vrijdag 25 september 2009

Een zeper in de zeereep.

Bij het opstaan was het om 5 uur vanochtend heel stil buiten; helemaal geen wind. Voor het vertrek vanuit het Glop nog snel even op de buienradar gekeken. Op de Noordzee zaten wat heel kleine buitjes maar dat leek niet veel voor te stellen. Maar bij het verlaten van de zandweg bleek de betonweg toch nat te zijn. Om vervolgens bij aankomst in de zeereep te constateren dat het begon te regenen... Snel even op de mobiele radar gekeken: verrek !!! Uitgerekend in het hele land droog en hier een bui precies zo groot als het eiland boven het eiland !!! Heel vervelend als je wilt vangen, en nog vervelender als die bui blijft hangen tot na de dageraad. De vogeltrekradarpagina gaf gisteravond al aan dat er behoorlijke trek te verwachten viel en als dat inderdaad zo is uitgekomen dan hebben we hier onder deze omstandigheden het nakijken want die vogels vliegen echt niet zo'n regenbui in. En zo geschiedde....
Het bleef helemaal leeg in het terrein. De 1e ronde leverde het ontluisterende aantal van 1 vogel op. In de lucht zo goed als geen zichtbare trek. De lichte regen blijft doormiezeren tot tegen half negen en pas daarna komen er wat vogels in beweging. Tijdens de regen waren er overigens ook ineens volop knutten. De handen en het gezicht zaten in korte tijd onder de kleine rode beetplekjes. Gelukkig de eerste maal dat ik dat dit seizoen meemaak. In de struik voor de ringplek laten zich 4 vinken invallen; het zijn de 1e vinken die ik hier zie terwijl er in het Glop deze week al bijna 100 zijn geringd. Dat waren weliswaar drinkers bij de sloot, maar zullen vast niet echt allemaal vogels van het eiland zijn geweest. In het valleitje van de stuifdijk verplaatsen zich vandaag ook weer 10-tallen kneuen en vooral putters. Aan de overkant van de voormalige strandvlakte scheerde in een strakke glijvlucht een juveniele havik over de struiken. Even later gevolgd door een sperwervrouw in precies de tegenovergestelde richting. Later op de ochtend beginnen de spreeuwen meer en meer onze zeereephoek op te zoeken en krijg het idee dat ze nu veel meer dan voorgaande dagen interesse hebben in de vele vlierbessen die hier nu in de buurt van de netten hangen. Het vangen van vogels gaat nu veel meer verspreid over de ochtend en middag. Logisch, want vanmorgen hebben ze het in hun prime hour rustig aan moeten doen met het snacken naar een lekkere hap. Marjan Crombach komt vandaag een aantal rondjes meelopen en kan de ringplek prompt niet vinden. ze was niet ver genoeg doorgelopen naar de paal waar de fiets tegenaan staat. Ze had wel een nadere paal gezien, maar geen fiets en was dus teruggelopen. Maar goed, uiteindelijk zag ik haar door de vlakte lopen in de richting van de netten, waar ze WEL een neus voor had. In de laatste ronde die ze mee kan lopen voordat ze naar de boot moet hangt er een putter in één van de netten. Een leuk vogeltje in de eindfase van postjuveniele rui; alleen de kop moet nog verder uitkleuren. Bij de terugvangsten vandaag wederom vogels uit het Glop, maar nu slechts 4 exemplaren, een heggenmus, een winterkoning en 2 zwartkoppen. En daarnaast nog 2 koolmezen en een rietgors met eigen zeereepringen van vorig jaar. In de loop van de ochtend klaart het weer wat op en na de middag is het halfbewolkt en staat er slechts een zwak windje uit het Zuidwesten. Omdat het vandaag m'n laatste kans is om in de zeereep te vangen moeten alle netten en stokken grondig opgeruimd en verwijderd worden. Omdat dit per net nogal wat tijd kost besluit ik om de boven op de stuifdijk staande netten als eerste op te ruimen, die vangen 's middags toch zo goed als niks meer. Als ik daarna het eerste net onderin de laagte opruim pest ik een wolk van zeker 300 spreeuwen op uit de vlierstruiken pal naast het net. en je raadt het al: ze vliegen in één lijn en in een perfecte horizontale vlucht naar de struiken waar ik net de netten weg had gehaald. Zul je net weer zien...

Ruggestreeppad komt ringplek bezoeken.

Dagtotaal:
grasmus 1 / -
heggenmus 4 / 1 <- uit het Glop
koolmees 4 / 2
merel 1 / -
pimpel 4 / 1
putter 1 / -
rietgors 1 / 1
roodborst 1 / -
tjiftjaf 3 / -
winterkoning 3 / 1
zwartkop 11 / 3 <- waarvan 2 uit het Glop
-----------------------------------------
Totaal 11 soorten, 34 nieuw geringd en 9 teruggevangen = 43 vogels

Geen opmerkingen: