zaterdag 15 november 2008

Wie kijkt wie nu aan?

In het schemer zit er niet één merel op het pad naar het gebouw, laat staan op het grasveldje naast het gebouw. In de eerste ronde dan ook amper vogels, maar des te meer blad. Frank Majoor is inmiddels gearriveerd voor de wadvogeltelling en loopt de eerste ronde mee, daarna arriveert Holmer Vonk. Op de terugweg horen we in het elzenbos mezenalarm en zijn direct op onze hoede om af te wachten of er iets door het bos komt jakkeren en mogelijk in het net vliegt…. Dat gebeurt ! Laag over een omgevallen wilg komt een schim naar ons toegevlogen. De vogel wil aanvankelijk de landing inzetten, maar bedenkt zich als ie water onder zich ziet en klimt weer iets om vervolgens in het net te springen. Het blijkt een houtsnip.. Een geslaagd sprintje brengt de vogel in m'n handen en het blijkt een geringd exemplaar te zijn die in 2006 door Henk Luten is geringd en in dat seizoen nog 1 keer is teruggevangen en daarna niet meer. En waar hebben we deze vangst feitelijk aan te danken? Aan de twitchers die ook al met de boot van 07:15 uur arriveerden en net voor deze vangst hun posities in het bos innamen. Zij moeten daarbij deze houtsnip hebben opgepest. Bij terugkeer van de volgende ronde moeten we ze toch verzoeken om even afstand te houden al blijkt dat er al iemand met z'n voeten in het water op 3 mtr afstand van een net aan de overkant van de sloot staat. En dat voor een mogelijk nog aanwezige vogel die al 4 dagen niet meer is gezien. Het leidt tot de situatie dat ook de hier in het veldlab aanwezige mannen hun kleine boodschap binnen moeten doen. In het 2e net van sectie 1 heeft ook nog even een houtsnip gehangen, deze zien we zich nog snel onbeholpen uit de voeten maken onder de braamstruiken naast de strandwagen. In de eerste ronde hebben we de grofmazige netten in de schapenweide opengezet, maar na 2 rondjes is de wind al dusdanig aangewakkerd dat we deze maar weer snel ontbladeren en sluiten.
Er is maar heel weinig zichtbare trek, toch zijn er vanochtend duidelijk meer koperwieken in het glop aanwezig en horen we wat vaker een zwarte mees. Ook de staartmezen zijn weer talrijk aanwezig, alsmede een aantal kleine groepjes pimpels. Deze beide soorten beperken hun aanwezigheid grotendeels tot het foerageren in de knoppen van de wilgentoppen die helaas een paar meter boven de netten uitsteken. In de middaguren, als Evert-Jan een rondje meeloopt zien we nog ineens een groep van zo'n 150 houtduiven heel laag en op volle snelheid over de vangbaan pal zuid passeren. In de avondschemer laten zich nog 2 koperwieken verleiden om in de buurt van het geluid te gaan slapen en zie ik voor het eerst een tweetal wintertalingen in het vangterrein invallen voor de nacht. Verder is er niks maar dan ook helemaal niks bijzonders te vermelden van deze ornithologisch oersaaie dag in het Glop.

Dagvangst van 15-11-2008

Nieuw
Koolmees 1
Koperwiek 3
Merel 8
Pimpelmees 2
Totaal: 14
Aantal soorten: 4

Eigen terugvangsten

Boomkruiper 1
Goudhaan 1
Houtsnip 1
Merel 5
Roodborst 1
Vink 1
Winterkoning 1
Totaal: 11
Aantal soorten: 7
Totaal: 25

vrijdag 14 november 2008

Een 'koude' tjiftjaf.

Het is meteen vanaf het eerste licht een grauwe dag. Even denk ik zelfs dat ik veel te vroeg ben opgestaan want het is buiten nog potdonker. Er staat iets minder wind dan gisteravond, maar getuige de hoeveelheden blad in de netten is dat nog niet lang zo. Vooralsnog blijven de netten in de schapenweide dus nog maar dicht. Er is duidelijk geen aankomst van merels geweest want in de 1e ronde vangen we slechts 10 vogels waarvan 6 merels. En dan te bedenken dat we vorig jaar omstreeks deze tijd zonder gebruik van geluid 2 dagen met meer dan 100 merels hadden. Voor dit seizoen moeten we MET gebruik van geluid nog aan de 900 komen en dat is inclusief de voorjaarsvangsten… We hebben wel weer een houtsnip. Wat is daar deze weken veel doortrek van ! Niet eerder heb ik er in een week tijd zoveel gezien en gevangen. Op Fair isle werden er een paar dagen geleden 400 geschat. In de ronde van 9 uur is er zowaar wat meer beweging in de lucht (o.a. een groepje fraters overvliegend bij meteoveld) en tegen 11 uur is er duidelijk sprake van dusdaniog veel vogels (kramsvogels, oeverpiepers, koperwieken en merels) dat het doet denken aan late aankomst. In de ronde van rondom het middaguur vliegt er een groep sijzen boven het Glop en hangen er op de terugweg van de ronde 2 in het net op de scheiding van bos en hakhout. De ronde daarna op ongeveer dezelfde plek 2 kleine barmsijzen en tevens een bleke tjiftjaf die te determineren viel als de Scandinavische ssp. Abietinus. Er is de hele dag onrust in het bos door de aanwezigheid van minimaal 2 sperwers ( man en vrouw) en wederom een/de torenvalk in de omgeving van het meteoveld. Dat stimuleert tot het toch maar openzetten van de 2 grofmazige netten van sectie 6. Dat levert slechts wat extra tijdsbesteding in de vorm van ontbladeren van deze netten op… Er is ook weer een kentering in de aanwezigheid van waterrallen. Er zitten er meer in de struiken en er worden er vandaag 3 gevangen waarbij, in tegenstelling tot de afgelopen dagen) niet één terugvangst (wegtrek EN aankomst?). Vandaag ook weer bezoek gehad van Barbara. Ze is behoorlijk actief aan het zoeken geweest naar pestvogels op het eiland, maar kwam daarvan ontevreden terug. Wel had ze bij de jachthaven een mooi groepje sneeuwgorzen gezien en heeft ze bij elkaar zeker 10 keer gepoogd om van ons te horen te krijgen dat de blauwstaart toch nog aanwezig was en of we wel heel zeker waren dat ie er niet meer zat….
De laatste paar rondes leveren vrijwel niks op, maar in de eerste ronde in het avonddonker wel 2 waterrallen, een keep en een koperwiek. Het rallengeluid draait weer en het is nu een bewolkte avond met een matige wind uit het Zuidzuidwesten. De laatste rallenronde levert nog 1 waterral op en bij het ontbladeren en sluiten van de grofmazige netten komt er nog even een kerkuil kijken.

Oh ja, vergeten in het verslag van gisteren: een Atalanta druk rondfladderend in de schapenweide.

Waarnemingen: groepje fraters / waterhoen bij kooi 8 / minim. 2 sperwers / torenvalk / lichte trek oeverpiepers / verhoogde aantallen staartmezen / sijzen / barmsijzen.

Dagvangst van 14-11-2008

Nieuw

Goudhaan 3
Houtsnip 1
Keep 1
Kleine Barmsijs 2
Koperwiek 2
Merel 18
Roodborst 1
Sijs 2
Tjiftjaf spp abietinus 1
Waterral 3
Zwartkop 1
Totaal: 35
Aantal soorten: 11Eigen terugvangsten

Goudhaan 3
Koolmees 2
Merel 2
Pimpelmees 4
Staartmees 2
Waterral 1
Winterkoning 1
Totaal: 15
Aantal soorten: 7
Totaal: 50

donderdag 13 november 2008

Een dagje bladvrij.

Het is een frisse nacht geweest. Om 01:30 bij de laatste rallenronde (resultaat zero, ook nix in de struiken) is het nog maar 3 graden en parelen de netten al van de dauw. Vanochtend is die situatie ongewijzigd. In het bos hangen een stuk of 20 merels in de netten en dat ziet er veelbelovend uit. Ter hoogte van de Ebelbrug springt een houtsnip op en vliegt precies door het looppad weg. De rest van de netopstelling is echter verontrustend leeg. Aangekomen bij de vrijstaande netten bij het meteoveld zie ik een sperwer van de grond opspringen. Het is duidelijk een vrouwtje en ze blijkt al met een koperwiek als prooi in het net te hebben gehangen. Onderin het net hangt echter ook een dode roodborst. Die heeft ze er kennelijk nog even bijgepakt en daar zat ze naast het net van te vreten. De 2e ronde is een ontluisterende, verbijsterende rust. De merels zijn al volledig verdwenen en op de ruim 500 meter net hangen slechts 2 vogels. Bij het meteoveld zit een torenvalk te kekkeren in de meetmast. De rallen laten het tegen verwachting in vandaag totaal afweten. Het geluid heeft de hele nacht gedraaid met de ouderwetse, krachtige, luidspreker en het mag duidelijk zijn dat er geen trek is geweest. Het is in het riet verbijsterend stil. We horen er maar 2 of 3 roepen en verspreid over de dag vangen we er ….. drie. En dat zijn alledrie terugvangsten van veel eerder in dit seizoen. Verder vanmiddag nog een vink teruggevangen die ik zelf in de opbouwperiode in Juli heb geringd en die sindsdien niet eerder is teruggevangen, een fan? Tevens de eerste winterkoning met oude ring teruggevangen, een effect dat ieder jaar omstreeks deze tijd optreedt. Deze vogel was als eerstejaars geringd in 2004 en nu dus in z'n 5e kalenderjaar. Verder valt nog op dat er bovengemiddelde aantallen staartmezen in het terrein aanwezig waren, ook op afwijkende tijdstippen van de dagelijks op gezette tijden passerende groep met overwegend geringde exemplaren. We vangen er vandaag echter niet één. Aan het eind van de middag vangen we een koperwiek met op de stuit op alle veren grijze randjes. Het betreft een adulte vogel, ik heb door de jaren heen duizenden koperwieken in de handen gehad, maar heb dit fenomeen nog niet eerder gezien.Het is de gehele dag lekker rustig weer gebleven, zonnig en pas na de middag af en toe een windvlaag die niet meer is geweest dan 2-3 bft ZW. Aan het eind van de middag is er nog even een korte opleving van lijsters met o.a. 2 koperwieken. Beide zal het vogels betreffen die voor vanavond plannen hebben om het eiland te verlaten. In de avonduren en de komende nacht draait het rallengeluid weer; we blijven hopen op verbetering… In de avondronde van 22:30 uur blijkt dat er ineens flinke wind staat. Dan zit er maar één ding op: een half uurtje blaadjes peuteren en de netten in de schapenweide sluiten.

Waarnemingen: sperwer-vrouw / torenvalk meteoveld / lichte oeverpiepertrek / groepje circa 30 sijzen / 1 witte kwikstaart / 4 bergeenden laag over netten bij meteoveld.

Dagvangst van 13-11-2008

Nieuw
Koperwiek 4
Merel 32
Pimpelmees 1
Roodborst 1
Zwartkop 1
Totaal: 39
Aantal soorten: 5


Eigen terugvangsten
Koperwiek 1
Merel 6
Pimpelmees 1
Roodborst 6
Vink 1
Waterral 3
Winterkoning 2
Totaal: 20
Aantal soorten: 7

Totaal: 59

woensdag 12 november 2008

Driemaal vooruitgang....

De wind is afgelopen nacht gelukkig iets verder teruggezakt, maar heeft ten tijde van de 1e ronde toch al weer kracht 4 bft en is nu Zuidwest. Er trekt tussen 07:30 en 08:00 uur nog net een bui over het eiland en dat heeft dan natuurlijk direct z'n invloed op de vangsten want er zal dan niet veel aan vogels in de lucht hangen, laat staan naar de grond gaan. En toch is er zowaar weer wat beweging van vogels in het bos en er lijkt wat aankomst van merels te zijn. In het bos hangen er 5 en op het pad naar het gebouw zitten er weer een stuk of 10 te scharrelen in de berm. Helemaal achterin sectie 5 hangen een vink en een keep bij elkaar. De keep heeft vetgraad 4 en weeg 24,5 gram. In die ronde ook een winterkoning met een ring uit 2006. De vogel is sindsdien nog 14 x gevangen, in het ringjaar alleen in het broedseizoen en in 2007 en 2008 alleen in Oktober en November. Naast deze oudere ring ook een heggenmus met een ring uit 2005. Deze vogel is nu voor de 11e x gevangen. Deze ochtend laat zich voor het eerst geen enkele houtsnip zien. Ook op het rallenfront is het akelig stil. Nog veel stiller dan wij ons wensen want de luidspreker waar afgelopen nacht rallengeluid op heeft gedraaid is defect. Dus heb ik meteen na het wegringen van de eerste vogels de laatste speaker die we nog op voorraad hebben geplaatst. Het valt al snel terug met de vangsten en om 10:30 uur dient zich de volgende bui al weer aan. Als ik besluit om maar eens even wat blad en elzenproppen onder de netten in het bos te gaan wegharken zie ik als ik aan het 2e net begin verderop iets groots tegen het net vliegen. Rennen…. ! Het blijkt een buizerd en de vogel rolt het net al weer uit voordat ik er bij ben. Maar de vogel hipt met sprongen over het pad en komt niet van de grond. Als ik arriveer kan ik de vogel vrij eenvoudig met de hand vangen. Het blijkt meteen dat de (eerstejaars) buizerd broodmager is, het borstbeen steekt uit als een mes. Hij weegt slechts 495 gram en zit daarmee dik onder de ondergrens van het gebruikelijke gewicht van buizerden. We besluiten om de vogel nog een kans te bieden en binnen een uur wordt hij/zij door de mannen van de lokale hermandad opgehaald om met de eerstvolgende boot naar het vogelasiel aan de wal gebracht te worden. Na het middaguur treed er weer een periode in waarin de buienfrequentie weer flink toeneemt zodat er weer heel wat extra tussenrondes gelopen moeten worden. Door de tussentijdse opklaringen ontstaat regelmatig een prachtige sfeer van door de zon beschenen riet en boomtoppen met een dreigend donkere achtergrond en staat er even een regenboog dwars over het vangterrein met daarboven een scherpe donkere rand langs een wolk zoals bij een rolwolk. En toch is er voor de weerssituatie sprake van vooruitgang sinds we Zaterdag arriveerden. We vangen verdeeld over 2 plaatsen in 1 ronde 8 staartmezen, allen ongeringd en met trekvet. Tijdens het wegringen van die vogels lijkt het of de hele familie op ze zit te wachten rond de ringtafel, we horen en zien er 10-tallen. En zo sprokkelen we de dag door met uiteindelijk meer vogels dan gisteren. Ook vooruitgang dus ! Aan het eind van de middag valt de wind helemaal terug en besluit ik om de netten van sectie 6 in de schapenweide inclusief de grofmazige netten voor het eerst deze week maar weer open te schuiven. Als de duisternis valt is het helemaal windstil en lijkt het bij terugkomst van de laatste ronde door het schijnsel van de volle maan alsof iemand mij achterna loopt. In het donker wordt de luidspreker uit het bos nog geruild met de tweeter in het griend/riet en kan er voor het eerst met wat meer power het geluid van waterral gedraaid worden. Bij die klus laat zich even een ransuil in het bos horen. Laat op de avond hebben we nog een strandwandeling door de polder gemaakt en genoten van de stilte en diverse eenden en steltlopers in de weilanden en op het wad. Strandwandeling denkt u? Jazeker, lopend over het banket van de nieuw aan te leggen Kooiweg is het net of je over het zachte strandzand loopt. De kettingzaag die we afgelopen dagen de hele dag hoorden blijkt zo ongeveer alle bomen langs het erf van Visser tussen onze inrit en de grote kuilvoerbulten te hebben weggezaagd. Ook de singel tussen de Berkenplas en de bebouwde kom van het dorp is geheel in de versnipperaar verdwenen. Ook voor de vooruitgang….

Waarnemingen: 2 x buizerd / havik-vrouw / groep ca. 30 sijzen / enkele barmsijzen / in avond ransuil.

Dagvangst van 12 11 08
Nieuw

Buizerd 1
Goudhaan 4
Keep 1
Koperwiek 3
Merel 8
Roodborst 2
Staartmees 8
Vink 1
Vuurgoudhaan 1
Zwartkop 1
Totaal: 30
Aantal soorten: 10


Eigen terugvangsten
Goudhaan 2
Heggemus 1
Koolmees 1
Merel 2
Pimpelmees 2
Roodborst 3
Staartmees 1
Tjiftjaf 1
Vink 1
Winterkoning 2
Totaal: 16
Aantal soorten: 10
Totaal: 46

dinsdag 11 november 2008

Meer terugvangsten dan verse vogels

Het regende nog door tot 8 uur. In de afgelopen nacht is weer veel water uit de hemelsluizen losgelaten, 28 mm sinds het begin van de regen gistermiddag. Daarvan 18 mm in de nacht. Ruim de helft van de netten heeft afgelopen nacht dichtgezeten en vanmorgen kostte het ruim een uur om de boel weer open te krijgen. Het blijft een crime met die Poolse netten die met regen en wind dichtdraaien als een natte dropveter…. En dan vallen er voor dat dichtdraaien toch nog net wat elzenproppen op het dichte net. Had ik nou toch maar het foedraal er extra bij overheen getrokken….Bij vertrek voor de eerste ronde spat er meteen een houtsnip op van het grasveldje vlak naast het gebouw. In het bos is het oorverdovend stil wat de vogels betreft. De bomen staan nog wel wat na te wiegen van de harde wind van de afgelopen twee dagen en het water in de glopsloot stijgt weer naar een diepte waar een kleine alk net onder kan duiken. De waterrallen genieten daar hoorbaar van. Om 9 uur begint het op te klaren en om 10 uur is het vrijwel helemaal blauw boven het eiland. Wel komt op dat moment de wind weer stevig opzetten en in korte tijd zitten we weer op 5 bft uit ZZW.Er zijn zowaar ook weer wat vogelgeluiden in en boven het terrein te horen, maar dat kan sterk zijn beïnvloed door het omgekeerd evenredige effect dat je sowieso minder overtrekkende vogels waarneemt als je druk bent met vangen en ringen… we zien en horen tijdens de rondjes voor 10 uur enkele barmsijzen, sijzen en een grote gele kwikstaart die even hoopvol het bos bij sectie 1 induikt. De netten blijven echter leeg… Ook schroeft er een buizerd over het bos die zichtbaar blij is dat er weer eens een zonnetje staat. Na de middag begint het van het zuidwesten uit weer bewolkter te worden en wordt het weer buiig. Tussen 12:30 en 13:30 uur volgen een paar pittige buien elkaar op en wordt het dus extra lopen langs de netten.Ik zie 's middags de blauwstaart heel even in de wilgen bij sectie 2, maar ik moet hem even laten voor wat ie is want iets verderop springt een houtsnip in het net. Die komt dus WEL op de lijst... Na de middagregen is het vervolgens heel rustig geworden in het glop en vallen de vangsten verder terug. Tegen de avond is er zowaar wat vertrek van een paar koperwieken te horen, komt er nog een havik-man laag over het glop scheren en belandt er nog een merel op de weegschaal met een gewicht van 127 gram. Die zit waarschijnlijk morgen aan een English breakfast….

Dagvangst van 11-11-2008

Nieuw
Houtsnip 1
Keep 1
Merel 4
Tjiftjaf 1
Vuurgoudhaan 1
Zanglijster 2
Totaal: 10
Aantal soorten: 6


Eigen terugvangsten

Goudhaan 1
Koolmees 1
Merel 3
Pimpelmees 4
Staartmees 4
Tjiftjaf 1
Vuurgoudhaan 1
Waterral 3
Totaal: 18
Aantal soorten: 8


Totaal: 28

maandag 10 november 2008

Beestachtig weer.

De dag begon al onstuimig met een restje harde wind van de afgelopen nacht, en dat in combinatie met nog wat laatste regen. Er is in de afgelopen nacht 10 mm regen gevallen. Net als gisteren was het echter droog vanaf de eerste ronde. Het was echter toch dusdanig beestenweer dat de vogels het vrijwel volledig voor gezien hielden. Slechts enkele merels en goudhaantjes waren ons deel. Bij sectie 7 sprongen maar liefst 3 houtsnippen tegelijkertijd van de grond op, even later gevolgd door een vierde die een 10-tal meters verderop zat. De eerste 2 netten van sectie 7 aan de kant van de schapenweide zaten barstensvol met blad. Dat was dus weer een miscalculatie, ik was even vergeten dat in voorgaande jaren veel opwaaiend blad aldaar werd tegengehouden door het schapenraster, maar dat is er nu niet meer…. Werk aan de winkel dus.In de tweede ronde sprongen er nog weer 2 houtsnippen op, ditmaal bij sectie 8, mogelijk van dezelfde groep als in de eerste ronde. Hanneke zag helemaal achteraan bij de netjes bij het meteoveld een bokje opspringen bij het kleine waterplasje dat daar op het pad is ontstaan. De vogel keilde tegen het net maar ontkomt en laat zich een vijftal meter verderop weer vallen. Daarna herhaalt het tafereel zich nogmaals als ik voorzichtig naar de plek loop. De vogel gaat er vandoor zonder dat ie echt in de zak van het net kwam; 2 keer vlak onder de spanlijn tegen het net in plaats van net boven de spanlijn. Weer eens een illustratie hoe smal de werkelijk vangende banen tussen de spanlijnen zijn. De waterstand in het Glop is door de regen van afgelopen nacht een paar cm hoger geworden; de rallenkooien staan weer iets in het water, altijd beter voor de vangsten, maar dat valt voor vandaag vooralsnog tegen. Wel een waterral teruggevangen uit 2006. Deze vogel is nu ieder jaar 1 keer gevangen, allemaal tussen de datums 25 Oktober en 18 November. Het grootste deel van de dag wordt verder doorgebracht met allerlei werkzaamheden aan de baan en in het gebouw. Op de baan worden de nodige tussenstokken geplaatst op plekken waar de harde wind de netten in de struiken blaast. En dan merk je goed dat dat al veel eerder dit seizoen had moeten gebeuren getuige de grote gaten die ter hoogte van een struik op meerdere plaatsen in de netten te vinden zijn. Ook worden er meerdere netten strakker gezet die gaandeweg het seizoen flink opgerekt waren. Verder heb ik de luidsprekerkap van de rietspeaker bij sectie 7 weer teruggeplaatst, deze lag op de grond in het water. Meteen maar een vuilniszak over de paal geplaatst zodat we niet ook nog de 4e speaker van dit seizoen door vocht kapotdraaien. Tegen half twaalf is in het zuidwesten prachtig te zien hoe het aangekondigde regenfront er aan zit te komen. Vlak daarvoor passeert er nog een groep van circa 30 kramsvogels over het Glop, de enigste waarneming van een groep vogels van vandaag. De regen begint om 13 uur voorzichtigjes en in buitjes, maar gaat bij het verstrijken van de tijd over in een gestaag karakter. Als de zuidwestelijke rand van het regengebied Schier begint te schampen komt er vanaf ongeveer half vijf een enorm snelle toename van de wind van 4 naar 7 bft. De voorlaatste ronde levert dan nog een paar vogeltjes op en de laatste ronde bestaat dan nog hoofdzakelijk uit het ontbladeren, ontproppen, onttakken en sluiten van de netten. De netten in het bos en sectie 7, 9 en 0, alsmede 5 netten van sectie 5 zijn dus preventief gesloten want voor vannacht wordt nog hardere tot stormachtige wind voorspeld. Tijdens dit turbulente einde van deze vangdag blijkt er nog weer 3 mm regen te zijn gevallen.

Dagvangst van 10-11-2008:

Nieuw
Goudhaan 9
Koperwiek 2
Merel 13
Pimpelmees 1
Roodborst 2
Tjiftjaf 2
Vink 3
Zanglijster 2
Zwartkop 2
Totaal: 36
Aantal soorten: 9


Eigen terugvangsten
Goudhaan 2
Merel 2
Pimpelmees 2
Vink 1
Vuurgoudhaan 1
Waterral 3
Winterkoning 1
Totaal: 12
Aantal soorten: 7

Totaal: 48

zondag 9 november 2008

Merels houden van ruig... weer.

De regen die voor vanochtend werd verwacht blijkt om 8 uur al gepasseerd. Er staat dan nog wel een harde wind uit Zuidzuidwestelijke richting die voor heel wat blad in de netten heeft gezorgd. Gisteravond hebben we al een uur eikenblad staan peuteren om sectie 6 te kunnen sluiten. Om dat ook in het bos te doen werd het te laat. En dus hadden we vanochtend naast het uithalen van leuke aantallen merels ook heel wat bladeren, takken en gelukkig een minimaal aantal elzenproppen te verwijderen. In de eerste ronde hadden we uiteindelijk 60 vogels; op 2 zanglijsters, een houtsnip (sprong eerst op bij de Ebelbrug en volgde de paadjes om later in sectie 8 te hangen), een koperwiek en een roodborst na allemaal merels. Bij vertrek voor de 1e ronde sprong er ook al een houtsnip van de grond naast het derde net van sectie 1. Rond de klok van 9 drukt zich een bui het eiland op met bij ons slechts enkele minuten lichte regen tot gevolg, maar wel even heel krachtige wind waarbij alle rondslingerende spullen buiten het gebouw rondgeblazen worden. De rest van de dag zou verder droogblijven. De 2e ronde is al een stuk rustiger en om 11 uur hebben we voor het eerst de netten bladvrij. Inmiddels neemt het aantal merels vanaf de derde ronde al snel af (vandaag wederom veel merels zonder vet en met afgevlogen vliegspieren), maar zitten er meerdere goudhaantjes in het Glop. Halverwege sectie 2 vangen we nog een 2e houtsnip. Rond die tijd merken we ook dat het bos ten westen van sectie 1enige uitbreiding van levende bomen in diverse kleurschakeringen heeft doorgemaakt. Roerloos staat er tussen en achter de bomen een aantal kijkers en camera's wortel te schieten in de drassige bodem…. De terugvangst en waarneming van de blauwstaart van gisteren blijkt door een waarnemer als zich bevindend op openbaar terrein op waarneming.nl te zijn geplaatst, en dat heeft gevolgen. Het moet gezegd, allen hebben ze zich keurig gedragen. Helaas hebben zowel deze vogelaars als wij de blauwstaart vandaag niet kunnen vinden. Hanneke weet tijdens een ronde nog een leuke waarneming te melden: een gaai keilt om 14:10 uur in net 2 en stuitert er weer uit. Ik heb zelf hier in het Glop nog maar 1 maal eerder een gaai gezien; het blijft om mij niet geheel duidelijke redenen een schaarse soort op het eiland. En dat terwijl Schiermonnikoog dichter onder de kust ligt dan bijv. Vlieland (waar er veel meer voorkomen) en het eiland inmiddels over een behoorlijk uitbreidend areaal vruchtdragende eiken beschikt. De avifauna vermeldt de laatste waarneming in het jaar 1999. Het laatste peiljaar voor de avifauna was 2003 en ik meen me te herinneren dat er sindsdien hier in het glop ook al een keer een gaai werd waargenomen. Het zou een leuke nieuwe baansoort zijn…. Op de heenweg in die ronde springt er op ongeveer dezelfde plek weer een houtsnip in en uit het net. In die ronde vangen we tussen de goudhaantjes ook 3 vuurgoudhaantjes tegelijk. Om een uur of drie zakt het met de vangsten helemaal in en is er alle tijd om het ontbladeren bij te blijven houden. Betreffende het rallenfront: na een aantal dagen rust vangen we er vandaag meteen weer een aantal nadat we gisteravond de hele avond tot 01:00 uur geluid hebben gedraaid. Bij de terugvangsten daarvan een vogel uit 2007. We hebben het Glop ook niet eerder in November zo droog aangetroffen als nu. De meeste kooien staan zo goed als droog en om het effect daarvan te omschrijven: we vingen vandaag een merel en een roodborst in de kooi bij sectie 3. Vanavond draait het rallengeluid ook weer, maar ik zal het nu om 23 uur uitzetten omdat de wind weer behoorlijk aan het toenemen is. De netten in het bos zijn na het lopen van de laatste ronde om 18 uur al preventief gesloten en de netten in de schapenweide zijn vanwege de grote hoeveelheden afwaaiende eikenbladeren vandaag de gehele dag gesloten gebleven.

Dagvangst van 09-11-2008
Nieuw
Goudhaan 11
Houtsnip 2
Keep 2
Koperwiek 6
Merel 56
Pimpelmees 2
Roodborst 4
Tjiftjaf 1
Vink 5
Vuurgoudhaan 3
Waterral 5
Zanglijster 5
Totaal: 102
Aantal soorten: 12

Eigen terugvangsten
Goudhaan 1
Merel 3
Roodborst 2
Staartmees 1
Waterral 3
Zwarte Mees 1
Totaal: 11
Aantal soorten: 6


Totaal: 113