zondag 23 november 2008

waar blijft die sneeuw?

Het is vannacht nog lang onrustig geweest, maar bij het openschuiven van het grofmazige net is het in het halfschemer droog, staat er nog maar een zwak windje en liggen er hoogstens nog een paar witte randjes van natte sneeuw en hagel langs de paadjes. Bij de eerste ronde zitten er op het grasveld naast het veldlab een stuk of 10 merels. Deze stuiven plotsklaps opzij en al snel blijkt dat de zwarte kat die hier al het hele seizoen rondhangt daar de oorzaak van was. Bij de eerste ronde hangen er in het bos een stuk of 6 merels. Verder niet veel bijzonders in de resterende netten van de secties 1 / 2 / 3 / 7 / 8 / 0. Maar in het ene grofmazige net dat ik in de schapenweide op de heenweg openschoof hangt ineens iets groots en nogal wits in de onderste baan. Het blijkt een kerkuil, en wel een behoorlijk mooi witgekleurd beest. Meestal zijn dat de mannetjes. De vogel heeft al een wat verbleekte ring en dat zal er waarschijnlijk weer één zijn die door Kees van der Wal bij één van de boeren op het eiland is geringd want de ringserie lijkt erg veel op de series van andere kerkuilen in onze database die ook van hem afkomstig waren. Er blijkt naast de lichte aankomst van merels ook duidelijk weer aankomst te zijn van barmsijzen. Bij de eerste ronde hoor je ze al weer rondvliegen en bij de volgende rondjes zien we telkens één of twee groepjes van een dertig tot vijftig exemplaren over het hakhoutstuk rondvliegen. Ze gaan telkens even in de toppen van de hoge berken zitten maar willen maar niet naar beneden komen om te foerageren op het elzenzaad dat inmiddels door het ruige weer van afgelopen weekend op de paden is komen te liggen. In de loop van de ochtend vangen we er toch 2 en dat blijken weer mooi lichte exemplaren te zijn, duidelijk grote barmsijzen op alle maten en uiterlijke kenmerken. Gedurende de dag gaan we verder met het opruimen van de netten en we halen de secties 4 / 3 / 9 en 0 binnen. De sneeuw die vandaag over het grootste deel van het land trok is aan ons voorbij gegaan. Vlak voordat het sneeuwfront vanuit het Westen het eiland zou bereiken begon het af te buigen en een licht draiiende beweging tegen de klok in te maken. We zagen onder het opruimen en rondjes lopen door dus wel prachtige donkerblauwe luchten in de omgeving van het eiland maar bleven zelf onder een 6/8 bedekte lucht met zelfs nog even cumuluswolken zitten. Pas in het donker tegen een uur of 6 in de avond begint het hier licht te sneeuwen. We zijn vandaag overigens weer een grensje overgegaan. Vandaag werd de 10.000 ste vogel voor 2008 ingeklopt, inclusief de voorjaarsvangsten en inclusief de terugvangsten dus.

Waarnemingen: waterpieper / rouw? Kwikstaart / enkele oeverpiepers / jagende man sperwer / trek van enkele groepjes spreeuwen pal zuid / minimaal 4 verschillende groepen barmsijzen en daarvan ook veel losse individuen en clubjes tot 5.

Dagvangst van 23-11-2008
Nieuw

Grote Barmsijs 2
Koperwiek 1
Merel 15
Roodborst 1
Waterral 1
Totaal: 20
Aantal soorten: 5


Eigen terugvangsten
Koolmees 2
Merel 4
Pimpelmees 1
Winterkoning 1
Totaal: 8
Aantal soorten: 4


Niet van ons
Kerkuil 1
Totaal: 1
Aantal soorten: 1
Totaal: 29

Geen opmerkingen: