woensdag 9 september 2009

Gaan en komen, of komen en gaan?

De wind is in de afgelopen nacht omgegaan naar het Noorden en is ook weer wat aangewakkerd tot 5 bft. Het stinkt in de Zwaluw in ieder geval niet meer naar rotte eieren... De rottende zeesla op het nabijgelegen Posthuiswad zorgde er de afgelopen dagen met de zuidelijke wind voor dat het niet echt lekker rook op het eiland. Bij het openzetten van de netten kwam er in het schijnsel van het maanlicht een velduil nieuwsgierig kijken waar we mee bezig waren. In de struiken was duidelijk minder beweging van vogels merkbaar, maar het geluid bleek ook uit te zijn op het moment dat we bij de hut aankwamen; accu leeg...$%&*@#$%
De 1e ronde leverde een behoorlijke tegenslag op. We hadden uiteindelijk helemaal geen slechte aantallen in de netten, maar we ontdekten dat op maar liefst 5 plaatsen een vogel door een kat uit het net gevreten was.. vreselijk. Dit komt met alle zwerfkatten op de eilanden af en toe voor, maar 5 op een dag heb ik nog nooit meegemaakt. En het zou daar niet bij blijven want later zouden er verspreid over de dag nog 2 bijkomen...
De meest talrijke soort voor vandaag was zoals te verwachten wederom de zwartkop. Aan de conditie van de vogels was goed te zien dat de meest fitte vogels gisteravond vertrokken zijn en dat er kennelijk nieuwe vogels voor zijn teruggekomen want we vangen er vooral veel zonder trekvet. Dit gaat vooral op voor de zwartkop; bij de tuinfluiter lijkt het er op dat er alleen wegtrek is geweest. Toch krijgen we later op de ochtend ineens wel weer te maken met zwaardere vogels. Rond het middaguur begint het loonbedrijf in ons deel van de polder met het maaien van het gras en riet. In rap tempo wordt de polder omgevormd van riet- en zeggevegetatie in een strak biljartlaken. Als je bijzondere planten wilt behouden moet je nu eenmaal maaien. Voor ons is het daarmee spannend wat de dag van morgen zal gaan brengen want zo'n verandering in het habitat trekt altijd weer een aantal andere soorten aan zoals spreeuwen, piepers en kwikstaarten.
We hebben vandaag bij de (toegenomen aantal) terugvangsten een paar vogels met oude ringen teruggevangen, een kleine karekiet die waarschijnlijk niet door ons is geringd en 2 eigen rietgorzen van voorgaande jaren. Vooral die laatste 2 hebben we aan de maaiwerkzaamheden te danken. Hans van Heijningen heeft ons vanmiddag verlaten; we hebben hem niet achteraf hoeven op te bellen om te vertellen welke bijzondere soort hij misgelopen heeft, want dat stukje ringersbijgeloof bleef vandaag bij bijgeloof. Het is vandaag op een paar sputters om 7 uur na drooggebleven, de vrijwel volledige bewolking trok al vroeg in de ochtend open en 's middags zaten we volop in de zon. De wind bleef de hele dag doorstaan met 4 bft draaiend van noord naar Noordoost.

Dagtotaal:
Winterkoning 1 / -
Grasmus 4 / -
Roodborst 1 / 2
Tuinfluiter 2 / 2
Paapje 1 / -
Zwartkop 106 / 7
Merel 2 / -
Tjiftjaf 3 / 6
Sprinkhaanzanger 1 / -
Fitis 2 / 1
Rietzanger 3 / 2
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Kleine Karekiet 9 / 5
Pimpelmees 1 / -
Spotvogel 1 / -
Spreeuw 1 / -
Braamsluiper 3 / -
Rietgors 1 / 3
-----------------------------------
Totaal: 171 exemplaren, 18 soorten

Geen opmerkingen: