zaterdag 1 november 2008

Vrijdag 31 Oktober 208: suizende wieken

In het donker zat er al een glinstering in het gras achter het posthuys en kraakte de fiets knisperend van de zwaluw naar de Postweg. Het was ditmaal vrijwel geheel bewolkt en wat is het hier dan donker op een maanloze nacht ! Op het stukje puinweg van het schietkamp naar de baan springen 2 houtsnippen uit de berm. Op de baan aangekomen blijkt het slagnet weer te zijn bevroren; ditmaal weer ene stukje verder dan gisteren. Omdat ik vanochtend tot een uur of 11 alleen op de baan ben besluit ik om te gaan vangen 'met de hand op de rem'. Er is wederom zware vogeltrek voorspeld, en dan moet je onder deze omstandigheden maatregelen treffen. Dus blijven er een aantal netten aanvankelijk gesloten en zal het geluid even op een andere soort worden omgegooid als het druk schijnt te worden. Bij het eerste gloren gaat er (als ik net klaar ben met openschuiven) een sperwervrouw in het hout zitten. Alle dan al aanwezige merels verstijven meteen en gaan geen kant meer uit. Na een half uurtje verdwijnt de sperwer onverrichterzake de struiken achter het slag in en kan voor de merels het appelfeest weer beginnen. Ik ben dan inmiddels qua tijdstip gedwongen om niet langer te wachten op een klapje merels maar moet de eerste ronde gaan lopen. Als ik een vogel uit het langste net sta te peuteren hoor ik een korte maar harde tik van een spreeuw. Onmiddellijk daarna een hard suoizend geluid alsof er een straaljager laag over de baan raast. Het is een slechtvalk die laag over de netten raast. Ongelooflijk... het geluid der vogelgeluiden ! Wat imposant, en ik kan mij voorstellen dat dit geluid voor vele vogels het laastste geluid is dat ze horen...
Het wordt weer een dikke ronde met zo'n 40 vogels, ondanks het feit dat de meeste netten zwaar bedauwd zijn. Daarbij tussen de merels en koperwieken ook een paar goudhaantjes. Bij de 2e ronde blijkt dat er op 2 plekken midden tussen de netten een koperwiek is opgepeuzeld. Op één van deze beide plekken is een lange witte poepstreep in het mistnet achtergebleven; de sperwer heeft hier dus wel even in het net gehangen... bij aanvang van deze ronde heb ik het geluid even uitgezet en later omgezet naar geluid van pestvogel. Want: deze soort lijkt inmiddels onderweg te zijn... Dat zelfde geldt voor de grote barmsijs. Ik hoor meermalen een groepje over komen vliegen; tussen de netten heb ik ze echter (nog) niet gehad. In de hut ga ik direct zoeken naar het lokgeluid van de grote barmsijs Dat blijkt niet mee te vallen op geheugenkaarten waarop gewen mededeling van de status is geschreven.

Dagtotalen; nieuw geringd / terugvangsten:
--------------------------------------------
winterkoning 5 / 1
goudhaan 47 / 0
tjiftjaf 2 / 0
vuurgoudhaan 1 / 0
roodborst 29 / 2
zwartkop 9 / 0
pimpel 1 / 1
rietgors 1 / 0
vink 5 / 0
groenling 1 / 0
koperwiek 27 / 0
merel 116 <- waarvan 10 op het slag / 3
zanglijster 5 / 0
spreeuw 1 / 0
kramsvogel 2 / 0
houtsnip 1 / 0
----------------------------------------
totaal: 253 en 7 terug

vrijdag 31 oktober 2008

30 Oktober: Vogelkermis

Onder een mooie sterrenhemel naar de baan gefietst. De wind is behoorlijk afgezwakt en staat inmiddels noordoost. In de lucht al diverse piepjes van koperwieken. Het is behoorlijk fris, maar met een zware accu achterop de fiets trap je je lekker warm. Op de baan aangekomen is al te horen dat de eerste lijsters zich al in de struiken laten zakken. Nadat alle voorbereidingen voor het vangen zijn getroffen blijkt het hout rond het vinkenbaantje al behoorlijk volgelopen met merels en koperwieken. Dat is een voorteken voor wat komen gaat... Ik sla een klap van 7 merels en slechts enkele minuten nadat ik de netten weer open heb gelegd zitten er al weer een stuk of 10 vogels in het hout. Inmiddels is dan ook zichtbaar dat er wit uitgeslagen randjes langs het slag zijn ontstaan; we hebben de eerste vorst aan de grond te pakken. Ook het rechterslagnet is licht bevroren, maar nog wel bruikbaar. Een 2e slag wordt geslagen, en bij de merels zitten nu ook 3 koperwieken. Tijdens mijn sprint uit de hut loop ik haast Berry omver die net op de baan is aangekomen. Hij helpt meteen met het uithalen van de vogels onder het slagnet. Meteen daarna lopen we de eerste ronde en die blijkt heel goed... Diverse merels in zo ongeveer alle netten die we onderweg tegenkomen. die ronde levert ongeveer 50 vogels op; meerdere merels ontsnappen voordat wij met slechts 4 handen beschikbaar zijn om ze uit het net te verwijderen. Er zitten ook goudhaantjes tussen de netten, dus datwordt oppassen als die samen met trappelende merels in een net belanden; het is zaak om snel te handelen dus. Bij het lopen van de 2e ronde blijkt al snel dat er zoveel vogels in de netten hangen en er ook nog zoveel komen binnenvallen dat we besluiten om te gaan werken volgens het 'ringen met de hand op de rem' principe. Het geluid gaat dus uit en we zien de volgende ronde wel of er dan nog steeds veel vogels in de netten hangen. Vooral bij lijsters kan dat heel goed werken; je vangsten zakken dan heel snel terug en je kunt dan een ronde later gerust het geluid weer even aanzetten en dan weer overzien hoe de situatie dan is. Een goed werkende methode om te voorkomen dat je overspoeld raakt door een teveel aan vogels in de netten waardoor je te veel tijd nodig zou hebben om alle vogels uit te halen en te meten en ringen. Er is vanochtend ook duidelijk trek van winterkoningen. Verspreid door de opstelling worden er meerdere ongeringde exemplaren gevangen. Na de middag valt het ineens op dat de vangsten van de roodborsten oplopen. Die moeten nog laat op de dag uit zee zijn gekomen, hun conditie wijst op zware inspanning. De meeste roodborsten hebben geen vet (meer) en hun vliegspier is flink ingeteerd tot klasse 2 of 3. Die zullen wel een stuk van hun koers zijn afgeraakt en te ver op zee terecht zijn gekomen waarna ze gedwongen waren om correctietrek toe te passen. Alleen de sterksten zijn dan in staat om vaste grond onder de voeten te krijgen. Hoeveel vogels zullen er wel niet in de golven zijn verdwenen? Indrukwekkend om dit soort zaken te realiseren als je met zo'n propje in de hand zit. Berry moet om 10:30 uur vertrekken want hij moet naar huis. Hij kan echter afscheid nemen met de vangst van een grote gele kwikstaart, een nieuwe soort voor hem.
De vangsten lopen de hele dag gestaag door, en in een tempo waarbij het lekker werken is en je de vogels zo snel mogelijk weer kunt vrijlaten. Voor de excursie verschijnen 4 personen waarvan 1 echtpaar met 1 ringstreng deelneemt aan onze ringensponsoring. Aan het eind van de middag moet ook Annemieke Rebel vertrekken en ook zij kan dat in stijl doen. In haar geval betreft het een grote bonte specht, ook voor haar een nieuwe soort. Om 16:45 uur begint zich het schouwspel van vertrekkende vogel weer te voltrekken; het is net een oudejaarsnacht met luchthuilers. Duizenden lijsters vertrekken voor de volgende etappe. Wat vangsten betreft vallen de laatste 2 rondjes daardoor wat tegen. Ik zie in de voorlaatste ronde nog net een sperwer bij één van de netten van de grond opspringen, in het net belanden, maar er ook weer zo uitrollen en met enkele ferme vleugelslagen er vandoor gaan. Na het afronden van de laatste vangsten sluit ik de ringhut af en struikel ik in het donker bij de fiets over de accu die ik vanmorgen had meegebracht..... tekenend !
Wat is het een indrukwekkende dag geworden met een groot pakket aan soorten, al zat er niet echt iets bijzonders bij. Brengt de dag van morgen weer nieuwe aanvoer? Het weerbericht op TV geeft dat haast wel aan. In zowel Noord als Oost-europa is op diverse plaatsen de eerste sneeuw gevallen of is het extreem nat.

Dagtotalen; nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------
winterkoning 10 / 2
goudhaan 26 / 0
tjiftjaf 3 / 0
staartmees 10 / 0
vuurgoudhaan 1 / 0
roodborst 37 / 3
grote gele kwikstaart 1 / 0
zwartkop 9 / 0
pimpel 6 / 1
baardman 2 / 0
keep 1 / 0
koperwiek 85 / 0 waarvan 3 ex met het slagnet.
grote bonte specht 1 / 0
merel 121 / 1 waarvan 9 ex met het slagnet.
zanglijster 8 / 0
spreeuw 4 / 0
kramsvogel 1 / 0
koolmees 0 / 1
waterral 0 /1
------------------------------------------------------------------------
Ttoaal 19 soorten, 326 nieuw geringd en 9 teruggevangen = 335 vogels.

donderdag 30 oktober 2008

Woensdag 29 Oktober 2008;

In het donker weer naar de baan gefietst. Het was ondanks de heldere sterrenhemel (wat is die hier op de eilanden toch nog altijd prachtig....) echt donker, want de maan zit inmiddels op1 %.
In het donker al volop piepjes in de lucht; de koperwieken lieten zich asl flink horen. De netten stonden om 06:30 uur weer mooi open en tijdens het openschuiven bleken er al heel wat vogels in de struiken te zitten. Dat zullen de vogels zijn die we gisteravond in de slotronde vingen en waarvan we al concludeerden dat die niet in een conditie verkeerden waarbij het verstandig zou zijn om een hele nacht te gaan vliegen. In de vroege schemer zien we steeds meer schimmen door de lucht scheren en met de vleugels roeiend afremmen om in de toppen van de struiken of in het hout rondom het slagnet te gaan zitten. We kunnen in drie rondjes in totaal 6 merels met het slagnet van de vinkenbaan vangen. Daarna is het tijd voor de eerste ronde langs de mistnetten. Later op de dag zullen we in de meeste gevallen amper of geheel niet meer aan het slagnet toekomen omdat we daarvoor met te weinig mensen zijn. Wil je een vinkenbaan goed kunnen gebruiken, dan moet je in ieder geval 1 persoon continu 'aan de slag' hebben; hij/zij zal heel snel meoten reageren als er een vogel gaat zitten. In het beste geval zit er een persoon op een paar 100 meter afstand te kijken en geeft door welke soort er aan komt vliegen zodat de persoon 'aan de slag' het geluid van die soort kan activeren en de vogel(s) kan lokken en vangen.
De eerste ronde geeft een heel ander beeld dan we de voorgaande dagen gewend waren. We hebben een 20-tal vogels en dat was op de meeste dagen minder. Op die dagen hadden we te maken met latere aankomst. Nu zijn het dus slapers en vogels van de eerste vroege aankomst. We hebben vooral koperwieken en merels. Vanaf 9 uur hebben we de indruk dat de zichtbare trek al aan het afnemen is. Het wordt veel rustiger in de lucht. Het kan natuurlijk zijn dat de vogels die wel in de lucht zitten gewoonweg weer eens hoog over komen; daarvoor is het weer in ieder geval wel gesschikt. De hele dag loopt het lekker door met de vangsten, alles gaat mooi verdeeld over de dag met slechts een terugvalletje naar een rondje met 5 vogels midden op de middag. Ondanks het feitr dat er dus relatief weinig zichtbare trek was hebben we uiteindelijk toch een soortenrijke dag voor deze tijd van het seizoen. Er zijn ook weer redelijk wat baardmannetjes onderweg. Er komen groepjes van 10 tot 25 stuks hog overvliegen en soms duikt daar een groepje van in het riet. Vandaar dat we uiteindelijk 3 baardmannetjes vangen. Daar zitten 2 exemplaren bij die nog grotendeels jeugdkleed hebben. Bij de zichtwaarnemingen vandaag minimaal 4 maal een sperwer, 1 maal een torenvalk, 1 smelleken, 3 buizerden, 5 blauwe kieken tegelijkertijd (net als eerder deze week) en 3 slechtvalken tegelijkertijd. In de laatste ronde vangen we nog een watersneip in het net dat achter in de opstelling aan de rand van de begroeiing staat.

Dagtotalen; nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------
winterkoning 3 / 2
goudhaan 3 / 4
roodborst 3 / 0
pimpel 1 / 3
koolmees 1 / 0
baardmannetje 3 / 0
zwartkop 1 / 0
vink 5 / 0
keep 1 / 0
koperwiek 79 / 1
merel 62 / 3
kramsvogel 9 /0
spreeuw 9 / 0
zanglijster 1 / 0
watersnip 1 / 0
staartmees 0 / 1
tuinfluiter 0 / 1
------------------------------------------------------------
Totaal 17 soorten; 202 nieuw geringd en 15 teruggevangen.

dinsdag 28 oktober 2008

Buien... en ja hoor.... ze kwamen !

Aan dit verslag wordt nog gewerkt..

Hans van Gasteren (de man van de vogelradar) gaf het deze ochtend al door op het ringersnet en trektellen:
Allen, De afgelopen nacht kwam inderdaad onder invloed van een noordelijke luchtstroom bij Noorwegen goede trek opgang richting Nederland. De trek boven land is op dit moment beperkt tot bijna niets, maar ten noorden van de Wadden vliegen grote groepen (vogeltrekintensiteit 7, nu om 9.00 uur een 6) naar het zuiden. Boven de Wadden aangekomen is er een dikke stuwbaan ontstaan van Vlieland, over Texel naar Noord-Holland. Door de regen, vooral over Noordholland - Friesland, blijft de trek tot de noordelijke helft beperkt. Wel nog flinke trek in noord Friesland en Groningen, maar dan houdt het op radar op. Misschien dat de vogels op lage hoogte doorzetten, zeker omdat het in midden en zuid Nederland gewoon droog is. Kortom, de verwachting komt weer fantastisch uit, we beginnen het ondertussen te leren :)

We waren vanmorgen vroeg ook al hoopvol naar de baan gefietst. Er stond om 05:30 uur nog maar een briesje dat in het niets viel bij het windgeweld dat we de afgelopen 10 dagen hier hebben meegemaakt. Bij vertrek van de zwaluw was er net een buitje gevallen; na ongeveer een halve km over de Postweg te hebben gereden was ineens de weg droog. Zo scherp was de bui dus over de weg geschoven. Bij de eerste ronde leek het een rustige dag te worden, die ronde leverde niet veel op. Wel viel het op dat we al meteen 3 winterkoningen hadden. Verder vingen we een tjiftjaf terug die een gearresteerde rui had doorgemaakt. De arm- en handpennen waren op 2 na allemaal vernieuwd. De oude ongeruide veren waren zwaar gesleten, alsmede een aantal kleine en kleinste dekveertjes. De staart was ook grotendeels oud, alleen de middelste pennen waren vers geruid. De algehele kleedkenmerken duiden er op dat de vogel waarschijnlijk een tjiftjaf van ver betreft; veel bleker en bruiniger dan 'onze' eigen tjiffen die vergeleken bij deze vogel geel te noemen zijn. Waarschijnlijk in een voorgaand jaar later in het seizoen, en dus op trek geringd. Iets later op de ochtend vangen we nog een late tuinfluiter. Terwijl deze vogel nog in de ringhut verblijft zie ik er nog één in de struiken zitten. We lopen daarna een extra ronde voor een naderende bui uit. Als we op het veld staan te wachten om te kijken of er nog water uit zal vallen zien we hoog onder de dreigende lucht kleine stipjes van vogels. Het blijken kramsvogels en koperwieken te zijn die bezig zijn om hun koers verder zuidelijk tot zuidoostelijk af te buigen om op die manier om de bui heen te vliegen. Even later ook een groep kauwtjes. Die zijn natuurlijk veel beter te volgen. Ze maken een aantal schroevende rondjes als waren het buizerden. Vanaf die bui (waar we maar een 7-tal minuten lang regen uit krijgen) komt er een gestage stroom kramsvogels en in mindere mate koperwieken) de polder invallen. Honderden hippen er door de polder op zoek naar bodemleven. Om de paar minuten vertrekken er weer een paar 100 die vrijwel meteen weer worden vervangen door een andere groep. Kramsvogels zien de netten heel goed en/of weten er dusdanig goed mee overweg te gaan dat ze bij normaal daglicht haast niet te vangen zijn. Op zulke grote groepen maakt er af en toe echter wel één een foutje, dus zitten er iedere ronde wel 1 of 2 bij. Holmer was van plan om vandaag met de 11:45 uurboot naar huis te gaan maar krijgt het niet voor elkaar om met zo'n spectaculaire binnenkomst er vandoor te gaan. Hij laat zijn cursus die voor vanavond gepland stond vallen en besluit om te blijven tot de boot van 16:45 uur. Mooi, dat scheelt 2 ervaren handen die goed bruikbaar zijn bij omstandigheden als deze: veel vogels.
Hij komt er achter dat dat wat de vangsten betreft een verstandig besluit is geweest want door het kijkgat in de vinkershut zien we een beflijster neerstrijken die even later vanuit een struik een net inspringt. Met een grijns van oor tot oor komt hij even later de hut binnenstappen. Het is een 1e kalenderjaar vrouw. De zichtbare trek, of liever gezegd gestage aankomst en vertrek blijft dorgaan totdat er sprake is van een opleving door avondvertrek. Het is aan de samenstelling van de koperwieken te zien dat we met groepen met meer jonge vogels te makewn hebben en aan het eind van de middag heeft een meerderheid van deze vogels een veel mindere conditie. Die hebben veel verder gevlogen dan de vogels van vanmorgen, dat is duidelijk. Wellicht zijn ze door de buien veel verder de zee opgeraakt dan de eerste vogels die in de ochtend binnenkwamen en hebben ze veel meer inspanning moeten verrichten. We maken na de middag nog een langdurige bui mee die ons bijna doet besluiten om te stoppen. Gelukkig is na een uurtje continu doorlopen op de noordze te zien dat daar cumuluswolken hangen met daartussen kleine opklaringen. Toch zal er later op de middag nog even een kort licht buitje volgen dat in combinatie met het avondlicht voor een prachtig schouwspel met een vrijwel halfronde regenboog zorgt. De avondronde levert een stuk of 25 vogels op met vooral slapers met lagere gewichten. Wat hebben we weer een prachtig natuurfenomeen meegemaakt. Dat is het enige dat we kunnen concluderen als we moe maar voldaan om 19:45 uur de baggerlaarzen uit kunnen schoppen om snel naar de zwaluw te kunnen fietsen voor het avondmaal...

Dagtotalen; nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------
Winterkoning 3 / 3
goudhaan 10 / 2
pimpel 4 / 1
vink 4 / 0
tuinfluiter 2 / 0
zwartkop 3 / 1
koperwiek 141 / 1
spreeuw 2 / 0
merel 19 / 2
kramsvogel 11 / 0
zanglijster 4 / 1
beflijster 1 / 0
tjiftjaf 0 / 1
roodborst 0 / 3
koolmees 0 / 4
-------------------------------------------------------------
Totaal 204 nieuw geringd en 19 teruggevangen = 223 vogels

maandag 27 oktober 2008

Blauw in de struiken

Het regengebied van gisteren heeft plaatsgemaakt voor buien. Vlak voordat we bij de zwaluw naar de vinkenbaan vertrekken valt er nog even wat regen. Bij buien hebben wij als ringers altijd een heel sterk dubbel gevoel. Enerzijds wil je graag een rustige vangdag waarbij je gewoon kunt genieten van de trek en de nodige vogels kunt vangen en ringen, anderzijds wil je niet graag continu op scherp moeten staan omdat je in de gaten moet houden dat je voor een naderende bui uit een extra ronde langs de netten moet maken en ook een ronde direct daarna om het water van de netten te schudden opdat de vogels de netten niet kunnen zien. En het dubbele zit hem nou juist in het feit dat bij zo'n buiensysteem in Oktober/November juist lijsters het eiland op komen. Ze vliegen als knikkers door een flipperkast tussen de buien door, daarbij gebruik makend van de meewinden die ze rondom zo'n bui kunnen oppikken zodat ze zo min mogelijk energie hoeven te gebruiken en storten zich vervolgens op het eerstebeste land dat ze in het vizier krijgen. En daar kun je als ringer je voordeel mee doen... Wij hebben dus de bijna vanzelfsprekende verwachting dat vandaag een echte lijsterdag zal worden. Al tijdens het fietsen zien en horen we op meerdere plekken lijsters in en uit de struiken duiken. Als we zitten te wachten op de eerste ronde langs de netten wordt het echter al snel duidelijk dat dit overwegend vogels moeten zijn geweest die van hun slaapplek kwamen en besloten om het eiland juist te verlaten en overdag een etappe(tje) af te leggen. Kortom, de eerrste paar rondjes zijn erg rustig en we verwachten al helemaal niks meer van de dag. Om 9 uur hangen er ineens een stuk of 10 (later zouden het er 13 blijken) pimpels in 1 van de netten. Holmer krijgt het meteen te pakken en krijgt flashbacks van de pimpel-invasie die hij vorig jaar op Schiermonnikoog meemaakte. Het bleef vooralsnog echter bij dit ene netje met pimpels. Maar daarbij zat wel een heel leuke vogel: Berry roept dat hij er één heeft die al geringd is. Meteen snelt Holmer naar hem toe om te kijken wat er op de ring staat... ja hoor ! Litouwen ! Dat is er dus weer één die meteen uitsluitsel geeft uit welke richting de vele duizenden pimpels komen die ons land afgelopen weken overspoeld hebben. Later horen we verspreid over de dag nog een paar losse individuen in de struiken tussen de netopstelling en zie ik een keer een klein groepje van 6 pimpels als steentjes naar beneden de struiken invallen, recht bij de netten en het lokgeluid. Later blijkt er echter niet één van in de netten te hangen... Hetzelfde zou ook nog een keer gebeuren met een groepje staartmezen. De snoekduik die zij in de struiken maken wordt veroorzaakt door een spreeuw die over hen heenvliegt. Op de één of andere manier dachten ze kennelijk dat er een sperwer over kwam vliegen. Van die groep vangen we er 2 en dat zijn beide eigen terugvangsten. Het is best wel opmerkelijk om hier zo'n groep staartmezen te zien, ze vertonen zich niet eens zo heel vaak in een open gebied als de Kroonspolders. 's morgens hangen er ook nog een paar baardmannetjes in het net dat het dichtst bij de vinkershut staat. Omdat je op die plek de aanwezigheid van baardmannetjes zo snel in de gaten hebt kun je er ook snel op inspringen en geluid afspelen. Baardmannetjes zijn vogels waarvan bewkend is dat ze heel snel reageren op geluid. De middag wordt erg rustig, maar rondjes zonder vogels lopen doen we niet. Wel begint er aan het eind van de middag na de 2e regenbui (met een heel mooie dubbele regenboog) meer beweging van koperwieken te komen. Ongemerkt hebben we er van die soort nog meer bij elkaar verzameld dan we de hele dag eigenlijk in de gaten hebben gehad. Op de vinkenbaan weet ik nog 2 pimpeltjes tegelijkertijd te slaan, maar één is er gehaaid genoeg om een gaatje in het net te vinden en er vandoor te gaan voordat ik ter plaatse ben. De andere blijkt een Nederlandse ring te hebben die niet van ons afkomstig is en, voor zover wij het weten, ook niet één van de projectvogels van het NIOO. Als we van deze vogel de herkomst/ringplaats weten dan kan ons dat al iets meer helderheid geven over de status van de beweging die de mezen momenteel door ons land maken; komt deze ten oosten van Vlieland weg of ie ie al van de westkust of verder zuidwaarts tegendraads aan het trekken....

Dagtotalen; nieuw geringd/teruggevangen:
-------------------------------------------
winterkoning 1 / 1
goudhaan 4 / 0
tjiftjaf 1 / 0
pimpel 19 / 3 <- waarvan 1 x LITOUWEN en 1 ex. onbekend NL.
koolmees 1 / 0
staartmees 0 / 2
heggenmus 0 / 1
roodborst 1 / 3
baardmannetje 4 / 0
zwartkop 3 / 2
rietgors 1 / 0
vink 1 / 0
koperwiek 46 / 0
zanglijster 2 / 0
merel 12 / 10
spreeuw 6 / 0
waterral 3 / 0
-------------------------------------------------------------
Totaal 105 nieuw geringd en 22 teruggevangen = 127 vogels.

zondag 26 oktober 2008

Uitslapen...maar toch nog vangen.

Het was voorspeld en gisteravond leken we ons er al op te hebben ingesteld... kortom, het was nog lang gezellig in de zwaluw... Tegen een uur of 2 in de nacht was de harde wind aangewakkerd tot stormachtig en werden de muren en dakpannen op het huisje gegeseld. Af en toe begonnen de pannen al te rammelen op het dak. De windpagina op het internet gaf op dat moment 8 bft aan en het regende ook al gestaag door. Vanmorgen was er dus inderdaad volop gelegenheid om uit te slapen en daarna de administratie bij te werken....
Na echter vrijwel de gehele dag te hebben zitten draaien op de stoelen en regelmatig de buienradar te hebben gechecked zagen we tegen 15:30 uur in de middag eindelijk door het raam de scherpe noordelijke begrenzing van het grote regengebied dat volgens de buienradar over het grootste deel van het land lag. Dus zijn we razendsnel naar de baan vertrokken, Holmer al in de regen vooruitgesneld (die was niet meer te houden) en Berry en ik een kwartiertje later, voorzien van de thermosflessen met koffie. Evenals eergisteren zaten er weer heel wat vogels, vooral koperwieken en spreeuwen op de gemaaide 1e Kroon's polder en in de bermen van de Postweg. Pas op het moment dat we de haakse bocht bij het schietkamp doorgingen zagen we de eerste merels. De laatste paar uurtjes van de dag vielen echter qua vangsten nogal tegen. we hadden er duidelijk meer van verwacht en waren kennelijk te hoopvol gestemd door de andere ervaring van eergisteren. Het werd wel een heel mooie avond in de zin van het prachtige panorama dat door moeder natuur rondom de vinkershut aan ons werd voorgeschoteld. Het hele landschap, en vooral het riet, kleurde in de avondschemer oranjerood en daarna koelde het behoorlijk af. Het was duidelijk: November komt er aan....

Dagtotalen; nieuw geringd / teruggevangen:
---------------------------------------------
Winterkoning 0 / 1
Roodborst 0 / 1
Merel 4 / 4
Zanglijster 1 / 0
Koperwiek 10 / 0
Zwartkop 0 / 1
Spreeuw 2 / 0
--------------------
Totaal 7 soorten, 17 nieuw geringd en 7 teruggevangen = 24 vogels.