donderdag 17 september 2009

Eindelijk...

minder wind! Daar snakten we naar.
Bij vertrek naar de baan om 05:30 uur staat er een zwakke wind van maximaal 3 bft, nog steeds in de Noordoosthoek. Tijdens het fietsen naar de vinkenbaan zijn er al piepjes van zanglijsters te horen dus de verwachtingen nemen toe naar mate de baan naderbij komt. Ook tijdens het openschuiven van de netten piept en tikt het in de lucht. De ritselindex van in de struiken aanwezige vogels blijft echter vooralsnog volledig uit. Bij het lopen van de 1e ronde gaan de verwachtingen aan gruzelementen. Slechts 20 vogels, waarvan 6 zanglijsters, enkele roodborsten, een paar heggenmussen en maar liefst 3 sprinkhaanzangers. Maar goed, eigenlijk was ik er al een beetje bang voor. Gisteravond was op de Birdtam vogelradar-site (zie onderaan deze pagina bij de links) vooral vertrek te zien in Noord-Duitsland en Denemarken. Dat zijn dus vogels die 's nachts geacht worden Nederland al te passeren. Als ten noorden van dat gebied met intensieve vogeldichtheden dan weinig vertrekt heb je hier in het Noorden van het land het nakijken. Tegen 9 uur is het met het vangen al stevig aan het inzakken. In de lucht is dan slechts nog wat zichtbare trek van enkele boompiepers en wat meer graspiepers. De toename van deze soorten zet gestaag door dus. In de 4e Kroonspolder zien we een smelleken laag over het riet vliegen. Hij verdwijnt in de struiken tegen de helling aan de overkant en meteen daarna verschijnen er in hetzelfde kijkerbeeld meerdere boerenzwaluwen die langs de helling jagen en profiteren van de opstijgende warme lucht. We ontvangen vandaag weer belangstellenden voor de excursie. Ook voor dat aantal deelnemers is de verwachting hoger dan de opbrengst. Slechts 2 personen verschijnen en ze zijn feitelijk ook nog eens een kwartier te vroeg op de baan ook. Naast deze 2 personen komen ook Carl Zuhorn en Leon Kelder even buurten. Ze zijn al even aan het zeetrek kijken geweest op het duin en hebben daar o.a. jagers en een zwartkopmeeuw gezien. Ook hen was het al opgevallen dat er maar weinig zichtbare trek was te beleven. Als ik voor de bezoekers de werking van de vinkenbaan sta uit te leggen stort er zich ineens een sperwer laag tussen de netten en vliegt door één van de looppaadjes. Meteen krijg ik een beeld van een herhaling van eerder deze week voor ogen en sprint in die richting. ditmaal zie ik de vogel echter nergens meer terug.
Na het middaguur was het met de vangsten volledig gebeurd en werden de netten op het inmiddels haast traditionele tijdstip van 14:30 uur weer gesloten. En even traditioneel verschijnen er dan weer boerenzwaluwtjes boven het pad. Als we willen vertrekken blijkt de achterband van mijn ATB leeg te staan. Dat wordt dus plakken. Maar als er na het plakken lucht in de band geblazen moet worden blijkt de ene aanwezige fietspomp een onjuiste aansluiting te hebben en geeft de andere na een paar halen de geest. dat wordt dus lopen met fiets en accu...
Maar gelukkig was er een medewerker van Staatsbosbeheer in de polder aan het werk en die wil net met de Gator naar het kantoor. Dus gooien we de fiets en accu achterin het bakkie en spring ik op de andere fiets naar de zwaluw. daar gaan we meteen aan de slag met een andere fietspomp en breekt vrijwel meteen niet de fietspomp maar het ventiel van de fietsband af. dus nog steeds een lege band en morgen dus maar in m'n eentje op de andere fiets naar de baan. We genieten dan toch nog maar even na van het heerlijke zonnetje dat aan het eind van de middag nog tegen de zijgevel van de Zwaluw staat. Bij het vijvertje naast het huisje zitten regelmatig kneuen en witte kwikstaarten te drinken. de droogte op het eiland begint inmiddels zijn sporen aan de vegetatie na te laten. Diverse braamstruiken beginnen bruin blad te krijgen, bramen en lijsterbessen verdrogen en ook het blad van de lijsterbes verschrompelt en verdort. Alle plassen in de 3e Kroonspolder staan kurkdroog en voor ons is dit de eerste maal dat we in September 2 weken op Vlieland hebben geringd zonder dat er laarzen nodig zijn geweest.
Als we 's avonds om 23 uur de vuilniston naar het Posthuis brengen zien we dat de jagers weer met de lichtbakken in de weer zijn. Kennelijk zitten de vossen inmiddels in de boomtoppen van het bomenland want daar wordt op geschenen. Even later klinkt er een schot......

Dagtotaal:
Heggenmus 14 / 3
Zwartkop 3 / 1
Roodborst 5 / 5
Tjiftjaf 6 / 1
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Fitis 4 / -
Tapuit 1 / -
Bonte Vliegenvanger 3 / 1
Zanglijster 7 / -
Spreeuw 1 / -
Sprinkhaanzanger 3 / -
Vink 3 / -
Rietzanger 1 / -
Groenling 1 / -
Kleine Karekiet 5 / 2
Rietgors 4 / -
-----------------------------
Totaal: 62 nieuw geringde exemplaren en 13 terugvangsten, 16 soorten.

Geen opmerkingen: