maandag 17 november 2008

Nieuwe handsoort, nieuwe baansoort !

Het is een halfbewolkt tot heldere nacht geweest en de wind is vrijwel geheel weggevallen. Al in het schemer worden daarom de grofmazige netten in de schapenweide opengeschoven. Onderweg daarbij 4 houtsnippen opspringend. Daarvan vang ik er 1 die tijdens het openschuiven van de netten in de schapenweide op 2 meter naast het grofmazige net opspringt en in het net keilt dat ik net had opengezet. Verder in de 1e ronde nog 9 andere vogels, vooral merels (met overwegend goed vet) en het liet zich dus wederom voorspellen dat die meteen weer door zouden trekken. Inderdaad, de 2e ronde vrijwel geen merel meer in het vangterrein te zien. Achterin het vangterrein bij sectie 5 hingen verspreid door de sectie 5 gorzen. Het bleken 4 rietgorzen waarvan 1 al een ring droeg (naar later bleek uit de zeereep, aldaar begin Oktober geringd door Joop van Ardenne) en een afwijkende gors met meteen zichtbaar roze poten, veel meer wit op de buik en witte veertoppen op de armpendekveren en kleine dekveren. Hanneke (zij stond de vogel uit te halen) had er dus een nieuwe handsoort bij. En ik ook, en de VRS ook een nieuwe baansoort want het was een BOSGORS ! Jeetje, prachtig… een laat beest, maar wat tekening betreft net zo mooi, zo niet mooier dan een dwerggors. De vogel is dus sinds de start van het vangen in het glop door het VRS niet eerder gevangen, maar wel in de jaren dat de Vrije Universiteit hier ringde. In de avifauna staan 2 ringvangsten, op 4 Oktober 1973 en 24 September 1976. Na het verrichten van de noodzakelijke plichtplegingen zijn de lokale belangstellenden gebeld en uitgenodigd de vogel nog even te komen bekijken voordat deze weer werd losgelaten. Zo geschiedde. En dan is het toch altijd weer leuk om te zien hoe snel men hier weet te komen terwijl we wegens ontbreken van de Kooiweg verstoken zijn van vuilniswagen, postwagen, taxi en dergelijke. In en boven het terrein is vandaag alleen meer te merken van nieuwe aankomst in de zin van enkele groepen barmsijzen en (nog steeds) een groep sijzen. Van die barmsijzen worden er 2 gevangen, en dat blijken nog niet de meest overtuigende vogels. Ze zijn duidelijk lichter dan de echt bruine kleine barmsijzen die we afgelopen week vingen, maar hebben toch niet de witte vleugelstrepen die de grote barmsijs heeft. Hopelijk vangen we er morgen nog een paar zodat er wat meer vergelijkingsmateriaal is. Na in de avond lange tijd de documentatie te hebben geraadpleegd houden we het er vooralsnog op dat dit toch grote barmsijzen waren. Tegen 4 uur in de middag merken we op meerder plekken in het terrein dat er sprake is van vertrekkende koperwieken, wellicht vogels die even op het geluid zijn afgekomen maar toch besluiten om te gaan vliegen. Enkelen worden daarbij tijdelijk opgehouden maar kunnen na het verrichten van de door ons gewenste handelingen alsnog pogen om morgen een eind zuidelijker op te komen dagen. De laatste ronde levert tevens nog weer een houtsnip op, maar dat blijkt de vogel die vanmorgen geringd is te zijn. In de avond nadert er regen uit het westen en haalt de wind weer aan. Terwijl de regenradar anders aangeeft houden we het toch droog, maar gaan voor de zekerheid om 22 uur de grofmazige netten dicht. We hopen dat voorspelde storing van morgen van korte duur is.

Dagvangst van 17 11 08
Nieuw

Bosgors 1
Goudhaan 6
Grote Barmsijs 2
Heggemus 1
Houtsnip 1
Koperwiek 7
Merel 8
Rietgors 3
Sijs 1
Vink 1
Waterral 2
Winterkoning 1
Totaal: 34
Aantal soorten: 12

Eigen terugvangsten

Goudhaan 2
Koperwiek 1
Merel 10
Pimpelmees 1
Roodborst 2
Staartmees 1
Tjiftjaf spp abietinus 1
Winterkoning 1
Totaal: 19
Aantal soorten: 8

Niet van ons

Rietgors 1
Totaal: 1
Aantal soorten: 1
Totaal: 54

Geen opmerkingen: