dinsdag 20 oktober 2009

Nog iets rustiger..... of niet?

Vanmorgen even wat slaap ingehaald nu het nog kan. Vervolgens een flinke berg afwas gedaan en op de fiets gesprongen en naar de vinkenbaan gereden. Holmer en Berry zijn wel op tijd naar de baan vertrokken en hebben geconstateerd dat er geen tot lchte aankomst is. Toch hebben ze al vrij snel een stuk of 30 merels op de lijst staan. Als ik later op de ochtend arriveer hebben ze net een adulte merelman met een Britse ring gevangen. Opmerkelijk genoeg nog maar de eerste van het seizoen na al het merelgeweld datwe al achter de rug hebben. Het aantal buitenlandse ringen ligt dit seizoen sowieso nog ver onder het gemiddelde. De excursiebezoekers kunnen de ring ook nog even aflezen, maar het is duidelijk zichtbaar dat het (vanzelfsprekend) veel minder indruk op hen maakt dan op ons. Tijdens die excursie zie ik uit m'n ooghoeken ook nog een buizerd op één van de netstokken gaan zitten. Als de vogel wegvliegt lijkt het er op dat ie in het paadje van één van de netten duikt en niet weer tevoorschijn komt. Heel voorzichtig kijken leert dat de vogel in de berm van het pad op de dijk is gaan zitten en snel opvliegt als we naderen. Hij zal nog enkele malen vaker op dit punt komen kijken; vangen is er echter voor ons niet bij. Wel zien we gedurende de hele dag verhoogde roofvogeltrek en -bewegingen.
Deze ochtend zijn er ook nog 2 vuurgoudhaantjes gevangen; doen wij eindelijk ook eens een klein beetje mee in de extreem afwijkende verhoudingen in de vangstaantallen tussen deze soort en goudhaantjes. Ook is er vandaag duidelijk sprake van een opleving in de vangsten van zwartkoppen; dan concludeer je dat het toch wel jammer is dat we daarvan vannacht geen geluid hebben gedraaid...
De middaguren zijn weer heel rustig, maar rondes zonder vogels lopen we niet. Wel zien Berry en ik nog even een waterral op het slag lopen. De vogel loopt pal langs de staalkabel van het openliggende net en besluit een afslag te pakken die voor hem/haar positieve gevolgen heeft en voor ons louter negatieve...
Holmer gaat aan het eind van de middag naar de zwaluw en Berry en ik nemen de laatste rondjes voor onze rekening en Berry zal na de voorlaatste ronde ook naar de Zwaluw vertrekken om te koken. Tenminste dat dachten we.... tijdens die ronde verschijnen er duizenden spreeuwen op de baan die zich langzaam als een rupsvoertuig over de toppen van de struiken rollend over de baan verplaatsen. Ik zie van een afstand de netstokken al heen en weer bewegen en begin al met het opzoeken van de bewaarbunnen.
Als ik bij de netten aankom zie ik ze doorhangen van de spreeuwen en rollen er ook al heel wat uit de netten. Berry komt me tegemoet lopen en begint met uithalen als hij van mij een paar bunnen en extra bewaarzakjes in handen gedrukt krijgt. Dat wordt dus iets later eten vanavond..... Uiteindelijk halen we er ongeveer 50 uit de netten. Dan ben je toch weer verbluft van het lage aantal las je dat in perspectief plaatst met het aantal vogels dat je over zag komen vliegen met de bedoeling om echt tussen onze netten te gaan zitten slapen. Om 21 uur ring ik de laatste vogel weg en kan ik op de fiets terug naar de Zwaluw waar Berry inmiddels een flinke pan eten in elkaar heeft gedraaid waar ie zelf bepaald niet trots op is en nog het meest lijkt op een stamppot van rijst en goulash. Toch smaakt zoiets na zo'n koude herfstdag toch formidabel....

Dagtotaal:
--------------------------------

Roodborst 3 / 8
Vuurgoudhaantje 2 / -
Merel 62 / 17
Staartmees 5 / -
Zanglijster 6 / -
Spreeuw 53 / -
Koperwiek 6 / 2
Vink 4 / -
Zwartkop 13 / -
Rietgors 4 / -
Goudhaantje 3 / 1
----------------------------------------------
Totaal: 161 nieuw geringde en 28 teruggevangen vogels is 189 exemplaren, 11 soorten, 13:30 uren

Geen opmerkingen: