woensdag 29 juli 2009

De vetgraden nemen toe..

Na weer een mooi rustige nacht (en dan bedoel ik niet al die speur- en spooktochten die midden in de nacht in het bos worden gehouden) was het ook rustig in het glop. Je kon bij de eerste ronde af en toe de verdorde blaadjes op de grond horen vallen. De beide jonge havikken zaten al weer hardop te bedelen. Één zat er weer op de plek van de horst en de tweede in het bos achter sectie 9 en 0. De vangsten vielen vandaag nog enorm mee terwijl het eigenlijk erg stil was in het vangterrein. Het viel wel op dat er ineens meer braamsluipers aanwezig waren waarven een deel werd gevangen. En er was weer verhoogde aanwezigheid van gekraagde roodstaarten; vandaag (handig voor het verschil in leeftijdskenmerken) zowel een 1e kalenderjaar man in voltooid postjuveniel kleed als een man in vrijwel voltooid adult kleed.
De aanwezigheid van de waterral werd vandaag duidelijk gemaakt door de overduidelijke pootafdrukken op de duiker in de sloot.
En grote bonte specht nummer 3 werd vandaag aan de rand van het bos gevangen. Wederom een juveniel exemplaar met ditmaal een werkelijk donkerbruin gekleurde borst en buik. Slechts heel vaag waren de fijne langsstreepjes op de borst te zien.
Vandaag ook een heel jonge tuinfluiter gevangen met een opgezwollen kop en een oog waarvan het knipvlies niet meer open kon; duidelijk één of andere ontsteking. Verdere terugvangsten : een adulte merel-man die in twee jaar nu 6 maal is gevangen, maar alleen in het voorjaar en zomer. Een andere merel, een vrouw, ook uit 2007, nu voor de 7e maal gevangen met als uiterste datum 25 September.
En dan nog een fitis uit 2007 nu voor de 1e maal teruggevangen.
In één van de avondrondes zien we een juveniele havik in één van de grofmazige netten in de schapenweide hangen, maar net als ik sprint vliegt de vogel al weg. Conclusie is inmiddels wel dat haviken ook in de grofmazige netten niet snel vast zitten, we hebben deze week nu al 3 ontsnappingen meegemaakt. De vogel blijkt tegen het net te zijn gevlogen met een rest van de maaltijd in de poten want onder het net treffen we een halve juveniele houtduif. Wie weet komt ie er nog voor terug…
Hanneke heeft aan het eind van de middag in de schapenweide pluimen van massaal uitvliegende mieren gezien; we hebben er geen noemenswaardige aantallen meeuwen op af zien komen.
Vanmiddag hebben we nog 2 oud-studenten van de VU op bezoek gehad. Ze waren met de kano via Engelsmanplaat het Wad over komen peddelen om op het eiland herinneringen op te halen aan hun studietijd in de begin jaren zeventig. Hun kano-outfit doet mij terugdenken aan een oude verwaarloosde hobby.

Geen opmerkingen: