zaterdag 22 november 2008

stormachtig, hagel en natte sneeuw.

Vanochtend ging het buiten nog dusdanig tekeer dat we besloten om ons nog eens lekker om te draaien in het warme bed. De sneeuwbuien die het binnenland vannacht en overdag geteisterd hebben vielen hier in de vorm van te natte sneeuw om een wit dek te veroorzaken. Hoogstens lagen er een paar witte randjes van de resten hagel. Na de middag knapt het wat op en besluit ik om alvast weer een paar netten naar binnen te halen. Ondertussen vliegt er in het bos een opvallend bonte buizerd laag uit de wilgen weg. Als het grofmazige net open had gestaan……. Dat geschiedde vanaf dat moment dus. Achteraan bij sectie 5 stoof een sperwerman over de struiken en nu kwam er wat meer reactie van hoofdzakelijk staartmezen uit de struiken. Tijdens de eerste ronde van vanochtend naar de achterste rallenkooi komen er 2 eksters uit de struiken gevlogen. De netten hebben amper een dag dichtgezeten en meteen weten ze dat en durven tussen de netten te komen. De rallenkooien bleven vandaag de gehele dag leeg, hoewel er toch weer meerdere rallen in het veld te horen waren. Vanaf ongeveer 15 uur is het weer dusdanig geluwd dat het de moeite waard lijkt om een aantal netten in het bos en sectie 7 weer open te zetten. Er zitten dan inmiddels weer wat lijsters in het bos en even hoor ik ook een wat afwijkend lijsterroepje. Dat maakt helemaal nieuwsgierig. Maar een tijdje spieden door de wilgentakken in het bos levert niks bijzonders op en ook de vangsten blijven beperkt tot een paar merels en een koperwiek. Bij die eerste vangsten voor vandaag zit echter wel vogel nummer 7777 die dit jaar alhier een ring aangelegd krijgt. Evert-Jan is nog op bezoek geweest en heeft geholpen met het opruimen van netten. Bij het vallen van de duisternis is sectie 6 in z'n geheel opgeruimd en zijn de netten van sectie 5 op de eerste 3 na ook weg. In de avonduren neemt de buienfrequentie van vooral hagelbuien weer flink toe en volgt er ook nog even onweer met 1 flinke klap en een paar keer weerlicht.

Waarnemingen: buizerd / sperwer, zowel 1 man als 1 vrouw / 2 eksters in de net-opstelling.

Dagvangst van 22-11-2008
Nieuw

Koperwiek 1
Merel 4
Totaal: 5
Aantal soorten: 2


Eigen terugvangsten
Koolmees 2
Roodborst 1
Totaal: 3
Aantal soorten: 2
Totaal: 8

vrijdag 21 november 2008

Storm, sneeuw en hagel.

De dag begon met het uitzetten van het nachtgeluid ne het ontproppen van de gesloten netten in het bos, om vervolgens achteraan in het veld de resterende netten te sluiten. Het spookt op dat moment al een tijdje buiten en omdat het voor het grootste deel van de nacht al geregend en hard gewaaid heeft en voorspeld wordt dat het alleen nog maar frequenter zal gaan regenen en dat er in de loop van de dag kans is op een Noordwesterstorm is dat de enige optie die nog over is. Tijdens het sluiten van de netten komt bij het meteoveld toch nog een keer een / de kleine zilverreiger overvliegen. We besluiten om de rallenkooien vangklaar te laten staan en daar zitten vandaag verspreid over de dag toch nog 3 rallen in, 1 nieuwe vogel en 2 terugvangsten van afgelopen week. In de loop van de ochtend verslechterd het weer inderdaad en rond de middag giert de wind met kracht 8 om het veldlab en beginnen de eerste winterse buien het eiland op te komen. Eerst bestaan ze uit hagel en daarna zit er af en toe sneeuw tussen. Aan het eind van de middag neemt de frequentie van de buien wat af, maar de wind blijft onveranderd hard, 7 bft. Het wordt dus uiteindelijk een dag zonder netvangsten en voor morgen ziet het er niet veel beter uit. Bij het lopen van de laatste ronde voor de controle van de rallenkooien tref ik een huismuis op één van de pindanetjes die in het bos hangen. Het beestje moet zich met halsbrekende toeren op het netje hebben laten vallen vanaf een takje in de buurt van het netje. Als ie mij in de gaten heeft wil ie er zo snel mogelijk vandoor gaan maar weet niet hoe. Uiteindelijk hangt ie aan beide achterpootjes met gestrekte staart aan de onderkant van het netje en springt met een boogje in de braamstruiken.

Dagvangst van 21 11 08
Nieuw

Waterral 1
Totaal: 1
Aantal soorten: 1


Eigen terugvangsten
Waterral 2
Totaal: 2
Aantal soorten: 1
Totaal: 3

donderdag 20 november 2008

Een heel stille verjaardag...

Zei ik gisteren dat het een dag was om snel te vergeten? Schrijf daar de dag van vandaag maar bij. Alhoewel… de eerste ronde had wel mooi 2 vogels tegenover gisteren 1 vogel. De tweede stelde echter weer zwaar teleur en daarmee verging dan ook alle hoop op verbetering ten opzichte van de zeer magere dag van gisteren. De wind was aanvankelijk met 4 bft nog matig te noemen maar nam gaandeweg de ochtend snel toe. Na de middag begonnen er vanuit het Noordwesten buien het eiland op te schuiven en daarmee nam ook de wind toe. Aan het eind van de middag stond er zelfs een korte tijd 8 bft. Over zowel de vangsten als de waarnemingen van vandaag valt weinig te zeggen. Vangsten waren er amper en vermeldenswaardige waarnemingen nog minder. Wel werd vandaag de eerste merel met oude ring gevangen. Dan bedoel ik de merels die zich altijd ineens in het staartje van het najaarsseizoen laten zien terwijl ze in de jaren daarvoor ook alleen in diezelde periode gevangen zijn en niet in de maanden Juli t/m Oktober. Zo ook deze, een merel die op 22 okt 2004 alhier door André Duiven werd geringd, daarna nog 1 keer op 9 Nov in datzelfde seizoen werd teruggevangen en daarna alleen nog op 24 Nov 2007 en dus nu op de 20e November. Dat geeft je te denken: is het een eilander vogel die elders op het eiland heeft gebroed en hier overwinterd, is het een Scandinavische of oostelijke vogel die hier overwinterd of is het een Scandinavische of oostelijke vogel die hier in dezelfde periode doortrekt? Dat zullen we alleen met zekerheid weten als we zo'n vogel een keer van elders teruggemeld krijgen of er eens een keer een langdurig werkende zender aan kunnen hangen. Toekomstmuziek? Wie weet, er wordt steeds meer mogelijk en betaalbaar… Aan het eind van de middag is het weer zover aan het verslechteren dat we besluiten om een uur voor donker de netten alsnog voor het grootste deel te sluiten. Alleen de netten van sectie 3, 4, 5 en 8 blijven openstaan. In de avond knapt het echter al weer aanzienlijk op en kunnen we in het dorp bij hotel v.d. Werf het enigste heugelijke feit van deze dag vieren: Hanneke's verjaardag.

Dagvangst van 20-11-2008
Nieuw

Merel 2
Vink 1
Waterral 1
Totaal: 4
Aantal soorten: 3


Eigen terugvangsten
Koolmees 1
Merel 7
Pimpelmees 2
Waterral 1
Winterkoning 1
Totaal: 12
Aantal soorten: 5
Totaal: 16

woensdag 19 november 2008

Ooverdovende stilte in het terrein.

Een dag om heel snel te vergeten wat de vangsten betreft. Wel een dag met heel mooi rustig weer voor een late herfst met een matige wind, kracht 4 uit westelijke richting en een halfbewolkte lucht. In dat beeld kwam gedurende de dag weinig verandering, net zoals in de vangsten… De 1e ronde leverde het superaantal van 1 vogel op, een merel. De 2e ronde werd een forse verbetering, 2 vogels, maar dat werd veroorzaakt door een opruimactie van Hanneke. Ze was de berging van het veldlab aan het opruimen toen zij een vogeltje aantrof dat dik onder het spinrag zat. Het bleek de scandinavische tjiftjaf te zijn die in een onbewaakt moment naar binnen moet zijn gevlogen…. Dan het barmsijzenfront: we vangen vandaag 1 exemplaar en zien of horen er verder helemaal geen één ! In het terrein was het oorverdovend stil, hoogstens een klein clubje staartmezen liet zich horen. En als het zelfs stil blijft als er een sperwer-man laag over komt vliegen… Op de meteomast zat eventjes een buizerd. In het riet zat vandaag op 2 plekken een waterhoen. Gedurende de gehele dag kwamen ze niet veel verder dan enkele meters van hun plek. Ook wat rallen betreft moet er hoofdzakelijk wegtrek en vrijwel geen aanvoer zijn geweest want we hoorden er weinig, om over vangen nog maar te zwijgen. Wel vingen we er één uit 2007 terug en die liet middels de terugvangstlijst in de database een heel leuk patroon zien. In beide jaren werd de vogel tot twee maal toe op exact dezelfde datum gevangen en bij de gewichten was te zien dat de vogel in beide jaren enige tijd hier rondhing, vervolgens aan het opvetten ging en op de laatste vangdag een gewicht van circa 145 gram had. Hoe beter kun je de waarde van het Groene Glop als opvetgebied geïllustreerd krijgen…. Bij de wegwerkzaamheden leek het er op dat er vandaag gewerkt werd aan het plaatsen van een nieuwe duiker onder de weg door. De doorstroming is op dit moment goed, te goed zelfs want de rallenkooien en dus het grootste deel van de vangopstelling buiten de sloot staan al weer bijna droog. In de laatste ronde wordt er nog maar 1 merel gevangen, maar is er nog wel een leuke waarneming. Een kleine zilverreiger komt laag over het vangterrein vliegen en lijkt even te twijfelen of ie bij het plasje onder de netten in de schapenweide zal landen. Toch vervolgde de vogel z'n koers in westelijke richting en zal vermoedelijk een slaapplekje bij de Westerplas zoeken. In de laatste rallenronde van 23 uur halen we nog 1 waterral uit één van de kooien en is de wind inmiddels zoveel harder geworden dat we bij het sluiten van de grofmazige netten nog een kwartiertje eikenblaadjes kunnen peuteren. Het begint op te schieten met de bladval van de eiken, maar er zit zeker nog een kwart tot een derde aan de meeste eiken rondom de netten van sectie 6.

Waarnemingen: buizerd / sperwer-man / kleine zilverreiger / 2 ex. waterhoen.

Dagvangst van 19-11-2008
Nieuw

Grote Barmsijs 1
Koperwiek 1
Merel 6
Tjiftjaf spp abietinus 1
Waterral 3
Zanglijster 1
Totaal: 13
Aantal soorten: 6

Eigen terugvangsten

Koolmees 1
Merel 3
Waterral 1
Totaal: 5
Aantal soorten: 3
Totaal: 18

dinsdag 18 november 2008

Aankomst merels en rallen.

Aankomst ! Op het grasveldje naast het gebouw zaten weliswaar weer totaal geen merels, maar dat was puur toeval. In de netten van sectie 1 en 2 hingen er een stuk of 20. 16 belanden er uiteindelijk in een bewaarzakje. In het bos ook meerdere roepjes van koperwieken maar die bleven naar snel bleek maar even zitten en vertrokken daarna weer. In sectie 8 meteen 4 barmsijzen, duidelijk alle 4 grote. Mooi contrastrijk getekende vogels met duidelijk meer grijze en witte invloed. Er zitten 2 mannetjes bij met mooi roze op de borst; heel anders dan het warmere rood van de mannen kleine barmsijs die we hier in de zomer als broedvogels vangen. Ook meteen meer geknor van waterrallen in het riet en verdeeld over de dag zullen we uiteindelijk onze beste dag voor onze periode draaien, 9 nieuwe en 1 terugvangst. Bij die rallen een loeizwaar exemplaar van 156 gram, maar ook een eerstejaars exemplaar met een goed herstelde oude breuk halverwege de tarsus. Vanaf de 2e ronde begint het heel licht te motregenen. Op de rand van het hoge bos en het hakhout zien we een grote groep van zeker 100 barmsijzen die naar de toppen van de berken op de rand van de schapenweide vliegen. Helaas hebben we er de rest van de dag niet één meer gezien. Tegen 10 uur komt Ardie Noorman op bezoek met een eilander, gepensioneerd tandarts. Ardie heeft een groot stuk appeltaart meegenomen voor het vieren van de vangst van de bosgors. De vogel heeft zich vandaag niet teruggemeld, laat staan laten zien. Wel zien we rond het gebouw de scandinavische tjif nog rondscharrelen op zoek naar broodnodige energieleveranciers. Als Ardie met zijn gast een extra ronde loopt gaat het harder regenen en in die regen zien we nog steeds merels binnenkomen. Na de regen die om 11:45 uur vrij abrupt ophoudt begint de bewolking vrij snel te breken en wordt het meteen snel rustiger met de vangsten. De rustige tijd wordt weer doorgebracht met het verder wegharken van blad en elzenproppen onder de netten op het bospad. Wat vandaag vooral opviel was de vrijwel volledige afwezigheid van staartmezen en de gehele afwezigheid van goudhaantjes. Er zat sowieso weinig aan kleinere soortjes in het terrein, laat staan bij de vangsten. Aan het eind van de middag klinken er weer heel wat vertrek-roepjes in het terrein. Vooral merels kiezen het luchtruim teneinde morgen wellicht ergens in Groot Brittannië de landing pas weer in te zetten. In de laatste ronde weten we nog 8 merels tijdelijk in de wachtkamer plaats te laten nemen. Daarbij een veteraan getuige de al iets verbleekte ring met opschrift British Museum LONDON. Vandaag zien we totall geen houtsnippen; daar zal het zachte weer met 11 graden celcius wel van invloed op zijn. In de avonduren draait het geluid van waterral weer, we kunnen echter voor twaalf uur geen 10 rallenring aanleggen, maar zijn wel benieuwd naar de dag van morgen.

Waarnemingen: weinig, meerkoet in het moerasstuk in de hoek van sectie 3 en 8 / groep 100+ barmsijzen / groep sijzen / enkele oeverpiepers / waterpieper.

Dagvangst van 18-11-2008
Nieuw

Grote Barmsijs 4
Koperwiek 3
Merel 52
Vink 1
Waterral 9
Zanglijster 1
Totaal: 70
Aantal soorten: 6


Eigen terugvangsten
Merel 4
Waterral 1
Winterkoning 2
Totaal: 7
Aantal soorten: 3

Buitenlands

Merel 1
Totaal: 1
Aantal soorten: 1

Totaal: 78

maandag 17 november 2008

Nieuwe handsoort, nieuwe baansoort !

Het is een halfbewolkt tot heldere nacht geweest en de wind is vrijwel geheel weggevallen. Al in het schemer worden daarom de grofmazige netten in de schapenweide opengeschoven. Onderweg daarbij 4 houtsnippen opspringend. Daarvan vang ik er 1 die tijdens het openschuiven van de netten in de schapenweide op 2 meter naast het grofmazige net opspringt en in het net keilt dat ik net had opengezet. Verder in de 1e ronde nog 9 andere vogels, vooral merels (met overwegend goed vet) en het liet zich dus wederom voorspellen dat die meteen weer door zouden trekken. Inderdaad, de 2e ronde vrijwel geen merel meer in het vangterrein te zien. Achterin het vangterrein bij sectie 5 hingen verspreid door de sectie 5 gorzen. Het bleken 4 rietgorzen waarvan 1 al een ring droeg (naar later bleek uit de zeereep, aldaar begin Oktober geringd door Joop van Ardenne) en een afwijkende gors met meteen zichtbaar roze poten, veel meer wit op de buik en witte veertoppen op de armpendekveren en kleine dekveren. Hanneke (zij stond de vogel uit te halen) had er dus een nieuwe handsoort bij. En ik ook, en de VRS ook een nieuwe baansoort want het was een BOSGORS ! Jeetje, prachtig… een laat beest, maar wat tekening betreft net zo mooi, zo niet mooier dan een dwerggors. De vogel is dus sinds de start van het vangen in het glop door het VRS niet eerder gevangen, maar wel in de jaren dat de Vrije Universiteit hier ringde. In de avifauna staan 2 ringvangsten, op 4 Oktober 1973 en 24 September 1976. Na het verrichten van de noodzakelijke plichtplegingen zijn de lokale belangstellenden gebeld en uitgenodigd de vogel nog even te komen bekijken voordat deze weer werd losgelaten. Zo geschiedde. En dan is het toch altijd weer leuk om te zien hoe snel men hier weet te komen terwijl we wegens ontbreken van de Kooiweg verstoken zijn van vuilniswagen, postwagen, taxi en dergelijke. In en boven het terrein is vandaag alleen meer te merken van nieuwe aankomst in de zin van enkele groepen barmsijzen en (nog steeds) een groep sijzen. Van die barmsijzen worden er 2 gevangen, en dat blijken nog niet de meest overtuigende vogels. Ze zijn duidelijk lichter dan de echt bruine kleine barmsijzen die we afgelopen week vingen, maar hebben toch niet de witte vleugelstrepen die de grote barmsijs heeft. Hopelijk vangen we er morgen nog een paar zodat er wat meer vergelijkingsmateriaal is. Na in de avond lange tijd de documentatie te hebben geraadpleegd houden we het er vooralsnog op dat dit toch grote barmsijzen waren. Tegen 4 uur in de middag merken we op meerder plekken in het terrein dat er sprake is van vertrekkende koperwieken, wellicht vogels die even op het geluid zijn afgekomen maar toch besluiten om te gaan vliegen. Enkelen worden daarbij tijdelijk opgehouden maar kunnen na het verrichten van de door ons gewenste handelingen alsnog pogen om morgen een eind zuidelijker op te komen dagen. De laatste ronde levert tevens nog weer een houtsnip op, maar dat blijkt de vogel die vanmorgen geringd is te zijn. In de avond nadert er regen uit het westen en haalt de wind weer aan. Terwijl de regenradar anders aangeeft houden we het toch droog, maar gaan voor de zekerheid om 22 uur de grofmazige netten dicht. We hopen dat voorspelde storing van morgen van korte duur is.

Dagvangst van 17 11 08
Nieuw

Bosgors 1
Goudhaan 6
Grote Barmsijs 2
Heggemus 1
Houtsnip 1
Koperwiek 7
Merel 8
Rietgors 3
Sijs 1
Vink 1
Waterral 2
Winterkoning 1
Totaal: 34
Aantal soorten: 12

Eigen terugvangsten

Goudhaan 2
Koperwiek 1
Merel 10
Pimpelmees 1
Roodborst 2
Staartmees 1
Tjiftjaf spp abietinus 1
Winterkoning 1
Totaal: 19
Aantal soorten: 8

Niet van ons

Rietgors 1
Totaal: 1
Aantal soorten: 1
Totaal: 54

zondag 16 november 2008

Na de 100.000e, de 10.000e nu de 100e...

Het was meteen vanaf de 1e ronde erg stil in het Glop. Maar goed, met de harde wind die vannacht weer door is blijven staan was er weer opruimwerk genoeg. Er was weer heel wat blad naar beneden gekomen.
Slechts 2 koperwieken, 2 merels (er hingen er 4 tegelijk in de onderste baan van het 1e net van sectie 2, maar slechts 1 belandde in een bewaarzakje) en een zwartkop was de opbrengst van de 1e ronde.
Daarna zou het niet veel beter worden. Het wegharken van blad en elzenproppen onder de netten in het bos had als resultaat dat er enkele vinken gevangen werden die op het zaad op het kale pad foerageerden. Daarbij een terugvangst van een vink die door mijzelf op 28 Juli 2004 als 1e kj vogel was geringd en nu voor het eerst teruggevangen; in z'n 5e kalenderjaar dus. Er was vandaag duidelijk meer activiteit van waterrallen; bij de vangsten meer ongeringden en de 1e daarvan was de 100e van dit jaar, inclusief de voorjaarsvangsten. Een mager seizoen met wel opvallend hoge aantallen terugvangsten van waterrallen. De waterstand in het
Glop is na een aantal dagen met vrijwel geen neerslag van betekenis snel weer gedaald tot 10+ op de schaal van Gerrit(sen) en dat moet niet veel lager worden als we nog rallen willen vangen. We zijn ook nooit tevreden, het mag niet te nat zijn noch te droog. Er vloog vandaag ook weer een leuk groepje sijzen rond en op de scheiding van het bos en het hakhout werden 6 kleine barmsijzen tegelijkertijd gevangen. Verder totaal geen barmsijzen in of over het terrein gehoord.
De wind draaide na de middag op nadering van een regenbuitje vanaf de Noordzee van West naar Noordwest en nam daarna toe tot 6-7 bft. Tussen de vers afgewaaide eikenbladeren vond ik nog een verse rups van een klein koolwitje; een wel heel laten waarneming. In de middaguren hebben we hoogstens nog wat merels er bijgesprokkeld en namen vooral de terugvangsten verder toe. In de laatste ronde nog een boomkruiper terug, 2 waterrallen , een goudhaantje en een merel en dat sloot weer een dag met verder weinig vermeldenswaardigs af.

Dagvangst van 16-11-2008
Nieuw

Goudhaan 1
Kleine Barmsijs 6
Koperwiek 4
Merel 7
Waterral 4
Zwartkop 1
Totaal: 23
Aantal soorten: 6


Eigen terugvangsten
Boomkruiper 1
Goudhaan 1
Merel 6
Pimpelmees 1
Staartmees 2
Vink 3
Waterral 2
Winterkoning 2
Totaal: 18
Aantal soorten: 8
Totaal: 41