zaterdag 30 augustus 2008

De laatste uurtjes, en dan..... vogels !

Tja, vandaag is het weer wisseldag. Holmer Vonk neemt het samen met zijn gezinnetje vanmiddag van ons over en nu vanochtend zijn er ineens vogels! Bij vertrek vanaf het gebouw is het prachtig windstil weer en meteen al zonnig. Buiten zit Kees van Kleef te wachten tot we de 1e ronde gaan lopen. Kees is vannacht met de steltloperringers meegeweest om te helpen bij de nachtelijke vangst van vogels op het wad. Hij is net terug en naar even later blijkt zit hij niet buiten omdat hij dat zo leuk vindt. We blijken afgelopen avond met de macht der gewoonte de deur op slot te hebben gedraaid en hij kan er dus gewoon niet in... een duidelijk geval van Kees closed !
Dus hij loopt de 1e ronde nog even met ons mee en is net zoals wij aangenaam verrast door het beeld dat we centraal in het vangterrein zien. Verspreid over diverse netten hangen enkele tientallen vogels... een beeld dat we van deze week nog niet gewend waren... er hangt in 1 rondje een dagtotaal in de netten... we komen uiteindelijk uit op een ronde van 32 vogels. Daarbij vooral tuinfluiters, kleine karekieten, fitissen en zwartkoppen. Wat later op de ringtafel nog blijkt: een meerderheid van deze vogels heeft de hoogste vetgraad-score die mogelijk is. er zit een tuinfluiter bij met een gewicht van 27,4 gram en meerdere met gewichten rond 23 gram. Het zelfde beeld bij de fitissen en zwartkoppen. Het zijn dus vogels die vannacht niet hebben gevlogen of niet ver hebben gevlogen. Vogels die wel hebben gevlogen zouden immers zeker al wel het nodige vet hebben verloren en niet nog steeds vetgraad 5 of 6 hebben, zelfs niet onder de meest geschikte vliegcondities ten aanzien van het weer.

Vrijdag 29 Augustus 2008: 2e dagje dependance.

Samen met Kees van Kleef heb ik vandaag voor de 2e maal deze week weer gevangen op onze referentielokatie, elders op het eiland. Bij vertrek vanuit het Glop was de straat iets nat van een laatste poging tot motregen. De temperatuur was afgelopen nacht vrijwel niet gedaald hetgeen gemeten kon worden aan de hoeveelheid neerslag van rugzweet tijdens het fietsen. Meteen bij het bereiken van het waterstaatspad is te merken dat onze gevleugelde zoemende vriendjes ook weer van de partij zijn. Al zwoegend in het op het pad uitgestorte hooi vlogen de muggen je al achter elkaar de mond binnen. Om 06:15 uur stonden alle 9 netten weer open, zij het onder erbarmelijke condities. Een set lussen ontwarren is een crime als je je handen langer dan een seconde stil hebt gehouden. Voor de dependance geldt zeker dat we inmiddels weer te maken hebben met het fenomeen Schiermuggenoog. Ze bijten dwars door spijkerbroeken heen en ook het zitvlak van de vouwstoeltjes is niet sterk genoeg. Bij het krieken van de dag weer de gebruikelijke zingende winterkoningen, maar meteen ook het geluid van zwartkoppen, braamsluipers en heggenmussen. We beginnen dan ook toch nog onverwachts met een ronde van 19 vogels waaronder vooral rietzangers, tjiftjaffen en heggenmussen. Daarbij 5 eigen (dependance) terugvangsten en 2 (Glop) NVO's, een zwartkop die door Kees Oosterbeek op 30 Juni 2008 in het Glop geringd is en een fitis die door ondergetekende op 28 juli 2008 eveneens in het glop geringd is. De zichtbare trek bestaat vandaag hoofdzakelijk uit lichte graspiepertrek en een zelfde intensiteit van zwaluwentrek.We zitten vanwege de muggen weer te ringen op het lage plateau van de stuifdijk en zien vrijwel de gehele ochtend zonder onderbreken treintjes van 4 tot 10 zilver- en mantelmeeuwen laag over de stuifdijk in Westelijke richting passeren. Verdere waarnemingen zijn: 1 paapje-man, kortstondig, maar mooi te bekijken op een dode top van een vlier, 3 kleine barmsijzen, regelmatig enkele kneuen en af en toe een putter. Heel af en toe passeert er een klein groepje zwaluwen laag over de duindoornstruiken, maar de meeste zwaluwbewegingen zijn van foeragerende exemplaren.Ook passeert er op een gegeven moment een koekoek laag over de strandvlakte. De vogel vliegt precies de punt van het terrein naar net 2 in. Ik loop er stilletjes naar toe en zie de vogel nog net van een tak voor het net opwippen en rakelings over het net wegvliegen. Rond het middaguur zien we ineens meerdere roofvogels vliegen en begint de jonge buizerd richting het glop weer te pieuwen. Ook komt er een boomvalk in rechte lijn pal west overgevlogen. Als laatste waarnemingen nog enkele bruine- en blauwe kiekendieven en een eenzame luid roepende regenwulp. De vangsten zijn vandaag ook eerder teruggevallen dan de vorige vangdag eerder deze week. Vanaf 11 uur nog 3 rondjes met elk 1 vogel. Om 13:15 uur beginnen we met inpakken en hebben we met 41 vogels op de lijst voor Augustusbegrippen weer een succesvol te noemen dag gehad. We hebben het de hele ochtend droog gehouden en bij een Zuidwestelijke naar West draaiende wind met kracht 3-4 bft begon de bewolking vanaf 11 uur te breken en arriveerde we om 14 uur weer terug in het Glop waar men net de 11e ongeringde vogel op de lijst had staan…

Dagvangst van 29 08 08
Nieuw
Braamsluiper 4
Fitis 2
Grasmus 2
Heggemus 3
Kleine Karekiet 2
Merel 1
Pimpelmees 1
Rietgors 2
Rietzanger 6
Roodborst 1
Tjiftjaf 3
Winterkoning 2
Zwartkop 4
Totaal: 33
Aantal soorten: 13


Eigen terugvangsten
Heggemus 1
Rietzanger 2
Tjiftjaf 2
Zanglijster 1
Totaal: 6
Aantal soorten: 4


Niet van ons
Fitis 1
Zwartkop 1
Totaal: 2
Aantal soorten: 2
Totaal: 41

donderdag 28 augustus 2008

Tijd voor snoeiwerk

Vanmorgen vingen Leo en Kees in de eerste ronde een buizerd. De eerstejaars vogel leek heel veel op de buizerd die ik zelf in Juli had gevangen. Uit hetzelfde nest afkomstig? Wie weet. De ronde leverde verder nog 9 andere vogels op. Jawel, maar liefst 10 vogels in 1 ronde.... het kan dus toch wel... De vangomstandigheden waren niet echt verbeterd, er was meer ruimte voor zon en de wind had behoorlijk aangehaald. Maar goed, niet alles is te verklaren. Aan het eind van de ochtend kwamen Hanneke en ik van een ronde met 3 vogels terug en ontdekten we dat er een heel gezelschap met zeer brede grijnzen aan de ringtafel had plaatsgenomen. Op de tafel stond een grote vierkante feestelijk aangekleedde doos. En ja hoor, ik kreeg een grote taart aangeboden ter ere van mijn 10.000 ste sinds 2000 in het glop geringde vogel eerder deze week. Was ik effe blij dat ik geen Duyvendak heette....
In de loop van de dag werd het rondom het gebouw meer en meer een drukte met ringers van de steltloperringgroep Calidris die de komende decade weer gaan vangen op het Wad. Dat vangwerk gebeurd in maanloze nachten met hoogwater rond middernacht. De voorberieding van de 1e periode zorgt altijd voor een hele uitstalling van materiaal dat vanuit het glop de kwelder opgebracht moet worden.
Na 10 uur vangen we geen enkele vogel meer en beginnen we maar eens aan wat onderhoudswerk op de baan. Het pad van sectie 8 moest nog nodig wat breder en vooral lager gesnoeid worden en verder moeten de nieuwe luidsprekers getest en aangesloten worden. Dit pakt allemaal prima uit, maar kan bij het verstrijken van de resterende vanuren nog niet leiden tot spectaculaire invloed op de vangsten.... we eindigen weer op een aantal vogels dat voor het aantal meters net (542 mtr) zwaar teleurstellend genoemd mag worden.. morgen ga ik met Kees van Kleef maar weer eens een poging wagen in de dependance op een ander deel van het eiland.

woensdag 27 augustus 2008

Een kauwtje in de watten...

Niks geen beweging op het vogelfront. Ligt ook niet voor de hand want het is in Scandinavië (waar de meeste van de vogels die we op de Waddeneilanden vangen vandaan komen) hondeweer, en dan vertrekt er weinig. Het is hier dus inmiddels behoorlijk opgedroogd wat het aanbod aan doortrekkende vogels betreft. Het weer hier is vrijwel onveranderd. Eigenlijk voor ons ringers heel goed vangweer (zwaar bewolkt en zwak windje op de netten), maar ja, dan moeten er wel vogels zijn..... In de eerste ronde van vandaag 3 vogels (ja, ja), maar daarbij wel een bonte vliegenvanger... Tussen de trekkende boerenzwaluwen ontwaardden we vandaag ook nog een gierzwaluw. Vannacht hebben we een kauwtje als logé in het gebouw gehad. De onfortuinlijke vogel hing gisteren in één van de mistnetten nadat ie daar in de poten van een havik in was beland en na het ontsnappen van de havik was achtergebleven. De kauw had wondjes van de haviknagels in een tibia en op de borst, maar was verder redelijk kwiek. Vanochtend zat ie al wat brood te eten en we besloten om een poging te wagen om de vogel te laten revalideren. Je weet maar nooit hoe daar op gereageerd zal worden want op het eiland worden de kauwen (ze zijn in Nederland vrij bestrijd- en bejaagbaar) met vangkooien bestreden. Maar na een telefoontje met de vogelopvang op het eiland kwam er binnen een half uur een grote terreinwagen van de politie het pad naar het veldlab opgereden en werd de kauw met alle egards naar de veerboot gebracht voor een opname in het vogelasiel de Fugelpits. Ook als kauw kun je dus heel wat meemaken...
Na de middag ben ik met Hanneke een eind het eiland rondgefietst. Daar was ruimschoots tijd voor wegens chronisch gebrek aan vogels. Via het dorp kwamen we bij het badhotel het strand op alwaar we met de fiets aan de zeezijde van het groene strand richting de Marlijn zijn gefietst. Het was laag water en er liepen diverse strandlopers die makkelijk benaderbaar waren. Vooral bonte strandlopers (deels nog in zomerkleed) enkele kanoeten, veel bontbekplevieren, maar ook een strandplevier. In één van de geulen waren nog enkele tientallen grote sterns aan het vissen en stonden er een paar 100 scholeksters een stukje slaap in te halen. Bij de Marlijn werden nog pas uitgevlogen jonge boerenzwaluwen gevoerd op de rand van het dak.
Teruggekomen in het groene Glop resteerde slechts nog de constatering dat het nog steeds niks was en waarschijnlijk ook niks meer zou worden met de vangsten. Als dan in de beginschemer toch nog een rondje van 9 vogels gelopen wordt blijk je ineens het dagtotaal met een derde te hebben uitgebreid.... In het donker heeft de kerkuil van de boerderij aan de overkant van de weg zich nog laten horen en zien.

Dagvangst van 27 08 08
Nieuw
Bonte Vliegenvanger 2
Fitis 10
Kleine Karekiet 1
Pimpelmees 1
Tjiftjaf 3
Tuinfluiter 2
Totaal: 19
Aantal soorten: 6


Eigen terugvangsten
Fitis 3
Heggemus 1
Pimpelmees 1
Spotvogel 1
Tjiftjaf 3
Zwartkop 1
Totaal: 10
Aantal soorten: 6
Totaal: 29

dinsdag 26 augustus 2008

Een dagje in de dependance

Gisteravond met Hanneke al naar de dependance van het VRS gefietst om alvast de stokken op te zoeken en neer te zetten. We hadden meteen bij aankomst de eerste muggensteken al te pakken, en daar bleef het niet bij… We kwamen compleet gebutst weer terug in het Glop. Vanochtend met Kees van Kleef om 05:30 uur ter plaatse en snel de netten opgezet na eerst een uitgebreide behandeling met allerhande mugwerende middelen en materialen. Kees kwam er al snel achter dat het behoorlijk moeilijk roken is met een muskietennetje over je hoofd. In de eerste schemer zaten er een stuk of 5 winterkoningen te zingen en even later liet zich gedurende korte tijd een porseleinhoentje horen. De eerste ronde leverde een 14-tal vogels op waarvan 4 stuks reeds geringd waren. De allereerste vogel was een blauwborst, een nieuwe handsoort voor Kees. In die ronde ook meteen 2 NVO-tjes uit het Glop, een zwartkop en een tjiftjaf, beiden van dit jaar. Verder een zwartkop met een dikke teek boven op haar kop en een mooie adulte grasmus. Het laat zich raden dat de verwachtingen voor de 2e ronde hooggespannen waren, TE hooggespannen zoals snel zou blijken… Er hing helemaal niks in de netten ! Tot 10 uur was er niks van zichtbare trek waarneembaar, maar daarne trokken de zwaluwen alle registers open. Er kwam een behoorlijke stroom op gang die doorliep tot een uur of één. Het waren vooral boerenzwaluwen maar af en toe passeerden er ook groepjes huiszwaluwen en zagen we een paar keer een oeverzwaluwtje. De trek vond plaats over een brede strook, ook op het groene strand. De vangsten vielen de rest van de ochtend nog best mee, we hebben uiteindelijk af kunnen sluiten met 31 vogels op de lijst. Tussen de vangsten in de 2e helft van de ochtend ook nog een paar volvette tuinfluiters met gewichten van 23,5 gram, 27,4 gram en 24,6 gram. We hebben nog een tijdje zitten kijken wat een grote groep spreeuwen van plan was. Ze schoven langzaamaan over de toppen van de struiken dichter naar de netten toe, maar kozen er toch voor om terug te vliegen naar het lage deel van de strandvlakte.
Verdere waarnemingen: enkele malen een buizerd, o.a. een behoorlijk witte en een heel bonte. Zowel een man als een vrouw havik en tijdens het verwerken van de vangsten passeerde er laag over de struiken nog een jonge vrouw sperwer. Tot slot nog een bosruiter en een watersnip.

Dagvangst dependance van 26-08-2008
Nieuw
Blauwborst 1
Braamsluiper 1
Fitis 1
Grasmus 1
Koolmees 1
Rietzanger 5
Roodborst 2
Tjiftjaf 6
Tuinfluiter 4
Winterkoning 1
Zwartkop 2
Totaal: 25
Aantal soorten: 11


Eigen terugvangsten
Rietgors 1
Tjiftjaf 2
Zwartkop 1
Totaal: 4
Aantal soorten: 3


Terugvangsten uit het groene Glop:
Tjiftjaf 1
Zwartkop 1
Totaal: 2
Aantal soorten: 2
Totaal: 31


Dagvangst groene Glop van 26 08 08

Nieuw
Boomkruiper 1
Braamsluiper 1
Fitis 5
Roodborst 1
Tjiftjaf 6
Tuinfluiter 2
Zwartkop 3
Totaal: 19
Aantal soorten: 7


Eigen terugvangsten
Fitis 1
Heggemus 1
Kleine Karekiet 1
Pimpelmees 1
Sprinkhaanzanger 1
Zwartkop 1
Totaal: 6
Aantal soorten: 6
Totaal groene Glop: 25maandag 25 augustus 2008

Stil, stil, stil.

Een heel rustig dagje. Duidelijk geen aankomst en ook amper vogels die besloten hadden hun route vandaag eens door het groene glop te laten lopen. We hadden al heel snel een nul-ronde te pakken en hebben dus maar besloten om de vangbaan maar een keer te gaan maaien. Daar kom je dan de nodige vogelloze uurtjes wel mee door. Maar of het vanaf nu graspiepers zal opleveren.....?

Dagvangst van 25 08 08

Nieuw
Fitis 8
Kleine Karekiet 1
Tjiftjaf 2
Tuinfluiter 1
Winterkoning 1
Zwartkop 2
Totaal: 15
Aantal soorten: 6

Eigen terugvangsten

Fitis 3
Roodborst 1
Staartmees 1
Tjiftjaf 2
Winterkoning 1
Totaal: 8
Aantal soorten: 5
Totaal: 23

zondag 24 augustus 2008

Mijlpaaltje: m'n 10.000ste ring sinds 2000 !

Ondanks de prachtige vrijwel windstille en bewolkte ochtend is het heel heel heel stil in het veld. De eerste ronde leverde desondanks toch nog 8 vogels op, waarvan het merendeel rond het kruispunt hangt. In die 1e ronde weet ik een passerend witgatje naar beneden te fluiten. Hij valt precies in bij de plasjes onder de netten in de schapenweide maar vliegt bij nadering laag over de grond onder de netten door weer weg te vliegen. Tegen een uur of 8 is er ineens lichte trek van heggemussen… opmerkelijk vroeg, maar er passeren er echt meerdere over het vangterrein. Even later horen we ook een goudplevier in de polder.
Ik beleef vandaag geheel in de sfeer van de 100.000ste VRS-vogel die eerder deze week werd geringd ook een mijlpaaltje, ik leg mijn 10.000ste VRS-ring aan sinds we in 2000 begonnen met gegevens-invoer in de computer.
In het verlengde van sectie 4 zien we ter hoogte van kampeerboerderij de Kooiplaats een groot silhouet in de lucht staan. Het blijkt een grote vlieger die wonderbaarlijk op een zo goed als windstille ochtend stil in de lucht staat; zeer merkwaardig om dat op een windstille ochtend te zien. Om 10 uur valt het met de vangsten al stil. We stappen terug naar rondjes van 0 tot 1 of 3 vogels. Na de middag hebben we de Zondagse excursiegroep ontvangen, bestaande uit 18 personen met daarbij nog 3 nakomers die kennelijk enthousiast waren geworden door het bordje aan de weg. Tegen 15:30 uur begint het af en toe licht te regenen en dat houdt met korte onderbrekingen aan tot 20:30 uur in de avond. In de schapenweide liepen in de middaguren een stuk of 10 jonge witte kwikstaarten tussen de schapen en daar zien we aan het eind van de middag een havik wegvliegen bij de netten van sectie 6. Om 18:30 uur ziet Leo een vrouw bruine kiekendief laag over de achterste netten vliegen en passeert er ook nog een clubje van 4 putters. Voor de rest was en is het weer heel en heel stil in het Glop en omgeving.
Verdere waarnemingen: 1 gele kwik; een paar tikkende zanglijsters, enkele oeverzwaluwen, een goudplevier in de polder. De meeste van deze waarnemingen zijn helemaal nog niet zo verwonderlijk want het hele glop ademt een uitgesproken Septembersfeertje.

Dagvangst van 24-08-2008
Nieuw
Braamsluiper 1
Fitis 6
Grasmus 2
Kleine Karekiet 4
Pimpelmees 1
Tjiftjaf 8
Tuinfluiter 2
Winterkoning 2
Zwartkop 4
Totaal: 30
Aantal soorten: 9


Eigen terugvangsten
Fitis 1
Kleine Karekiet 1
Roodborst 1
Tjiftjaf 4
Tuinfluiter 1
Winterkoning 1
Totaal: 9
Aantal soorten: 6
Totaal: 39