woensdag 12 augustus 2009

Zwaluwen ringen.

Vanavond zijn we voor de derde maal op pad geweest voor de avondvangst van zwaluwen aan het Twentekanaal. De zwaluwen waren er wel, maar in veel kleinere aantallen dan we vorige week mochten ervaren. Nadat we de paar vogels die we deze avond in de netten kregen hadden gemeten bleek al wel snel dat we met een resterend deel van de groep van vorige week te maken hadden, danwel een groep nieuwe vogels die van elders afkomstig waren. Alle 5 boerenzwaluwen die we vanavond hebben gevangen hadden immers totaal geen trekvet en een veel minder ontwikkelde vliegspier. deze twee biometrische maten geven een indicatie voor de trekconditie waarin de vogel verkeert. Een vogel zonder trekvet en met een slecht ontwikkelde vliegspier heeft of grote honger of pas een zware inspanning in de vorm van een trek-etappe achter de rug. Meldingen van DE zwaluwenringer van Nederland, Bennie v.d. Brink bevestigen eigenlijk dit vermoeden. Hij meldt namelijk dat de slaapplaats waar hij ringt (aan het Veluwemeer) juist in de afgelopen week enorm is gegroeid. Van die slaapplaats is bekend dat daar veel zwaluwen uit alle delen van het land voorverzamelen voor de grote sprong naar het zuiden. We vingen vanavond ook nog 2 van de 12 aanwezige witte kwikstaarten die sinds de vorige vangavond ook op de vangplek waren verschenen. Weinig vogels dus, maar wel een prachtige rustige zomeravond.