woensdag 12 november 2008

Driemaal vooruitgang....

De wind is afgelopen nacht gelukkig iets verder teruggezakt, maar heeft ten tijde van de 1e ronde toch al weer kracht 4 bft en is nu Zuidwest. Er trekt tussen 07:30 en 08:00 uur nog net een bui over het eiland en dat heeft dan natuurlijk direct z'n invloed op de vangsten want er zal dan niet veel aan vogels in de lucht hangen, laat staan naar de grond gaan. En toch is er zowaar weer wat beweging van vogels in het bos en er lijkt wat aankomst van merels te zijn. In het bos hangen er 5 en op het pad naar het gebouw zitten er weer een stuk of 10 te scharrelen in de berm. Helemaal achterin sectie 5 hangen een vink en een keep bij elkaar. De keep heeft vetgraad 4 en weeg 24,5 gram. In die ronde ook een winterkoning met een ring uit 2006. De vogel is sindsdien nog 14 x gevangen, in het ringjaar alleen in het broedseizoen en in 2007 en 2008 alleen in Oktober en November. Naast deze oudere ring ook een heggenmus met een ring uit 2005. Deze vogel is nu voor de 11e x gevangen. Deze ochtend laat zich voor het eerst geen enkele houtsnip zien. Ook op het rallenfront is het akelig stil. Nog veel stiller dan wij ons wensen want de luidspreker waar afgelopen nacht rallengeluid op heeft gedraaid is defect. Dus heb ik meteen na het wegringen van de eerste vogels de laatste speaker die we nog op voorraad hebben geplaatst. Het valt al snel terug met de vangsten en om 10:30 uur dient zich de volgende bui al weer aan. Als ik besluit om maar eens even wat blad en elzenproppen onder de netten in het bos te gaan wegharken zie ik als ik aan het 2e net begin verderop iets groots tegen het net vliegen. Rennen…. ! Het blijkt een buizerd en de vogel rolt het net al weer uit voordat ik er bij ben. Maar de vogel hipt met sprongen over het pad en komt niet van de grond. Als ik arriveer kan ik de vogel vrij eenvoudig met de hand vangen. Het blijkt meteen dat de (eerstejaars) buizerd broodmager is, het borstbeen steekt uit als een mes. Hij weegt slechts 495 gram en zit daarmee dik onder de ondergrens van het gebruikelijke gewicht van buizerden. We besluiten om de vogel nog een kans te bieden en binnen een uur wordt hij/zij door de mannen van de lokale hermandad opgehaald om met de eerstvolgende boot naar het vogelasiel aan de wal gebracht te worden. Na het middaguur treed er weer een periode in waarin de buienfrequentie weer flink toeneemt zodat er weer heel wat extra tussenrondes gelopen moeten worden. Door de tussentijdse opklaringen ontstaat regelmatig een prachtige sfeer van door de zon beschenen riet en boomtoppen met een dreigend donkere achtergrond en staat er even een regenboog dwars over het vangterrein met daarboven een scherpe donkere rand langs een wolk zoals bij een rolwolk. En toch is er voor de weerssituatie sprake van vooruitgang sinds we Zaterdag arriveerden. We vangen verdeeld over 2 plaatsen in 1 ronde 8 staartmezen, allen ongeringd en met trekvet. Tijdens het wegringen van die vogels lijkt het of de hele familie op ze zit te wachten rond de ringtafel, we horen en zien er 10-tallen. En zo sprokkelen we de dag door met uiteindelijk meer vogels dan gisteren. Ook vooruitgang dus ! Aan het eind van de middag valt de wind helemaal terug en besluit ik om de netten van sectie 6 in de schapenweide inclusief de grofmazige netten voor het eerst deze week maar weer open te schuiven. Als de duisternis valt is het helemaal windstil en lijkt het bij terugkomst van de laatste ronde door het schijnsel van de volle maan alsof iemand mij achterna loopt. In het donker wordt de luidspreker uit het bos nog geruild met de tweeter in het griend/riet en kan er voor het eerst met wat meer power het geluid van waterral gedraaid worden. Bij die klus laat zich even een ransuil in het bos horen. Laat op de avond hebben we nog een strandwandeling door de polder gemaakt en genoten van de stilte en diverse eenden en steltlopers in de weilanden en op het wad. Strandwandeling denkt u? Jazeker, lopend over het banket van de nieuw aan te leggen Kooiweg is het net of je over het zachte strandzand loopt. De kettingzaag die we afgelopen dagen de hele dag hoorden blijkt zo ongeveer alle bomen langs het erf van Visser tussen onze inrit en de grote kuilvoerbulten te hebben weggezaagd. Ook de singel tussen de Berkenplas en de bebouwde kom van het dorp is geheel in de versnipperaar verdwenen. Ook voor de vooruitgang….

Waarnemingen: 2 x buizerd / havik-vrouw / groep ca. 30 sijzen / enkele barmsijzen / in avond ransuil.

Dagvangst van 12 11 08
Nieuw

Buizerd 1
Goudhaan 4
Keep 1
Koperwiek 3
Merel 8
Roodborst 2
Staartmees 8
Vink 1
Vuurgoudhaan 1
Zwartkop 1
Totaal: 30
Aantal soorten: 10


Eigen terugvangsten
Goudhaan 2
Heggemus 1
Koolmees 1
Merel 2
Pimpelmees 2
Roodborst 3
Staartmees 1
Tjiftjaf 1
Vink 1
Winterkoning 2
Totaal: 16
Aantal soorten: 10
Totaal: 46

Geen opmerkingen: