woensdag 19 november 2008

Ooverdovende stilte in het terrein.

Een dag om heel snel te vergeten wat de vangsten betreft. Wel een dag met heel mooi rustig weer voor een late herfst met een matige wind, kracht 4 uit westelijke richting en een halfbewolkte lucht. In dat beeld kwam gedurende de dag weinig verandering, net zoals in de vangsten… De 1e ronde leverde het superaantal van 1 vogel op, een merel. De 2e ronde werd een forse verbetering, 2 vogels, maar dat werd veroorzaakt door een opruimactie van Hanneke. Ze was de berging van het veldlab aan het opruimen toen zij een vogeltje aantrof dat dik onder het spinrag zat. Het bleek de scandinavische tjiftjaf te zijn die in een onbewaakt moment naar binnen moet zijn gevlogen…. Dan het barmsijzenfront: we vangen vandaag 1 exemplaar en zien of horen er verder helemaal geen één ! In het terrein was het oorverdovend stil, hoogstens een klein clubje staartmezen liet zich horen. En als het zelfs stil blijft als er een sperwer-man laag over komt vliegen… Op de meteomast zat eventjes een buizerd. In het riet zat vandaag op 2 plekken een waterhoen. Gedurende de gehele dag kwamen ze niet veel verder dan enkele meters van hun plek. Ook wat rallen betreft moet er hoofdzakelijk wegtrek en vrijwel geen aanvoer zijn geweest want we hoorden er weinig, om over vangen nog maar te zwijgen. Wel vingen we er één uit 2007 terug en die liet middels de terugvangstlijst in de database een heel leuk patroon zien. In beide jaren werd de vogel tot twee maal toe op exact dezelfde datum gevangen en bij de gewichten was te zien dat de vogel in beide jaren enige tijd hier rondhing, vervolgens aan het opvetten ging en op de laatste vangdag een gewicht van circa 145 gram had. Hoe beter kun je de waarde van het Groene Glop als opvetgebied geïllustreerd krijgen…. Bij de wegwerkzaamheden leek het er op dat er vandaag gewerkt werd aan het plaatsen van een nieuwe duiker onder de weg door. De doorstroming is op dit moment goed, te goed zelfs want de rallenkooien en dus het grootste deel van de vangopstelling buiten de sloot staan al weer bijna droog. In de laatste ronde wordt er nog maar 1 merel gevangen, maar is er nog wel een leuke waarneming. Een kleine zilverreiger komt laag over het vangterrein vliegen en lijkt even te twijfelen of ie bij het plasje onder de netten in de schapenweide zal landen. Toch vervolgde de vogel z'n koers in westelijke richting en zal vermoedelijk een slaapplekje bij de Westerplas zoeken. In de laatste rallenronde van 23 uur halen we nog 1 waterral uit één van de kooien en is de wind inmiddels zoveel harder geworden dat we bij het sluiten van de grofmazige netten nog een kwartiertje eikenblaadjes kunnen peuteren. Het begint op te schieten met de bladval van de eiken, maar er zit zeker nog een kwart tot een derde aan de meeste eiken rondom de netten van sectie 6.

Waarnemingen: buizerd / sperwer-man / kleine zilverreiger / 2 ex. waterhoen.

Dagvangst van 19-11-2008
Nieuw

Grote Barmsijs 1
Koperwiek 1
Merel 6
Tjiftjaf spp abietinus 1
Waterral 3
Zanglijster 1
Totaal: 13
Aantal soorten: 6

Eigen terugvangsten

Koolmees 1
Merel 3
Waterral 1
Totaal: 5
Aantal soorten: 3
Totaal: 18

Geen opmerkingen: