dinsdag 10 november 2009

Regen brengt.... vogels !

Bij het opstaan blijkt het al 7,6 graden te zijn, de wind is Noord 3 bft, maar weer niet in het Glop, hier staat amper wind. Het blijkt sinds 6 uur te regenen, de regenbui trekt van NO naar ZW. Dat betekent weinig goeds want dat zal weinig vogels het eiland op brengen. En zo geschiedde. Toch nog 14 vogels in de eerste ronde waarvan 2 waterrallen. Er zitten duidelijk meer waterrallen in het terrein maar ze zijn minder actief. In de eerste ronde ook een bleke tjiftjaf. Op kleed neigt de vogel sterk naar de siberische tjiftjaf, maar heeft toch nog net te veel groenige zweem op de bovendelen en te veel geel aan de onderzijde en okselveren. Toch is het geluid duidelijk afwijkend van de gewone tjiftjaf en meer eentonig. We maken met de fotocamera niet alleen foto's maar ook een geluidsopname waar de CDNA zich over mag buigen.
We hadden de indruk dat de regen van korte duur zou zijn en zijn de rondes steeds gaan lopen zodra de laatste vogel weggeringd was. In de tussentijd wist de buizerd toch nog weer toe te slaan door een merel te tikken en te proberen mee te nemen. Na 11 uur is het enige tijd zo goed als droog en zitten we aan de rand van het regengebied. Dat regengebied krijgt vanaf dat moment echter tegendruk van een ander regengebied dat uit Groot Brittannië afkomstig is. Hierdoor blijft de regen stabiel liggen en draait heel langzaam weer iets het eiland op. Dat is het moment dat we tijdens het lopen van een ronde ineens het klassieke effect zien: late aankomst van merels en koperwieken die dan ineens voor de regen komen binnenvallen. In de uren daarna zien we vooral in de hogere randen van het vangterrein groepjes koperwieken en merels foerageren tussen de bladeren. En daar vangen we af en toe een leuk aantal vogels van en sprokkelen zo de dag al lopend door ondanks het feit dat het vrijwel onophoudelijk licht blijft regenen.
Ondertussen zijn de waterrallen ook weer actiever geworden en vangen we ze verspreid over de hele dag. En laat Joop van Ardenne nou net gisteren aan de telefoon hebben uitgesproken dat we vrijwel nooit andere soorten dan waterrallen in de kooien vangen…. Vandaag een adulte waterhoen en een roodborst. En die laatste zat zelfs in een kooi met volledig waterdekking onderin. Aan het eind van de middag volgt nog een goede lijsterronde (ze vertrekken even later gewoon dwars door de regen) en zo maken we ondanks bijna de gehele dag lichte regen nog de beste vangdag van deze week.
Het blijft regenen tot in het donker en pas om 20:30 uur is het echt droog. We wachten dus maar weer af wat de ligging van het regengebied (waarin naar verwachting de komende nacht maar heel weinig verandering zal komen) morgen zal brengen.
In de laatste vronde om 23:30 uur zit er nog een waterral (de eerstgeringde van vandaag) in de afgesloten winkelpassage van één van de kooien; dit deel heeft maar een kleine resterende opening. Tevens vangen we nog een waterral met de hand die op één van de middelste spanlijnen recht voor de luidspreker zit te kijken.

Waarnemingen : 1 geelgors laag rondvliegend boven de schapenweide tijdens daggeluid; 1 barmsijs ; regelmatig rond en overvliegende buizerd.

Dagtotalen: vers / terug
-------------------------------------

Waterral 15 / -
Zwartkop 1 / -
Waterhoen 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
Heggenmus 1 / -
Goudhaantje - / 1
Roodborst 1 / 7
Staartmees - / 1
Merel 31 / 6
Pimpelmees - / 2
Zanglijster 2 / -
Vink 2 / -
Koperwiek 19 / 2
---------------------------------------------
Totaal: 95 exemplaren, 13 soorten, 16:44 uren

Geen opmerkingen: