zondag 8 november 2009

Rallenbal

Bij aanvang van de dag troffen we windstil en dichte mist en een temperatuur van slechts 2,4 graden gemeten in Lauwersoog en daar gemeten een zuidenwind met 3 bft, maar daar is in het Glop totaal geen sprake van; dus wel windstil en kletsnatte netten. Het werd in plaats van een verwacht merelfestijn een rallenbal. Op meerdere plekken zagen we ze van de takken springen, over het pad rennen en op 2 plaatsen uit de netten rollen. Bij 2 kooien stond er nog 1 te zoeken naar de ingang. Één daarvan maakte uiteindelijk dankbaar gebruik van de overdekte winkelpassage die bij die uit 2 delen (????) bestaande kooi was aangebracht en liep dus tussen de 2 kooien door weer weg… grrrr. De kooi is nu weer gemodificeerd tot hoe ze normaal staan. De eerste ronde leverde uiteindelijk 2 waterrallen uit netten en 11 waterrallen uit kooien op. De tweede ronde waren het er al een stuk minder maar we sprokkelden tot aan het middaguur door. De merels en andere soorten vielen dus aanvankelijk door de mist tegen, maar na de middag werd het wat beter met de vangsten daarvan omdat de mist even voor een uurtje tussen 14 en 15 uur opgetrokken was en we zelfs even in de zon liepen. In dat uur zag Barbara (die vanzelfsprekend weer op het eiland was) op het groene strand nog een distelvlinder. Wij hebben gedurende de gehele dag in tegenstelling tot gisteren totaal niks gemerkt van aanwezigheid van roofvogels. Zelfs de soayschapen laten zich vandaag niet zien. Tegen vier uur komen er duidelijk merkbaar meer lijsters het bos in en vangen we ineens een aantal koperwieken en merels, vooral in sectie 1 en de eerste paar netten van sectie 2. In de schemer horen en zien we gedurende meer dan een half uur vrijwel continu merels en in mindere mate koperwieken vertrekken. Bij de merels is mooi te zien hoe ze eerst gaan zitten roepen in de boomtoppen, vervolgens mee gaan vliegen met andere overvliegende merels, klimmend een paar bochtjes maken om daarna met een aantal vogels tegelijk in Zuidwestelijke richting te klimmen, te verdwijnen in de mist en hoorbaar roepend weg te vliegen. Daarna wordt het doodstil op het eiland en horen we vanaf het donker alleen nog het geknal van de waterral uit de luidspreker... In de avondronde van 21 uur vangen we voor de luidspreker nog een spreeuw; we horen total geen rallen in het terrein maar constateren wel dat in ieder geval tijdelijk de mist vrijwel is opgetrokken. De vogeltrekverwachtingssite registreert na het vertrek van de merels vanavond een hogere meting dan de verwachting aanvankelijk was, dat biedt perspectieven als het morgen niet weer mist...

Waarnemingen : groepje 19 kolganzen uit zee -> ZO; 2 x oeverpieper rond meteoveld en Kooiweg.

Dagtotalen:
----------------------------------------
Waterral 22 / -
Staartmees - / 1
Winterkoning 2 / 2
Pimpelmees - / 1
Roodborst 1 / -
Koolmees - / 1
Merel 25 / 8
Spreeuw 1 / -
Koperwiek 7 / 1
Vink 2 / -
Goudhaantje - / 1
Rietgors 1 / -
Vuurgoudhaantje - / 1
---------------------------------------------------------------------
Totaal: 61 nieuwe en 16 teruggevangen vogels, 13 soorten, 16:44 uren.

Geen opmerkingen: