maandag 23 november 2009

kleine toegift rallenbal

Vanmorgen was er van waterrallen minder activiteit in het Glop te merken, maar het was duidelijk dat er wel weer wat nieuwe merels aangekomen waren en tot rond het middaguur nog steeds sjirpend af en toe over kwamen vliegen op een hoogte van enkele tientallen meters. In de kooien zaten bij de eerste controle om 08:30 uur in totaal 5 rallen waarvan er 3 al geringd waren. Één daarvan is geringd tijdens onze periode (op de 16e) en de andere 2 stamden nog uit de week van Wil Gerritse en Gerrit Gerritsen en waren beide geringd op 6 november. Één van de vogels van 6 November jongstleden is nu inmiddels voor de 4e keer gevangen en vertoond ene vrijwel constant gewicht. Daarin verschillen wij hier van de andere kustringstations. Door onze werkwijze, met kooien in plaats van mistnetten, vangen we ook waterrallen terug en kunnen zo mooi volgen hoe de conditie van de individuele vogel aan verandering onderhevig is en hoe lang de verblijftijd in het glop minimaal is.
Later op de ochtend hebben we nog weer een waterral teruggevangen die net als de vogel uit het vorige voorbeeld nu minimaal 17 dagen hier verblijft, maar deze vogel vertoont eerst gewichtsafname gevolgd door 2 x behoorlijke gewichtstoename.

De dag wordt verder doorgebracht met het verder opbergen van alle veldmaterialen en het ordenen van de netten, de nettenvoorraad en de ringenvoorraad. Aan het eind van de middag is de regen vanuit het binnenland inmiddels uitgegroeid tot een buiengebied met flinke pitten erin en begint het hier ook te regenen met tussen de buien door flinke wind. We gaan nog even wat laatste voedingswaar halen in het dorp en willen dan nog even doorfietsen naar het Westerstrand. Daar komt het niet van want we zijn de Westerplas nog niet voorbij of het begint al lekker te regenen. We fietsen doro klein-Zwitserland en het duingebied terug en arriveren een beetje verzopen op het veldlab terug.
In de eerste ronde na de invallende avondduisternis worden nog weer 2 ongeringde waterrallen gevangen. In de nabije omgeving van kooi 3 zitten op dat moment 2 waterhoentjes op de dunne twijgen van een wilgenstruik op ongeveer 2,5 meter boven het water te slapen. Ze zijn zeer alert als ik de kooi inspecteer maar gaan er niet vandoor. Later in de laatste avondcontrole zit er nog één waterhoen en die zit in de stevige wind nog steeds te zwiepen op z'n wilgenteen van amper 8 mm dik. In één van de kooien zit nog een waterral, zodat het dagtotaal op 9 rallekes uitkomt.

Dagtotalen:
----------------------------

waterral 5 / 4
----------------------------
Totaal : 5 nieuw geringd en 4 teruggevangen exemplaren = 9 vogels.

Geen opmerkingen: