bewolking trok al vroeg in de ochtend open en 's middags zaten we volop in de zon. De wind bleef de hele dag doorstaan met 4 bft draaiend van noord naar Noordoost.

Dagtotaal:
Winterkoning 1 / -
Grasmus 4 / -
Roodborst 1 / 2
Tuinfluiter 2 / 2
Paapje 1 / -
Zwartkop 106 / 7
Merel 2 / -
Tjiftjaf 3 / 6
Sprinkhaanzanger 1 / -
Fitis 2 / 1
Rietzanger 3 / 2
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Kleine Karekiet 9 / 5
Pimpelmees 1 / -
Spotvogel 1 / -
Spreeuw 1 / -
Braamsluiper 3 / -
Rietgors 1 / 3
-----------------------------------
Totaal: 171 exemplaren, 18 soorten

dinsdag 8 september 2009

De Sylvia's vallen weer, en meer....

Het was afgelopen avond en nacht heerlijk rustig en zacht. Er stond laat op de avond nog maar een heel zwak windje uit de Zuidwesthoek. Op het moment dat we tegen zessen op de vinkenbaan arriveren staat er ongeveer 1 bft. Het geluid was op de Postweg al duidelijk hoorbaar. En meteen bleek dat de ritselindex deze ochtend vele malen hoger lag dan we de voorgaande 2 dagen hadden ervaren. Dat beloofde dus goeds, en zo geschiedde. Bij het lopen van de 1e ronde zeilden de vogels aan alle kanten om onze oren. Bij de luidspreker in het wilgenbosje bij het rietnet heb ik prachtig kunnen zien dat de vogels met tientallen tegelijk van het hoge deel van het vangterrein in een bocht over het achterste rietnet vliegen en achter het bosje langs naar de luidspreker vliegen en/of doorvliegen in Zuidwestelijke richting. Een effect dat je bij nachttrekkers van dit formaat maar zeer zelden ziet maar eigenlijk alleen van lijstersoorten waarneemt. maar goed, het geeft wel aan dat er enorm veel aan het binnenkomen waren. Had ik het gisteren nog over mistnetten als notenbalken? Nu hingen er complete symfonieën in de netten. Kortom, het werd werken geblazen! In de 1e ronde hing er ook een adulte boerenzwaluw in één van de netten, precies op het moment dat ik een groepje omhoog zag klimmen om te overleggen wat ze vandaag eens zouden gaan doen. Er had dus duidelijk een groepje in het riet zitten slapen.
Net als gisteren bleek de meerderheid van de zwartkoppen veel trekvet te hebben en waren er maar enkelen die geheel zonder trekvet gevangen werden. Pas tegen 11 uur was merkbaar dat de aantallen wat terugliepen, maar het bleef goed doorsprokkelen. Tijd voor waarnemingen van overvliegende vogels was er vandaag vanzelfsprekend amper, want lange tijd werd in de hut doorgebracht. Op die manier was nog wel te horen dat er af en toe een paar groenpootruiters over kwamen vliegen. Tijdens de excursietijd kregen we vader en dochter van Eerde op bezoek. Twee jaar geleden hebben zij de as van moeder in de 3e kroonspolder uitgestrooid en nu komen ze jaarlijks nog even in overleg met SBB naar de plek terug. Voor de excursie hadden nog 4 personen belangstelling, maar zij arriveerden pas na 12 uur en kunnen dus alleen aanstaande donderdag een herkansing maken. het werd vandaag ook een warme en zonnige dag, de temperaturen liepen op tot 25 graden en mede door het felle zonlicht werd het 's middags toch echt snel rustig. Tijd om weer op te ruimen dus. Bij de totaaltellingen bleek dat we vandaag met 184 exemplaren voor de vinkenbaan een nieuw dagrecord aan zwartkoppen hadden gevangen.

Dagtotalen:
Winterkoning 3 / 1
Tuinfluiter 12 / 3
Heggenmus 1 / -
Zwartkop 184 / 5
Roodborst 4 / -
Tjiftjaf 6 / 1
Zanglijster 2 / -
Fitis 2 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Rietzanger 8 / -
Pimpelmees 2 / -
Kleine Karekiet 13 / 2
Spreeuw 1 / -
Braamsluiper 7 / -
Groenling 2 / -
Grasmus 1 / -
Rietgors 4 / -
----------------------------
TOTAAL : 254 nieuw geringd en 12 terugvangsten = 266 vogels.

maandag 7 september 2009

De Sylvia's vallen...

De wind is afgelopen nacht iets bijgedraaid en staat nu in Zuidwestelijke richting. Voor vertrek geeft de buienradar aan dat er buien rond en over het eiland passeren maar daar blijkt in de praktijk niets van te merken. Als we om 06 uur alle netten open hebben staan is er nog geen sputter gevallen. Tijdens het openschuiven van de netten merken we af en toe wat beweging in de struiken, maar dat stelt amper iets voor. De 1e ronde wordt echter een openbaring. De netten langs de dijk stellen iets teleur, maar als we de netten tussen de struiken bereiken blijkt het daar lekker vol te hangen en zien de netten eruit als de notenbalken van een muziekstuk. Het is zwartkop wat de klok slaat, maar er zitten ook tuinfluiters, enkele kleine karekieten en rietzangers tussen. Verder ‘the usual suspects’ voor de tijd van het jaar. Hans en ik besluiten om samen te gaan zitten ringen met ieder een eigen ringstreng om op die manier het tempo een stuk op te voeren, toch alle vogels te kunnen meten en op tijd weer langs de netten te kunnen lopen. Dat werkt, en na een stuk of 60 vogels volgt de volgende ronde vlot. Meestal levert die ronde meer op dan de 1e, maar dat gaat vandaag niet op. We hebben er nu net iets minder. Wellicht is de verklaring te vinden in het feit dat het merendeel van de eerste vogels veel vet hadden en dus waarschijnlijk gewoon de nacht tussen de netten hadden doorgebracht. In die 1e ronde heb je dan de meeste slapers wel te pakken. Het ziet er ook niet echt naar uit dat er echt trek is geweest, in ieder geval niet van de soorten die wij in de grootste aantallen vangen, zwartkop en tuinfluiter.
Tussen al dit sylvia-geweld bevindt zich ook een eerstejaars zwartkop met een Arnhem-ring van elders. De langstrekkende boerenzwaluwen zijn ook weer van de partij, maar zeker in lagere aantallen dan gisteren. Graspiepers komen er wel wat talrijker over. Om 11 uur zakken de vangsten heel snel in en lopen we ineens rondes van 5 vogels of minder. Wellicht verklaarbaar met het openbreken van de bewolking en de opnieuw aanwakkerende wind.
We zien nog een grote stern laag over de hut vliegen en even later merkt een spitsmuis dat het toch niet zo verstandig is om bij zonnig weer over de rijplaten op het pad te lopen. Het beestje pakt het probleem toch heel handig aan door zich telkens als het te heet onder z’n voeten wordt op de rug te rollen. Verder tot 2 maal toe een juveniele bruine kiekendief en een sperwer jagend boven het einde van de dijk. Door het zonnige weer komen er ook wat vlinders los, we zien enkele kleine vossen (nee, daarvoor hoeven we SBB niet te bellen), dagpauwoog, atalanta en een distelvlinder. In de hut treffen we op de wand ook nog een rood weeskind. Tijdens één van de rondes ziet Hanneke nog een zandhagedis van het looppaadje afrennen. Om 15 uur zijn de netten dicht en snellen we richting de Zwaluw over de Postweg waar we begeleid worden door de heerlijke geuren van vers gemaaid gras met daarin veel soorten kruiden maar met vooral de overheersende geur van munt. Het maaien in de 1e Kroonspolder is begonnen.
Aan het eind van de middag maken we een strandwandeling en zien we op zee een zeesleper waarvan duidelijk te zien is dat ie in brand staat. Een lange sliert rook verspreid zich over zee. Er lijken geen hulptroepen bij de boot aanwezig te zijn en later op de avond zien we in het NOS-journaal dat de brand pas kort voor onze waarneming was uitgebroken en dat de bemanning inmiddels van boord was gegaan. Het bleek om een sleepboot van de kustwacht te gaan die hiervoor onder naam Solo eigendom van Greenpeace was.

Dagtotalen:
Winterkoning 2 / 2
Grasmus 4 / 1
Heggenmus 1 / -
Tuinfluiter 7 / -
Roodborst 5 / -
Zwartkop 116 / 1
Witgesterde Blauwborst 2 / -
Tjiftjaf 2 / -
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Fitis 6 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Spreeuw 2 / -
Rietzanger 6 / -
Groenling 1 / -
Kleine Karekiet 3 / 1
Rietgors 2 / -
Braamsluiper 3 / -
-------------------------------
TOTAAL: 164 nieuw geringd en 5 teruggevangen = 169 exemplaren, 17 soorten

zondag 6 september 2009

Vlieland !

Gisteren weer afgereisd naar het Noorden. We gaan weer 2 weken ringen, ditmaal op vlieland. Sinds 1 September hebben we van de terreinbeheerder Staatsbosbeheer weer toestemming om de Kroonspolder te betreden. Normaal gesproken begint ons vangseizoen op 15 augustus, maar Vlieland zat met een vossenprobleem dat men eerst heeft geprobeerd op te lossen. Zo het zich nu laat aanzien tot op heden vergeefs want er zijn tot nu 2 vossen geschoten en er lopen er nog enkele. Omdat we gisteren redelijk op tijd in de haven van Harlingen aanwezig waren hebben we eerst nog enige tijd kunnen doorbrengen met het aflezen van de ring bij een kokmeeuw. We zagen ook nog een 2e geringde kokmeeuw, maar bij die vogel bleef het bij het vaststellen dat deze een ring uit Noorwegen droeg.
Na een ondanks de harde wind rustige overtocht werden we in de haven opgewacht door eilandbewoners sierd en Adéle de Graaf die ons weer eens fantastisch hebben geholpen door onze bagage en alle boodschappen voor de komende dagen naar de andere kant van het eiland te brengen zodat wij het stuk van 7 kilometer tegen de Noordwesten-wind in heel relaxt hebben kunnen fietsen. Bij het huisje van Staatsbosbeheer, de Zwaluw, zaten een paar groepjes van zo'n 30 kneuen in de luwte al foeragerend te schuilen voor de harde wind. 's avonds is de wind wat gaan luwen, maar is toch nog door blijven staan met zo'n 5 bft uit het Noordwesten.

Vanochtend om 5 uur opgestaan en met Hans van Heijningen naar de baan gefietst. Om 6 uur hadden we alle netten openstaan. Dit was mogelijk doordat de netten toch redelijk in de luwte stonden. In de 1e ronde na de ochtendschemer vingen we 12 vogels waarbij een blauwborst. Tijdens het openschuiven van de netten hebben we amper vogels bemerkt. Kortom, de ritselindex van Frans lag zeer laag en hetzelfde gold voor de vangstverwachting. De polder is kurkdroog zodat we zelfs zonder laarzen langs de netten kunnen lopen; ongekend voor de vinkenbaan op Vlieland. De komende week wil men gaan beginnen met het maaien van de vegetatie in de polder en dan gaat het polderpeil tijdelijk ook nog eens extra omlaag. De 2e ronde leverde 14 vogels op en de 3e zelfs 26, dus dat aag er al beter uit dan verwacht. Zoals in deze fase van het seizoen te verwachten vangen we een mix van veel soorten met als uitschieters kleine karekieten, zwartkoppen, tuinfluiters en rietzangers. Bij de tuinfluiters zowel exemplaren zonder trekvet van 16 gram als enkele volvette exemplaren van 24,5 gram. Ook meteen op de eerste vangdag een DRAAIHALS gevangen, een nieuwe handsoort voor Hans van Heijningen. Maar ja, hij is ook gewend om hier in November te ringen en dan zitten er hier net zoveel draaihalzen als eskimo's in Afrika. In de loop van de ochtend breekt de zon af en toe door de wolken, maar weet dit niet door te zetten. 's middags wordt het zelfs kil en somber weer. Samen met het uitzicht vanuit de hut op het vele dode hout aan de dijkvoet en op de dijkjes in de Kroonspolders bekruipt je al een beetje het Oktobergevoel. De sterfte onder de struiken wordt vooral veroorzaakt door de verder naar ons toe optrekkende verzilting van de 3e polder die sinds enkele jaren weer rechtstreeks in contact met de Waddenzee staat. Onze eerste vangdag levert ook nog een tapuit op en tevens vangen we 2 jonge ongeringde koolmezen die beiden duidelijk uit 2 verschillende nesten afkomstig waren en beide door de medewerkers van het NIOO tijdens hun nestkastonderzoek gemist zijn. Vanaf 11 uur passeren regelmatig kleine groepjes boerenzwaluwen laag over de netten en tussen de struiken door; we vangen er niet één van. Tegen 4 uur 's middags komen er 2 groepjes met resp. 12 en 10 blauwe reigers over de polder vliegen, onderweg naar Texel. om 5 uur vangen we vrijwel niets meer en sluiten we de netten. De kop is er af en we hebben voor vandaag 98 vogels op de lijst.

Dagtotalen:
Draaihals 1 / -
Grasmus 3 / 1
Winterkoning 4 / 2
Tuinfluiter 5 / 1
Heggenmus 5 / -
Zwartkop 14 / 1
Roodborst 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
Witgesterde Blauwborst 1 / -
Fitis 10 / 1
Tapuit 1 / -
Koolmees 2 / -
Rietzanger 12 / 1
Spreeuw 1 / -
Kleine Karekiet 18 / 2
Vink 1 / -
Braamsluiper 4 / -
Rietgors 2 / -
-------------------------------
Totaal: 88 nieuw geringd en 9 teruggevangen = 97 exemplaren, 18 soorten