zaterdag 23 augustus 2008

We zijn er weer.... Schier !

De volgende ringperiode op Schiermonnikoog. Gisteravond zijn we met de avondboot gearriveerd nadat we een prachtige overtocht over een vlakke Waddenzee met mooie Hollandse wolkenluchten hadden beleefd. Leuke anekdote was nog het aanschouwen van de capriolen van een jong stel dat bij de kassa van Wagenborg kaartjes bestelde voor 2 volwassenen, een hond en een auto..... groot was de schrik toen ze te horen kregendat alles mee mocht maar dat de auto toch echt moest blijven staan. Na veel geharrewar en uitzoekerij wisten ze het toch voor elkaar te krijgen om alle bagage voor een weekje kamperen mee te krijgen. En de hond hoefde niet eens wat te dragen....
De dag van vandaag begon met meteen bij de eerste ronde regen die enige tijd aanhield. Dus ook niet al te veel vogeltjes in de netten, hoogstens de gebruikelijke zwartkoppen en tuinfluiters. Symen Deuzeman heeft de eerste uurtjes nog voor z'n rekening genomen terwijl wij nog kozen voor de meest optimale voorbereiding van de vangweek… rust.
Op de buienradar was een opmerkelijk beeld zichtbaar van een buiengebied dat in een grote cirkel rond de landsgrenzen lag als was het een tropische tyfoon. De regen die tot een uur of 10 ten oosten van Rottum lag kwam met het windstille weer heel langzaam naar Schier gedreven en vanaf circa 10 uur waren we hier dus ook weer aan de beurt. Het heeft vrijwel gestaag doorgeregend met hoogstens een paar korte bijna droge perioden. Symen en Andrea vertrekken met de boot van 14:30 uur. Daarna vangen we nog een sprinkhaanzanger (ongebruikelijk, zo midden op de middag, maar wel recht voor de luidspreker), maar daarna vallen de vangsten tot de avond geheel stil. 's Middags tref ik in de netten bij het meteoveld een sabelsprinkhaan aan die na enig gepuzzel weer losgelaten kan worden maar in de tussentijd al wel 7 mazen blijkt te hebben kapotgeknabbeld. Als de zon even lekker doorprikt vliegen er bij het meteoveld meteen tientallen vlinders, hoofdzakelijk klein koolwitjes en bonte zandoogjes. Met de boot van 18:30 uur arriveren Leo en Emmie Oudejans en Kees van Kleef. En als je dan uren achtereen niks hebt gevangen is er met de vangst van 3 vogels toch echt sprake van een heuse opleving… Leo meldt nog een avondwaarneming van een vrouwtje bruine kiekendief. Het zeer zwakke windje dat na de middag op kwam zetten viel tegen de avond weer helemaal weg, maar de laatste ronde wordt gelopen met weer iets meer wind.

Dagvangst van 23 08 08

Soortnaam Nieuw / Terug / Totaal
Boerenzwaluw 1 / 0
Braamsluiper 2 / 0
Fitis 3 /3
Grasmus 2 / 0
Heggemus 0 /1
Kleine karekiet 3 /0
Koolmees 0 /1
Pimpelmees 1 /1
Roodborst 1 /1
Sprinkhaanrietzanger 1 / 0
Tjiftjaf 2 /4
Tuinfluiter 7 / 0
Zwartkop 5 / 0
Totaal: 28 / 11 = totaal 39 vogels