dinsdag 1 december 2009

Wintervangdag op ringbaan De Bree

Vandaag voor de tweede keer dit najaar (of moeten we al van winter spreken?) op de ringbaan in het buitengebied van Goor geringd. Eindelijk was er weer eens een droge dag voorspeld en zouden de temperaturen iets lager zijn dan we de laatste weken beleefd hebben. Dat merken de vogels ook en ze hebben zich inmiddels goed op het voer gestort. We hebben dan ook een goede vangdag kunnen maken met een mooi eindresultaat in de vangsten. Er was overigens vandaag ook duidelijk trek van vooral ganzen, maar ook nog steeds af en toe een klein groepje koperwieken en vooral veldleeuwerikken. Er is doorgevangen tot in het donker met het volgende resultaat :

Dagtotaal :
-------------------------------

Merel 2 / 0
winterkoning 4 / 0
pimpel 19 / 7
koolmees 43 / 32
glanskop 3 / 3
kuifmees 2 / 1
staartmees 3 / 3
heggenmus 7 / 0
vink 3 / 0
roodborst 5 / 0
boomklever 3 / 0
grote bonte specht 1 / 2
-------------------------------
Totaal 12 soorten, 95 nieuw geringd en 48 terugvangsten = 143 vogels.

dinsdag 24 november 2009

De laatste vangsten voor Schier in 2009

Vanmorgen nog 2 waqterrallen gevangen, 1 in kooi 4 en 1 in kooi 5. Daarna om 10 uur begonnen met het ontmantelen van de geluidsinstallatie. Aanvankelijk zat vanmorgen vroeg de havik achter het veldlab op de rand van de Arnicaweide te kekkeren alsof het al vroeg voorjaar was. Later op de ochtend hoorden we de vogel weer, maar nu op de oude nestlokatie aan de noordoostzijde van ons vangterrein. We zijn nog niet weg of het broedseizoen lijkt al weer te zijn begonnen. Er leek vanochtend ook weer iets aankomst te zijn van nieuwe vogels; in het terrein zaten duidelijk meer merels en er vloog ook een groter groepje sijzen rond dan op de afgelopen dagen. Vanaf 11:30 uur zijn we bezig gegaan met het ontmantelen van de rallenkooien. Om 14 uur was alles ingepakt en opgeborgen. Het seizoen zit er nu echt helemaal op… Alleen nog de rest van de administratie afhandelen en alle spullen in het veldlab opbergen, de totaallijsten maken en uitprinten en dan huiswaarts.
We kunnen terugkijken op een jaar dat zoals ieder jaar weer op z'n eigen manier uniek te noemen was. Opmerkelijk aan het weer was vooral dat het een heel droog jaar was. Vooral de zomer en het vroege najaar zorgden er voor dat er pas echt water van betekenis in het broekbos stond vanaf begin November. Dezse situatie leverde in September en begin Oktober opmerkelijke aantallen vinken op die kwamen drinken bij de laatste resterende plekjes met water, o.a. in de sloot in het bos. Andere opvallende soorten (in aantallen) waren dit jaar de vangsten van blauwborsten in het voorjaarsseizoen (we vingen er 12 terwijl er in de meeste jaren geen worden gevangen) en de bovengemiddelde aantallen spotvogels. Daarvan ringden we er 65 en vingen we er 28 terug. De roodborst had dit najaar een lange doortrekpiek in meerdere trekgolven (ook landelijk). Wij vingen er aleen al in September en Oktober respectievelijk 277 en 469 en kwamen op een jaartotaal van 607 nieuw geringd en 334 terugvangsten (van roodborsten vang je dezelfde exemplaren bovengemiddeld terug). De Fitis begon in de zomer goed in aantallen maar in de trektijd vielen de vangsten daarvan flink onder het gemiddelde. Daarvan kan al wel geconcludeerd worden dat deze soort kennelijk lokaal een goed broedseizoen heeft gehad maar dat er tijdens de doortrek veel minder vogels ons met een bezoek vereerden dan we in de meeste jaren gewend zijn. Ook goudhaantjes waren slechts in beperkte aantallen aanwezig en dat was eigenlijk conform de landelijke gemiddelden. De vuurgoudhaan manifesteerde zich daarentegen landelijk in hoge aantallen. Ook wij hadden er een bovengemiddeld aantal van, al stelt dat met 30 stuks nog niet zo veel voor vergeleken bij andere ringstations. Merels waren er in grote aantallen, vooral als je in ogenschouw neemt dat we geen geluid draaiden van deze goed op geluid reagerende soort. Een andere geluidssoort, de koperwiek vingen we met 490 exemplaren een aantal dat vergelijkbaar is met andere jaren zonder gebruik van geluid. De zanglijster trok dit jaar landelijk goed door maar hier vingen we er vermoedelijk minder van doordat het vangterrein in de piektijd van doortrek gortdroog was.
In de categorie dwaalgasten zaten we dit jaar flink in de min. Van ons logosoortje de bladkoning vingen we maar 1 exemplaar en verder is alleen de vangst van 1 kleine vliegenvanger noemenswaardig.
Volgend jaar maar weer beter zullen we maar zeggen, tot dan !

Dagtotalen:
---------------------------

Waterral 2 / -
---------------------------
Totaal 2 vogels nieuw geringd, geen terugvangsten = 2 vogels.

maandag 23 november 2009

kleine toegift rallenbal

Vanmorgen was er van waterrallen minder activiteit in het Glop te merken, maar het was duidelijk dat er wel weer wat nieuwe merels aangekomen waren en tot rond het middaguur nog steeds sjirpend af en toe over kwamen vliegen op een hoogte van enkele tientallen meters. In de kooien zaten bij de eerste controle om 08:30 uur in totaal 5 rallen waarvan er 3 al geringd waren. Één daarvan is geringd tijdens onze periode (op de 16e) en de andere 2 stamden nog uit de week van Wil Gerritse en Gerrit Gerritsen en waren beide geringd op 6 november. Één van de vogels van 6 November jongstleden is nu inmiddels voor de 4e keer gevangen en vertoond ene vrijwel constant gewicht. Daarin verschillen wij hier van de andere kustringstations. Door onze werkwijze, met kooien in plaats van mistnetten, vangen we ook waterrallen terug en kunnen zo mooi volgen hoe de conditie van de individuele vogel aan verandering onderhevig is en hoe lang de verblijftijd in het glop minimaal is.
Later op de ochtend hebben we nog weer een waterral teruggevangen die net als de vogel uit het vorige voorbeeld nu minimaal 17 dagen hier verblijft, maar deze vogel vertoont eerst gewichtsafname gevolgd door 2 x behoorlijke gewichtstoename.

De dag wordt verder doorgebracht met het verder opbergen van alle veldmaterialen en het ordenen van de netten, de nettenvoorraad en de ringenvoorraad. Aan het eind van de middag is de regen vanuit het binnenland inmiddels uitgegroeid tot een buiengebied met flinke pitten erin en begint het hier ook te regenen met tussen de buien door flinke wind. We gaan nog even wat laatste voedingswaar halen in het dorp en willen dan nog even doorfietsen naar het Westerstrand. Daar komt het niet van want we zijn de Westerplas nog niet voorbij of het begint al lekker te regenen. We fietsen doro klein-Zwitserland en het duingebied terug en arriveren een beetje verzopen op het veldlab terug.
In de eerste ronde na de invallende avondduisternis worden nog weer 2 ongeringde waterrallen gevangen. In de nabije omgeving van kooi 3 zitten op dat moment 2 waterhoentjes op de dunne twijgen van een wilgenstruik op ongeveer 2,5 meter boven het water te slapen. Ze zijn zeer alert als ik de kooi inspecteer maar gaan er niet vandoor. Later in de laatste avondcontrole zit er nog één waterhoen en die zit in de stevige wind nog steeds te zwiepen op z'n wilgenteen van amper 8 mm dik. In één van de kooien zit nog een waterral, zodat het dagtotaal op 9 rallekes uitkomt.

Dagtotalen:
----------------------------

waterral 5 / 4
----------------------------
Totaal : 5 nieuw geringd en 4 teruggevangen exemplaren = 9 vogels.

zondag 22 november 2009

Kleintje rallenbal....

Na de drukte met het binnenhalen van de netten van gisteren zijn we vanochtend iets later dan normaal naar de rallenkooien gaan kijken. Het rallengeluid is vanmorgen ook iets langer door blijven draaien. We hebben het geluid pas bij zonsopkomst uitgezet. Om 9 uur zijn we de kooien gaan controleren. In de kooi bij sectie 3 zat een waterhoen. Toch dat exemplaar dat nu al ruim een week lang 's avonds in een struik pal naast de kooi gaat zitten slapen? Het is ene 1e kalenderjaar vogel met al voldoende spierkracht in de poten om m'n handen lekker vol met krassen te trappen. Uw verslaggever zit met pleisters aan beide handen z'n verslag te typen… Terwijl ik nog bij de kooi sta kijkt Hanneke naar de kooi bij sectie 8. Ze slaakt een kreet bij het zien van een kooi vol met rallen en enkele rallen die buiten om de kooi lopen. Zelf zie ik er bij nadering ook nog één boven van de kooi af springen. Uiteindelijk komen er 7 rallen uit de kooi, allen ongeringd. Daar blijft het dan ook bij, in de andere kooien geen waterrallen, maar wel horen we dat er nog meerdere in het terrein zitten te roepen.
Ook de rewst van de dag volgen er geen vangsten. Het is wel een prachtige zonnige dag, maar de zuidwestelijke wind maakt het een stuk frisser dan we de laatste weken gewend zijn. We gaan verder met het uitzoeken en drogen van de netten in het veldlab en het vervangen van afgeschreven netten door nieuwe netten voor het voorjaarsvangen van 2010. In het veld worden nog spanlijnen en haringen opgeruimd en de resterende netstokken worden opgeborgen in de strandwagen die de komende winter toch echt weer eens aan groot onderhoud toe is. Er groeit al een rozenstruik door de vloer naar binnen en via het raam weer naar buiten. De deur klemt weer iets meer dan vorig jaar en heeft aan de onderkant de hardheid van een spons met incontinentie.
Aan het eind van de middag neemt de wind verder toe en wakkert na het passeren van een rij buien aan tot stormachtig, kracht 8 bft. In de schemerronde loop ik nog even weer langs de kooien. Daarmee ben ik net te vroeg, want er springen weer waterrallen naast de kooien weg en ook waren er al een paar in de struiken gaan zitten. Op de sloot in het bos en op het pad bij het kruispunt zaten al 4 waterhoentjes. Het is duidelijk dat dit soorten zijn die meteen meer tevoorschijn durven komen als wij minder vaak door het terrein lopen. De laatste avondronde vertoont hetzelfde beeld dan dt van gisteravond. Op enkele plaatsen springen de waterrallen van de takken het riet in. Ook op 2 plaatsen waterhoentjes. In de kooien zitten nog een reeds geringde waterral van 2 weken geleden en 2 ongeringde exemplaren.

Dagtotaal:
--------------------------------
waterral 10 / 1
waterhoen 1 / -
--------------------------------
Totalla 11 nieuw geringd en 1 terugvangst

Zaterdag 21 November 2009: Beter laat dan niet...

De dag begon met redelijk dichte mist die bij het krieken snel dichter werd, even minderde nadat de zon probeerde er doorheen te prikken, maar toch schoof het al vrij snel weer dicht. In de ochtenduren hadden we bezoek van Frank Majoor en Holmer Vonk die op het eiland zijn voor de integrale wadvogeltelling van SOVON. Het was ijzingwekkend stil in het glop, we hoorden eigenlijk alleen maar wat knorrende waterrallen; we kwamen dan ook terug van de 1e ronde met slechts 1 geringde waterral. Geen zichtbare trek, of met deze mist liever gezegd : hoorbare trek, we merken hoogstens wat pleisterende vogels.
De 2e ronde was hoopgevend met 1 vogel meer: 1 merel + 1 winterkoning; de 3e ronde nog weer een koperwiek en een roodborst waarna in de 4e en 5e ronde het helemaal platviel met nulrondes.
We hebben na deze constatering dan ook besloten om snel door te gaan pakken met het opbreken van de netopstelling; mede vanwege het feit dat er weinig vooruitzicht is op interessante aankomst en het naderen van meerdere dagen met regenachtig maar te warm weer. Bij vangtotalen zoals dit is dat besluit dan ook erg makkelijk te nemen. Ik moet zeggen, in alle jaren dat ik het opruimen nu voor mijn rekening heb genomen is dit de eerste keer dat er zo weinig vogels in het terrein zitten en dus ook het opbreken van de netten zo snel gaat. Maar dan… verrassing !!!
Holmer loopt bij het veldlab weg en deelt mee dat hij even een vogel uit sectie 1 gaat ophalen die hij ziet hangen. Hij komt met een grote grijns met een gesloten zakje terug. ' Ik kom jullie de soort van de maand bezorgen' zijn z'n triomfantelijke woorden. En uit het bewaarzakje komt een TUINFLUITER tevoorschijn !!! Jeetje…. De laatste vangst van dit jaar was op 18 September en nu ineens haalt Holmer er eventjes 1 op. We hebben de avifauna van Schier er even op nageslagen en daar wordt als laatste najaarsvangst de datum 3 November 1997 genoemd en een andere late vangst is van 4 Oktober 2001. Zoals vaak met heel laat aanwezige vogels is ook deze vogel moddervet en eigenlijk te ver doorgegaan met aanleggen van vet. De buik is helemaal geel bedekt met vet, het loopt nog door op de rug en over de borst. De borst is zelfs slechts voor een oppervlak van circa 9 mm NIET bedekt met vet. Wat zouden we graag weten waar deze vogel nog terecht gaat komen.

Aan het eind van de middag vertrekt superhulp Evert-Jan weer voor z'n wekelijkse bezoek aan de kaasboer en helpt Holmer na de telling nog even mee met opruimen. We horen aan de rand van het bos ineens een enorm gekraak en mensenstemmen in de struiken ter hoogte van sectie 9. De atlanticwall wordt genomen !!!!! Nee hè ! Gisteren zijn de bordjes weggehaald en nu staan de eerste bezoekers er al weer. Holmer is ze tegemoed getreden en kreeg van beide mannen meteen de vraag: ' hoe komen we bij het dorp? ' We zijn vervolgens driftig verder gegaan met opruimen en nog even doorgegaan met het binnenhalen van de netten tot in het donker. Maar uiteindelijk zijn we met de netten klaar. Er staan nu dus alleen nog 4 rallenkooien. Het zit er voor 2009 bijna op. In de avondronde is de wind inmiddels aangewakkerd en miezert het al lichtjes. Het is weer zo'n dag waarop het 's avonds warmer is dan overdag. Absurd, 15 graden in de 2e helft van November...Er zitten tijdens die ronde om 23:00 uur 2 rallen in de toppen van de struiken; beide mis ik ze op een haar als handvangst.

Dagtotalen:
---------------------------------------

koperwiek 1 / -
merel 2 / -
roodborst - / 3
tjiftjaf 2 / -
TUINFLUITER 1 / -
vuurgoudhaan - / 1
waterral - / 1
winterkoning - / 1
---------------------------------------
Totaal: 6 nieuw geringd en 6 teruggevangen exemplaren = 12 vogels.

vrijdag 20 november 2009

Een verjaardag met 26 bezoekers.

Vanmorgen eerst natuurlijk uitbundig de verjaardag van Hanneke gevierd, maar daarna meteen aan den arbeid. Wat een arbeid… wel 4 vogels in de 1e ronde. Toch is er weer wat meer beweging in het bos. Er komen enkele groepjes koperwieken binnen en tijdens de 1e en 2e ronde zien we meerdere merels in het bos opvliegen. De paar merels die we vangen hebben ook weer flink trekvet. De 3e ronde is het al weer over en vallen we terug tot minder vogels per ronde. Ook de rallen laten het weer afweten. Of zijn al die knorrende rallen die we in het riet toch nog horen soms allemaal ervaren vogels die ons zitten uit te lachen? Het valt wel op dat we er dagelijks meer terugvangen.
Vanmorgen ook een koolmees teruggevangen die geringd bleek te zijn op 13 Augustus 2005. Deze vogel is in 2005 in totaal 3x gevangen, daarna pas weer 1 x in 2007 en nu voor het eerst weer na 2008 over te hebben geslagen. Het begint inmiddels ene ouwetje te worden die ook al eens een fortuinlijke ontsnapping heeft mogen beleven want de rechterpoot is stijf en mist de complete achterteen.
Bij de lichte stormsporen in het bos blijkt ook de oude dode els te horen die één van de twee spechtenholen bevatte die ik hier in het Glop wist te zitten. Dat betekent dus dat er 1 extra slaapruimte gezocht wordt sinds gisteren. Het is vandaag echt een prachtige zonovergoten dag, maar vanaf 13:30 uur komt daar snel verandering in; het schuift helemaal dicht met bewolking en vanaf 13:50 regent het lichtjes met tussenpozen en dat houdt aan tot in het donker. De vangsten vallen dan ook al vrij snel na de start van de regen zo goed als stil.
In de schapenweide zien we nog een leuk tafereel. Al dagenlang is het in de kudde een strijd tussen de rammen en proberen ze de ooien bij elkaar te houden en te dekken. Daarbij is er natuurlijk één de echte macho en hij weet met verve alle andere rammen bij zijn ooien weg te houden. Maar vandaag zat ie toch even met een probleempje… hij was in de kraal in de hoek van het meteoveld beland en zag ineens een jongere ram bij één van z'n ooien. Als een drieste tank stoof hij er op af maar was vergeten dat er nog schapenraster tussen hem en de ooien zat… meermalen ramde hij met volle kracht tegen het gaas. En toen had hij ineens in de gaten waar hij er uit kon. En in de tussentijd had de jongere ram zijn kans al schoongezien en zijn karwei gefikst. Er ontstond daarna dus een behoorlijke vechtpartij of beter gezegd rampartij….. We zijn vandaag begonnen met het opruimen van de netten. Als eerste zijn vanaf 13:30 uur de netten van sectie 6 in de schapenweide binnengehaald en vanaf 16 uur de vrijstaande netten van sectie 5 bij het meteoveld. Met morgen nog een rustige dag met redelijk weer in het vooruitzicht en daarna meerdere dagen met regen en blijvend temperaturen die 10 graden boven het langjarig gemiddelde liggen is de conclusie wel duidelijk; je kunt wachten tot je een ons weegt als je nog leuke soorten als grote goudvink of barmsijs wilt vangen. Daarvoor zal het eerst echt kouder moeten worden en daar ziet het vooralsnog niet naar uit. Langs één van de paden is zelfs een distel opnieuw begonnen met bloei en één van de berkjes heeft kleine ontluikende knoppen; maar ja, bij 14 graden in November....
Morgen ruimen we weer een paar secties op. De avond is weer rustig, een zwak windje resteert nog van wat er vandaag met 4 bft uit het zuiden stond. De rallenkooien blijven leeg maar ik kan nog een ral grijpen die uit de struiken in één van de netten springt.

Waarnemingen : oeverpieper 1 x ; witte kwikstaart 1 x ; grote bonte specht 1 x ; barmsijs spec. 1 x ; sperwer, minim. 3 x ; meerdere goudhaantjes in de wilgen voor het veldlab.

Dagtotalen:
-------------------------------------

koolmees - / 1
merel 6 / 4
pimpel - / 3
roodborst - / 1
staartmees - / 1
waterral 3 / 3
winterkoning 2 / 2
-------------------------------------
Totaal : 11 nieuw geringd en 15 teruggevangen exempl. = 26 vogels.

donderdag 19 november 2009

Is het over met de trek?

Op tijd gestart met de eerste ronde om maar eens eerst de schade van de stormachtige dag van gisteren op te nemen. Dat viel enorm mee, al lagen de paden behoorlijk vol met afgewaaid dood hout en elzenproppen. Maar waar we ons lichtelijk zorgen om maakten bleek mee te vallen.... Er zaten slechts een stuk of 50 bosjes met elzenproppen in de gesloten netten… Na eerst een half uur gepeuterd te hebben ben ik naar achteren gelopen om verder te gaan met het openschuiven van de netten die we gisteravond nog gesloten hadden gehouden. Dat was ongeveer driekwart van de opstelling. Het was inmiddels al wel weer harder gaan waaien ten opzichte van gisteravond toen de wind tijdelijk even terugviel naar slechts 2 bft. Na een uurtje stond het grootste deel van de netten weer open. De vogels lieten het echter totaal afweten, er zat zo goed als niks in het terrein en we kwamen weer terug met een winterkoning, een goudhaan en een waterral. Alle drie vogels waren al geringd. Probeert moeder natuur ons iets duidelijk te maken??? Tijdens de tweede ronde werd het spectaculair beter met de terugvangst van een merel. Jawel… dat houdt je lekker bezig.
Er vloog vandaag tot 3 maal toe ene grote gele kwikstaart over het gebouw. Ik zag hem 1 maal over de strandwagen het bos induiken maar de snel stijgende hoop om hem in de eerstvolgende ronde uit de netten te halen vervloog snel, niks van teruggemerkt. DE buizerd was weer flink actief in het terrein, 1 maal hebben we hem in het bos achter sectie 2 een andere buizerd fel weg zien jagen. Hij voelt zicht dus echt thuis in ons vangterrein en zal wel proberen om het zo lang mogelijk hier uit te houden. Ook jakkerde er nog een sperwer achter m'n rug langs door het broekbos achter een luid schreeuwende merel aan richting de rand met de schapenweide. Een snelle sprint richting de netten op deze plek leverde zelfs nog geen extra waarneming van beide vogels op, ze waren al lang en breed verder…
Na de middag hingen er ineens een paar merels in de bosssectie nadat we er ook meer zagen op de appeltjes die we voor het raam van het veldlab in de meidoorn hebben geprikt. Daarbij zat een prachtig getekende merelvrouw die ik met de telescoop heb kunnen aflezen, deze bleek op 13 November te zijn geringd.
Na het middageten bezig geweest met het wegharken van elzenproppen onder de netten van sectie 2, een eindje terug zag ik in de onderste baan een merel-man trappelen om uit het net te komen; hij hing nog net aan z'n ring op het moment dat ik bij de vogel arriveerde. Eerst maar even doorgelopen naar het veldlab om de vogel meteen af te handelen en daar bleek opeens dat bij het ringnummer de L ontbrak.
Ja natuurlijk… het was een HELGOLAND-ring ! Een adulte merel met een zo te zien dit seizoen aangelegde ring. En zo kan een magere dag toch nog leuk worden. Tegen de avondschemer ben ik even gaan kijken bij het einde van de bossecties om te kijken of er nog groenlingen binnen kwamen om in het riet te gaan slapen. Heb er één zien rondvliegen, maar er hing ook weer een sperwer rond deze plek dus dat kan van invloed zijn geweest. Wel liep er weer een waterhoen met luid geplons rond te banjeren rond de rallenkooi van sectie 3 ; de vermoedelijk zelfde vogel zit daar nu zeker een week en slaapt iedere avond op de takken van dezelfde struik. In de avonduren is het wederom mooi helder geworden maar wordt er geen ral meer gevangen, laat staan waargenomen in het veld.

Waarnemingen: groepje 16 kramsvogels; meermalen laag over het glop vliegende brandganzen uit de polder; 1 grote gele kwikstaart rondom gebouw; 1 groenling; enkele sperwers; min. 2 buizerden.

Dagtotalen:
-----------------------------------

goudhaan - / 1
koperwiek 1 / -
merel 1 / 5 <-waaronder 1 ex. met HELGOLAND-ring.
roodborst 1 / -
staartmees - / 2
waterral 3 / 1
winterkoning - / 3
-------------------------------------------------
Totaal : 6 nieuw geringd en 12 teruggevangen ex. = 18 vogels.

woensdag 18 november 2009

De krachten der natuur...

Gingen we vannacht nog met vrijwel windstil weer ter kooie… vanmorgen vroeg was het al een heksenketel in het bos. De berken achter het gebouw zwiepten al flink heen en weer in een stormachtige Zuidwesten wind met kracht 7 bft en de windmeter kon het haast niet bijbenen. Maar goed dat we het grootste deel van de netten onder de bomen al dicht hadden gedaan. Maar nog net niet die Engelse netten in de hoek van sectie 1 naar 2….. Daar hing dus meteen bij begin van de eerste ronde DE buizerd in. Ditmaal wist ie dus niet snel genoeg weg te komen en zat ie ook met netmateriaal achter z'n ring vast. Bij het meten van het gewicht bleek dat hij/zij 120 gram lichter was dan bij de vorige vangst en 20 gram lichter dan bij de eerste vangst. Dat kan net bepaald worden door wel of niet net eten naar binnen te hebben gewerkt. Toch was de krop van de vogel bij de vorige vangst wel leeg.
Na het verwerken van deze vogel en de merel en roodborst die Hanneke ondertussen uit de eerste netten achter het gebouw had gehaald zijn we begonnen met het sluiten van de resterende netten van de gehele opstelling. Dat was toch nog ene heel karwei want het blad was met de Zuidwestenwind ook al uit de schapenweide over het hakhout heengewaaid en zat ook in de netten van sectie 4 en 5. Tijdens het sluiten van de netten was het vanaf 09:10 uur ook begonnen met regenen en waren we blij dat we de zaak op tijd hadden kunnen afsluiten. Nu kon het echte ruige weer gerust over ons heenkomen…

En dat deed het letterlijk. We hadden besloten om in de piek van het stormachtige weer even op het strand naar de branding te gaan kijken want dat had Hanneke nog nooit eerder meegemaakt. Er was zo goed als geen extra verhoging maar het stuivende zand en de stuivende schuimkoppen op de branding waren weer fantastisch om te zien.


Aan het eind van de middag nog even begonnen met wat takken en proppen uit de netten te verwijderen. Daar is later nog wat meer tijd voor nodig want we hebben geen plastic beschermhoezen over de netten kunnen trekken omdat we die nergens terug hebben kunnen vinden in het gebouw. Er zullen morgen dus wel heel wat proppen gepeuterd moeten worden willen we alles in het bos weer open kunnen zetten.
Daar begin ik om 22:45 uur maar alvast mee want de wind is dan ineens helemaal geluwd en de regen is voor het eerst echt gestopt. In de rallenkooi bij sectie 8 tref ik dan nog 4 rallen die in de avond ineens toch weer actief zijn geworden. Ook zij hielden het vandaag overdag helemaal voor gezien met hun verplaatsingen want we hoorden er wel genoeg in het terrein maar vingen gedurende de hele dag niks.
Morgen maar eens zien of het vangbaar weer is of wordt.

Dagtotalen:
-----------------------------------
Merel 1 / -
Waterral 4 / -
Buizerd - / 1
Roodborst - / 1
-----------------------------------------------------
Totaal 5 nieuw geringd en 2 teruggevangen = 7 vogels.

dinsdag 17 november 2009

Ijsvogel, houtsnip en een wijntje toe...

Om 07:45 uur is het bij vertrek voor de eerste ronde 9,4 graden en de wind komt van zuidwest met 4bft. Er is weinig tot niks in de lucht te horen of te zien en ook in het glop is het ijzingwekkend stil. In de rallenkooi van sectie 3 zit al wel een vogel. Als ik die waterral er uit sta te halen hoor ik een korte schrille roep in de directe omgeving. Ik kijk op en zie in een rechte lijn een ijsvogel voorbij komen. Die gaat mooi richting Ebelbrug denk ik nog… ik maak de rest van de ronde af. Die levert maar barstens weinig op, het blijft bij die ene waterral, 2 roodborsten en een koperwiek. Als ik terugkom om het bos in te lopen zie ik dat de ijsvogel de brug niet gehaald heeft….
Want hij hangt al in het eerste beste net waar de sloot wat meer open ligt. De vijfde ijsvogel die ik hier in m'n handen krijg.

Het is lekker rustig weer met eindelijk ook eens wat zonlicht bij het buitenwerk.
Er staat dan weliswaar wat wind, maar dat is in het bos en tussen de struiken al een stuk minder te merken. De vangsten stellen wat teleur, maar de wederom goede vangst van waterrallen maakt weer veel goed. In de rallenkooi van sectie 8 hebben we in de 2e ronde maar liefst 6 rallen tegelijkertijd zitten. Allemaal ongeringd. Het begint ons de laatste paar dagen op te vallen dat bijna alle terugvangsten van waterrallen uit de kooi bij sectie 3 komen. De andere kooien vangen ook wel, maar dit is opvallend. De overige vogels laten het vandaag goed afweten; en dat terwijl het juist nu de eerste dag is die een beetje ontspannen kan worden gelopen met totaal geen regen. De rondes bestaan uit slechts enkele vogels en dan vooral rallen.
Na de middag komt Ardie Noorman ons uit deze narigheid halen met het aanbieden van een flesje wijn als dank voor het melden van de buidelmezen van gisteren; het was voor hem net zoals voor mij een nieuwe handsoort. Ik kom op dat moment net terug van een ronde met een houtsnip die zo ineens midden op de dag in het enige openstaande grofmazige net van sectie 6 hing. De rest van de netten aldaar zit wegens de zware bladval uit de eiken dicht.
Aan het eind van de middag is te merken dat de wind meer naar pal zuid draait en aanhaalt. Voor het eerst in deze ringperiode zien we de zon ondergaan als we even voor naar de weg zijn gelopen om te kijken of er al water uit het Glop loopt en de rallenkooien mogelijk weer edroog kunnen komen te staan met als gevolg dat de vangsten weer stil zullen vallen. Dit blijkt wel het geval, al is het minimaal wat er over de schotbalk stroomt. In de laatste ronde in de schemer hangen er twee groenlingen in sectie 3 ter hoogte van het stuk sloot waar in het verleden ook al eens een paar spreeuwen of fraters gingen zitten slapen. Dit jaar een minislaapplaatsje van groenlingen? We hebben over een lengte van 25 meter nu 4 groenlingen in 3 avonden gevangen. Da's natuurlijk amper niks maar Novembervangsten van groenlingen zijn hier schaars.

Waarnemingen: torenvalk biddend boven weiland bij meteoveld; af en toe een barmsijs; groepje putters; 2 maal sperwer; DE buizerd meermalen boven vangterrein; groepje van circa 15 sijzen boven het elzenbos.

Dagtotalen:
---------------------------------------

Waterral 10 / 2
Koperwiek 1 / -
Houtsnip 1 / -
Goudhaantje - / 2
IJsvogel 1 / -
Staartmees - / 2
Winterkoning 1 / -
Pimpelmees 1 / 1
Roodborst - / 3
Vink 1 / -
Merel 2 / 1
Groenling 2 / -
---------------------------------------------
Totaal: 31 exemplaren, 12 soorten, 16:29 urenVan m'n broer hoor ik vanmiddag kwalijk nieuws van het thuisfront. Rijkswaterstaat is op het idee gekomen om een loonbedrijf opdracht te geven om op het zandstortterrein op de Bree (waar we met de vogelwerkgroep al bijna 40 jaar vogelonderzoek verrichten) het hele terreindeel dat al een paar jaar niet meer in gebruik is met de grond gelijk te maken. Weg alle jonge opslag, mooie pioniersvegetatie en een rietveldje met inmiddels mooi oud riet waar het ook in deze tijd van het jaar nog wemelde van de vogels. Gelukkig heeft hij nog net op tijd de machinist van de shovel weten te weerhouden van het dichtschuiven van de 2 poelen waar we afgelopen zomer zoveel libellen en kikkers hebben kunnen vaststellen en waar we voor het eerst sinds jaren ook nog de oranje luzernevlinder zagen. Ook al is het terrien niet eens in gebruik of op korte termijn nodig, men meent dat het er netter bijligt als alles glad en strak is. Schoonheid kan op vele manieren in het menselijk brein zitten....

maandag 16 november 2009

verrassing..... Buidelmezen !

Bij begin van de 1e ronde om 07:30 uur is het 6,7 graden en staat er een zuidoostenwind van 3 bft. Daarmee voelt het al een stuk kouder dan we de laatste dagen gewend waren. Er is vrijwel geen aankomst merkbaar maar we zien en horen af en toe wel wat vogels overvliegen. Daarbij af en toe een paar koperwieken, een enkele merel, maar ook weer een paar oeverpiepertjes. Een grote gele kwikstaart vliegt rond boven het terrein als we bij kooi 8 bezig zijn om 5 rallen die tegelijkertijd in de kooi zitten te verwijderen. De volgende ronde zitten er in deze kooi alweer 4… We hebben bij die rallen ook een waterral met een mooi bleke ring. Deze blijkt op 18 November 2006 alhier geringd te zijn en is daarna ieder jaar 1 maal teruggevangen en wel 1x op 25 Oktober, de andere vangsten zijn tussen 10 en 18 November. Het was weer een goede rallendag; als je de avond voor zo'n dag al 1 of 2 vogels van de spanlijnen pakt dan weet je al haast zeker dat de volgende vangdag goed wordt.
Verder hadden we vandaag de eerste 2 merels met oudere ringen. De eerste was geringd op 3 November 2008 en daarna in dat jaar 6 x in November gevangen maar nu pas voor het eerst weer in 2009. De andere was een echte local die hier als juveniel is geringd, daarna tot eind september 3 maal teruggevangen en in dit jaar 3 x in het broedseizoen tot eind Juli en nu voor het eerst na het broedseizoen.
Na de koffie is het weer tijd om te sprinten… en te winnen. Weer een ongeringde sperwer-man, weer een 1e kalenderjaar en waarschijnlijk de vogel die we net daarvoor met een noodgang de wilgen voor het gebouw in zagen duiken daarbij een groepje koperwieken, staartmezen en goudhaantjes de stuipen op het lijf jagend.
Na het middaguur is er in de ronde vlak voor het begin van de regen plots een verrassing. We lopen naar de laatste lange netsectie van 5 en denken dat er drie goudhaantjes of tjjffen bij elkaar hangen. Goh, toch nog ene paar zangvogels bij de waterrallen is onze eerste reactie. Maar als we dichterbij komen merken we al snel dat er toch andere beestjes in het net hangen : BUIDELMEZEN !!!! Da's na al die jaren nou eens onverwachts te noemen om die in November ineens te vangen terwijl er nog maar 1 exemplaar eerder is gevangen op 10 Oktober 2007. En net zoals je van andere ringers hoort : wat zijn ze klein ! Het blijkt om 2 adulte vrouwtjes en een juveniel exemplaar te gaan. Wat een leuke vangst. We houden ze nog even vast zodat Ardie ze ook nog even kan bewonderen en ze na de regen hun vrijheid weer terug kunnen krijgen. Zo geschiedde en wat denk je ? Amper 10 minuten na loslaten (bij het veldlab) hoor ik achter bij sectie 5 het geluid van buidelmezen….. Nee hè? In exact hetzelfde net hangt er al weer één ! Het blijkt het juveniele exemplaar te zijn dat net was losgelaten. De vogels moeten linea recta naar dezelfde plek zijn teruggevlogen.
De rest van de dag verliep zonder noemenswaardigheden. We hebben dus weer regen gehad tussen ongeveer 12:30 en 14 uur met soms even stevige regen. Het was goed te belopen en de vogels hadden op tijd ene goed heenkomen gezocht. Geen vangsten meer dus. In de laatste schemerronde zat er nog een waterral in de kooi van 8 en hing er nog een groenling in een mistnet bij het riet. Kennelijk willen ze daar gaan slapen want gisteren vingen we er daar ook al één.

Waarnemingen: 1 x oeverpieper ; 1 x grote gele kwik rondvliegend over omgeving kooi 8; meermalen sperweractiviteit en zichtwaarnemingen van minimaal 2 vrouw en 1 man; DE buizerd maar 1 maal gezien over het bos met prooi in de poten.

Dagtotalen:
-----------------------------------

Sperwer 1 / -
Tjiftjaf - / 1
Waterral 15 / 2
Goudhaantje 1 / -
Winterkoning 1 / -
Koolmees - / 2
Roodborst 1 / 1
Buidelmees 3 / -
Merel 2 / 4
Groenling 1 / -
Koperwiek 1 / -
---------------------------------------------
Totaal: 36 exemplaren, 11 soorten, 16:29 uren

zondag 15 november 2009

Bijna gelijkspel... maar de buizerd won.

Na een onstuimige nacht zijn we de dag begonnen met een echt Novemberritueel, takken, bladeren en proppen peuteren. Tevens werden de uit voorzorg gesloten netten weer geopend. Het was overigens opmerkelijk hoe rustig het nu na zo'n nacht ineens bleek te zijn. Je krijgt dan een echt stilte voor de storm gevoel. Tijdens die schoonmaakronde zit er aan de noordkant van het terrein een havik te kekkeren en komt de buizerd al een keer een eerste kijkje nemen. We merken dat er toch wel weer sprake is van wat meer beweging in de lucht, al zijn de merels nog weer de grote afwezigen. Af en toe komt er een klein groepje vinken overvliegen en zien we vooral als de zon er eenmaal bij is verschenen een aantal veldleeuwerikken overkomen. Ook is het opvallend dat we vandaag eens een keer meer dan 1 barmsijs horen en zien. Rondom het meteoveld en de schapenweide houden zich nog weer een paar oeverpiepers op maar hoor ik ook af en toe nog wat graspiepers. We kome de 1e ronde met 12 vogels terug bij de ringtafel en dat valt nog niet eens tegen. We hebben vandaag met de boot van 10:15 uur niet alleen Barbara op bezoek gehad, maar ook Joop van Ardenne en Marijke Vaneker vereerden ons met een dagje bezoek. Leuk las er eens een mederinger op bezoek komt, je hebt elkaar veel te vertellen, in dit geval vooral over onze ervaringen in Afrika van afgelopen winter. Vanaf 11:30 uur komt er weer een regenfront over het eiland geschoven en moet er wat vaker gelopen worden. Tijdens één van die rondjes tref ik in de bossectie een geringde vuurgoudhaan aan. Verderop in de opstelling vraag ik mij af of ik dat vogeltje nou hoor roepen in het bewaarzakje of dat er nog 1 in de struiken zit. Dat laatste blijkt het geval en het vogeltje laat zich al snel in de wilgentenen zien. Langzaam aan klimt de vogel de takken in… even wachten dus. En ja hoor, met een boogje springt hij de struiken uit om over te steken. Maar daar staat een net .. Hoepla, kat in 't bakkie! Ik vervolg mijn ronde en zie bij sectie 7 aan het eind een goudhaantje in het net hangen. Maar ineens springt er een sperwer in het net naar die goudhaan… sprinten dus ! Maar voordat ik bij de sperwer ben… springt DE buizerd op die sperwer !!!!!!! Jeemig… Op het moment dat ik arriveer schrikt de buizerd al en gaat er vandoor. Maar de sperwer en de goudhaan heb ik ! En wonderwel mankeren beide vogels helemaal niets. De sperwer blijkt een 1e kalenderjaar mannetje dat op 23 Augustus jl door André van Loon is geringd. Alweer een dag met een roofvogel op de daglijst. En het is nog niet over ; in één van de middagrondes zie ik van ver een buizerd in het net vlak voor de Ebelbrug hangen. Weer sprinten… maar net te laat. De vogel rolt uit het net en met een grote bocht draait hij het bos in om vervolgens een meter of 30 terug nogmaals in het net te klappen. Weer sprinten, maar weer ben ik net te laat. Ik kan nog wel zien dat de buizerd een ring heeft en precies dezelfde tekening als onze bekende vogeljagende conculega.
Als Joop en Marijke vertrekken om de boot van 16:30 uur te halen worden zij afgewisseld door Jan Visser, conculegaringer van vinkenbaan Castricum. Hij komt een kijkje nemen hoe wij dat hier nou doen met die grofmazige netten. Dat heeft ie kunnen bekijken, maar voor de dagelijkse actie met grotere vogels was ie dus duidelijk te laat. Toch weer erg verhelderend, onderhoudend en zeer leerzaam om ook iemand van een ander ringstation op bezoek te hebben. Wederom een erg leuke ontmoeting. In de avondschemer lijken de meeste vogels te zijn vertrokken en hebben we slechts 1 ral in de kooien zitten en 1 koperwiek in de netten. In de avond vallen er nog weer enkele buien maar blijft het rustig met de wind. In de rallenronde van 23 uur vangen we met de hand nog een waterral die op één van de tussenspanlijnen zit te slapen.

Waarnemingen : meermalen 1 of enkele oeverpiepers overvliegend, lichte trek veldleeuwerik ; lichte aankomst koperwiek; enkele kleine groepjes vinken; enkele groepjes putters en weer een paar barmsijzen.

Dagtotaal:
-----------------------------------------

Sperwer - / 1
Tjiftjaf 1 / -
Waterral 7 / 2
Goudhaantje 3 / 4
Winterkoning - / 2
Vuurgoudhaantje 1 / 1
Roodborst 1 / 3
Staartmees - / 1
Merel 9 / 8
Pimpelmees - / 3
Zanglijster 3 / -
Groenling - / 1
Koperwiek 4 / 1
---------------------------------------------
Totaal: 56 exemplaren, 13 soorten, 16:29 uren

zaterdag 14 november 2009

Een echte Novemberdag maar met Septembertemperaturen.

Om 07:30 uur is de temp als de 1e ronde wordt gelopen al 12,4 graden. De Zeeuwen zweten dan al dan bij 15 graden. De wind is zuid 5, en de vanwege verwachte wind gesloten netten in het bos worden weer opengezet. De regen nadert uit het zuidwesten en het het blijft naar verwachting tot 11.20 uur droog. Vandaag weer een stug maar treurig waterrallenverhaal. De tweede waterral die we loslieten besloot om in plaats van de struiken in te lopen waar we hem inzetten linksaf te vliegen langs het gebouw en over het veldje bij de strandwagen. Toen ik hem volgde en het paadje naar de schapenweide in zag schieten stortte er zich iets groots vanuit een berk op….. je raadt het al: de buizerd ! Hij had er dus weer één. Niet echt leuk meer op deze manier….
In de tweede ronde hebben we zo ineens 6 goudhaantjes; een groepje gemengd met wat mezen is kennelijk aan de noordkant van het terrein sectie 8 en 9 binnengevlogen.
De overige vogels laten het vandaag aanvankelijk behoorlijk afweten. Lijsteraankomst is er sowieso niet geweest, we vangen wederom hoofdzakelijk achterblijvers terug; de paar ongeringde vogels hebben weer niet of nauwelijks vet en ingeteerde vliegspieren. Wel is er de hele dag weer onrust onder de vogels en horen en zien we regelmatig op sperwers reagerende vogels. In de ronde van 10:45 uur is het weer eens tijd voor een sprintje. In het net op de rand van het bos doet een sperwer z'n uiterste best om het net uit te lopen. Tijdens de sprint zie ik hem van de vierde in de derde baan rollen en kan ik hem daar nog net grijpen als hij door de zak loopt en zich in de hoek van het net vastloopt. Hebben, een 1e kalenderjaar mannetje ditmaal.
Nu nog een 1e kalenderjaar vrouw en dan hebben we van die soort alles compleet….
De regen passeert volgens afspraak met de weergoden en tegen 13 uur breekt de zon zelfs af en toe door. Evert Jan arriveert en helpt voor de rest van de middag. Daarin gebeurt niet echt bijzonder veel meer op het gebied van vogelvangst. Aan het eind van de middag meldt zich een nieuw regenfront vanuit het Kanaal en dat stuwwt harde wind voor zich uit. In het bos sluiten we een aantal netten preventief en zo ook alle netten in de schapenweide. Hadden we dat ook maar gedaan met de netten onder de hoge berken van sectie 7 , dan hadden er om 23:45 uur niet zoveel bladeren en takken in gehangen... In de avond volgen er geen vanghsten van waterrallen maar zit er nog wel een bruine rat in één van de kooien.

Waarnemingen : enkele kepen ; groepje putters in eiken schapenweide; groepje 15-20 houtduiven ; enkele putters waarvan 1 zingend in de struiken bij ringtafel ; 1 barmsijs, vermoedelijk grote, over veldlab.

vrijdag 13 november 2009

Het rariteitenkabinet uitgebreid....

met een nieuw stuk in de collectie.
Ondanks de tegenvallende aantallen zou het weer een enerverende dag worden…
Bij aanvang stond de wind Zuid 4 bft en was het net droog na nachtelijke regenbuien. Op de radar voorzagen we naderende buien en een temperatuur die op dat moment al op 10,5 graden zat. Op dat moment is het in de duinen in het westen al 13 graden… Omdat we rekening houden met veel blad in de paar netten die in de schapenweide nog openstaan en omdat de grofmazige netten daar nog opengeschoven moeten worden lopen we daar eerst heen via de schapenweide. Aankomend bij de netten hangt daar al een houtsnip in een gewoon mistnet. De aantallen bladeren vallen mee en we schuiven de grofmazige netten ook open. We lopen door naar de netten van sectie 5 en treffen daar al een achtergebleven bout van een koperwiek aan. Even denken we aan een herhaling van zetten ten aanzien van de afgelopen dagen, maar dat blijft uit. In het bos aangekomen treffen we netten met behoorlijk wat bladeren aan. Dus alsnog behoorlijk peuteren geblazen. We merken hoegenaamd niks van aankomst en de merels en koperwieken die we vangen suggereren dat er hoogstens sprake is van het vangen van achterblijvers. Er zit bijvoorbeeld een magere koperwiek bij die in 11 staartpennen en een aantal armpennen alleen rafels heeft doordat de baarden in de veren ontbreken. Je krijgt er alleen maar respect voor dat zo'n vogel dan toch nog het eiland vanuit het hoge noorden heeft weten te bereiken zonder in de golven te verdwijnen, vooral als je hem als een vlindertje ziet wegvliegen. Maar ja, hoeveel soortgenoten die er net zo aan toe waren zijn er WEL in zee gevallen om te eindigen als voedsel voor vissen en meeuwen.

We zien weer diverse waterrallen door het terrein scharrelen en vangen er ook weer een paar. Als ik tegen 10:30 uur een extra rondje loop omdat het dan is begonnen met regenen tref ik nog maar een paar vogels in de netten aan maar vind naast sectie 7 een plukplek waar een waterral verorberd is. Er ligt nog 1 poot bij de veren. Daar blijkt een ring aan te zitten waarvan ik denk dat het vast en zeker het nummer van één van de rallen van afgelopen dagen is. Als ik de poot pak en de ring bekijk zie ik echter 4T.. staan. Juist, een Belgische ring !!!! De tweede waterral met een buitenlandse ring die we in het Glop aantreffen is een feit, zij het met een zwart randje... lullig is dan zacht uitgedrukt, maar hoeveel worden er niet opgevreten terwijl we er nooit iets van horen. We hadden verwacht (en de regenradar ook) dat de regen van tijdelijke aard zou zijn, maar het front ontwikkelt zich dusdanig dat het eigenlijk met enkele tussenpozen daargelaten niet droog is. Er gebeurt de rest van de dag eigenlijk niet zoveel bijzonders, we lopen onze regelmatige tussenrondjes, maar op een gegeven moment sta ik toch wel even heel vreemd te kijken naar wat ik in de rallenkooi bij sectie 4 zie lopen. Een steenloper???? Nee, het blijkt een waterral met op kop, hals en rug grotendeels witte veren….. Wat een maf en merkwaardig beest zeg ! De veren die de normale tekening hebben zien er uit als die van een 1e jaars vogel, maar de snavel en poten als die van een adult. Dat laatste kan en zal waarschijnlijk beïnvloed zijn door het gebrek aan pigment dus we houden het op een eerstejaars vogel. Het rariteitenkabinet is dus weer een exemplaar rijker….

Aan het eind van de middag kijken we toch nog op van het aantal koperwieken dat vertrekt. Er zat duidelijk weer meer op het eiland dan wij vermoedden. In de laatste ronde vliegt er ineens een velduil boven mij als ik nog een koperwiek uit één van de netten sta te verwijderen. De grofmazige netten blijven in de avond toch nog maar even open... Dat levert uiteindelijk niets extra's op, helaas, om 23 uur halen we nog wel een ral uit één van de kooien.

Waarnemingen : 5 oeverpiepers boven sectie 6 ; enkele malen jagende sperwers, zowel man als vrouw ; enkele houtduiven tussen de eiken in de schapenweide ; in de ochtend nog weer een vermoedelijke tristis roepend voor het gebouw en Kees Oosterbeek meld de waarneming van een potetiële nieuwe baansoort, een grote zilverreiger aan de grond tussen het groene glop en de Kooiplaats.

Dagtotalen:
-------------------------------

Waterral 4 / 3
Koperwiek 4 / -
Houtsnip 1 / -
Tjiftjaf 1 / -
Roodborst - / 1
Goudhaantje 2 / -
Merel 10 / 5
Koolmees - / 1
Zanglijster 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 23 nieuw geringd en 10 teruggevangen vogels =
33 exemplaren, 9 soorten, 16:29 uren

donderdag 12 november 2009

Een herhaling maar geen kopie...

Deze ochtend hebben we voor het eerst het ochtengloren mogen aanschouwen met aan de horizon een mooie rode gloed. En ochtendrood brengt….
Het is 4,2 graden om 07:30 uur als ik iets later dan normaal de 1e ronde loop. De wind staat dan uit het Zuiden met 1-2 bft. Er is wederom zichtbare aankomst, maar wel in heel lichte mate en beperkt tot merels en koperwieken. Geen spoor van trekkende kramsvogels zoals ze gister nog in leuke aantallen binnenkwamen. Op de terugweg van de 1e ronde met hoofdzakelijk koperwieken die in het terrein hebben zitten slapen en ongeringde merels hoor ik dat Hanneke mij vanuit het bos staat te roepen. Als ik op een drafje in de bocht van sectie 2 naar 1 aankom tref ik Hanneke met aan haar voeten mijn bergschoenen, slechts 5 maten te groot dus dat ziet er leuk uit… , en in de handen het net samengeknepen met daarin een grote vogel die z'n uiterste best doet om aan z'n belager te ontkomen. Weer een buizerd !!! De eerste roofpiet die zij in een mistnet gearresteerd heeft. Het is een nog donkerder exemplaar dan die van gisteren, blijkt al geringd te zijn met 1 nummer lager dan de vogel van gisteren. Inderdaad, het is de buizerd die precies een week geleden door Wil en Gerrit geringd is. De vogel heeft net als die van gisteren de krop nog leeg maar blijkt 55 gram zwaarder te zijn dan 7 dagen geleden. In de volgende ronde roept Hanneke mij weer van een afstandje. Ditmaal tref ik haar bij het smalle doorgangetje tussen de berkjes bij het meteoveld. De plek waar sommige soorten zo graag door het gangetje schieten…. En ja hoor, nu staat ze met een sperwer in haar handen en naast de vogel z'n elders gevangen prooi, een koperwiek. Het is een adulte man en hij draagt al een ring. De vogel is in 2007 door Leo Oudejans en Kees van Kleef alhier geringd en nu dus voor het eerst teruggevangen. En ook bij deze vogel is het ruipatroon in de armpennen mooi te zien. Tijdens de 2e ronde na het loslaten van de buizerd merken we dat pal naast het net waar we de sperwerprooi hebben neergelegd deze al helemaal is opgepeuzeld.
Oh ja, we vangen ook nog andere vogels. Daarin eigenlijk net als voorgaande 2 vogels een herhaling van gisteren met uitzondering van de tjiffen. Daarvan zit er wel de hele dag één te roepen met het tristis-roepje maar we vangen pas in de allerlaatste ronde een reeds geringde tjif terug en da's een gewone van eergisteren. Wel zijn de goudhaantjes vandaag wat meer op sjouw want we vangen er verspreid over de dag 5 met tevens weer een vuurgoudhaan. De merels van vandaag hebben over het algemeen weer minder trekvet en veelal behoorlijk ingeteerde vliegspieren. In de middag profiteren we nog een keer van de paniek die de hele dag al bij herhaling uitbreekt als er weer een roofpiet door het bos jakkert en vangen we ineens een groepje koperwieken en merels die vanuit het elzenbos de netten ingejaagd blijken te zijn. We treffen weer een achtergebleven prooi in de netten. De waterrallen doen het ook weer niet echt best vandaag, regelmatig zien we er één over het pad snellen maar het vangen valt na de middag weer stil. In de schemer hoort Hanneke wel luid gespatter in het wilgenhakhout, waarschijnlijk afkomstig van de 1e wintertaling die het glop opzoekt.
Om 09:20 uur is er even een kort regenfrontje over het eiland getrokken, maar na amper 20 minuten is het al weer droog en dat blijft het de rest van de dag ook. Daarna is het te merken dat er langzaam warmere lucht het eiland optrekt waardoor het in de schemer ineens vanuit de polder dichttrekt met mist. In de avonduren draait het rallengeluid weer.

Waarnemingen: 1 waterpieper en 1 oeverpieper over de vangopstelling ; meermalen sperwers en buizerden ter plaatse ; enkele kepen ; grote bonte specht bij gebouw ; in de ochtend vaak onrust onder de brandganzen in de polder ; begin van de avond in het donker overvliegende kolganzen ; minimaal 1 siberische tjiftjaf bij het gebouw.

Dagtotaal :
------------------------------------

Sperwer - / 1
Goudhaantje 5 / 1
Buizerd - / 1
Vuurgoudhaantje 1 / -
Waterral 6 / 1
Staartmees - / 2
Roodborst - / 3
Pimpelmees - / 3
Merel 31 / 6
Koolmees - / 4
Koperwiek 11 / 2
Vink - / 1
Tjiftjaf - / 1
----------------------------------------------------------------------------

Totaal: 54 nieuw geringde en 26 teruggevangen = 80 exemplaren, 13 soorten, 16:29 uren.

woensdag 11 november 2009

Van groot naar klein... sperwer, buizerd en phylloscopusjes.

Het heeft afgelopen nacht geregend, vooral in de 2e helft van de nacht. Om 06 uur regent het nog stevig, maar precies bij het lopen van de 1e ronde is het vrijwel droog. Dat wordt dus een rustig begin met de vangsten en alleen maar netten afschudden en bladeren plukken. Daar zijn er door de regen heel wat van gevallen. Na het nodige gepeuter en gepluk zijn de 1e vogels inmiddels ingevlogen en komen we uiteindelijk met 21 vogels terug. Daarbij 2 rietgorzen en we hoorden er nog een paar in het terrein. Verder vielen er meteen na de regen al koperwieken en merels in, maar de grootste aankomst was er duidelijk van kramsvogels. En die vang je dus niet als je in een terrein als het groene glop in de schemer geen geluid van die soort draait. Kortom, alles vloog door of ging eventjes in de boomtoppen zitten kijken om vervolgens alsnog door te vliegen. De groepen die regelmatig over kwamen vliegen bestonden gemiddeld uit een stuk of 40 vogels.
De vogeltrekverwachting was voor de afgelopen nacht ook al naar boven bijgesteld tot het maximum op de schaal van 0-8; dat zullen vooral die lijsterachtigen zijn geweest. Zie de tabel van de birdtam.

In de tweede ronde worden we opgeschrikt door een luid krijsende merel in één van de grofmazige netten in de schapenweide. Er blijkt op amper een paar meter naast deze merel een adulte sperwervrouw te hangen. Daar wil je als merel wel bang van worden ja… Het is een prachtig grijsgetekende vrouw met van die mooie smalle bandjes op de borsttekening en op de bovendelen geheel uniform grijs. De meest recent geruide armpennen zijn nog goed te onderscheiden van de nog niet geruide. Deze rui van de armpennen heeft zich "volgens het boekje" voltrokken in 3 stappen met 3 of 4 pennen tegelijkertijd.

Amper van de opwinding bekomen vangen we in de eerstvolgende ronde ook in sectie 6 maar dan in een gewoon mistnet een buizerd. Het is een heel donker exemplaar en waarschijnlijk de vogelvanger die ons de afgelopen dagen beconcureerde. In dit geval een eerstejaars vogel met een lege krop, een iets ingevallen vliegspier maar met een heel mooi gewicht van 761,4 gram.

En dan hadden we vandaag ook nog weer van die pietepeuterige kleine beestjes tussen dit geweld. Maar liefst drie keer was er extra aandacht nodig voor bleke tjiffen met een heel bescheiden eentonig of zo goed als eentonig piepje. Van al deze 3 exemplaren hebben we foto's en geluidsopnamen gemaakt en ook deze zullen ingediend worden bij de CDNA. Gedurende de gehele dag horen we de nasale piepjes van de tjiffen in de bosjes voor het gebouw, een geliefde plek voor die kleine phylloscopusjes. Bladkoningen houden zich daar ook altijd graag op.
De hele dag blijven zich groepjes merels, koperwieken en kramsvogels aandienen maar de aankomst van kramsvogel droogt tegen 11 uur geheel op. Die zullen inmiddels de duindoornbessen hebben gevonden en/of doorgevlogen zijn. Ondertussen merken we dat we ineens veel meer merels zonder trekvet maar met vliegspierscore 1 aantreffen of merels met vliegspier 1 maar met nog wel vet 1 of 2; wellicht een heel andere groep of laat uit zee komende vogels die veel langer hebben moeten doorvliegen.
Vanaf 15:45 uur kondigt zich nieuwe regen aan en besluiten we om maar weer extra rondjes in te zetten en het uit te zingen tot het donker. In de laatste ronde blijkt dat er verspreid door het achterterrein koperwieken zijn gaan zitten slapen. Daar worden er nog 6 van gevangen, samen met een zanglijster die zo klein is dat de vleugelmaat in de database met een milimeter bijgesteld moet worden naar 108 mm.

Waarnemingen : torenvalk meteoveld ; 1 overvliegende keep ; meerdere malen sperwer.

Dagtotalen:
-------------------------------
Sperwer 1 / -
Zanglijster 1 / -
Buizerd 1 / -
Koperwiek 17 / 2
Waterral 3 / 1
Tjiftjaf 3 / -
Winterkoning - / 3
Goudhaantje 1 / -
Heggenmus 1 / -
Pimpelmees - / 2
Roodborst 1 / 3
Vink 1 / -
Merel 36 / 3
Rietgors 3 / -
-------------------------------------------------------------
Totaal: 69 nieuw geringd en 14 terugvangsten = 83 exemplaren,
14 soorten in 16:44 uren.

dinsdag 10 november 2009

Regen brengt.... vogels !

Bij het opstaan blijkt het al 7,6 graden te zijn, de wind is Noord 3 bft, maar weer niet in het Glop, hier staat amper wind. Het blijkt sinds 6 uur te regenen, de regenbui trekt van NO naar ZW. Dat betekent weinig goeds want dat zal weinig vogels het eiland op brengen. En zo geschiedde. Toch nog 14 vogels in de eerste ronde waarvan 2 waterrallen. Er zitten duidelijk meer waterrallen in het terrein maar ze zijn minder actief. In de eerste ronde ook een bleke tjiftjaf. Op kleed neigt de vogel sterk naar de siberische tjiftjaf, maar heeft toch nog net te veel groenige zweem op de bovendelen en te veel geel aan de onderzijde en okselveren. Toch is het geluid duidelijk afwijkend van de gewone tjiftjaf en meer eentonig. We maken met de fotocamera niet alleen foto's maar ook een geluidsopname waar de CDNA zich over mag buigen.
We hadden de indruk dat de regen van korte duur zou zijn en zijn de rondes steeds gaan lopen zodra de laatste vogel weggeringd was. In de tussentijd wist de buizerd toch nog weer toe te slaan door een merel te tikken en te proberen mee te nemen. Na 11 uur is het enige tijd zo goed als droog en zitten we aan de rand van het regengebied. Dat regengebied krijgt vanaf dat moment echter tegendruk van een ander regengebied dat uit Groot Brittannië afkomstig is. Hierdoor blijft de regen stabiel liggen en draait heel langzaam weer iets het eiland op. Dat is het moment dat we tijdens het lopen van een ronde ineens het klassieke effect zien: late aankomst van merels en koperwieken die dan ineens voor de regen komen binnenvallen. In de uren daarna zien we vooral in de hogere randen van het vangterrein groepjes koperwieken en merels foerageren tussen de bladeren. En daar vangen we af en toe een leuk aantal vogels van en sprokkelen zo de dag al lopend door ondanks het feit dat het vrijwel onophoudelijk licht blijft regenen.
Ondertussen zijn de waterrallen ook weer actiever geworden en vangen we ze verspreid over de hele dag. En laat Joop van Ardenne nou net gisteren aan de telefoon hebben uitgesproken dat we vrijwel nooit andere soorten dan waterrallen in de kooien vangen…. Vandaag een adulte waterhoen en een roodborst. En die laatste zat zelfs in een kooi met volledig waterdekking onderin. Aan het eind van de middag volgt nog een goede lijsterronde (ze vertrekken even later gewoon dwars door de regen) en zo maken we ondanks bijna de gehele dag lichte regen nog de beste vangdag van deze week.
Het blijft regenen tot in het donker en pas om 20:30 uur is het echt droog. We wachten dus maar weer af wat de ligging van het regengebied (waarin naar verwachting de komende nacht maar heel weinig verandering zal komen) morgen zal brengen.
In de laatste vronde om 23:30 uur zit er nog een waterral (de eerstgeringde van vandaag) in de afgesloten winkelpassage van één van de kooien; dit deel heeft maar een kleine resterende opening. Tevens vangen we nog een waterral met de hand die op één van de middelste spanlijnen recht voor de luidspreker zit te kijken.

Waarnemingen : 1 geelgors laag rondvliegend boven de schapenweide tijdens daggeluid; 1 barmsijs ; regelmatig rond en overvliegende buizerd.

Dagtotalen: vers / terug
-------------------------------------

Waterral 15 / -
Zwartkop 1 / -
Waterhoen 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
Heggenmus 1 / -
Goudhaantje - / 1
Roodborst 1 / 7
Staartmees - / 1
Merel 31 / 6
Pimpelmees - / 2
Zanglijster 2 / -
Vink 2 / -
Koperwiek 19 / 2
---------------------------------------------
Totaal: 95 exemplaren, 13 soorten, 16:44 uren

maandag 9 november 2009

Tyto alba alba?Gelukkig is het afgelopen nacht weer helder aan de grond geworden. De mist was al opgetrokken bij het lopen van de laatste ronde gisteravond en vanmorgen was die situatie ongwijzigd. We merkten tijdens de eerste ronde echter al wel dat het heel erg stil in het terrein en in de lucht was. Het werd snel duidelijk, veel vertrek gisteravond in onze regio, maar geen aanvoer van elders. Er was dus tijd genoeg om al meteen tijdens die ronde te beginnen met het verwijderen van blad dat vooral in de schapenweide in de netten was gewaaid tijdens een éénzame windvlaag. Al doende zien we tussen de bomen door iets groots en grotendeels wits in één van de grofmazige netten hangen. Een kerkuil ! En wat voor één… het blijkt een prachtig wit exemplaar te zijn. Van onderen werkelijk spierwit met slechts heel fijne spikkels op de borst en op de ondervleugel alleen een paar van dezelfde kleine spotjes op de polsvlek. De bovenzijde van de vogel is ook veel lichter dan de kleuren van de veren die we normaliter bij kerkuilen zien of de ruipennen die ik er van in huis heb. Heel voorzichtig durven we bij deze vogel te gaan denken dat we een kerkuil van de ondersoort Tyto alba alba in handen hebben…. Wat een magnifiek getekende vogel.In de lucht is hoegenaamd niks te zien wat op trek duidt, of het moeten de paar groepen kramsvogels zijn die we van zuid naar Noord zien vliegen, kennelijk onderweg naar de duinen om daar van de duindoornbessen te profiteren. Er zijn vrijwel geen merels meer in het vangterrein aanwezig en het duurt nog tot rond het middaguur voordat we na alleen maar terugvangsten de eerste ongeringde merel vangen. De waterrallen vertonen met hun aanwezigheid hetzelfde beeld als de merels, wellicht veel wegtrek en minder aanvoer. Toch vangen we er in de eerste paar rondes al weer 5 exemplaren en later verspreid over de dag toch nog een totaal van 12 exemplaren, een aantal dat er zeker mag zijn, ook al is het de helft van gisteren. En.. nog steeds alleen maar ongeringde exemplaren.

Na afwezigheid gisteren is vandaag de ('de' ???) buizerd ook weer actief. In het bos treffen we in één van de netten een dode geringde merel zonder kop aan. En aan de overkant van de sloot vliegt een heel donkere buizerd weg die vervolgens in de bocht van sectie 9 naar 0 gewoon weer gaat zitten kijken. Ik twijfel er sterk aan of het dezelfde vogel als die van eergisteren en mogelijk vorige week is want deze lijkt veel donkerder. 's Middags vinden we verderop in het vangterrein een (niet vers) dode merel die met z'n hals in de vork van een wilg hangt. Mogelijk heeft ie zichzelf verhangen want klemwonden van een roofvogel zijn op het lichaam niet te vinden. Ik kom op het idee om dit kadaver in een grofmazig net te hangen en verrek… Twee rondes later hangt ie met een krans veren er omheen en zonder kop in het net. De buizerd heeft dus kennelijk als strategie dat ie eerst de kop er af trekt en dat doet ie dus zelfs in het net… helaas hing ie er zelf (nog) niet bij.

Het is de gehele dag een grauwe licht miezerige dag. Echte regen valt er pas rond 19 uur in het donker, maar de hele dag vragen we ons af of het nou heel lichte motregen of van water verzadigde lucht genoemd moet worden. De wind is vannacht naar de Noordoosthoek gedraaid en is na de middag van 0-1 bft naar 2-3 bft aangewakkerd. In de avondronde van 21:15 uur weten we nog 2 waterrallen te vangen die op de spanlijnen van de netten zitten, de ene op de bovenste lijn voor de luidspreker en de andere op een tussenlijn bij sectie 4. De ene is loeizwaar en weegt maar liefst 159,8 gram.

Waarnemingen : in ochtenduren enkele 10-tallen kleine groepjes kramsvogels, 1 oeverpieper, 1 sperwervrouw boven terrein richting Noordoost; circa 8 maal 1 of 2 buizerden in het vangterrein en rond het gebouw, 1 grote bonte specht gehoord.

Dagtotalen:
--------------------------------------------

Waterral 13 / -
Koperwiek 1 / 1
Kerkuil 1 / -
Vuurgoudhaantje 1 / -
Winterkoning - / 3
Staartmees 1 / -
Heggenmus 1 / -
Pimpelmees - / 4
Roodborst 1 / 3
Koolmees - / 1
Merel 2 / 8
Vink 1 / -
Zanglijster 2 / -
---------------------------------------------
Totaal: 44 exemplaren, 13 soorten, 16:59 uren

zondag 8 november 2009

Rallenbal

Bij aanvang van de dag troffen we windstil en dichte mist en een temperatuur van slechts 2,4 graden gemeten in Lauwersoog en daar gemeten een zuidenwind met 3 bft, maar daar is in het Glop totaal geen sprake van; dus wel windstil en kletsnatte netten. Het werd in plaats van een verwacht merelfestijn een rallenbal. Op meerdere plekken zagen we ze van de takken springen, over het pad rennen en op 2 plaatsen uit de netten rollen. Bij 2 kooien stond er nog 1 te zoeken naar de ingang. Één daarvan maakte uiteindelijk dankbaar gebruik van de overdekte winkelpassage die bij die uit 2 delen (????) bestaande kooi was aangebracht en liep dus tussen de 2 kooien door weer weg… grrrr. De kooi is nu weer gemodificeerd tot hoe ze normaal staan. De eerste ronde leverde uiteindelijk 2 waterrallen uit netten en 11 waterrallen uit kooien op. De tweede ronde waren het er al een stuk minder maar we sprokkelden tot aan het middaguur door. De merels en andere soorten vielen dus aanvankelijk door de mist tegen, maar na de middag werd het wat beter met de vangsten daarvan omdat de mist even voor een uurtje tussen 14 en 15 uur opgetrokken was en we zelfs even in de zon liepen. In dat uur zag Barbara (die vanzelfsprekend weer op het eiland was) op het groene strand nog een distelvlinder. Wij hebben gedurende de gehele dag in tegenstelling tot gisteren totaal niks gemerkt van aanwezigheid van roofvogels. Zelfs de soayschapen laten zich vandaag niet zien. Tegen vier uur komen er duidelijk merkbaar meer lijsters het bos in en vangen we ineens een aantal koperwieken en merels, vooral in sectie 1 en de eerste paar netten van sectie 2. In de schemer horen en zien we gedurende meer dan een half uur vrijwel continu merels en in mindere mate koperwieken vertrekken. Bij de merels is mooi te zien hoe ze eerst gaan zitten roepen in de boomtoppen, vervolgens mee gaan vliegen met andere overvliegende merels, klimmend een paar bochtjes maken om daarna met een aantal vogels tegelijk in Zuidwestelijke richting te klimmen, te verdwijnen in de mist en hoorbaar roepend weg te vliegen. Daarna wordt het doodstil op het eiland en horen we vanaf het donker alleen nog het geknal van de waterral uit de luidspreker... In de avondronde van 21 uur vangen we voor de luidspreker nog een spreeuw; we horen total geen rallen in het terrein maar constateren wel dat in ieder geval tijdelijk de mist vrijwel is opgetrokken. De vogeltrekverwachtingssite registreert na het vertrek van de merels vanavond een hogere meting dan de verwachting aanvankelijk was, dat biedt perspectieven als het morgen niet weer mist...

Waarnemingen : groepje 19 kolganzen uit zee -> ZO; 2 x oeverpieper rond meteoveld en Kooiweg.

Dagtotalen:
----------------------------------------
Waterral 22 / -
Staartmees - / 1
Winterkoning 2 / 2
Pimpelmees - / 1
Roodborst 1 / -
Koolmees - / 1
Merel 25 / 8
Spreeuw 1 / -
Koperwiek 7 / 1
Vink 2 / -
Goudhaantje - / 1
Rietgors 1 / -
Vuurgoudhaantje - / 1
---------------------------------------------------------------------
Totaal: 61 nieuwe en 16 teruggevangen vogels, 13 soorten, 16:44 uren.

zaterdag 7 november 2009

De eerste krent in het net !


Na een nacht met lichtelijk onstuimig weer was de wind bij vertrek voor de 1e ronde al weer afgezakt naar Zuid 5 bft. Vooral in de netten die dwars op de windrichting stonden hing heel wat blad maar dankzij een aantal dansende merels werden er ook al heel wat uitgeschud voordat we daar zelf aan moesten beginnen. In het vrijstaande netje bij de Ebelbrug hing een wat grotere vogel. Nadat we eerst aan een houtsnip dachten hoorden we de vogel bij nadering blazen. Een ransuil dus ! En wel een mooie adulte vogel met een heel licht masker.

Er was verder lichte aankomst merkbaar; af en toe kwamen er enkele koperwieken overvliegen waarvan er slechts een enkeling de struiken van het Glop indook. Verder vooral merels die sjirpend het bos inzeilden en waarvan we er enkelen wisten te arresteren. Dat blijken zo goed als allemaal vogels met flink veel vet en gewichten boven de 100 gram te zijn. Die willen snel door en dus : na de 2e ronde valt het al snel terug met de vangsten en zijn ze weer weg.
Vlak voor de middag hangt er in het net voor de Ebelbrug weer een grote vogel. Het blijkt een (of de?) buizerd die een merel heeft geslagen. Na een paar maal opspringen weet de vogel zich vlak voor ik arriveer los te maken en klimt recht omhoog om boven de netten ijskoud in een overhangende wilg te gaan zitten kijken wat wij doen. De tekening van de vogel vergelijkend met foto's blijkt het zeer vermoedelijk om dezelfde vogel te gaan die door Wil en Gerrit is geringd. We hebben de merel uit het net verwijderd en aan de andere kant van het pad naast het net neergelegd. En verrek… de volgende ronde treffen we slechts een hoopje veren, wat botjes en een poepstreep aan en weer een lading blad in de onderste baan van het net… wat een ijskoude rakker !
De waterrallen laten het vandaag ondanks het draaien van geluid gedurende de gehele nacht overdag toch afweten. Het duurt tot de middag voor we er één uit de kooien kunnen halen. In de middaguurtjes heb ik met Evert Jan Rietbergen 2netten gewisseld die botergaar in de opstelling stonden. Er staan overigens ook opmerkelijk veel netten met gaten van een halve tot een hele meter in de opstelling, en dan nog wel netten die dit jaar of vorig jaar pas geplaatst zijn. Zo zien we vandaag op dergelijke plaatsen dus een paar maal een merel gewoon door zo'n net naar de uitgang lopen. Er valt dus nog wel het nodige reparatiewerk te verrichten. De wind is vanaf een uur of 11 in snel tempo verder teruggezakt naar Zuid 2-3 bft midden op de middag en Zuid 1 bft tegen de schemer. In de schemerronde is er nog even weer een opleving in de vangsten van merels en belanden er toch nog weer een stuk of 10 op de ringtafel. Daarna is het in de laatste ronde in het donker helemaal gebeurd en beginnen we op een halfbewolkte vrijwel windstille avond met het draaien van het rallengeluid.

Waarnemingen: houtsnip opspringend in 1e en voorlaatste ronde (uit net ontsnapt) ; buizerd laag over en uit net ontsnapt; 1 barmsijs spec; 3 x sperwer vrouw -> Z; 6 putters.

vrijdag 6 november 2009

Naar Schier !

Vanmorgen zijn we weer naar Schier vertrokken voor de laatste vangperiode van het seizoen. Onderweg mooie najaarswolkenluchten en een spel van zon en herfsttinten. Het viel wel op dat er hoe noordelijker we kwamen er meer buizerden in de weilanden langs de wegen verbleven en vaak mantelend op de weidepalen zaten om de kletsnatte vleugel- en staartveren te drogen.
Om 14:30 uur arriveren we na vertrek van Gerrit Gerritsen en Wil Gerritse in het Glop alwaar Ardie Noorman even een uurtje heeft waargenomen; hij had in die tijd een nulronde gelopen en voordat ik de volgende ronde loop en nog even met Ardie klets zien we de helft van de opbrengst van die ronde uit sectie 1 ontsnappen… Ik kwam dus uiteindelijk met 1 merel terug. Gerrit Gerritsen noteerde vanmorgen dat alle ganzen in de polder op de wieken gingen nadat het luchtalarm plotseling afging.
Naar later in het NOS-journaal bleek ging het luchtalarm af vanwege het ontsnappen van een wolk chemisch gas bij de kaasfabriek in het Friese Dronrijp. Daar horen dus naast de ganzen eigenlijk ook mensen van in paniek te raken, ware het niet dat het alarm pas meer dan een uur na de calamiteit afging…
De rest van de dag worden er nog een paar vogeltjes gevangen en worden de netten in de schapenweide nog van blad ontdaan nadat tegen 16 uur de wind aanhaalt. In de laatste ronde worden dan ook de fijnmazige netten van sectie 6 gesloten. In die ronde wordt ern og een late fitis gevangen. In tegenstelling tot de vogel van eergisteren is deze fitis nog ongeringd. De vogel verkeert qua aanleg van trekvet in goede conditie maar heeft rond beide ogen lichte ontstekingen.
In de avonduren draait het rallengeluid weer en worden er nog 2 rallen uit de kooien gehaald. Vanaf ongeveer 20:30 uur regent het af en toe licht. We wachten af wat de dag van morgen gaat brengen, als de weersverwachtingen uitkomen belooft het weinig goeds. 's avonds laat bij het sluiten van de grofmazige netten wordt het in ieder geval al flink doorwerken om te zorgen dat er geen nieuw blad in het net komt voordat het gesloten kan worden.

maandag 2 november 2009

aanvaring gier met windturbine

In de al lange tijd lopende discussie over vogelaanvaringen met windturbines hierbij een filmpje met dramatische maar bewijs leverende beelden van een aanvaring tussen een gier en een windturbine op Kreta in griekenland. In razendsnel tempo worden inmiddels overal over de wereld windturbines van dit type gebouwd op belangrijke trekroutes van of midden in broedgebieden van met name roofvogels. Er vallen op deze manier vele slachtoffers, een goed ander model turbine om toch duurzame energie op te wekken is de zogenaamde windwokkel oftewel een windturbine in een gesloten behuizing als een soort ton. Deze turbines passen op bergpassen veel beter, maken geen slachtoffers en hebben toch goede opbrengst. Maar ja, ook de windenergielobby is sterk en investeerders hebben veel geïnvesteerd in de klassieke modellen en willen financïele opbrengst zien....

Kopieer deze link en plak hem in je browser:
http://www.youtube.com/watch?v=9srPoOU6_Z4&feature=autofb

vrijdag 30 oktober 2009

Nachtvangst veldleeuwerikken

Afgelopen nacht leek een enorm geschikte nacht voor de nachtvangst van veldleeuwerikken. Heerlijk windstil, bewolkt, niet al te koud weer en een goede vogeltrekverwachting waren voldoende om mij te verleiden om toch een keer de stoute schoenen aan te trekken om in Twente veldleeuwerikken tijdens de nachtelijke uren te gaan vangen. Hanneke heeft mij met alle vangspullen en de fiets naar de Meene gebracht. Vervolgens hebben we drie netten parralel aan elkaar opgesteld boven op de circa 6 meter hoge tafelberg van kanaalzand. 2 geluidsbronnen bij de netten neergelegd en afachten maar. Het voorgevoel was al wel enigszins negatief gestemd door de mist die al flink was komen opzetten. Ook boven op de zandbult schoof het dicht op het moment dat alles klaarstond. Tijdens het opbouwen hoorden we al regelmatig merels en koperwieken overkomen, dus trek was er zeker... En wat schetste mijn verbazing? Bij de eerste netcontrole na amper een kwartier geluiddraaien hing er al één in de netten. Dat geeft hoop voor de verdere nacht... Tijdens het wachten was het prachtig om in de wijde omgeving de bosuilen te horen roepen; ik heb op deze manier zeker een stuk of 10 territoria kunnen vaststellen. En direct aan de overkant van het kanaal zat ook nog een steenuil te roepen bij het veldschuurtje dat daar in één van de weilanden staat. De mist was dusdanig zwaar geworden dat het ieder kwartier nodig was om de netten af te schudden. Ze werden door de aangroeiende mist natuurlijk enorm zichtbaar voor de leeuwerikken die er zeker wel waren. Ik heb gedurende de nacht zeker een stuk of tien exemplaren op de grond gemerkt die wellicht door de zichtbaarheid van de netten niet gevangen werden. Om 3 uur ving ik nog een tweede exemplaar die recht boven de geluidsbron hing, maar daar bleef het bij. Halverwege de nacht kwam er nog wel een keer een bosuil op bezoek en ook nog een keer een vos waarvan ik het silhouet duidelijk kon onderscheiden. Vanaf circa 5 uur trok de mist ineens weg op het moment dat het begon te waaien maar dat mocht niet meer baten. Slechts 2 maal zag of hoorde ik een veldleeuwerik rond de netten. Om half 6 begon het verkeer aan de overkant van het kanaal behoorlijk toe te nemen en dat zal zeker negatieve invloed op het geluid hebben gehad. Al met al jammer van slechts 2 gevangen vogels, maar ik weet nu dat het in ieder geval mogelijk is om in Twente 's nachts veldleeuwerikken te vangen. Bij het wegfietsen van de vangplek hoorde ik nog een waterral in de smalle rietkraag aan de overzijde van het kanaal, ook niet erg gebruikelijk hier. Verder kwam er trek van koperwiek, roodborst, merel en houtduif op gang en zag ik zowaar nog enkele oeverpiepers bij het zanddepot rondvliegen. De vangpoging is zeker voor herhaling vatbaar, maar eerst een geschikte nacht afwachten.

vrijdag 23 oktober 2009

Dubbelslag.

De wind is afgelopen nacht verder teruggezakt en het is bij vertrek bij de Zwaluw helemaal windstil. Minder leuk is dat de mist ook verder is opgerukt. Het kost moeite om fietsend het paadje door het duin naar de Postweg te vinden en de palen onderweg niet te raken. Op de baan is de mist alleen maar dikker en zijn de netten na het openschuiven al snel getooid door parelende druppels water. Deze factoren zullen de vangsten dus meteen vanaf het eerste daglicht behoorlijk drukken. Het blijft in de lucht ook lange tijd angstvallig stil. Er zijn helemaal geen piepjes van lijsters te horen... En onze vermoedens komen uit, in de eerste ronde blijft het met 4 vogeltjes erg stilletjes in de netten. Toch geeft de combinatie van windstil weer, mist en zonsopkomst wel een heel mooi beeld van het polder en duinlandschap. Al bij het tweede rondje horen en zien we oeverpiepers overvliegen. We hebben alleen geen geluid van die soort op het slag liggen omdat de luidspreker daar gisteren de geest gaf. Dat brengt ons na even nadenken op het idee om de luidspreker te wisselen met een exemplaar elders uit de opstelling. Dan maar even een andere soortenmix voor een dagje missen, dit laat zich aanzien als te aantrekkelijk om te laten lopen. En al snel blijkt het een goede gok; de oeverpiepers zijn vandaag goedgemutst en laten zich goed invallen in het hout. Om 10 uur begint de mist op te trekken en komt er wat meer beweging onder de vogels, al zal er maar weinig aankomst zijn geweest. op dat moment moet Holmer van de baan vertrekken om naar huis te gaan en even later maak ik al een eerste slag en vang de eerste oeverpieper. Kort daarna een slag met 3 tegelijk, samen met een merel, een roodborst, en 2 zwartkoppen. Rond 12 uur wordt het minder met de oeverpiepers; ze zijn er nog wel, maar blijven tergend lang in het hout zitten of landen even op het slag om al snel in plaats van te gaan lopen als een raketje er weer vandoor te gaan. Ook zit er één gedurende zeker 20 minuten zich te poetsen in een lage tak vlak voor de voorwand van de ringhut. Daarna vliegt ook deze vogel weg als een andere oever passeert.
De overige vangsten zijn vandaag zeer gevarieerd en bestaan overwegend uit kleine zangertjes in plaats van lijsters. De lijsters die ik wel vang zijn vrijwel zonder uitzondering magere achterblijvers van eerder deze week of nog langer geleden. Vlak na 12 uur hangt er een sperwer-vrouw in het net waar eerder deze week een exemplaar ontsnapte. Ditmaal is het raak en ik hoef niet eens te sprionten. De vogel zit uiteindelijk slechts vast aan 1 teen en heeft zich daarna in één van de banen van het net vastgedraaid en op slot gezet. Het is een mooie 1e kalenderjaar vrouw. Als ik in de hut deze vogel zit door te meten hoor ik buiten ineens een alarmroep van oeverpiepers. Als ik met de sperwer in m'n hand door het kijkgat gluur zie ik in het hout op halve hoogte een ...... sperwer zitten! Het is ene mannetje en hij heeft zwaar belangstelling voor de lokvinken die op het slag zitten. Voor ik het realiseer zeilt de sperwer naar beneden om ich op de kooi met lokkers te storten. In een reflex trek ik met de andere sperwer in m'n hand het net dicht. Hebbes! Maar ja, wat nu: ik sta al met een sperwer in de hand... snel die vogel treug in het bewaarzakje en de ander van het slag halen is de gok die ik neem. En het lukt, nu zit ik dus met een sperwer-vrouw en -man tegelijkertijd in handen. Daar moet je dan ook maar het beste van maken en dus wordt na het ringen en meten de fotocamera op zelfontspanner gezet en kan ik onderstaande foto maken.

Sperwer-vrouw en sperwer-man 1e kalenderjaar.

Wat een prachtig moment om even later beide vogels tegelijk los te kunnen laten en ze ook nog eens samen dezelfde richting op te zien vliegen. De volgende ronde is er weer een verrassing: een heel groepje staartmezen in de achterste netten en er zitten er ook nog 2 in de struiken. Als ik begin met uithalen springen de resterende 2 exemplaren van het groepje ook in de netten en kan ik weer naar de ringhut met maar liefst 10 staartmezen, allen ongeringd en niet één met ook maar de geringste neiging naar een witkop. Aan het eind van de middag arriveert Bram Ubels om te assisteren met uithalen. De vangsten zijn dan inmiddels echter zo goed als geheel ingezakt. 2 rondjes voor sluiten arriveert ook Frank Majoor met zo ongeveer meer voer in de vorm van bessen en appels dan eigen bagage. In de laatste ronde hebben we nog een paar lijsters die hadden willen vertrekken, maar dan is het toch echt gebeurd voor vandaag.
'S avonds blijkt op de website trektellen.nl dat er vandaag op Kornwerderzand bij de afsluitdijk een merel van ons is teruggevangen die hier gisteren of eergisteren is geringd.

Dagtotalen:
----------------------------------

Sperwer 2 / -
Tjiftjaf 1 / -
Waterral 1 / -
Goudhaantje 5 / 3
Oeverpieper 5 / -
Vuurgoudhaantje 2 / -
Winterkoning 2 / 1
Staartmees 10 / -
Roodborst 10 / 5
Pimpelmees - / 8
Merel 14 / 15
Koolmees - / 2
Zanglijster 10 / 1
Vink 3 / -
Koperwiek 7 / 3
Rietgors 1 / -
Zwartkop 11 / -
----------------------------------------

Totaal: 84 nieuw geringd en 38 terugvangsten = 122 exemplaren, 17 soorten, 12:00 urenDagtotalen:

donderdag 22 oktober 2009

Een natte ochtend en een gezinsdag.

Bij het opstaan merkten we al dat het buiten regende (gelukkig buiten...). Dus snel even internet aangezet en een berekening gemaakt op basis van de voorspellende buienradar. We besloten om toch maar wel naar de baan te gaan, ondanks de regen. We hadden immers altijd nog de mogelijkheid om het slagnet te gebruiken. Bij aankomst was het vrijwel droog en na nogmaals raadplegen van de buienradar op de PDA van Holmer besloten we om de netten open te schuiven met uitzondering van de meest ver wegliggende netten. Er is onder deze omstandigheden natuurlijk maar weinig aankomst, maar vlieland blijft Vlieland en dus zijn we positief gestemd met de wetenschap dat het hier na een regenbui ineens toch nog druk kan worden met binnenvallende vogels. Na de tweede ronde (zolas te verwachten begonnen we met vooral merels) hebben we ook de rest van de netten open kunnen schuiven. Op deze manier sprokkelden we al snel een stuk of 40 vogels bij elkaar. Tegen half elf zou de kern van het regenfront Vlieland bereiken en daarom hebben we voor dat tijdstip even weer het grootste deel van de netten gesloten. De resterende netten stonden dicht bij de ringhut en waren dus in de regen snel te controleren. En dan vang je in de regen toch nog 2 vuurgoudhaantjes... de aanhouder wint dus weer eens. En zo werken we door tot een uur of 11. Excursaietijd dus, en wat schetst onze verbazing? Juist, in de regen zien we een rijtje in regenpakken gehulde mensen het pad af lopen naar de ringhut. Het blijken bekenden van eerder deze week. De Duitse familie en de fotograaf van het nederlands dagblad met z'n zoontjes. Die laatste komen speciaal omdat de oudste van de kinderen een werkstuk voor school wil maken waarin hij een interview moet houden en daarvan een filmpje moet monteren. Aan Holmer en mij de eer dus... Vervolgens komt Tom van de Have nog op bezoek en ook hij heeft z'n gezin bij zich. Het wordt een echte gezinsdag dus... En zo sta je in een ringhut die tjokvol is en lekker dampig wordt van alle verzamelde vocht.
Nadat de regen stopt verschijnt Han Buxcks die ons vandaag zou komen helpen nu we maar met z'n tweëen op de baan zitten. En komen er inderdaad weer wat nieuwe lijsters het eiland opvliegen, vooral zanglijsters en koperwieken. Uit het deel dat we daarvan vangen blijkt dat van de 14 koperwieken en slecht 3 jonge vogels betreft en dat de merels in tegenstelling tto de vroege vogels van vandaag geen vet hebben. Kortom: die hebben veel verder moeten vliegen en zwaarder moeten werken. Als het goed en wel een tijdje droog is begint er tegen een uur of 4 een proces van zware verzadiging van de lucht en lijkt het eiland in mist gehuld te worden. Holmer is dan inmiddels vertrokken om in het dorp nog wat inkopen te doen voor het thuisfront en ik draai de laatste uurtjes. Daarbij lijkt het met ineens 14 vogels in de op twee na laatste ronde toch nog een leuke afsluting te worden, maar daarna valt het weer behoorlijk stil. Tijdens het sluiten van de netten komt er weer een velduil nieuwsgierig boven mij hangen als ik een krijsende zanglijster uit het net sta te peuteren. Iedere keer als de lijster weer even krijst reageert de uil meteen door zich om te gooien en dichterbij te komen. Prachtig, maar hij blijft wel hoog rondvliegen en stort zich niet in een net. Het kan niet altijd raak zijn...

Dagtotalen:
------------------------------

Winterkoning - / 2
Zwartkop - / 1
Heggenmus - / 1
Goudhaantje 2 / 3
Roodborst 1 / 4
Vuurgoudhaantje 2 / 1
Merel 66 / 8
Vink - / 1
Zanglijster 13 / -
Keep 1 / -
Koperwiek 16 / 2
------------------------------------------------

Totaal: 101 nieuw geringde en 23 teruggevangen vogels = 124 exemplaren, 11 soorten, 12:00 uren

woensdag 21 oktober 2009

Twee dippers....

Opgestaan met wederom een stevig blazende Zuidoostenwind. Nog steeds 6 bft en dus niet erg vrolijk makend. We fietsen naar de vinkenbaan en bereiden alles voor om weer een nieuwe vangdag te gaan beleven. Er blijkt wel weer aankomst van vooral merels. Daarbij is de meerderheid goed op gewicht en hebbenze hoge vetgraden. Je zou haast denken dat ze nog maar net vertrokken zijn want de 2e ronde is al een stuk minder en in die ronde vangen we ook beduidend minder goed geconditioneerde vogels. Holmer maakt de dipper van de dag als hij bij één van de lange netsecties op een haar na een sperwer-vrouw misgrijpt. Ik ga hier niet herhalen welke kreten hij daarbij uitsloeg, lezers die hem kennen kunnen zich hier wel iets bij voorstellen... Tijdens één van de middagrondes zal mij later op de dag op exact dezelfde plek iets vergelijkbaars overkomen, maar dan met de vrijwel witte buizerd die hier al dagenlang rondhangt. Berry moet ons om 09:30 uur verlaten, verplichtingen thuis roepen... ook vandaag weer wat beweging van pimpeltjes. We vangen 5 ongeringde exemplaren en dat is op een eiland waar intensief onderzoek aan deze soort wordt uitgevoerd op z'n zachtst gezegd opmerkelijk. In de middaguren waarin het erg rustig wordt is de wind gemeen koud. Ik besluit dan ook om mij maar weer iets warm te werken middels het verrichten van snoeiwerk en na de zoveelste ontsnapte vogel ondernemen we ook nog een poging om de slagnetten met nieuwe netten te wisselen. Dat mislukt nogal en we eindigen ook nog eens met een kapotte luidspreker op het slag. Ik zie een veldleeuwerik behoorlijk weifelend over de ringbaan vliegen, in de volgende ronde hangt de vogel in één van de netten. Aan het eind van de middag ziet Holmer de waterral net als gisteren weer langs het slag lopen. Ditmaal stapt de vogel op het vijvertje af en dat is aanleiding genoeg om er maar eens een slagnet overheen te slaan. Het is nog maar de derde waterral die hier dit jaar geringd wordt. De spreeuwen die ons gisteravond zo parten speelden komen vandaag totaal niet opdagen. De exemplaren die wel op de onderstaande totaallijst staan zijn gevangen in de eerswte ochtendronde en zulleen slapers zijn die net willen vertrekken. We zijn op tijd weer teruig op de zwaluw want stoppen net iets eerder door structureel gebrek aan vogels. De gehele avond blijft de wind stevig doorstaan en naar verwachting zal hij morgen pas na de middag in sterkte afnemen. We zullen zien...

Dagtotalen:
----------------------------------

Waterral 1 -
Goudhaantje 8 / 1
Veldleeuwerik 1 / -
Baardmannetje - / 1
Winterkoning - / 1
Pimpelmees 5 / 1
Roodborst 5 / 8
Koolmees 1 / -
Merel 84 / 14
Spreeuw 6 / -
Zanglijster 2 / 1
Vink 1 / -
Koperwiek 7 / 2
Rietgors 2 / -
Zwartkop 11 / -
----------------------------------------------------
Totaal: 134 nieuw geringde en 29 teruggevangen vogels = 163 exemplaren, 15 soorten, 12:00 uren

dinsdag 20 oktober 2009

Nog iets rustiger..... of niet?

Vanmorgen even wat slaap ingehaald nu het nog kan. Vervolgens een flinke berg afwas gedaan en op de fiets gesprongen en naar de vinkenbaan gereden. Holmer en Berry zijn wel op tijd naar de baan vertrokken en hebben geconstateerd dat er geen tot lchte aankomst is. Toch hebben ze al vrij snel een stuk of 30 merels op de lijst staan. Als ik later op de ochtend arriveer hebben ze net een adulte merelman met een Britse ring gevangen. Opmerkelijk genoeg nog maar de eerste van het seizoen na al het merelgeweld datwe al achter de rug hebben. Het aantal buitenlandse ringen ligt dit seizoen sowieso nog ver onder het gemiddelde. De excursiebezoekers kunnen de ring ook nog even aflezen, maar het is duidelijk zichtbaar dat het (vanzelfsprekend) veel minder indruk op hen maakt dan op ons. Tijdens die excursie zie ik uit m'n ooghoeken ook nog een buizerd op één van de netstokken gaan zitten. Als de vogel wegvliegt lijkt het er op dat ie in het paadje van één van de netten duikt en niet weer tevoorschijn komt. Heel voorzichtig kijken leert dat de vogel in de berm van het pad op de dijk is gaan zitten en snel opvliegt als we naderen. Hij zal nog enkele malen vaker op dit punt komen kijken; vangen is er echter voor ons niet bij. Wel zien we gedurende de hele dag verhoogde roofvogeltrek en -bewegingen.
Deze ochtend zijn er ook nog 2 vuurgoudhaantjes gevangen; doen wij eindelijk ook eens een klein beetje mee in de extreem afwijkende verhoudingen in de vangstaantallen tussen deze soort en goudhaantjes. Ook is er vandaag duidelijk sprake van een opleving in de vangsten van zwartkoppen; dan concludeer je dat het toch wel jammer is dat we daarvan vannacht geen geluid hebben gedraaid...
De middaguren zijn weer heel rustig, maar rondes zonder vogels lopen we niet. Wel zien Berry en ik nog even een waterral op het slag lopen. De vogel loopt pal langs de staalkabel van het openliggende net en besluit een afslag te pakken die voor hem/haar positieve gevolgen heeft en voor ons louter negatieve...
Holmer gaat aan het eind van de middag naar de zwaluw en Berry en ik nemen de laatste rondjes voor onze rekening en Berry zal na de voorlaatste ronde ook naar de Zwaluw vertrekken om te koken. Tenminste dat dachten we.... tijdens die ronde verschijnen er duizenden spreeuwen op de baan die zich langzaam als een rupsvoertuig over de toppen van de struiken rollend over de baan verplaatsen. Ik zie van een afstand de netstokken al heen en weer bewegen en begin al met het opzoeken van de bewaarbunnen.
Als ik bij de netten aankom zie ik ze doorhangen van de spreeuwen en rollen er ook al heel wat uit de netten. Berry komt me tegemoet lopen en begint met uithalen als hij van mij een paar bunnen en extra bewaarzakjes in handen gedrukt krijgt. Dat wordt dus iets later eten vanavond..... Uiteindelijk halen we er ongeveer 50 uit de netten. Dan ben je toch weer verbluft van het lage aantal las je dat in perspectief plaatst met het aantal vogels dat je over zag komen vliegen met de bedoeling om echt tussen onze netten te gaan zitten slapen. Om 21 uur ring ik de laatste vogel weg en kan ik op de fiets terug naar de Zwaluw waar Berry inmiddels een flinke pan eten in elkaar heeft gedraaid waar ie zelf bepaald niet trots op is en nog het meest lijkt op een stamppot van rijst en goulash. Toch smaakt zoiets na zo'n koude herfstdag toch formidabel....

Dagtotaal:
--------------------------------

Roodborst 3 / 8
Vuurgoudhaantje 2 / -
Merel 62 / 17
Staartmees 5 / -
Zanglijster 6 / -
Spreeuw 53 / -
Koperwiek 6 / 2
Vink 4 / -
Zwartkop 13 / -
Rietgors 4 / -
Goudhaantje 3 / 1
----------------------------------------------
Totaal: 161 nieuw geringde en 28 teruggevangen vogels is 189 exemplaren, 11 soorten, 13:30 uren