zondag 11 oktober 2009

De weersverwachtingen beloofden de nodige buien voor vandaag en die zouden vannacht al beginnen te passeren. Dat is voor ons ringers op de Wadden dan wel erg dubbel want enerzijds wil je het liefst lekker rustig werken bij droog weer, maar anderzijds weet je dat buien op het eiland er voor kunnen zorgen dat veel vogels het als een toevluchtsoord gaan gebruiken en massaal naar de grond kunnen duiken. We waren vanmorgen een beetje aan de late kant op de baan (gek hè na zo'n dag als gisteren....) maar de schade viel mee en de netten stonden net open voordat de eerste winterkoning begon te zingen. Er stond slechts een licht windje van 2 bft uit de Oosthoek, maar die draaide al snel naar het noordoosten door en zou tegen 11 uur al in het noordwesten zitten en vanaf dat moment aanhalen naar 5 bft tot 7 bft in de avond. Het was al vrij snel in de ochtend duidelijk dat het in ieder geval in de eerste uren nog niet echt zou gaan gebeuren. Er waren in het donker amper lijsterpiepjes in de lucht te horen en bij de eerste schemer viel het aantal invallende vogels ook nogal tegen. Toch liepen we best een redelijke eerste ronde, maar wel meteen meer terugvangsten dan gisteren gedurende de gehele dag. De tweede ronde was meteen een stuk beter en die moesten we iets eerder lopen omdat er een kort buitje overkwam. Tijdens die ronde kwam er een ijsgors overvliegen en bleek er een leuk groepje baardmannetjes in het riet achter de netten te zitten. Deze zouden de netten echter gedurende de hele dag niet dichter naderen. De condities van de vogels van die eerste twee rondes deden het vermoeden rijzen dat er waarschijnlijk maar lichte aankomst plaats had gevonden en dat we vooral de achterblijvers van de behoorlijke hausse van gisteren vingen. Kortom, vogels zonder vet en met stijl aflopende vliegspieren. Holmer zag tussen het ringen door een vlaamse gaai tussen de netten naar beneden duiken, maar daar hebben we helemaal niks van teruggemerkt. En zo werden er uiteindelijk gedurende de dag meerdere leuke waarnemingen gedaan, zoals meerdere passerende en rondjagende roofvogels als smelleken (minimaal 2 ex.), bruine en blauwe kiekendieven, havik-man, slechtvalk, een buizerd die zich vlak achter de netten liet invallen en enkele malen een sperwer die zich in volle snelheid tussen de struiken stortte. Verder af en toe op volle snelheid doorjakkerende houtduiven in groepjes van 3 tot 5 exemplaren, kauwtjes, zwarte kraaien en groepen van 15 tot 1000 spreeuwen. Om 11 uur was het tijd voor de Zondagse excursie. Het gezelschap bestond hoofdzakelijk uit leden van een vogelwerkgroep uit de kop van Noord-Holland. Het verhaal over vogeltrek werd weer met volle aandacht aangehoord. Er kwamen zelfs serieuze en originele vragen voorbij zoals "waarom hebben jullie geen zwarte vogelbewaarzakjes?" daarop kwam het al even originele antwoord "dan kunnen we de vogelpoep er niet meer op zien". Drie personen gingen over tot deelname aan ons ringen-sponsoring programma. De middag werd weer wat rustiger wat de aantallen betreft maar het viel zeker niet stil. Het slag werkt momenteel ineens veel beter nadat in de afgelopen weken een nieuwe en vooral groter vijver is aangebracht. Na een nonchalante blik door het kijkgat wist Holmer onverwachts ineens een grote gele kwikstaart te slaan. Verder vingen we verspreid over de dag 2 spreeuwen, enkele merels en kepen, een zwartkop en een rechtsgeringde zanglijster. Zo'n zanglijster is altijd interessant als je zelf gewend bent om de ring aan de linkerpoot aan te leggen. Dat kan een ring van elders of zelfs uit het buitenland zijn... In dit geval echter gewoon een vogel van onze voorganger die aan de rechterpoot ringt.
Aan het eind van de middag arriveert Peter van Horsen op de baan en bestaat onze ploeg uit de maximum bezetting van 4 personen. Één van de eerste van zijn waarnemingen zijn 5 dwergmeeuwen die erg laag over de baan komen vliegen vanuit het westen om vervolgens om te buigen naar het noorden. Daarna volgde o.a. nog een waarneming van een boerenzwaluw die regelmatig rond de ringhut bleef draaien en kennelijk van plan was om ter plaatse te gaan slapen. In de laatste 2 rondes verschenen er wel vogels op de baan die eveneens plannen hadden om in de struiken te gaan slapen, maar de vangsten van die doelgroep stelden wat teleur omdat de wind dus inmiddels wel aangewakkerd was tot 7 bft. Maar ongemerkt hadden we een heel plezierige dag waarop het ondanks (of dankzij) het af en toe passeren van een heel kort licht buitje goed werken was.

Dagtotaal:--------------------------------
tjiftjaf 3 / -
winterkoning 1 / -
roodborst 19 / 3
zwartkop 14 / 1
zwarte roodstaart 1 / -
grote gele kwikstaart 1 / -
kleine karekiet 2 / -
rietzanger 1 / -
keep 11 / 3
vink 9 / -
rietgors 1 / -
koperwiek 34 / 1
merel 70 / 7
zanglijster 65 / 4
spreeuw 6 / -
bladkoning - / 1
-------------------------
totaal 238 nieuw geringd en 20 terugvangsten =258 vogels, 16 soorten.

Geen opmerkingen: