woensdag 21 oktober 2009

Twee dippers....

Opgestaan met wederom een stevig blazende Zuidoostenwind. Nog steeds 6 bft en dus niet erg vrolijk makend. We fietsen naar de vinkenbaan en bereiden alles voor om weer een nieuwe vangdag te gaan beleven. Er blijkt wel weer aankomst van vooral merels. Daarbij is de meerderheid goed op gewicht en hebbenze hoge vetgraden. Je zou haast denken dat ze nog maar net vertrokken zijn want de 2e ronde is al een stuk minder en in die ronde vangen we ook beduidend minder goed geconditioneerde vogels. Holmer maakt de dipper van de dag als hij bij één van de lange netsecties op een haar na een sperwer-vrouw misgrijpt. Ik ga hier niet herhalen welke kreten hij daarbij uitsloeg, lezers die hem kennen kunnen zich hier wel iets bij voorstellen... Tijdens één van de middagrondes zal mij later op de dag op exact dezelfde plek iets vergelijkbaars overkomen, maar dan met de vrijwel witte buizerd die hier al dagenlang rondhangt. Berry moet ons om 09:30 uur verlaten, verplichtingen thuis roepen... ook vandaag weer wat beweging van pimpeltjes. We vangen 5 ongeringde exemplaren en dat is op een eiland waar intensief onderzoek aan deze soort wordt uitgevoerd op z'n zachtst gezegd opmerkelijk. In de middaguren waarin het erg rustig wordt is de wind gemeen koud. Ik besluit dan ook om mij maar weer iets warm te werken middels het verrichten van snoeiwerk en na de zoveelste ontsnapte vogel ondernemen we ook nog een poging om de slagnetten met nieuwe netten te wisselen. Dat mislukt nogal en we eindigen ook nog eens met een kapotte luidspreker op het slag. Ik zie een veldleeuwerik behoorlijk weifelend over de ringbaan vliegen, in de volgende ronde hangt de vogel in één van de netten. Aan het eind van de middag ziet Holmer de waterral net als gisteren weer langs het slag lopen. Ditmaal stapt de vogel op het vijvertje af en dat is aanleiding genoeg om er maar eens een slagnet overheen te slaan. Het is nog maar de derde waterral die hier dit jaar geringd wordt. De spreeuwen die ons gisteravond zo parten speelden komen vandaag totaal niet opdagen. De exemplaren die wel op de onderstaande totaallijst staan zijn gevangen in de eerswte ochtendronde en zulleen slapers zijn die net willen vertrekken. We zijn op tijd weer teruig op de zwaluw want stoppen net iets eerder door structureel gebrek aan vogels. De gehele avond blijft de wind stevig doorstaan en naar verwachting zal hij morgen pas na de middag in sterkte afnemen. We zullen zien...

Dagtotalen:
----------------------------------

Waterral 1 -
Goudhaantje 8 / 1
Veldleeuwerik 1 / -
Baardmannetje - / 1
Winterkoning - / 1
Pimpelmees 5 / 1
Roodborst 5 / 8
Koolmees 1 / -
Merel 84 / 14
Spreeuw 6 / -
Zanglijster 2 / 1
Vink 1 / -
Koperwiek 7 / 2
Rietgors 2 / -
Zwartkop 11 / -
----------------------------------------------------
Totaal: 134 nieuw geringde en 29 teruggevangen vogels = 163 exemplaren, 15 soorten, 12:00 uren

Geen opmerkingen: