donderdag 7 mei 2009

De jongenfase is aangebroken.

Na een periode van bijna een maand droogte hebben we de afgelopen week een dag lang lekkere gezapige voorjaarsregen gehad en heeft het vandaag in het oostelijke deel van ons land vrijwel de gehele dag onafgebroken geregend. Ook heeft er 2 dagen lang een stevige wind gestaan die heel wat bladeren al van de bomen heeft geslagen en nog veel meer rupsen een onvrijwillige vlucht naar de grond heeft bezorgd. Bij de nestkastcontroles op zowel de Veluwe als in Twente bleek afgelopen week dat het uitkomen van de grootste cohort mezeneieren nu echt is begonnen terwijl de grootste cohort bonte vliegenvangers is begonnen met de eileg. Vandaag hebben we de jonge koolmezen in de eigen tuin kunnen ringen op een leeftijd van 8 maal 9 dagen en 1 maal 8 dagen.
Het 10e jong troffen we vorige week al dood naast het nest aan.
Ook de kauwtjes hebben al jongen van inmiddels bijna een week oud. Er valt over een week in deze tijd van het voorjaar natuurlijk veel meer te vertellen (over al de eerste melding van een vernielde steenuilenkast en een broedsel van een vliegenvanger bijvoorbeeld) maar daarvoor ontbreekt het mij nu al weer aan tijd. Hieronder dus maar weer een paar foto's van afgelopen week.


Zo vol met rupsenpoep liggen de keutelnetten inmiddels. We verzamelen in deze netten de keutels met gelijke intervallen teneinde vast te kunnen stellen in hoeverre de rupsenpiek samenvalt met de jongenpiek van de mezen.


Één van de jonge kauwtjes uit de kast naast huis.


Door sperwer geslagen merel op de prooi-overdrachtplaats bij het sperwernest.


Jonge bosuilen op een bedje van prooivogels. Niet één prooi van muizenin de kast!


En een knipoog van moeders.

Geen opmerkingen: