zaterdag 25 oktober 2008

Met de duivel op de staart...

De vooruitzichten voor vandaag waren weer wat meer hoopgevender. Niet zozeer qua vogeltrekverwachting, maar meer ten aanzien van wat prettiger vangomstandigheden. En dan hebben we het over eindelijk weer eens wat minder wind en halfbewolkt weer. Als Berry Striekwold en ik op de vinkenbaan arriveren heeft Holmer al bijna alle netten openstaan en staat onze gastringer/assistent van vandaag al bij de vinkershut te wachten op wat komen gaat.
Die gastringer is Rinus Dillerop, actief in het Noordoostelijk deel van het land en met hem heb ik in 1998 3 weken op een vogelringkamp op Malta gezeten. Dat wordt vandaag dus ook weer herinneringen ophalen. Na telefonisch overleg waarbij werd uitgesproken dat het in het vangterrein behoorlijk nat was en dat lieslaarzen erg handig zouden zijn had Rinus geen halve maatregelen getroffen... hij stond zich vanmorgen in een waadbroek te hijsen alsof zich een nieuwe zondvloed zou aankondigen. Hij werd voor vandaag dus aangewezen als de ultieme uithaler voor de rietsectie waar je momenteel tot dik over je knieën door de stinkende bagger moet om bij e gevangen vogels te komen. De plek stinkt als een beerput omdat men in Augustus dacht er handig aan te doen om het gemaaide gras onder deze netten in het water te gooien.....
Bij het eerste licht lijkt het aanvankelijk opvallend rustig te blijven, maar al snel beginnen de eerste lijsters het eiland op te komen. Vanaf een uur of 9 neemt de intensiteit merkbaar toe, maar wat vooral opvalt is dat de vogels de duivel op de staart lijken te hebben en in één lijn doorvliegen, of wij nu geluid draaien of niet, ze vliegen door. Het merendeel van de vogels bestaat uit koperwieken en in mindere mate is er aankomst van merels. Verder is er een duidelijke toename van piepers, met name oeverpiepers. Ook horen en zien we regelmatig veldleeuwerikken overkomen. En voor het eerst in deze week horen en vangen we wat hogere aantallen goudhaantjes, al zijn deze aantallen nog maar een fractie van wat je eigenlijk zou horen te vangen. Verder nog een paar keer een klein groepje baardmannetjes en 3 kruisbekken die pal zuid vlogen. Het feit dat de vogels vandaag ondanks het rustiger weer toch laag vlogen en in tegenstelling tot eerder deze week niet hoog over ons heenvlogen zal wellicht veroorzaakt zijn doordat deze keer de wind in de hogere luchtlagen beduidend harder zal zijn geweest dan aan de grond. Eerder deze week was aan de wolken goed te zien dat het toen juist hoog rustig was en dat aan de onderkant van de wolken harde tegenwind stond; afgeplatte onderkanten van wolken dus, oftewel stratocumulus stratiformis zoals de wolkenfielen dan zeggen... De vogels die we vanochtend WEL in de netten belandden hadden overwegend goede condities; dus een bevestiging van de vraag waarom de meesten onverstoorbaar doorvlogen.
Om 11 uur is het weer het dagelijkse excursie-uurtje; we krijgen 9 mensen op bezoek en kunnen ze een paar prachtige soorten zoals waterral, ijsvogel en baardmannetje laten zien, al lijken de meesten zich niet te realiseren hoe ze met de neus in de boter zijn gevallen. Geen ervaren en doorgewinterde ervaren vogelaars dus... De ijsvogel betreft een terugvangst van collega-ringer Gerrit Bochem te zijn en is hier door hem geringd op 27 September j.l.
Na het middaguur is duidelijkeen kentering in het gedrag van de vogels te merken. Meer en meer zien we vooral koperwieken en spreeuwen foerageren op het gemaaide veld in de polder. De vangsten vallen in de middag wat terug, maar het blijft zeker de moeite om af te wachten wat de avond zal brengen. In de tussentijd krijgen we Pieter Schaper op bezoek en hij helpt ons om de rustige tijd communicatief door te komen. We maken nog een rondje met 3 waterrallen tegelijk in één van de kooien (hoogste aantal voor dit seizoen tot nu toe...) en vangen inderdaad nog een leuk piekje merels en koperwieken vlak voor de duisternis invalt. Het is dan nog net droog, maar dat zal het volgens de verwachtingen niet zo heel lang meer blijven. Morgen schijnen we het te moeten doen met een fors regengebied en bijgaande harde wind....

Dagtotalen; nieuw geringd / teruggevangen:
---------------------------------------------
goudhaan 11 / 0
winterkoning 2 / 0
roodborst 1 / 2
koolmees 1 / 2
baardman 3 / 0
vink 4 / 1
koperwiek 76 / 0
merel 52 / 4 (waarvan 4 merels met het slagnet)
zanglijster 12 / 0
spreeuw 4 / 0 (waarvan 1 met het slagnet)
waterral 3 / 1
zwartkop 0 / 2
ijsvogel 0 / 1
-------------------------------------------------------------
Totaal 169 nieuw geringd en 13 teruggevangen = 182 vogels.

vrijdag 24 oktober 2008

Na de regen komen..... koperwieken !

Het voorspelde slechte weer (regen en harde wind) is inderdaad gekomen. Hard waaien deed het gisteren aan het eind van de middag al, maar inmiddels is het ook gaan regenen. Aan het feit dat Holmer mij niet uit m'n bed sleurde op het moment dat de wekker afliep, maar zelf stilletjes door de zwaluw liep te spoken werd duidelijk dat het geen weer was om te gaan vangen. Kortom, de vermoeidheid van de afgelopen dagen kon er even uitgeslapen worden. Vervolgens schrok ik om 12:30 uur wakker van een SMS-je op m'n mobieltje. Hè? We hebben hier helemaal geen ontvangst op welk mobiel netwerk dan ook.... Maar goed, er zal wel heel even net genoeg bereik zijn geweest... Het bericht kwam van collega-ringer Frank Majoor die meldde dat er om 10:15 een bui over het eiland zou trekken... hij zou eens moeten weten ! Het regende hier al uren en uren gestaag door. Ik besluit dat het om 12:30 uur toch wel genoeg is en na een paar koppen koffie naar binnen te hebben gegooid kijken we maar weer eens naar de radarbeelden en naar buiten. De radar geeft volgens Holmer al de hele ochtend aan dat het hier droog zou zijn terwijl de ramen er uitzien alsof er continu een ramenlapper aan de slag is. Kortom, het regent hier onafgebroken. Om 13 uur blijkt het ineens wat lichter te worden en valt de zwakke wind die er al stond vrijwel geheel weg... we besluiten om toch maar naar de baan te gaan om te zien wat we nog kunnen doen. Onderweg zijn we duidelijk de enigste mensen op dit deel van het eiland want in de bermen van de Postweg zit het behoolrijk vol met vooral koperwieken en spreeuwen die nu kunnen foerageren in de bermen waar ze met iets meer drukte wegblijven. Er ontstaat een duidelijk stuwend effect en we zien overal voor ons uitvleigende vogels. Als we de bocht bij het schietkamp omkomen komen er ook nog enkele tientallen merels en groenlingen bij. Tussen de groenlingen zien we heel duidelijk toch ook nog weer de leucist vliegen. Nadat de laatste netten zijn opgezet kunnen op de terugweg naar de vinkershut de eerste lijsters al uit de netten gehaald worden. Het sprokkelt lekker door en het is opvallend dat we een aantal vogels terugvangen die meer dan 1,5 week geleden zijn geringd en daarna niet eerder teruggevangen. Die hebben we dus duidelijk al netgewenning gehad en zijn nu verrast door onze plotselinge late aanwezigheid. We vangen overwegend merels en koperwieken. Van die laatstgenoemde soort ook een behoorlijk donker en groot exemplaar met een vleugellengte van maar liefst 131 mm ! Kijkend naar het contrastrijke verenkleed, de breedte van het bruin op de onderstaart, de grootte en intense kleur van de oranje okselveren en een grote hoeveelheid bruin op de onderkeel en borst gaan we denken in de richting van de IJslandes ondersoort Turdus Iliacus Coburni. Dat vraagt om nadere bestudering als we weer thuis zijn...
Om 17:45 uur arriveert onze vaste assistent Berry striekwold en nadat we met z'n drieën van een heerlijke haring hebben genoten lopen we de volgende, voorlaatste ronde. Daarvoor hadden we al gezien dat op dat moment al vele koperwieken besluiten om te vertrekken.
Ze vliegen laag vanaf de gemaaide polder in Zuidwestelijke richting door de opstelling. Dat zijn de perfecte omstandigheden om er de nodige exemplaren van te vangen. En zo blijkt ! er hangen er tientallen in de netten. De allereerste koperwiek van dit rondje blijkt al een ring te hebben. Als ik de vogel beetpak valt meteen op dat er een ringetje om de poot zit dat veel kleiner is dan de ringen die we zelf gebruiken. Het blijkt een Engelse ring te zijn! Da's heel interessant. Dan wil je eigenlijk direct weten waar in Groot Brittannië deze vogel geringd is. In het verre Noorden op Fair Isle? Of toch in het zuiden op één van de bird-observatories aldaar? Helemaal in relatie met onze ervaringen eerder deze middag. Ook in deze groep koperwieken zitten meerdere heel donkere exemplaren waarbij vaak alle tekening en zoompjes op de veren van de vleugel ontbreekt. De borsten van deze vogels lijken veel meer dan de gebruikelijke koperwieken een bijna gesloten geheel van bruine stippen te hebben. De oksel en flankveren zijn veel intenser oranjebruin en lopen langer door tot aan de dijen van de vogels. we maken diverse foto's om referentiemateriaal aan te leggen en de verschillen tussen de vogels te kunnen interpreteren.
Om 20:45 uur fietsen we onder een halfbewolkte hemel met weer veel sterren voldaan naar de zwaluw. Het volgende karwei staat daar dan al weer te wachten: eten koken.

Dagtotalen; nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------
goudhaan 1 / 0
heggenmus 1 / 2
pimpel 1 / 0
rietgors 1 / 0
zwartkop 2 / 3
koperwiek 64 / 1
merel 31 / 1
waterral 0 / 1
winterkoning 0 / 2
roodborst 0 / 2
koolmees 0 / 1
-------------------
Totaal 102 nieuw geringd en 13 teruggevangen = 115 vogels.

Foto's van de koperwieken volgen !!!

donderdag 23 oktober 2008

Wel trek, maar hoog over...

Nog steeds stond er een iets zwakkere wind van ongeveer 4 bft uit ZW richting op het moment dat het ochtendgloren een aanvang nam. Holmer was vandaag vooruit gegaan en ik kwam iets later na op het moment dat het begon te schemeren. Al meteen bij vertrek viel bij het Posthuys op dat er op meerdere plaatsen roodborstjes zaten te tikken in de struiken. Zo ook onderweg langs de postweg. Dus meteen even een SMS-je naar Holmer gestuurd en even later was te horen dat de zingende merel bij de vinkenbaan stilviel en een roodborst luid door de polder schalde... Bij het lopen van de eerste ronde volgde echter ontluistering.. niet één roodborst in de netten ! Sterker nog: zelfs niet één klein zangertje, alleen maar lijsters en daarvan zelfs nog niet veel. Het beeld van de dag zou blijven dat de meeste kleinere zangertjes die wel langstrokken niet naar beneden te krijgen waren en dat de kleintjes die we wel vingen wellicht al langer aanwezig waren maar zich met de huidige zwakkere wind pas lieten vangen. Dat bleek ook uit de terugvangsten van eigen geringde vogels die we al meer dan een week niet meer in de netten hadden gehad. Ik zie op grote afstand een vogel aan komen vliegen met een wat afwijkend silhouet. Als de vogel de baan passeert blijkt het om een IJsvogel te gaan. Hij vliegt in één streep door in ZW-richting. Verder zien we weer lichte kauwen- en kokmeeuwentrek, passeert er af en toe een sperwer, vliegen er 2 Nijlganzen over en vallen er ook enkele 10-tallen watersnippen in. daarnaast zien we ook een sijs overkomen; het is buitengewoon opmerkelijk hoe weinig er daarvan tot nu toe gezien zijn tijdens deze najaarstrek. Ook zijn er weer duizenden spreeuwen in de weer, maar daarvan lijken de bewegingen meer op lokale verplaatsingen dan de zware trek die we afgelopen 3 dagen gezien hebben. Om 10:30 uur is het al zo rustig dat ik besluit om even terug te gaan naar De Zwaluw om een nieuw opgeladen accu op te halen en dan meteen maar even af te wassen en het huisje op te ruimen. Ook rond het Posthuys is niet al te veel aan vogels te zien. Na gedane zaken tegen de inmiddels al aangewakkerde wind in teruggefietst naar de vinkenbaan. Onderweg haalde ik een aantal zwoegende fietsers in die kennelijk nogal schrokken van mijn verschijning (grote accu achter op de fiets) en subiet besloten om niet verder naar de leegte van de polder te fietsen maar terug te gaan. In tegenstelling tot 2 uurtjes geleden vlogen er rond de ingang van het schietkamp al vrijwel geen vogels meer.
Holmer zat wat lusteloos door het kijkgat van de vinkershut te turen en was zichtbaar blij dat er weer wat te doen viel. Kortom, de accu kon meteen gewisseld worden. Tijdens de in de tussentijd gehouden excursie was er toch nog een gezin met jonge kinderen op bezoek gekomen en bracht er ook een eilander echtpaar een bezoek. Altijd leuk om ook eens interesse van de locals te mogen hebben. Hij kan ze niet echt veel soorten vogels laten zien, maar er zitten wel 3 baardmannetjes bij. In de loop van de middag wordt de wind zo vlagerig en hard dat we overwegen om te gaan stoppen; als dan de door mij opgehaalde accu na 2 uurtjes al weer leeg blijkt te zijn is dat besluit al snel definitief. Tijdens het sluiten van de netten zien we boven het dijkje van de 4e KP nog weer eens een slechtvalk jagen. Om 5 uur zijn de netten dicht en fietsen we terug naar de Zwaluw om onderweg te concluderen dat we er verstandig aan hebben gedaan. Na het opmaken van de vangsttotalen ga je dan vervolgens op het internet wat zoeken hoe het op de andere ring- en telposten is verlopen en dan kunnen we na het raadplegen van de Birdtam (zie link onderaan deze pagina) en de tellingen op www.trektellen.nl niet anders dan concluderen dat vrijwel alles vandaag hoog over ons heen is gevlogen en vooral in Zuid-holland en Zeeland naar de grond is gegaan. Op de Birdtam van de ochtenduren was te zien dat heel Nederland vogeltrek 5 (op schaal van 1-8) had en dat er vogeltrek 6 gemeten was in geheel Noord- en Noordoost Duitsland. Daar vlogen de vogels in de vroege ochtenduren (06:20 uur) op maar liefst 6000 voet hoogte.

Dagtotalen; nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------
winterkoning 1 / 0
tjiftjaf 1 / 0
vuurgoudhaan 1 / 0
baardman 3 / 0
pimpel 2 / 2
keep 1 / 0
vink 5 / 0
koperwiek 12 / 0
merel 17 / 2
waterral 3 / 0
watersnip 1 / 0
zwartkop 0 / 1
goudhaan 0 / 1
koolmees 0 / 1
-----------------------
Totaal 47 nieuw geringd en 7 teruggevangen = 54 vogels.

22 Oktober 2008: minder wind...minder vogels.


Dwerggors, 1e kalenderjaar (Foto's: Lars Buckx).

Extra vroeg opgestaan want er was iets verhoogde kans op trek voorspeld en tevens iets minder wind. Die wind was in de loop van de dag inderdaad iets afgezwakt, maar ja, wat stelt het voor als je in plaats van 6 beaufort een bries van 4 beaufort op je neus krijgt als je er tegenin mag fietsen... In het donker is het nog geheel stil in de lucht en dat zou ook nog even zo blijven. De netten worden opengeschoven onder een heldere hemel en zelfs voor het eiland is het met een minimum van 7 graden een frisse nacht geweest. in de struiken springen af en toe wel wat vogels weg, maar dat zijn slapers van de afgelopen nacht en die vliegen meestal vrijwel loodrecht omhoog weg. Kortom, de eerste ronde langs de netten is hopeloos. Vrijwel niks in de netten maar wel een watersnip! Ook de tweede stelt met een 5-tal vogeltjes zwaar teleur en meestal is dan de sfeer van de dag wel gezet. Het is in ieder geval snel duidelijk dat er geen aankomst van lijsters is. Om circa 9 uur arriveren onze assistenten van vandaag, Han en Lars Buckx. Omdat er niet zoveel gevangen wordt betekent het dat er 4 extra ogen in het veld zijn, dus in no time passeren kreten als kepen ! vinken ! een veldleeuwerik... en nog één ! Een groepje vinken... een sperwer laag door de polder, een stuk of 1000 spreeuwen ! Een roerdomp.... een roerdomp??? Verrek ! Er komt uit de richting van het Posthuys een roerdomp op een 20-tal meters hoogte voorbijvliegen ! De vogel draait op een 150 meter voor de ringhut bij en passeert over het rietveld tussen vinkenbaan en schietkamp om vervolgens aan de grond te gaan in het riet op de voormalige vangplek van de gebroeders van Ree. Er komt dus toch nog zichtbare trek op gang, maar dan vooral van kleinere soorten. En daar kan dan soms wel iets leuks bij zitten... dat blijkt als ik om 10 uur met Lars naar het 1e net achter de hut loop waar 2 vogels hangen. Lars meld dat de 2e vogel een gors is. Maar héé... welke? Het blijkt een dwerggors te zijn!
Yes, de krent van de week meldt zich ! Zoals meestal is het een eerstejaars vogel en hij/zij verkeert met vetgraad 3 in een goede conditie. Voor Han en Lars een nieuwe soort; ik verkeer in de luxe positie dat het de 7e is die ik in m'n ringersjaren meemaak... De trek van diverse soorten zet nog enige tijd door en we zien ook nog een geelgors overkomen en verder nog een groepje van circa 15 kruisbekken en wederom met enige tussenpozen grote wolken spreeuwen waarvan één groep soms wel de hele breedte van de derde polder bestrijkt.
Na de middag is het weer vrijwel gebeurd met de vangsten, maar rondes zonder vogels lopen we nog steeds niet. Holmer besluit om even naar het dorp te gaan om even weer in de wereld te komen en meteen wat boodschappen te halen. Ik zit de middag uit met nog wat onderhoudswerk op de baan. In de avond komen er weer massaal spreeuwen voorbij. Soms vliegen ze op minder dan een meter over de struiken, de hut en het puinpad. Af en toe reageert een groep even op het geluid dat ik aan heb gezet, en zwermen als wespen over de toppen van de wilgen en duindoorns. Ze gaan echter steeds maar heel even zitten en lijken erg nerveus. En tja, dan kun je er nog zoveel hebben zitten... vangen doe je ze niet, niet één... De laatste ronde in het donker levert 15 vogels op, net als voorgaande avonden bijna allemaal koperwieken.

Dagtotalen; nieuw geringd / terugvangst:
-----------------------------------------
goudhaan 2 / 2
winterkoning 1 / 0
pimpel 3 / 5
DWERGGORS 1 / 0 (zie foto)
kleine barmsijs 1 / 0
zwartkop 2 / 1
vink 4 / 0
keep 2 / 0
koperwiek 14 / 0
merel 9 / 4
zanglijster 1 / 0
roodborst 0 / 3
waterral 3 / 0
watersnip 1 / 0
koolmees 0 / 4
rietgors - / 1
tjiftjaf 0 / 1
----------------------
Totaal 44 nieuw gering en 21 teruggevangen = 65 vogels.

dinsdag 21 oktober 2008

Jippie...maar toch een dippie !

De regen die vannacht over ons land trok viel in intensiteit enorm mee en trok ook in een hoger tempo over Vlieland dan verwacht. We zijn dus eerst nog even afwachtend op de Zwaluw gebleven, Holmer nog iets langer horizontaal en ik verticaal achter de buienradar. Jippie... het wordt droog ! Om half acht ben ik vertrokken om de netten te gaan openschuiven en af te wachten of er ook nog vogels achter de regen uit zee zouden komen. De wind is ten opzichte van gisteren afgezakt naar een 5 bft en zit pal West. Na de lange avond van gisteren is het dan toch nog voelbaar ploeteren om tegen de wind in te fietsen. langs de Postweg vallen al groepjes koperwiek in en zitten er ook al een aantal merels in de berm te foerageren. Op de baan is het echter na het openschuiven van de netten ineens helemaal stil. Wat er op de grond en in de struiken zat is na de regen ineens helemaal vertrokken en wordt niet of nauwelijks aangevuld. In de struiken zitten nog wel een paar goudhaantjes (gisteren de grote afwezigen) en ik verbeeld mij dat de broodmagere zwartkop die al meer dan een week van de appels en lijsterbessen op het slag snoept inmiddels een stuk kwieker is en zelfs al een afstand van de lengte van het net ineens kan overbruggen... maar dat kan ook aan de wat zwakkere wind liggen... Het slagnet levert in de vroege ochtend slechts 1 (geringde) koolmees op, het duurt zelfs tot 11:30 uur voordat we de eerste merels vangen... En zo wordt een jippie toch nog een dippie...
We vangen deze ochtend waarop ook in de lucht haast niks te zien is (af en toe enkele piepertjes sp. en/of vinken/kepen) het enorme aantal van 19 vogels en besluiten om de netten voortijdig te sluiten nadat we onverwachts om 11:45 uur toch nog 2 excursiedeelnemers krijgen.
De middaguren worden 'nuttig' besteed in de Zwaluw (daar zien we nog een zwarte roodstaart rond het gebouw vliegen) en we besluiten om tegen 18 uur nog weer terug te gaan naar de baan om te kijken wat de avond nog wil opleveren.
Om 18 uur staan de netten (op het rietnet na) weer open. Als eerste vogel vangen we een waterral: dat kon minder... tegen de schemer begint de lucht flink op te klaren en even later horen we op meerdere plaatsen koperwieken vertrekken maar zien we ook een aantal vogels laag aan komen vliegen en de struiken induiken. Dus toch inderdaad nog wat slapers. Bij het sluiten van de netten halen we nog 27 vogels binnen, en dat zijn er dus meer dan we de hele ochtend hadden. We kunnen dus zeer tevreden terugfietsen naar de Zwaluw en onderweg genieten van een prachtige sterrenhemel met tweemaal een vallende ster. Wat brengt de dag van morgen?

Totalen ochtend:
-----------------
Goudhaan 2 / 0
Roodborst1 / 1
Zwartkop 1 / 1
Koperwiek 7 / 0
Merel 3 / 1
Koolmees 0 / 1
Pimpel 0 / 2
-----------------
7 soorten, 14 nieuw en 6 terugvangsten.

Totalen avond:
----------------
Roodborst 1 / 0
Koperwiek 21 / 1
Merel 2 / 0
Waterral 1 / 0
Rietgors 1 / 0
Winterkoning 0 / 1
-------------------
6 soorten, 26 nieuw en 2 terugvangsten.

maandag 20 oktober 2008

Spreeuwen uit zee...zeespreeuwen?

Holmer is vanochtend om half zeven vooruitgegaan om in het donker het geluid te activeren en de netten open te schuiven. De netten die het meest op de wind staan blijven vandaag dicht, we vangen dus vandaag met 175 meter net in plaats van de gebruikelijke 225 meter. Ondergetekende kwam met 2 thermosflessen koffie na. Er stond meteen al een harde wind die vannaacht is aangewakkerd tot ZZW-6 bft en er waren zoals haast te verwachten veel minder lijsterroepjes te horen dan in de voorgaande dagen. Toch kwamen er voor het lopen van de 1e ronde 2 merels op het slag die ik beiden wist te slaan. In de 1e ronde langs de netten een 10-tal koperwieken en merels, maar ook een houtsnip. De 1e van het seizoen, maar wel een broodmagere vogel. In één van de beide fuiken vangen we ook een waterral waarvan het gewicht er heel wat gezonder uitziet.
De echte aankomst van lijsters, vooral koperwieken vandaag kwam pas vanaf een uur of 9 op gang. Meteen zaten er ook kleine groepjes vinken en kepen bij. Dat moeten zeker de mindere goden na een week met heftige trek van deze soorten zijn. Van de koperwieken en merels die binnenkomen vangen we er verhoudingsgewijs maar een paar want de meeste vogels hebben er best nog zin in en vliegen onverminderd door. Er komt ook pal Zuidwest gerichte trek van kauwtjes en zwarte kraaien op gang. Vanaf een uur of 11 lopen de vangsten weer flink terug, maar vanaf die tijd valt het op dat er een gestage stroom van spreeuwen op gang komt nadat we eerst haden gezien dat er een kwartier lang grote groepen precies in de tegenovergestelde richting vlogen. Aanvankelijk denk je dan dat deze spreeuwen midden op de ochtend van plan waren om over te steken naar Groot Brittannië en op hun schreden terugkwamen omdat er een regenfront op zee ligt, maar na een uurtje concluderen we wel dat er meer dan een veelvoud voor terugkomt... het is werkelijk een prachtig gezicht om de golvende bewegingen te zien van honderden tot 1000 spreeuwen die spelend op de wind laag over de struiken en polders voortsnellen. De vrijwel gestage stroom duurt zeker 3 uur en het moeten er 100.000+ zijn geweest. Magnifiek om te zien. De middaguren brengen rust en nog verder toenemende wind, maar nog steeds geen rondes zonder vogels. Holmer vertrekt tegen 6 uur om boerenkool te gaan koken want we verwachten niet veel van de resterende avonduurtjes. Daar kun je op afgestraft worden want in de laatste ronde hangen er volkomend onverwacht ineens 45 vogels in de netten. waarschijnlijk waren het vogels die hadden willen vertrekken maar daar toch van afzagen omdat het begon te regenen. De meesten hadden goede vliegcondities, daar lag het dus niet aan. Het waren vrijwel allemaal koperwieken, maar ook een vijftal merels en een winterkoning en koolmees. Dat werd dus na het sluiten van de netten nog even stevig doorwerken om de vogels te verwerken. De boerenkool moest dus nog even wachten maar smaakte des te beter.
Voor de komende nacht is er een regenfront voorspeld (de eerste spetters vielen vanaf 7 uur al) dat vermeodelijk ook in de ochtenduren nog over het Noordwesten van het land zal trekken. Het is dus maar afwachten of we morgen vanaf het begin kunnen vangen.

Dagtotalen; nieuw /terugvangst:
--------------------------------------
Winterkoning 1 / 1
zwarte mees 3 / 0
pimpel 1 / 0
zwartkop 12 <- waarvan 3 op het slag / 2 <- waarvan 1 op het slag.
keep 5 / 0
vink 1 / 0
koperwiek 53 / 1
merel 13 <- waarvan 2 op het slag / 4
zanglijster 8 / 0
waterral 3 / 0
houtsnip 1 / 0
koolmees 0 / 1
---------------
Totaal 101 vogels nieuw geringd en 9 terugvangsten = 110 vogels.

zondag 19 oktober 2008

Uitwaaien op de Wadden..

Daar zijn we weer: terug op de vinkenbaan van Vlieland. Frank Majoor is een uurtje vooruit gegaan om de netten in het donker open te schuiven en te genieten van zijn laatste vangochtendje van dit seizoen. Holmer Vonk en ik zijn na koffie te hebben gezet nagefietst en hoorden en zagen onderweg al een aantal koperwieken en merels in de berm van de Postweg. Ook kwamen er duidelijk een aantal smienten binnenvallen. Tijdens de fietstocht staat er al een stevige zuidwestenwind van 5 bft en kost het dus behoorlijk trappen om op de baan te komen. De eerste ronde leverde zoals verwacht vooral koperwieken en een paar zwartkoppen op. Er komen vooral merels en koperwieken binnen, maar ook zakken er kramsvogels in de struiken. Als we echter op de telresultaten van trektellen van de afgelopen dagen afgaan dan valt het aantal vogels van vandaag in het niet. Dat wordt ook al snel beaamd door Frank en Erik die een goede week achter de rug hebben. Bij de 1e ronde bestaat 70 % van de koperwieken uit adulte vogls, in de 2e ronde ligt die verhouding precies andersom. Als ik na de 2e ronde door het kijkgat over het slag heenkijk zie ik een klein groepje vogel in de rozenstruiken invallen waarbij opvalt dat er één tussen zit die heel erg licht van kleur is. Nadat de verrekijker tevoorschijn is gehaald blijkt al snel dat het om een groepje groenlingen gaat waarvan er één leucistisch is. Het is een exemplaar die in z'n geheel cremekleurig is en zelfs een oranjeroze bleke snavel heeft. De vogel zit ruim een kwartier te vreten van de laatste resten rozebottels, maar vliegt daarna zonder bezoek aan een mistnet in zuidwestelijke richtin weg om zich daarna de rest van de dag niet meer te laten zien. We vangen af en toe nog een enkele vogel op het slag, een merel, een pimpel en een zwartkop en gunnen de zwartkop die al een paar dagen met z'n laatste krachten van de appels op het slag zit te snoepen z'n laatste redmiddel om op krachten te komen; hij mag z'n gang gaan.
Om een uur of 11 zakken de vangsten snel in en lijkt de aankomst van nieuwe vogels te zijn stil gevallen. We sprokkelen tot in de middag nog verder met 5 -10 vogels per ronde. Holmer werpt zich op het aansluiten van de nieuw meegebrachte MP3-speler die de cassettespeler moet vervangen die eerder deze week de geest heeft gegeven. Daarmee lijkt er een voortijdig einde te zijn gekomen aan het ouderwetse analoge tijdperk van gebruik van lokgeluid op de vinkenbaan. De 2 MP3-spelers gebruiken ook veel minder stroom omdat ze geen bewegende onderdelen hoeven aan te drijven, zodat we dit ook wel zullen gaan merken in de frequentie van het sjouwen met de grote accu's achter op de fiets. Tussen de bedrijven door volgen nog een zwarte mees op het slag nadat er korte tijd een groepje van een stuk of 10 in het hout heeft gezeten.
Aan het eind van de middag komen er een paar vluchten van enkele honderden tot duizenden spreeuwen laag door de polder vliegen en gaan vrijwel allemaal door naar hun slaapplaats bij het kleine meertje ter hoogte van de strandovergang. Af en toe gaat er een klein groepje in de buurt van de netten zitten en laat er zich een groepje van ongeveer 25 spreeuwen vanuit het hout in de rozenbottels achter het slag vallen. Je kunt het dan wel vergeten dat je ze nog op het grasveldje weet te lokken. Toch halen we er nog een paar uit de netten. Verspreid over de dag worden er nog 2 slechtvalken gezien die samen in de 3e polder jagen, een vrouw blauwe kiekendief, een sperwer-vrouw, een havik-man en enkele buizerden gezien.
In de voorlaatste ronde zien we nog heel even een bosgors voor ons uitvliegen. Het is zeer aannemelijk dat het hetzelfde exemplaar betreft dat 3 weken geleden alhier door Gerrit Bochem is geringd. De laatste ronde in het donker levert nog 12 vogels op. Hierbij nog een magere vink. Het is maar afwachten wat e dag van morgen zal gaan brengen want er wordt nog sterkere wind van 7 bft voorspeld; we wachten af...

Dagtotalen: vers / terugvangst.
winterkoning 2 / 0
pimpel 2 / 1
roodborst 1 / 2
zwarte mees 1 / 0
tuinfluiter 1 / 0
zwartkop 8 / 1
keep 4 / 0
vink 2 / 0
groenling 1 / 0
rietgors 2 / 0
koperwiek 66 / 0
spreeuw 4 / 0
merel 25 / 3
kramsvogel 2 / 0
zanglijster 9 / 0
waterral 1 / 0
heggenmus 0 / 1
staartmees 0 / 1
Totaal 140 vogels; 131 nieuw en 9 terugvangsten