woensdag 22 juli 2009

Nieuwe broedvogelsoort in het Groene Glop.

Gisteravond in het donker alle netten opengezet. De netten van sectie 6 en de grofmazige netten staan nog niet. Er staat vanochtend bij aanvang vrijwel geen wind, een strakblauwe hemel en er zit een heel klein beetje dauw op een paar netten van sectie 7. De eerste ronde levert 26 vogels op, zoals te verwachten zijn daarbij fitis en tjiftjaf de hoofdmoot. De 2e ronde 22 vogels. En zo sprokkelen we de hele ochtend lekker door tot net na de middag de eerste voorspelde bewolking over het eiland schuift en de wind inmiddels is aangewakkerd tot ZW 3-4 bft.Leuke vangsten van vandaag : wederom enkele juveniele blauwborsten, een adulte gekraagde roodstaart vrouw en later een juveniel, enkele kleine barmsijzen en een juveniele putter. In de laatste ronde hangt er een compleet geplukte bout van vermoedelijk een merel in het één na laatste net van sectie 7, sperwerwerk? Net zoals vorige week zitten er tussen de tjiffen weer jonge vogels die teruggebracht moeten worden naar de vangplek omdat de vleugels nog niet eens volgroeid zijn. Bij de waarnemingen een groepje van zo'n 20-30 groenpootruiters recht uit het noorden, een kruisbek overvliegend richting ZW en een tijdje een grote bonte specht ter plaatse in de hoek van sectie 1 naar 2, eigenlijk hier een heel traditionele plek te noemen.
De hele ochtend zitten er 2 jonge roofvogels om voer te bedelen in de rij berken tussen sectie 4 en de schapenweide. Als we na het sluiten van de netten om 13:30 uur even ter plekke gaan kijken blijken er 2 vliegvlugge havikken op de heksenbezems in de berken te zitten. 2 grote heksenbezems zijn bezaaid met een krans van veren van prooien. Als we even onder de bomen staan te kijken ontdekken we aan de oostzijde van het bosje het nest. Voor het eerst hebben we dus een broedgeval van de havik midden tussen de netopstelling gehad ! We verzamelen een voorraad braakballen en veren van verschillende soorten prooi. Daarbij zitten de volgende soorten : groenling / merel / wintertaling / scholekster / kauw (veel) / kokmeeuw (veel) / turkse tortel / waterral / spreeuw / waterhoen / vrouw torenvalk en kip. Van die laatste liggen ook beide poten op het nest. De braakballen leveren geen ringen op.
's Middags is Wim Penning nog langsgeweest met een prooirest waarvan hij wil weten welke soort dat is geweest. Het blijkt ene vleugel van een waterral te zijn. In de avonduren maken we nog een fietstocht over het eiland en zien in de stuivende duinen nog een actieve kolonie oeverzwaluwen, op het strand nog een paartje scholeksters die nog een nest met eieren of kleine jongen moeten hebben liggen en zien een Aziatische goudplevier. De wind is vanavond gedraaid naar het Zuidoosten en laat op de avond hebben we even een korte bui. Ondanks dat de buienradar vandaag regen boven Schier aangaf bleef dat beperkt tot enkele spetters.

Dagvangst van 21 07 09
Nieuw
Blauwborst 1
Boerenzwaluw 1
Braamsluiper 2
Fitis 18
Gekraagde Roodstaart 2
Grauwe Vliegenvanger 1
Kleine Barmsijs 1
Kleine Karekiet 2
Merel 2
Pimpelmees 1
Putter 1
Spotvogel 7
Tjiftjaf 11
Winterkoning 4
Zanglijster 2
Zilvermeeuw 1
Zwartkop 5
Totaal: 62

Eigen terugvangsten
Blauwborst 3
Fitis 4
Heggemus 2
Kleine Barmsijs 2
Kleine Karekiet 5
Koolmees 1
Roodborst 4
Spotvogel 1
Tjiftjaf 2
Winterkoning 2
Zwartkop 1
Totaal: 27

Totaal: 89 vogels

Geen opmerkingen: