donderdag 30 oktober 2008

Woensdag 29 Oktober 2008;

In het donker weer naar de baan gefietst. Het was ondanks de heldere sterrenhemel (wat is die hier op de eilanden toch nog altijd prachtig....) echt donker, want de maan zit inmiddels op1 %.
In het donker al volop piepjes in de lucht; de koperwieken lieten zich asl flink horen. De netten stonden om 06:30 uur weer mooi open en tijdens het openschuiven bleken er al heel wat vogels in de struiken te zitten. Dat zullen de vogels zijn die we gisteravond in de slotronde vingen en waarvan we al concludeerden dat die niet in een conditie verkeerden waarbij het verstandig zou zijn om een hele nacht te gaan vliegen. In de vroege schemer zien we steeds meer schimmen door de lucht scheren en met de vleugels roeiend afremmen om in de toppen van de struiken of in het hout rondom het slagnet te gaan zitten. We kunnen in drie rondjes in totaal 6 merels met het slagnet van de vinkenbaan vangen. Daarna is het tijd voor de eerste ronde langs de mistnetten. Later op de dag zullen we in de meeste gevallen amper of geheel niet meer aan het slagnet toekomen omdat we daarvoor met te weinig mensen zijn. Wil je een vinkenbaan goed kunnen gebruiken, dan moet je in ieder geval 1 persoon continu 'aan de slag' hebben; hij/zij zal heel snel meoten reageren als er een vogel gaat zitten. In het beste geval zit er een persoon op een paar 100 meter afstand te kijken en geeft door welke soort er aan komt vliegen zodat de persoon 'aan de slag' het geluid van die soort kan activeren en de vogel(s) kan lokken en vangen.
De eerste ronde geeft een heel ander beeld dan we de voorgaande dagen gewend waren. We hebben een 20-tal vogels en dat was op de meeste dagen minder. Op die dagen hadden we te maken met latere aankomst. Nu zijn het dus slapers en vogels van de eerste vroege aankomst. We hebben vooral koperwieken en merels. Vanaf 9 uur hebben we de indruk dat de zichtbare trek al aan het afnemen is. Het wordt veel rustiger in de lucht. Het kan natuurlijk zijn dat de vogels die wel in de lucht zitten gewoonweg weer eens hoog over komen; daarvoor is het weer in ieder geval wel gesschikt. De hele dag loopt het lekker door met de vangsten, alles gaat mooi verdeeld over de dag met slechts een terugvalletje naar een rondje met 5 vogels midden op de middag. Ondanks het feitr dat er dus relatief weinig zichtbare trek was hebben we uiteindelijk toch een soortenrijke dag voor deze tijd van het seizoen. Er zijn ook weer redelijk wat baardmannetjes onderweg. Er komen groepjes van 10 tot 25 stuks hog overvliegen en soms duikt daar een groepje van in het riet. Vandaar dat we uiteindelijk 3 baardmannetjes vangen. Daar zitten 2 exemplaren bij die nog grotendeels jeugdkleed hebben. Bij de zichtwaarnemingen vandaag minimaal 4 maal een sperwer, 1 maal een torenvalk, 1 smelleken, 3 buizerden, 5 blauwe kieken tegelijkertijd (net als eerder deze week) en 3 slechtvalken tegelijkertijd. In de laatste ronde vangen we nog een watersneip in het net dat achter in de opstelling aan de rand van de begroeiing staat.

Dagtotalen; nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------
winterkoning 3 / 2
goudhaan 3 / 4
roodborst 3 / 0
pimpel 1 / 3
koolmees 1 / 0
baardmannetje 3 / 0
zwartkop 1 / 0
vink 5 / 0
keep 1 / 0
koperwiek 79 / 1
merel 62 / 3
kramsvogel 9 /0
spreeuw 9 / 0
zanglijster 1 / 0
watersnip 1 / 0
staartmees 0 / 1
tuinfluiter 0 / 1
------------------------------------------------------------
Totaal 17 soorten; 202 nieuw geringd en 15 teruggevangen.

Geen opmerkingen: