zondag 6 september 2009

Vlieland !

Gisteren weer afgereisd naar het Noorden. We gaan weer 2 weken ringen, ditmaal op vlieland. Sinds 1 September hebben we van de terreinbeheerder Staatsbosbeheer weer toestemming om de Kroonspolder te betreden. Normaal gesproken begint ons vangseizoen op 15 augustus, maar Vlieland zat met een vossenprobleem dat men eerst heeft geprobeerd op te lossen. Zo het zich nu laat aanzien tot op heden vergeefs want er zijn tot nu 2 vossen geschoten en er lopen er nog enkele. Omdat we gisteren redelijk op tijd in de haven van Harlingen aanwezig waren hebben we eerst nog enige tijd kunnen doorbrengen met het aflezen van de ring bij een kokmeeuw. We zagen ook nog een 2e geringde kokmeeuw, maar bij die vogel bleef het bij het vaststellen dat deze een ring uit Noorwegen droeg.
Na een ondanks de harde wind rustige overtocht werden we in de haven opgewacht door eilandbewoners sierd en Adéle de Graaf die ons weer eens fantastisch hebben geholpen door onze bagage en alle boodschappen voor de komende dagen naar de andere kant van het eiland te brengen zodat wij het stuk van 7 kilometer tegen de Noordwesten-wind in heel relaxt hebben kunnen fietsen. Bij het huisje van Staatsbosbeheer, de Zwaluw, zaten een paar groepjes van zo'n 30 kneuen in de luwte al foeragerend te schuilen voor de harde wind. 's avonds is de wind wat gaan luwen, maar is toch nog door blijven staan met zo'n 5 bft uit het Noordwesten.

Vanochtend om 5 uur opgestaan en met Hans van Heijningen naar de baan gefietst. Om 6 uur hadden we alle netten openstaan. Dit was mogelijk doordat de netten toch redelijk in de luwte stonden. In de 1e ronde na de ochtendschemer vingen we 12 vogels waarbij een blauwborst. Tijdens het openschuiven van de netten hebben we amper vogels bemerkt. Kortom, de ritselindex van Frans lag zeer laag en hetzelfde gold voor de vangstverwachting. De polder is kurkdroog zodat we zelfs zonder laarzen langs de netten kunnen lopen; ongekend voor de vinkenbaan op Vlieland. De komende week wil men gaan beginnen met het maaien van de vegetatie in de polder en dan gaat het polderpeil tijdelijk ook nog eens extra omlaag. De 2e ronde leverde 14 vogels op en de 3e zelfs 26, dus dat aag er al beter uit dan verwacht. Zoals in deze fase van het seizoen te verwachten vangen we een mix van veel soorten met als uitschieters kleine karekieten, zwartkoppen, tuinfluiters en rietzangers. Bij de tuinfluiters zowel exemplaren zonder trekvet van 16 gram als enkele volvette exemplaren van 24,5 gram. Ook meteen op de eerste vangdag een DRAAIHALS gevangen, een nieuwe handsoort voor Hans van Heijningen. Maar ja, hij is ook gewend om hier in November te ringen en dan zitten er hier net zoveel draaihalzen als eskimo's in Afrika. In de loop van de ochtend breekt de zon af en toe door de wolken, maar weet dit niet door te zetten. 's middags wordt het zelfs kil en somber weer. Samen met het uitzicht vanuit de hut op het vele dode hout aan de dijkvoet en op de dijkjes in de Kroonspolders bekruipt je al een beetje het Oktobergevoel. De sterfte onder de struiken wordt vooral veroorzaakt door de verder naar ons toe optrekkende verzilting van de 3e polder die sinds enkele jaren weer rechtstreeks in contact met de Waddenzee staat. Onze eerste vangdag levert ook nog een tapuit op en tevens vangen we 2 jonge ongeringde koolmezen die beiden duidelijk uit 2 verschillende nesten afkomstig waren en beide door de medewerkers van het NIOO tijdens hun nestkastonderzoek gemist zijn. Vanaf 11 uur passeren regelmatig kleine groepjes boerenzwaluwen laag over de netten en tussen de struiken door; we vangen er niet één van. Tegen 4 uur 's middags komen er 2 groepjes met resp. 12 en 10 blauwe reigers over de polder vliegen, onderweg naar Texel. om 5 uur vangen we vrijwel niets meer en sluiten we de netten. De kop is er af en we hebben voor vandaag 98 vogels op de lijst.

Dagtotalen:
Draaihals 1 / -
Grasmus 3 / 1
Winterkoning 4 / 2
Tuinfluiter 5 / 1
Heggenmus 5 / -
Zwartkop 14 / 1
Roodborst 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
Witgesterde Blauwborst 1 / -
Fitis 10 / 1
Tapuit 1 / -
Koolmees 2 / -
Rietzanger 12 / 1
Spreeuw 1 / -
Kleine Karekiet 18 / 2
Vink 1 / -
Braamsluiper 4 / -
Rietgors 2 / -
-------------------------------
Totaal: 88 nieuw geringd en 9 teruggevangen = 97 exemplaren, 18 soorten

Geen opmerkingen: