zaterdag 12 september 2009

Het kan nog minder.

Bij vertrek naar de baan bleek dat het vannacht iets geregend had. En in de ringhut aangekomen bleek dat het dak op 3 plekken iets gelekt had. Da's geen best signaal als de nattere tijd nog moet gaan komen... Tijdens het netten openschuiven constateerde ik al dat het helemaal stil was in het terrein, ritselindex nul dus. Tegen het eind van de schemer klonk er alleen even wat getik van invallende roodborsten, maar verder niets. Gisteravond was op de wolken- en regenradar prachtig te zien hoe een open zone tussen twee bewolkings- en regenbanden precies over de Waddeneilanden lag met de regen bij daglicht ten zuiden van de eilanden. kortom, een scenario voor doorvliegen tot voorbij de eilanden. En het leek erop dat dat exact was wat nu plaatsvond. Tja, dat soort dagen heb je er ook bij; we berusten in de situatie en realiseren ons dat we nu eens meer toekomen aan het kijken naar de prachtige omgeving waarin we mogen vertoeven. Tevens is er nu tijd om het slagnet van de vinkenbaan eens te proberen te gebruiken. Er is lichte dagtrek van graspiepers maar ze blijven consequent in het hout zitten en komen niet op het slag. Toch weet ik de eerste 2 vogels van het seizoen op de baan te slaan: tjiftjaffen! hoe vang je die nu met een slagnet? Gewoon, een gevangen tjiftjaf eventjes in een kooitje op het slag en in no time zit er een ander bovenop. En zo geschiedde dus tot 2 maal toe. Daarna was het gebeurd en vielen de vangsten helemaal stil. We zagen vandaag ook weinig andere vogels over komen vliegen, wel een man bruine kiekendief, een blauwe reiger die werd aangevallen door een kokmeeuw, een boven de netopstelling jagende sperwer en een stuk of 5 tapuiten in de gemaaide polder. Af en toe kwam er een boompieper over en er leken iets meer houtduiven ter plaatse dan in de afgelopen dagen. Verder doken er ineens vlak voor het opruimen enkele tientallen boerenzwaluwen op, de eersten die we zwijgzaam hebben zien passeren, dat schijnen de echte trekkers te zijn. op de wand van de ringhut zien we nog weer een rood weeskind zitten; als de zon in de middaguren te fel wordt is ie vlot verdwenen.
Om 14:30 uur hebben we alle netten gesloten en met wederom een accu achterop de fiets koersen we richting die andere Zwaluw...

Dagtotaal:
Heggenmus 2 / 1
Tuinfluiter 2 / -
Roodborst 3 / 1
Zwartkop 7 / 2
Gekraagde Roodstaart 6 / -
Tjiftjaf 6 / -
Tapuit 1 / -
Fitis 1 / 1
Rietzanger - / 2
Spreeuw 2 / -
Kleine Karekiet 1 / 4
Rietgors 2 / -
---------------------------------------------
Totaal: 33 nieuw geringde en 11 teruggevangen exemplaren, 12 soorten

Geen opmerkingen: