zondag 7 december 2008

Vangdag op De Bree Markelo

Dagtotaal: Nieuw / terug :

heggenmus 3 / 3
pimpel 12 / 23
koolmeess 21 / 51
boomklever 1 / 2
kuifmees 0 / 2
roodborst 1 / 1
keep 1 / 0
glanskop 1 / 2
goudhaan 2 / 1
vink 9 / 1
houtduif 1 / 0
grote bonte specht 2 / 5
winterkoning 1 / 0
merel 1 / 1
------------------------
TOTAAL 14 soorten; 56 nieuw en 92 terugvangsten = 148 vogels.

dinsdag 25 november 2008

De laatste vangdag van het seizoen op Schier.

De laatste vangdag. Met de resterende netten van secties 1 / 2 / 8 en de helft van 3 is nog doorgevangen tot 11 uur. De netten van sectie 7 bleven nog iets langer staan in verband met het geluid dat vandaag bij die sectie duidelijk meer resultaat bood. Er was (met de vogeltrekverwachting van Hans van Gasteren op 40 % in het achterhoofd) gehoopt op aankomst van nieuwe merels en wellicht nog meer grote barmsijzen en / of pestvogels, maar bij de eerste ronde bleek al snel dat daar niet veel van terecht zou komen. Zou de aangekondigde trek dan hoog over zijn gevlogen of nog vliegen? Zou best kunnen want we hadden het prachtigste weer van de hele periode die sinds 8 November achter ons ligt. Geen vorst, maar 5 graden bij aanvang van de dag om 7:20 uur, een zwak windje van 3 bft uit Noordwestelijke richting, prachtig geraas van de branding op de voorgrond en een opkomende zon die na 10 minuten weer achter de wolken verdween maar later in de ochtend weer terugkwam. De vangsten begonnen echter heel negatief want vlak voor vertrek voor de eerste ronde zag ik bij het scoren van de gazonmerel-index dat de zwarte kat op het pad van sectie 1 zit. Voordat ik ter plaatse ben blijkt hij al aan een vogel in het net te zitten sjorren en ik kom te laat. Hij heeft al een merel doodgebeten die in de onderste baan van het net hing. Ik heb de dode vogel naast het net neergelegd en als ik terugkom van de ronde blijkt deze al te zijn verdwenen. Dat zorgt er in ieder geval voor dat de kat vandaag niet direct een 2e poging hoeft te ondernemen. Kl**ten blijft het echter… De vangsten vallen vies tegen en om 9 uur beginnen we met het binnenhalen van de eerste netten van de resterende opstelling. Gedurende die ochtend vliegen er wel weer een aantal barmsijzen boven het terrein rond, maar al veel minder dan gisteren. Toch vangen we er tijdens het afbreken nog 3 van. Verder is er hoegenaamd niks te melden, of het moet zijn dat er nog weer een roodborst afscheid kwam nemen nadat deze in de opbouwperiode door mijzelf als 1e jaars in jeugdkleed was geringd en in de tussenliggende periode nog 3 andere ringers met een bezoek vereerde. Om 14 uur gaan ook de laatste netten de zakken en vervolgens de kast in. We hadden een gemiddeld te noemen jaar met bovengemiddele vangsten van heggenmus (365 ex.) ,de invasie-achtige vangsten in de week van Joop van Ardenne, roodborst (443), houtsnip (14), sperwer (11) en koekoek( 6 ) mede dankzij de grofmazige netten , boomkruiper (17) en koperwiek (1171), maar ook sterk lager dan gemiddelde aantallen van soorten als fitis (744), merel (984), vink (274), keep (42) , groenling ( 1 ! ) en waterral (122). Als we bij de koolmezen (119) nu al zouden kunnen zeggen hoeveel er 'eilanders' waren (we hebben al terugmeldingen van exemplaren van elders binnen) dan was duidelijk te concluderen dat de lokale koolmezen het dit jaar heel slecht hebben gedaan EN dat de enorme invasie van kool- en pimpelmezen die Nederland in Oktober overspoelde aan Schier grotendeels voorbij is gegaan. De pimpel (252) zat hier net boven gemiddeld. Uitzondering op kool- en pimpel vormde de zwarte mees, maar met 27 exemplaren kun je nog niet spreken van een lokale invasie. Hoogtepunten van dwaalgasten en schaarse doortrekkers waren dit jaar de dwerggors, blauwstaart en bosgors, ook een matig lijstje te noemen. Opmerkelijk is wel de trend van stijgende aantallen bladkoninkjes (recordjaar met 29) ondanks een enkel dipjaar toch een trend van toename. We zullen zien wat 2009 weer brengen zal, tot dan !

Dagvangst van 25-11-2008
Nieuw

Goudhaan 1
Grote Barmsijs 3
Koolmees 1
Merel 3
Sijs 1
Totaal: 9
Aantal soorten: 5

Eigen terugvangsten

Merel 1
Roodborst 1
Sijs 1
Winterkoning 2
Totaal: 5
Aantal soorten: 4
Totaal: 14


De jaartotalen van VRS Schiermonnikoog:
Baardmannetje 1
Bladkoninkje 29
Blauwborst 5
Blauwstaart 1
Boerenzwaluw 26
Bonte Vliegenvanger 54
Boomkruiper 17
Boompieper 5
Bosgors 1
Bosrietzanger 12
Braamsluiper 75
Buizerd 5
Dwerggors 1
Fazant 1
Fitis 744
Gekraagde Roodstaart 57
Goudhaan 356
Grasmus 26
Grauwe Vliegenvanger 18
Groenling 1
Grote Barmsijs 14
Grote Bonte Specht 6
Grote Gele Kwikstaart 4
Heggemus 365
Houtduif 7
Houtsnip 14
Huismus 1
IJsvogel 8
Keep 42
Kerkuil 1
Kleine Barmsijs 18
Kleine Karekiet 116
Kneu 2
Koekoek 6
Koolmees 119
Koperwiek 1.171
Kramsvogel 3
Kruisbek 1
Merel 984
Nachtegaal 1
Paapje 2
Pimpelmees 252
Putter 3
Rietgors 48
Rietzanger 16
Roodborst 443
Sijs 113
Sperwer 11
Sperwergrasmus 1
Spotvogel 45
Spreeuw 2
Sprinkhaanzanger 7
Staartmees 100
Tjiftjaf 319
Tjiftjaf spp abietinus 3
Tuinfluiter 179
Vink 274
Vuurgoudhaan 24
Waterhoen 2
Waterral 122
Winterkoning 112
Witte Kwikstaart 3
Zanglijster 335
Zilvermeeuw 1
Zwarte Kraai 2
Zwarte Mees 27
Zwarte Roodstaart 1
Zwartkop 1.071
Totaal 7.836
Aantal (s)sp 68

maandag 24 november 2008

vet cool old school wetenschappelijk bezig zijn...

Het heeft ook hier aan het eind van de nacht toch nog iets gevroren. Het gras en de bladeren knisperen onder de laarzen als de eerste ronde langs de netten ingezet wordt. Er lijkt totaal geen aankomst te zijn want het is weer heel stil in het terrein. Op de terugweg hangen er echter toch nog een paar merels, een koolmees en tevens een late zwartkop. De zwartkop blijkt zelfs volvet en weegt 21,1 gram. De volgende ronde zorgt voor iets meer leven in de brouwerij, er hangen dan ook 2 goudhaantjes in het bos en er blijkt weer eens een houtsnip tegen het grofmazige net in het bos te zijn gevlogen, maar deze is ditmaal niet blijven hangen. Af en toe wordt er een enkele barmsijs gezien en gehoord en slechts 1 x zie ik een groepje van 5 exemplaren overkomen. Wederom blijven ze echter allemaal hoog in de toppen van de elzen en/of de berken zitten. Pas in de middag wordt er 1 exemplaar (grote barmsijs) gevangen, maar daar blijft het weer bij. Tijdens het lopen van de rondes van vandaag ontmantel ik iedere maal een deel van één van de rallenkooien. Een heel gepeuter waarbij je onvermijdelijk je handen openhaalt aan de scherpe punten van de gaasranden. Tot iets voor 12 uur houden we het droog, maar dan drukt zich een bui met hagel en natte sneeuw vanaf de Noordzee het eiland op. Wel weer een prachtig gezicht met die dreigende donkere lucht en de plotseling opkomende wind die er voor zo'n bui uitgedreven wordt. De buiigheid houdt na de middag aan en zal tot in het donker voortzetten met om het kwartier tot half uur een kort buitje. Als ik naar de schapenweide loop om daar het laatste grofmazige net weg te halen blijkt daar op de valreep toch nog ene vogel te hangen. Het gaat om een eerstejaars houtduif waarbij al wel heel mooi de verschillen tussen ongeruide veren van het jeugdkleed en de verse grijze veren van de postjuveniele rui te zien zijn. De vier studenten in het gebouw zitten vandaag lang te dralen en te berekenen hoe lang ze kunnen wachten en uitstellen voordat ze toch onvermijdelijk aan hun veldwerk moeten beginnen. Na het middaguur komt er toch actie en op hetm oment dat de sneeuwbuien beginnen wordt er toch nog wat op de kwelder en het groene strand ondernomen. Als ik 's middags tussen het hakhout sta te sjorren aan een stuk gaas van de wiek van een rallenkooi hoor ik het onmiskenbare rinkelende geluid van een pestvogel. Het moet er minimaal 1 zijn maar ik kan niet plaatsen waar deze vogel zich rond de netopstelling bevindt. Als ik om mij heenkijk gaat m'n mobiel over en meldt Hanneke dat ze vanuit het veldlab een bokje op de klinkervloer ziet lopen, pal naast de ringtafel. Nou ja zeg… het moet niet gekker worden… als ik ter plaatse kom staat de vogel op de rand van het waterplasje onder de wilgen voor de ringtafel. Ik hoef maar iets buiten de deur te komen en de vogel gaat er als een speer vandoor. Leuke waarneming zeg ! Onderweg naar deze vogel haal ik ook nog een late tjiftjaf uit het eerste net achter het gebouw. Het is een vogel in het normale kleed dat we van onze eigen tjiffen kennen. Net als de zwartkop van vanochtend is deze vogel in prima conditie met aangelegd trekvet. De pestvogel(s) wordt/worden de rest van de middag niet teruggezien of gehoord. Aan het eind van de middag als het begint te schemeren is er prachtig vertrek van merels te aanschouwen. Rustig klimmen de vogels in groepjes vna 3 tot 5 stuks sjirpend naar grotere hoogte, aldus in Zuidwestelijke richting wegvliegend van het eiland. Bij de ronde omstreeks dat moment vang ik in het bos de LONDON-merel van afgelopen week nog terug. De vogel is 4 gram lichter dan vorige week, maar is nu ook 4 uur vroeger op de dag gevangen. Verder wordt er nog ene winterkoning uit het voorjaar van 2006 teruggevangen. Dat exemplaar is een echte jaarrond-vogel te noemen want hij is in zo ongeveer iedere maand dat we hier vangen wel een keer op de weegschaal geweest. Zo niet wat betreft de vink met een ring uit 2007. Deze is in dat jaar alleen op 18 November gevangen en in dit jaar alleen 4 keer in Juni en nu pas weer opnieuw. Bij het vallen van de duisternis zijn de rallenkooien allemaal ontmanteld en staan alleen de mistnetten van de secties 1 / 2 / 7 / 8 nog. Morgen zijn die ook aan de beurt om opgeruimd te worden en dan zit het seizoen er voor ons al weer op.

Dagvangst van 24 11 08
Nieuw

Goudhaan 1
Grote Barmsijs 1
Houtduif 1
Koperwiek 2
Merel 16
Tjiftjaf 1
Vink 1
Waterral 2
Zwartkop 1
Totaal: 26
Aantal soorten: 9


Eigen terugvangsten
Koolmees 1
Merel 3
Roodborst 1
Vink 1
Waterral 1
Winterkoning 2
Totaal: 9
Aantal soorten: 6


Buitenlands
Merel 1
Totaal: 1
Aantal soorten: 1
Totaal: 36

zondag 23 november 2008

waar blijft die sneeuw?

Het is vannacht nog lang onrustig geweest, maar bij het openschuiven van het grofmazige net is het in het halfschemer droog, staat er nog maar een zwak windje en liggen er hoogstens nog een paar witte randjes van natte sneeuw en hagel langs de paadjes. Bij de eerste ronde zitten er op het grasveld naast het veldlab een stuk of 10 merels. Deze stuiven plotsklaps opzij en al snel blijkt dat de zwarte kat die hier al het hele seizoen rondhangt daar de oorzaak van was. Bij de eerste ronde hangen er in het bos een stuk of 6 merels. Verder niet veel bijzonders in de resterende netten van de secties 1 / 2 / 3 / 7 / 8 / 0. Maar in het ene grofmazige net dat ik in de schapenweide op de heenweg openschoof hangt ineens iets groots en nogal wits in de onderste baan. Het blijkt een kerkuil, en wel een behoorlijk mooi witgekleurd beest. Meestal zijn dat de mannetjes. De vogel heeft al een wat verbleekte ring en dat zal er waarschijnlijk weer één zijn die door Kees van der Wal bij één van de boeren op het eiland is geringd want de ringserie lijkt erg veel op de series van andere kerkuilen in onze database die ook van hem afkomstig waren. Er blijkt naast de lichte aankomst van merels ook duidelijk weer aankomst te zijn van barmsijzen. Bij de eerste ronde hoor je ze al weer rondvliegen en bij de volgende rondjes zien we telkens één of twee groepjes van een dertig tot vijftig exemplaren over het hakhoutstuk rondvliegen. Ze gaan telkens even in de toppen van de hoge berken zitten maar willen maar niet naar beneden komen om te foerageren op het elzenzaad dat inmiddels door het ruige weer van afgelopen weekend op de paden is komen te liggen. In de loop van de ochtend vangen we er toch 2 en dat blijken weer mooi lichte exemplaren te zijn, duidelijk grote barmsijzen op alle maten en uiterlijke kenmerken. Gedurende de dag gaan we verder met het opruimen van de netten en we halen de secties 4 / 3 / 9 en 0 binnen. De sneeuw die vandaag over het grootste deel van het land trok is aan ons voorbij gegaan. Vlak voordat het sneeuwfront vanuit het Westen het eiland zou bereiken begon het af te buigen en een licht draiiende beweging tegen de klok in te maken. We zagen onder het opruimen en rondjes lopen door dus wel prachtige donkerblauwe luchten in de omgeving van het eiland maar bleven zelf onder een 6/8 bedekte lucht met zelfs nog even cumuluswolken zitten. Pas in het donker tegen een uur of 6 in de avond begint het hier licht te sneeuwen. We zijn vandaag overigens weer een grensje overgegaan. Vandaag werd de 10.000 ste vogel voor 2008 ingeklopt, inclusief de voorjaarsvangsten en inclusief de terugvangsten dus.

Waarnemingen: waterpieper / rouw? Kwikstaart / enkele oeverpiepers / jagende man sperwer / trek van enkele groepjes spreeuwen pal zuid / minimaal 4 verschillende groepen barmsijzen en daarvan ook veel losse individuen en clubjes tot 5.

Dagvangst van 23-11-2008
Nieuw

Grote Barmsijs 2
Koperwiek 1
Merel 15
Roodborst 1
Waterral 1
Totaal: 20
Aantal soorten: 5


Eigen terugvangsten
Koolmees 2
Merel 4
Pimpelmees 1
Winterkoning 1
Totaal: 8
Aantal soorten: 4


Niet van ons
Kerkuil 1
Totaal: 1
Aantal soorten: 1
Totaal: 29

zaterdag 22 november 2008

stormachtig, hagel en natte sneeuw.

Vanochtend ging het buiten nog dusdanig tekeer dat we besloten om ons nog eens lekker om te draaien in het warme bed. De sneeuwbuien die het binnenland vannacht en overdag geteisterd hebben vielen hier in de vorm van te natte sneeuw om een wit dek te veroorzaken. Hoogstens lagen er een paar witte randjes van de resten hagel. Na de middag knapt het wat op en besluit ik om alvast weer een paar netten naar binnen te halen. Ondertussen vliegt er in het bos een opvallend bonte buizerd laag uit de wilgen weg. Als het grofmazige net open had gestaan……. Dat geschiedde vanaf dat moment dus. Achteraan bij sectie 5 stoof een sperwerman over de struiken en nu kwam er wat meer reactie van hoofdzakelijk staartmezen uit de struiken. Tijdens de eerste ronde van vanochtend naar de achterste rallenkooi komen er 2 eksters uit de struiken gevlogen. De netten hebben amper een dag dichtgezeten en meteen weten ze dat en durven tussen de netten te komen. De rallenkooien bleven vandaag de gehele dag leeg, hoewel er toch weer meerdere rallen in het veld te horen waren. Vanaf ongeveer 15 uur is het weer dusdanig geluwd dat het de moeite waard lijkt om een aantal netten in het bos en sectie 7 weer open te zetten. Er zitten dan inmiddels weer wat lijsters in het bos en even hoor ik ook een wat afwijkend lijsterroepje. Dat maakt helemaal nieuwsgierig. Maar een tijdje spieden door de wilgentakken in het bos levert niks bijzonders op en ook de vangsten blijven beperkt tot een paar merels en een koperwiek. Bij die eerste vangsten voor vandaag zit echter wel vogel nummer 7777 die dit jaar alhier een ring aangelegd krijgt. Evert-Jan is nog op bezoek geweest en heeft geholpen met het opruimen van netten. Bij het vallen van de duisternis is sectie 6 in z'n geheel opgeruimd en zijn de netten van sectie 5 op de eerste 3 na ook weg. In de avonduren neemt de buienfrequentie van vooral hagelbuien weer flink toe en volgt er ook nog even onweer met 1 flinke klap en een paar keer weerlicht.

Waarnemingen: buizerd / sperwer, zowel 1 man als 1 vrouw / 2 eksters in de net-opstelling.

Dagvangst van 22-11-2008
Nieuw

Koperwiek 1
Merel 4
Totaal: 5
Aantal soorten: 2


Eigen terugvangsten
Koolmees 2
Roodborst 1
Totaal: 3
Aantal soorten: 2
Totaal: 8

vrijdag 21 november 2008

Storm, sneeuw en hagel.

De dag begon met het uitzetten van het nachtgeluid ne het ontproppen van de gesloten netten in het bos, om vervolgens achteraan in het veld de resterende netten te sluiten. Het spookt op dat moment al een tijdje buiten en omdat het voor het grootste deel van de nacht al geregend en hard gewaaid heeft en voorspeld wordt dat het alleen nog maar frequenter zal gaan regenen en dat er in de loop van de dag kans is op een Noordwesterstorm is dat de enige optie die nog over is. Tijdens het sluiten van de netten komt bij het meteoveld toch nog een keer een / de kleine zilverreiger overvliegen. We besluiten om de rallenkooien vangklaar te laten staan en daar zitten vandaag verspreid over de dag toch nog 3 rallen in, 1 nieuwe vogel en 2 terugvangsten van afgelopen week. In de loop van de ochtend verslechterd het weer inderdaad en rond de middag giert de wind met kracht 8 om het veldlab en beginnen de eerste winterse buien het eiland op te komen. Eerst bestaan ze uit hagel en daarna zit er af en toe sneeuw tussen. Aan het eind van de middag neemt de frequentie van de buien wat af, maar de wind blijft onveranderd hard, 7 bft. Het wordt dus uiteindelijk een dag zonder netvangsten en voor morgen ziet het er niet veel beter uit. Bij het lopen van de laatste ronde voor de controle van de rallenkooien tref ik een huismuis op één van de pindanetjes die in het bos hangen. Het beestje moet zich met halsbrekende toeren op het netje hebben laten vallen vanaf een takje in de buurt van het netje. Als ie mij in de gaten heeft wil ie er zo snel mogelijk vandoor gaan maar weet niet hoe. Uiteindelijk hangt ie aan beide achterpootjes met gestrekte staart aan de onderkant van het netje en springt met een boogje in de braamstruiken.

Dagvangst van 21 11 08
Nieuw

Waterral 1
Totaal: 1
Aantal soorten: 1


Eigen terugvangsten
Waterral 2
Totaal: 2
Aantal soorten: 1
Totaal: 3

donderdag 20 november 2008

Een heel stille verjaardag...

Zei ik gisteren dat het een dag was om snel te vergeten? Schrijf daar de dag van vandaag maar bij. Alhoewel… de eerste ronde had wel mooi 2 vogels tegenover gisteren 1 vogel. De tweede stelde echter weer zwaar teleur en daarmee verging dan ook alle hoop op verbetering ten opzichte van de zeer magere dag van gisteren. De wind was aanvankelijk met 4 bft nog matig te noemen maar nam gaandeweg de ochtend snel toe. Na de middag begonnen er vanuit het Noordwesten buien het eiland op te schuiven en daarmee nam ook de wind toe. Aan het eind van de middag stond er zelfs een korte tijd 8 bft. Over zowel de vangsten als de waarnemingen van vandaag valt weinig te zeggen. Vangsten waren er amper en vermeldenswaardige waarnemingen nog minder. Wel werd vandaag de eerste merel met oude ring gevangen. Dan bedoel ik de merels die zich altijd ineens in het staartje van het najaarsseizoen laten zien terwijl ze in de jaren daarvoor ook alleen in diezelde periode gevangen zijn en niet in de maanden Juli t/m Oktober. Zo ook deze, een merel die op 22 okt 2004 alhier door André Duiven werd geringd, daarna nog 1 keer op 9 Nov in datzelfde seizoen werd teruggevangen en daarna alleen nog op 24 Nov 2007 en dus nu op de 20e November. Dat geeft je te denken: is het een eilander vogel die elders op het eiland heeft gebroed en hier overwinterd, is het een Scandinavische of oostelijke vogel die hier overwinterd of is het een Scandinavische of oostelijke vogel die hier in dezelfde periode doortrekt? Dat zullen we alleen met zekerheid weten als we zo'n vogel een keer van elders teruggemeld krijgen of er eens een keer een langdurig werkende zender aan kunnen hangen. Toekomstmuziek? Wie weet, er wordt steeds meer mogelijk en betaalbaar… Aan het eind van de middag is het weer zover aan het verslechteren dat we besluiten om een uur voor donker de netten alsnog voor het grootste deel te sluiten. Alleen de netten van sectie 3, 4, 5 en 8 blijven openstaan. In de avond knapt het echter al weer aanzienlijk op en kunnen we in het dorp bij hotel v.d. Werf het enigste heugelijke feit van deze dag vieren: Hanneke's verjaardag.

Dagvangst van 20-11-2008
Nieuw

Merel 2
Vink 1
Waterral 1
Totaal: 4
Aantal soorten: 3


Eigen terugvangsten
Koolmees 1
Merel 7
Pimpelmees 2
Waterral 1
Winterkoning 1
Totaal: 12
Aantal soorten: 5
Totaal: 16

woensdag 19 november 2008

Ooverdovende stilte in het terrein.

Een dag om heel snel te vergeten wat de vangsten betreft. Wel een dag met heel mooi rustig weer voor een late herfst met een matige wind, kracht 4 uit westelijke richting en een halfbewolkte lucht. In dat beeld kwam gedurende de dag weinig verandering, net zoals in de vangsten… De 1e ronde leverde het superaantal van 1 vogel op, een merel. De 2e ronde werd een forse verbetering, 2 vogels, maar dat werd veroorzaakt door een opruimactie van Hanneke. Ze was de berging van het veldlab aan het opruimen toen zij een vogeltje aantrof dat dik onder het spinrag zat. Het bleek de scandinavische tjiftjaf te zijn die in een onbewaakt moment naar binnen moet zijn gevlogen…. Dan het barmsijzenfront: we vangen vandaag 1 exemplaar en zien of horen er verder helemaal geen één ! In het terrein was het oorverdovend stil, hoogstens een klein clubje staartmezen liet zich horen. En als het zelfs stil blijft als er een sperwer-man laag over komt vliegen… Op de meteomast zat eventjes een buizerd. In het riet zat vandaag op 2 plekken een waterhoen. Gedurende de gehele dag kwamen ze niet veel verder dan enkele meters van hun plek. Ook wat rallen betreft moet er hoofdzakelijk wegtrek en vrijwel geen aanvoer zijn geweest want we hoorden er weinig, om over vangen nog maar te zwijgen. Wel vingen we er één uit 2007 terug en die liet middels de terugvangstlijst in de database een heel leuk patroon zien. In beide jaren werd de vogel tot twee maal toe op exact dezelfde datum gevangen en bij de gewichten was te zien dat de vogel in beide jaren enige tijd hier rondhing, vervolgens aan het opvetten ging en op de laatste vangdag een gewicht van circa 145 gram had. Hoe beter kun je de waarde van het Groene Glop als opvetgebied geïllustreerd krijgen…. Bij de wegwerkzaamheden leek het er op dat er vandaag gewerkt werd aan het plaatsen van een nieuwe duiker onder de weg door. De doorstroming is op dit moment goed, te goed zelfs want de rallenkooien en dus het grootste deel van de vangopstelling buiten de sloot staan al weer bijna droog. In de laatste ronde wordt er nog maar 1 merel gevangen, maar is er nog wel een leuke waarneming. Een kleine zilverreiger komt laag over het vangterrein vliegen en lijkt even te twijfelen of ie bij het plasje onder de netten in de schapenweide zal landen. Toch vervolgde de vogel z'n koers in westelijke richting en zal vermoedelijk een slaapplekje bij de Westerplas zoeken. In de laatste rallenronde van 23 uur halen we nog 1 waterral uit één van de kooien en is de wind inmiddels zoveel harder geworden dat we bij het sluiten van de grofmazige netten nog een kwartiertje eikenblaadjes kunnen peuteren. Het begint op te schieten met de bladval van de eiken, maar er zit zeker nog een kwart tot een derde aan de meeste eiken rondom de netten van sectie 6.

Waarnemingen: buizerd / sperwer-man / kleine zilverreiger / 2 ex. waterhoen.

Dagvangst van 19-11-2008
Nieuw

Grote Barmsijs 1
Koperwiek 1
Merel 6
Tjiftjaf spp abietinus 1
Waterral 3
Zanglijster 1
Totaal: 13
Aantal soorten: 6

Eigen terugvangsten

Koolmees 1
Merel 3
Waterral 1
Totaal: 5
Aantal soorten: 3
Totaal: 18

dinsdag 18 november 2008

Aankomst merels en rallen.

Aankomst ! Op het grasveldje naast het gebouw zaten weliswaar weer totaal geen merels, maar dat was puur toeval. In de netten van sectie 1 en 2 hingen er een stuk of 20. 16 belanden er uiteindelijk in een bewaarzakje. In het bos ook meerdere roepjes van koperwieken maar die bleven naar snel bleek maar even zitten en vertrokken daarna weer. In sectie 8 meteen 4 barmsijzen, duidelijk alle 4 grote. Mooi contrastrijk getekende vogels met duidelijk meer grijze en witte invloed. Er zitten 2 mannetjes bij met mooi roze op de borst; heel anders dan het warmere rood van de mannen kleine barmsijs die we hier in de zomer als broedvogels vangen. Ook meteen meer geknor van waterrallen in het riet en verdeeld over de dag zullen we uiteindelijk onze beste dag voor onze periode draaien, 9 nieuwe en 1 terugvangst. Bij die rallen een loeizwaar exemplaar van 156 gram, maar ook een eerstejaars exemplaar met een goed herstelde oude breuk halverwege de tarsus. Vanaf de 2e ronde begint het heel licht te motregenen. Op de rand van het hoge bos en het hakhout zien we een grote groep van zeker 100 barmsijzen die naar de toppen van de berken op de rand van de schapenweide vliegen. Helaas hebben we er de rest van de dag niet één meer gezien. Tegen 10 uur komt Ardie Noorman op bezoek met een eilander, gepensioneerd tandarts. Ardie heeft een groot stuk appeltaart meegenomen voor het vieren van de vangst van de bosgors. De vogel heeft zich vandaag niet teruggemeld, laat staan laten zien. Wel zien we rond het gebouw de scandinavische tjif nog rondscharrelen op zoek naar broodnodige energieleveranciers. Als Ardie met zijn gast een extra ronde loopt gaat het harder regenen en in die regen zien we nog steeds merels binnenkomen. Na de regen die om 11:45 uur vrij abrupt ophoudt begint de bewolking vrij snel te breken en wordt het meteen snel rustiger met de vangsten. De rustige tijd wordt weer doorgebracht met het verder wegharken van blad en elzenproppen onder de netten op het bospad. Wat vandaag vooral opviel was de vrijwel volledige afwezigheid van staartmezen en de gehele afwezigheid van goudhaantjes. Er zat sowieso weinig aan kleinere soortjes in het terrein, laat staan bij de vangsten. Aan het eind van de middag klinken er weer heel wat vertrek-roepjes in het terrein. Vooral merels kiezen het luchtruim teneinde morgen wellicht ergens in Groot Brittannië de landing pas weer in te zetten. In de laatste ronde weten we nog 8 merels tijdelijk in de wachtkamer plaats te laten nemen. Daarbij een veteraan getuige de al iets verbleekte ring met opschrift British Museum LONDON. Vandaag zien we totall geen houtsnippen; daar zal het zachte weer met 11 graden celcius wel van invloed op zijn. In de avonduren draait het geluid van waterral weer, we kunnen echter voor twaalf uur geen 10 rallenring aanleggen, maar zijn wel benieuwd naar de dag van morgen.

Waarnemingen: weinig, meerkoet in het moerasstuk in de hoek van sectie 3 en 8 / groep 100+ barmsijzen / groep sijzen / enkele oeverpiepers / waterpieper.

Dagvangst van 18-11-2008
Nieuw

Grote Barmsijs 4
Koperwiek 3
Merel 52
Vink 1
Waterral 9
Zanglijster 1
Totaal: 70
Aantal soorten: 6


Eigen terugvangsten
Merel 4
Waterral 1
Winterkoning 2
Totaal: 7
Aantal soorten: 3

Buitenlands

Merel 1
Totaal: 1
Aantal soorten: 1

Totaal: 78

maandag 17 november 2008

Nieuwe handsoort, nieuwe baansoort !

Het is een halfbewolkt tot heldere nacht geweest en de wind is vrijwel geheel weggevallen. Al in het schemer worden daarom de grofmazige netten in de schapenweide opengeschoven. Onderweg daarbij 4 houtsnippen opspringend. Daarvan vang ik er 1 die tijdens het openschuiven van de netten in de schapenweide op 2 meter naast het grofmazige net opspringt en in het net keilt dat ik net had opengezet. Verder in de 1e ronde nog 9 andere vogels, vooral merels (met overwegend goed vet) en het liet zich dus wederom voorspellen dat die meteen weer door zouden trekken. Inderdaad, de 2e ronde vrijwel geen merel meer in het vangterrein te zien. Achterin het vangterrein bij sectie 5 hingen verspreid door de sectie 5 gorzen. Het bleken 4 rietgorzen waarvan 1 al een ring droeg (naar later bleek uit de zeereep, aldaar begin Oktober geringd door Joop van Ardenne) en een afwijkende gors met meteen zichtbaar roze poten, veel meer wit op de buik en witte veertoppen op de armpendekveren en kleine dekveren. Hanneke (zij stond de vogel uit te halen) had er dus een nieuwe handsoort bij. En ik ook, en de VRS ook een nieuwe baansoort want het was een BOSGORS ! Jeetje, prachtig… een laat beest, maar wat tekening betreft net zo mooi, zo niet mooier dan een dwerggors. De vogel is dus sinds de start van het vangen in het glop door het VRS niet eerder gevangen, maar wel in de jaren dat de Vrije Universiteit hier ringde. In de avifauna staan 2 ringvangsten, op 4 Oktober 1973 en 24 September 1976. Na het verrichten van de noodzakelijke plichtplegingen zijn de lokale belangstellenden gebeld en uitgenodigd de vogel nog even te komen bekijken voordat deze weer werd losgelaten. Zo geschiedde. En dan is het toch altijd weer leuk om te zien hoe snel men hier weet te komen terwijl we wegens ontbreken van de Kooiweg verstoken zijn van vuilniswagen, postwagen, taxi en dergelijke. In en boven het terrein is vandaag alleen meer te merken van nieuwe aankomst in de zin van enkele groepen barmsijzen en (nog steeds) een groep sijzen. Van die barmsijzen worden er 2 gevangen, en dat blijken nog niet de meest overtuigende vogels. Ze zijn duidelijk lichter dan de echt bruine kleine barmsijzen die we afgelopen week vingen, maar hebben toch niet de witte vleugelstrepen die de grote barmsijs heeft. Hopelijk vangen we er morgen nog een paar zodat er wat meer vergelijkingsmateriaal is. Na in de avond lange tijd de documentatie te hebben geraadpleegd houden we het er vooralsnog op dat dit toch grote barmsijzen waren. Tegen 4 uur in de middag merken we op meerder plekken in het terrein dat er sprake is van vertrekkende koperwieken, wellicht vogels die even op het geluid zijn afgekomen maar toch besluiten om te gaan vliegen. Enkelen worden daarbij tijdelijk opgehouden maar kunnen na het verrichten van de door ons gewenste handelingen alsnog pogen om morgen een eind zuidelijker op te komen dagen. De laatste ronde levert tevens nog weer een houtsnip op, maar dat blijkt de vogel die vanmorgen geringd is te zijn. In de avond nadert er regen uit het westen en haalt de wind weer aan. Terwijl de regenradar anders aangeeft houden we het toch droog, maar gaan voor de zekerheid om 22 uur de grofmazige netten dicht. We hopen dat voorspelde storing van morgen van korte duur is.

Dagvangst van 17 11 08
Nieuw

Bosgors 1
Goudhaan 6
Grote Barmsijs 2
Heggemus 1
Houtsnip 1
Koperwiek 7
Merel 8
Rietgors 3
Sijs 1
Vink 1
Waterral 2
Winterkoning 1
Totaal: 34
Aantal soorten: 12

Eigen terugvangsten

Goudhaan 2
Koperwiek 1
Merel 10
Pimpelmees 1
Roodborst 2
Staartmees 1
Tjiftjaf spp abietinus 1
Winterkoning 1
Totaal: 19
Aantal soorten: 8

Niet van ons

Rietgors 1
Totaal: 1
Aantal soorten: 1
Totaal: 54

zondag 16 november 2008

Na de 100.000e, de 10.000e nu de 100e...

Het was meteen vanaf de 1e ronde erg stil in het Glop. Maar goed, met de harde wind die vannacht weer door is blijven staan was er weer opruimwerk genoeg. Er was weer heel wat blad naar beneden gekomen.
Slechts 2 koperwieken, 2 merels (er hingen er 4 tegelijk in de onderste baan van het 1e net van sectie 2, maar slechts 1 belandde in een bewaarzakje) en een zwartkop was de opbrengst van de 1e ronde.
Daarna zou het niet veel beter worden. Het wegharken van blad en elzenproppen onder de netten in het bos had als resultaat dat er enkele vinken gevangen werden die op het zaad op het kale pad foerageerden. Daarbij een terugvangst van een vink die door mijzelf op 28 Juli 2004 als 1e kj vogel was geringd en nu voor het eerst teruggevangen; in z'n 5e kalenderjaar dus. Er was vandaag duidelijk meer activiteit van waterrallen; bij de vangsten meer ongeringden en de 1e daarvan was de 100e van dit jaar, inclusief de voorjaarsvangsten. Een mager seizoen met wel opvallend hoge aantallen terugvangsten van waterrallen. De waterstand in het
Glop is na een aantal dagen met vrijwel geen neerslag van betekenis snel weer gedaald tot 10+ op de schaal van Gerrit(sen) en dat moet niet veel lager worden als we nog rallen willen vangen. We zijn ook nooit tevreden, het mag niet te nat zijn noch te droog. Er vloog vandaag ook weer een leuk groepje sijzen rond en op de scheiding van het bos en het hakhout werden 6 kleine barmsijzen tegelijkertijd gevangen. Verder totaal geen barmsijzen in of over het terrein gehoord.
De wind draaide na de middag op nadering van een regenbuitje vanaf de Noordzee van West naar Noordwest en nam daarna toe tot 6-7 bft. Tussen de vers afgewaaide eikenbladeren vond ik nog een verse rups van een klein koolwitje; een wel heel laten waarneming. In de middaguren hebben we hoogstens nog wat merels er bijgesprokkeld en namen vooral de terugvangsten verder toe. In de laatste ronde nog een boomkruiper terug, 2 waterrallen , een goudhaantje en een merel en dat sloot weer een dag met verder weinig vermeldenswaardigs af.

Dagvangst van 16-11-2008
Nieuw

Goudhaan 1
Kleine Barmsijs 6
Koperwiek 4
Merel 7
Waterral 4
Zwartkop 1
Totaal: 23
Aantal soorten: 6


Eigen terugvangsten
Boomkruiper 1
Goudhaan 1
Merel 6
Pimpelmees 1
Staartmees 2
Vink 3
Waterral 2
Winterkoning 2
Totaal: 18
Aantal soorten: 8
Totaal: 41

zaterdag 15 november 2008

Wie kijkt wie nu aan?

In het schemer zit er niet één merel op het pad naar het gebouw, laat staan op het grasveldje naast het gebouw. In de eerste ronde dan ook amper vogels, maar des te meer blad. Frank Majoor is inmiddels gearriveerd voor de wadvogeltelling en loopt de eerste ronde mee, daarna arriveert Holmer Vonk. Op de terugweg horen we in het elzenbos mezenalarm en zijn direct op onze hoede om af te wachten of er iets door het bos komt jakkeren en mogelijk in het net vliegt…. Dat gebeurt ! Laag over een omgevallen wilg komt een schim naar ons toegevlogen. De vogel wil aanvankelijk de landing inzetten, maar bedenkt zich als ie water onder zich ziet en klimt weer iets om vervolgens in het net te springen. Het blijkt een houtsnip.. Een geslaagd sprintje brengt de vogel in m'n handen en het blijkt een geringd exemplaar te zijn die in 2006 door Henk Luten is geringd en in dat seizoen nog 1 keer is teruggevangen en daarna niet meer. En waar hebben we deze vangst feitelijk aan te danken? Aan de twitchers die ook al met de boot van 07:15 uur arriveerden en net voor deze vangst hun posities in het bos innamen. Zij moeten daarbij deze houtsnip hebben opgepest. Bij terugkeer van de volgende ronde moeten we ze toch verzoeken om even afstand te houden al blijkt dat er al iemand met z'n voeten in het water op 3 mtr afstand van een net aan de overkant van de sloot staat. En dat voor een mogelijk nog aanwezige vogel die al 4 dagen niet meer is gezien. Het leidt tot de situatie dat ook de hier in het veldlab aanwezige mannen hun kleine boodschap binnen moeten doen. In het 2e net van sectie 1 heeft ook nog even een houtsnip gehangen, deze zien we zich nog snel onbeholpen uit de voeten maken onder de braamstruiken naast de strandwagen. In de eerste ronde hebben we de grofmazige netten in de schapenweide opengezet, maar na 2 rondjes is de wind al dusdanig aangewakkerd dat we deze maar weer snel ontbladeren en sluiten.
Er is maar heel weinig zichtbare trek, toch zijn er vanochtend duidelijk meer koperwieken in het glop aanwezig en horen we wat vaker een zwarte mees. Ook de staartmezen zijn weer talrijk aanwezig, alsmede een aantal kleine groepjes pimpels. Deze beide soorten beperken hun aanwezigheid grotendeels tot het foerageren in de knoppen van de wilgentoppen die helaas een paar meter boven de netten uitsteken. In de middaguren, als Evert-Jan een rondje meeloopt zien we nog ineens een groep van zo'n 150 houtduiven heel laag en op volle snelheid over de vangbaan pal zuid passeren. In de avondschemer laten zich nog 2 koperwieken verleiden om in de buurt van het geluid te gaan slapen en zie ik voor het eerst een tweetal wintertalingen in het vangterrein invallen voor de nacht. Verder is er niks maar dan ook helemaal niks bijzonders te vermelden van deze ornithologisch oersaaie dag in het Glop.

Dagvangst van 15-11-2008

Nieuw
Koolmees 1
Koperwiek 3
Merel 8
Pimpelmees 2
Totaal: 14
Aantal soorten: 4

Eigen terugvangsten

Boomkruiper 1
Goudhaan 1
Houtsnip 1
Merel 5
Roodborst 1
Vink 1
Winterkoning 1
Totaal: 11
Aantal soorten: 7
Totaal: 25

vrijdag 14 november 2008

Een 'koude' tjiftjaf.

Het is meteen vanaf het eerste licht een grauwe dag. Even denk ik zelfs dat ik veel te vroeg ben opgestaan want het is buiten nog potdonker. Er staat iets minder wind dan gisteravond, maar getuige de hoeveelheden blad in de netten is dat nog niet lang zo. Vooralsnog blijven de netten in de schapenweide dus nog maar dicht. Er is duidelijk geen aankomst van merels geweest want in de 1e ronde vangen we slechts 10 vogels waarvan 6 merels. En dan te bedenken dat we vorig jaar omstreeks deze tijd zonder gebruik van geluid 2 dagen met meer dan 100 merels hadden. Voor dit seizoen moeten we MET gebruik van geluid nog aan de 900 komen en dat is inclusief de voorjaarsvangsten… We hebben wel weer een houtsnip. Wat is daar deze weken veel doortrek van ! Niet eerder heb ik er in een week tijd zoveel gezien en gevangen. Op Fair isle werden er een paar dagen geleden 400 geschat. In de ronde van 9 uur is er zowaar wat meer beweging in de lucht (o.a. een groepje fraters overvliegend bij meteoveld) en tegen 11 uur is er duidelijk sprake van dusdaniog veel vogels (kramsvogels, oeverpiepers, koperwieken en merels) dat het doet denken aan late aankomst. In de ronde van rondom het middaguur vliegt er een groep sijzen boven het Glop en hangen er op de terugweg van de ronde 2 in het net op de scheiding van bos en hakhout. De ronde daarna op ongeveer dezelfde plek 2 kleine barmsijzen en tevens een bleke tjiftjaf die te determineren viel als de Scandinavische ssp. Abietinus. Er is de hele dag onrust in het bos door de aanwezigheid van minimaal 2 sperwers ( man en vrouw) en wederom een/de torenvalk in de omgeving van het meteoveld. Dat stimuleert tot het toch maar openzetten van de 2 grofmazige netten van sectie 6. Dat levert slechts wat extra tijdsbesteding in de vorm van ontbladeren van deze netten op… Er is ook weer een kentering in de aanwezigheid van waterrallen. Er zitten er meer in de struiken en er worden er vandaag 3 gevangen waarbij, in tegenstelling tot de afgelopen dagen) niet één terugvangst (wegtrek EN aankomst?). Vandaag ook weer bezoek gehad van Barbara. Ze is behoorlijk actief aan het zoeken geweest naar pestvogels op het eiland, maar kwam daarvan ontevreden terug. Wel had ze bij de jachthaven een mooi groepje sneeuwgorzen gezien en heeft ze bij elkaar zeker 10 keer gepoogd om van ons te horen te krijgen dat de blauwstaart toch nog aanwezig was en of we wel heel zeker waren dat ie er niet meer zat….
De laatste paar rondes leveren vrijwel niks op, maar in de eerste ronde in het avonddonker wel 2 waterrallen, een keep en een koperwiek. Het rallengeluid draait weer en het is nu een bewolkte avond met een matige wind uit het Zuidzuidwesten. De laatste rallenronde levert nog 1 waterral op en bij het ontbladeren en sluiten van de grofmazige netten komt er nog even een kerkuil kijken.

Oh ja, vergeten in het verslag van gisteren: een Atalanta druk rondfladderend in de schapenweide.

Waarnemingen: groepje fraters / waterhoen bij kooi 8 / minim. 2 sperwers / torenvalk / lichte trek oeverpiepers / verhoogde aantallen staartmezen / sijzen / barmsijzen.

Dagvangst van 14-11-2008

Nieuw

Goudhaan 3
Houtsnip 1
Keep 1
Kleine Barmsijs 2
Koperwiek 2
Merel 18
Roodborst 1
Sijs 2
Tjiftjaf spp abietinus 1
Waterral 3
Zwartkop 1
Totaal: 35
Aantal soorten: 11Eigen terugvangsten

Goudhaan 3
Koolmees 2
Merel 2
Pimpelmees 4
Staartmees 2
Waterral 1
Winterkoning 1
Totaal: 15
Aantal soorten: 7
Totaal: 50

donderdag 13 november 2008

Een dagje bladvrij.

Het is een frisse nacht geweest. Om 01:30 bij de laatste rallenronde (resultaat zero, ook nix in de struiken) is het nog maar 3 graden en parelen de netten al van de dauw. Vanochtend is die situatie ongewijzigd. In het bos hangen een stuk of 20 merels in de netten en dat ziet er veelbelovend uit. Ter hoogte van de Ebelbrug springt een houtsnip op en vliegt precies door het looppad weg. De rest van de netopstelling is echter verontrustend leeg. Aangekomen bij de vrijstaande netten bij het meteoveld zie ik een sperwer van de grond opspringen. Het is duidelijk een vrouwtje en ze blijkt al met een koperwiek als prooi in het net te hebben gehangen. Onderin het net hangt echter ook een dode roodborst. Die heeft ze er kennelijk nog even bijgepakt en daar zat ze naast het net van te vreten. De 2e ronde is een ontluisterende, verbijsterende rust. De merels zijn al volledig verdwenen en op de ruim 500 meter net hangen slechts 2 vogels. Bij het meteoveld zit een torenvalk te kekkeren in de meetmast. De rallen laten het tegen verwachting in vandaag totaal afweten. Het geluid heeft de hele nacht gedraaid met de ouderwetse, krachtige, luidspreker en het mag duidelijk zijn dat er geen trek is geweest. Het is in het riet verbijsterend stil. We horen er maar 2 of 3 roepen en verspreid over de dag vangen we er ….. drie. En dat zijn alledrie terugvangsten van veel eerder in dit seizoen. Verder vanmiddag nog een vink teruggevangen die ik zelf in de opbouwperiode in Juli heb geringd en die sindsdien niet eerder is teruggevangen, een fan? Tevens de eerste winterkoning met oude ring teruggevangen, een effect dat ieder jaar omstreeks deze tijd optreedt. Deze vogel was als eerstejaars geringd in 2004 en nu dus in z'n 5e kalenderjaar. Verder valt nog op dat er bovengemiddelde aantallen staartmezen in het terrein aanwezig waren, ook op afwijkende tijdstippen van de dagelijks op gezette tijden passerende groep met overwegend geringde exemplaren. We vangen er vandaag echter niet één. Aan het eind van de middag vangen we een koperwiek met op de stuit op alle veren grijze randjes. Het betreft een adulte vogel, ik heb door de jaren heen duizenden koperwieken in de handen gehad, maar heb dit fenomeen nog niet eerder gezien.Het is de gehele dag lekker rustig weer gebleven, zonnig en pas na de middag af en toe een windvlaag die niet meer is geweest dan 2-3 bft ZW. Aan het eind van de middag is er nog even een korte opleving van lijsters met o.a. 2 koperwieken. Beide zal het vogels betreffen die voor vanavond plannen hebben om het eiland te verlaten. In de avonduren en de komende nacht draait het rallengeluid weer; we blijven hopen op verbetering… In de avondronde van 22:30 uur blijkt dat er ineens flinke wind staat. Dan zit er maar één ding op: een half uurtje blaadjes peuteren en de netten in de schapenweide sluiten.

Waarnemingen: sperwer-vrouw / torenvalk meteoveld / lichte oeverpiepertrek / groepje circa 30 sijzen / 1 witte kwikstaart / 4 bergeenden laag over netten bij meteoveld.

Dagvangst van 13-11-2008

Nieuw
Koperwiek 4
Merel 32
Pimpelmees 1
Roodborst 1
Zwartkop 1
Totaal: 39
Aantal soorten: 5


Eigen terugvangsten
Koperwiek 1
Merel 6
Pimpelmees 1
Roodborst 6
Vink 1
Waterral 3
Winterkoning 2
Totaal: 20
Aantal soorten: 7

Totaal: 59

woensdag 12 november 2008

Driemaal vooruitgang....

De wind is afgelopen nacht gelukkig iets verder teruggezakt, maar heeft ten tijde van de 1e ronde toch al weer kracht 4 bft en is nu Zuidwest. Er trekt tussen 07:30 en 08:00 uur nog net een bui over het eiland en dat heeft dan natuurlijk direct z'n invloed op de vangsten want er zal dan niet veel aan vogels in de lucht hangen, laat staan naar de grond gaan. En toch is er zowaar weer wat beweging van vogels in het bos en er lijkt wat aankomst van merels te zijn. In het bos hangen er 5 en op het pad naar het gebouw zitten er weer een stuk of 10 te scharrelen in de berm. Helemaal achterin sectie 5 hangen een vink en een keep bij elkaar. De keep heeft vetgraad 4 en weeg 24,5 gram. In die ronde ook een winterkoning met een ring uit 2006. De vogel is sindsdien nog 14 x gevangen, in het ringjaar alleen in het broedseizoen en in 2007 en 2008 alleen in Oktober en November. Naast deze oudere ring ook een heggenmus met een ring uit 2005. Deze vogel is nu voor de 11e x gevangen. Deze ochtend laat zich voor het eerst geen enkele houtsnip zien. Ook op het rallenfront is het akelig stil. Nog veel stiller dan wij ons wensen want de luidspreker waar afgelopen nacht rallengeluid op heeft gedraaid is defect. Dus heb ik meteen na het wegringen van de eerste vogels de laatste speaker die we nog op voorraad hebben geplaatst. Het valt al snel terug met de vangsten en om 10:30 uur dient zich de volgende bui al weer aan. Als ik besluit om maar eens even wat blad en elzenproppen onder de netten in het bos te gaan wegharken zie ik als ik aan het 2e net begin verderop iets groots tegen het net vliegen. Rennen…. ! Het blijkt een buizerd en de vogel rolt het net al weer uit voordat ik er bij ben. Maar de vogel hipt met sprongen over het pad en komt niet van de grond. Als ik arriveer kan ik de vogel vrij eenvoudig met de hand vangen. Het blijkt meteen dat de (eerstejaars) buizerd broodmager is, het borstbeen steekt uit als een mes. Hij weegt slechts 495 gram en zit daarmee dik onder de ondergrens van het gebruikelijke gewicht van buizerden. We besluiten om de vogel nog een kans te bieden en binnen een uur wordt hij/zij door de mannen van de lokale hermandad opgehaald om met de eerstvolgende boot naar het vogelasiel aan de wal gebracht te worden. Na het middaguur treed er weer een periode in waarin de buienfrequentie weer flink toeneemt zodat er weer heel wat extra tussenrondes gelopen moeten worden. Door de tussentijdse opklaringen ontstaat regelmatig een prachtige sfeer van door de zon beschenen riet en boomtoppen met een dreigend donkere achtergrond en staat er even een regenboog dwars over het vangterrein met daarboven een scherpe donkere rand langs een wolk zoals bij een rolwolk. En toch is er voor de weerssituatie sprake van vooruitgang sinds we Zaterdag arriveerden. We vangen verdeeld over 2 plaatsen in 1 ronde 8 staartmezen, allen ongeringd en met trekvet. Tijdens het wegringen van die vogels lijkt het of de hele familie op ze zit te wachten rond de ringtafel, we horen en zien er 10-tallen. En zo sprokkelen we de dag door met uiteindelijk meer vogels dan gisteren. Ook vooruitgang dus ! Aan het eind van de middag valt de wind helemaal terug en besluit ik om de netten van sectie 6 in de schapenweide inclusief de grofmazige netten voor het eerst deze week maar weer open te schuiven. Als de duisternis valt is het helemaal windstil en lijkt het bij terugkomst van de laatste ronde door het schijnsel van de volle maan alsof iemand mij achterna loopt. In het donker wordt de luidspreker uit het bos nog geruild met de tweeter in het griend/riet en kan er voor het eerst met wat meer power het geluid van waterral gedraaid worden. Bij die klus laat zich even een ransuil in het bos horen. Laat op de avond hebben we nog een strandwandeling door de polder gemaakt en genoten van de stilte en diverse eenden en steltlopers in de weilanden en op het wad. Strandwandeling denkt u? Jazeker, lopend over het banket van de nieuw aan te leggen Kooiweg is het net of je over het zachte strandzand loopt. De kettingzaag die we afgelopen dagen de hele dag hoorden blijkt zo ongeveer alle bomen langs het erf van Visser tussen onze inrit en de grote kuilvoerbulten te hebben weggezaagd. Ook de singel tussen de Berkenplas en de bebouwde kom van het dorp is geheel in de versnipperaar verdwenen. Ook voor de vooruitgang….

Waarnemingen: 2 x buizerd / havik-vrouw / groep ca. 30 sijzen / enkele barmsijzen / in avond ransuil.

Dagvangst van 12 11 08
Nieuw

Buizerd 1
Goudhaan 4
Keep 1
Koperwiek 3
Merel 8
Roodborst 2
Staartmees 8
Vink 1
Vuurgoudhaan 1
Zwartkop 1
Totaal: 30
Aantal soorten: 10


Eigen terugvangsten
Goudhaan 2
Heggemus 1
Koolmees 1
Merel 2
Pimpelmees 2
Roodborst 3
Staartmees 1
Tjiftjaf 1
Vink 1
Winterkoning 2
Totaal: 16
Aantal soorten: 10
Totaal: 46

dinsdag 11 november 2008

Meer terugvangsten dan verse vogels

Het regende nog door tot 8 uur. In de afgelopen nacht is weer veel water uit de hemelsluizen losgelaten, 28 mm sinds het begin van de regen gistermiddag. Daarvan 18 mm in de nacht. Ruim de helft van de netten heeft afgelopen nacht dichtgezeten en vanmorgen kostte het ruim een uur om de boel weer open te krijgen. Het blijft een crime met die Poolse netten die met regen en wind dichtdraaien als een natte dropveter…. En dan vallen er voor dat dichtdraaien toch nog net wat elzenproppen op het dichte net. Had ik nou toch maar het foedraal er extra bij overheen getrokken….Bij vertrek voor de eerste ronde spat er meteen een houtsnip op van het grasveldje vlak naast het gebouw. In het bos is het oorverdovend stil wat de vogels betreft. De bomen staan nog wel wat na te wiegen van de harde wind van de afgelopen twee dagen en het water in de glopsloot stijgt weer naar een diepte waar een kleine alk net onder kan duiken. De waterrallen genieten daar hoorbaar van. Om 9 uur begint het op te klaren en om 10 uur is het vrijwel helemaal blauw boven het eiland. Wel komt op dat moment de wind weer stevig opzetten en in korte tijd zitten we weer op 5 bft uit ZZW.Er zijn zowaar ook weer wat vogelgeluiden in en boven het terrein te horen, maar dat kan sterk zijn beïnvloed door het omgekeerd evenredige effect dat je sowieso minder overtrekkende vogels waarneemt als je druk bent met vangen en ringen… we zien en horen tijdens de rondjes voor 10 uur enkele barmsijzen, sijzen en een grote gele kwikstaart die even hoopvol het bos bij sectie 1 induikt. De netten blijven echter leeg… Ook schroeft er een buizerd over het bos die zichtbaar blij is dat er weer eens een zonnetje staat. Na de middag begint het van het zuidwesten uit weer bewolkter te worden en wordt het weer buiig. Tussen 12:30 en 13:30 uur volgen een paar pittige buien elkaar op en wordt het dus extra lopen langs de netten.Ik zie 's middags de blauwstaart heel even in de wilgen bij sectie 2, maar ik moet hem even laten voor wat ie is want iets verderop springt een houtsnip in het net. Die komt dus WEL op de lijst... Na de middagregen is het vervolgens heel rustig geworden in het glop en vallen de vangsten verder terug. Tegen de avond is er zowaar wat vertrek van een paar koperwieken te horen, komt er nog een havik-man laag over het glop scheren en belandt er nog een merel op de weegschaal met een gewicht van 127 gram. Die zit waarschijnlijk morgen aan een English breakfast….

Dagvangst van 11-11-2008

Nieuw
Houtsnip 1
Keep 1
Merel 4
Tjiftjaf 1
Vuurgoudhaan 1
Zanglijster 2
Totaal: 10
Aantal soorten: 6


Eigen terugvangsten

Goudhaan 1
Koolmees 1
Merel 3
Pimpelmees 4
Staartmees 4
Tjiftjaf 1
Vuurgoudhaan 1
Waterral 3
Totaal: 18
Aantal soorten: 8


Totaal: 28

maandag 10 november 2008

Beestachtig weer.

De dag begon al onstuimig met een restje harde wind van de afgelopen nacht, en dat in combinatie met nog wat laatste regen. Er is in de afgelopen nacht 10 mm regen gevallen. Net als gisteren was het echter droog vanaf de eerste ronde. Het was echter toch dusdanig beestenweer dat de vogels het vrijwel volledig voor gezien hielden. Slechts enkele merels en goudhaantjes waren ons deel. Bij sectie 7 sprongen maar liefst 3 houtsnippen tegelijkertijd van de grond op, even later gevolgd door een vierde die een 10-tal meters verderop zat. De eerste 2 netten van sectie 7 aan de kant van de schapenweide zaten barstensvol met blad. Dat was dus weer een miscalculatie, ik was even vergeten dat in voorgaande jaren veel opwaaiend blad aldaar werd tegengehouden door het schapenraster, maar dat is er nu niet meer…. Werk aan de winkel dus.In de tweede ronde sprongen er nog weer 2 houtsnippen op, ditmaal bij sectie 8, mogelijk van dezelfde groep als in de eerste ronde. Hanneke zag helemaal achteraan bij de netjes bij het meteoveld een bokje opspringen bij het kleine waterplasje dat daar op het pad is ontstaan. De vogel keilde tegen het net maar ontkomt en laat zich een vijftal meter verderop weer vallen. Daarna herhaalt het tafereel zich nogmaals als ik voorzichtig naar de plek loop. De vogel gaat er vandoor zonder dat ie echt in de zak van het net kwam; 2 keer vlak onder de spanlijn tegen het net in plaats van net boven de spanlijn. Weer eens een illustratie hoe smal de werkelijk vangende banen tussen de spanlijnen zijn. De waterstand in het Glop is door de regen van afgelopen nacht een paar cm hoger geworden; de rallenkooien staan weer iets in het water, altijd beter voor de vangsten, maar dat valt voor vandaag vooralsnog tegen. Wel een waterral teruggevangen uit 2006. Deze vogel is nu ieder jaar 1 keer gevangen, allemaal tussen de datums 25 Oktober en 18 November. Het grootste deel van de dag wordt verder doorgebracht met allerlei werkzaamheden aan de baan en in het gebouw. Op de baan worden de nodige tussenstokken geplaatst op plekken waar de harde wind de netten in de struiken blaast. En dan merk je goed dat dat al veel eerder dit seizoen had moeten gebeuren getuige de grote gaten die ter hoogte van een struik op meerdere plaatsen in de netten te vinden zijn. Ook worden er meerdere netten strakker gezet die gaandeweg het seizoen flink opgerekt waren. Verder heb ik de luidsprekerkap van de rietspeaker bij sectie 7 weer teruggeplaatst, deze lag op de grond in het water. Meteen maar een vuilniszak over de paal geplaatst zodat we niet ook nog de 4e speaker van dit seizoen door vocht kapotdraaien. Tegen half twaalf is in het zuidwesten prachtig te zien hoe het aangekondigde regenfront er aan zit te komen. Vlak daarvoor passeert er nog een groep van circa 30 kramsvogels over het Glop, de enigste waarneming van een groep vogels van vandaag. De regen begint om 13 uur voorzichtigjes en in buitjes, maar gaat bij het verstrijken van de tijd over in een gestaag karakter. Als de zuidwestelijke rand van het regengebied Schier begint te schampen komt er vanaf ongeveer half vijf een enorm snelle toename van de wind van 4 naar 7 bft. De voorlaatste ronde levert dan nog een paar vogeltjes op en de laatste ronde bestaat dan nog hoofdzakelijk uit het ontbladeren, ontproppen, onttakken en sluiten van de netten. De netten in het bos en sectie 7, 9 en 0, alsmede 5 netten van sectie 5 zijn dus preventief gesloten want voor vannacht wordt nog hardere tot stormachtige wind voorspeld. Tijdens dit turbulente einde van deze vangdag blijkt er nog weer 3 mm regen te zijn gevallen.

Dagvangst van 10-11-2008:

Nieuw
Goudhaan 9
Koperwiek 2
Merel 13
Pimpelmees 1
Roodborst 2
Tjiftjaf 2
Vink 3
Zanglijster 2
Zwartkop 2
Totaal: 36
Aantal soorten: 9


Eigen terugvangsten
Goudhaan 2
Merel 2
Pimpelmees 2
Vink 1
Vuurgoudhaan 1
Waterral 3
Winterkoning 1
Totaal: 12
Aantal soorten: 7

Totaal: 48

zondag 9 november 2008

Merels houden van ruig... weer.

De regen die voor vanochtend werd verwacht blijkt om 8 uur al gepasseerd. Er staat dan nog wel een harde wind uit Zuidzuidwestelijke richting die voor heel wat blad in de netten heeft gezorgd. Gisteravond hebben we al een uur eikenblad staan peuteren om sectie 6 te kunnen sluiten. Om dat ook in het bos te doen werd het te laat. En dus hadden we vanochtend naast het uithalen van leuke aantallen merels ook heel wat bladeren, takken en gelukkig een minimaal aantal elzenproppen te verwijderen. In de eerste ronde hadden we uiteindelijk 60 vogels; op 2 zanglijsters, een houtsnip (sprong eerst op bij de Ebelbrug en volgde de paadjes om later in sectie 8 te hangen), een koperwiek en een roodborst na allemaal merels. Bij vertrek voor de 1e ronde sprong er ook al een houtsnip van de grond naast het derde net van sectie 1. Rond de klok van 9 drukt zich een bui het eiland op met bij ons slechts enkele minuten lichte regen tot gevolg, maar wel even heel krachtige wind waarbij alle rondslingerende spullen buiten het gebouw rondgeblazen worden. De rest van de dag zou verder droogblijven. De 2e ronde is al een stuk rustiger en om 11 uur hebben we voor het eerst de netten bladvrij. Inmiddels neemt het aantal merels vanaf de derde ronde al snel af (vandaag wederom veel merels zonder vet en met afgevlogen vliegspieren), maar zitten er meerdere goudhaantjes in het Glop. Halverwege sectie 2 vangen we nog een 2e houtsnip. Rond die tijd merken we ook dat het bos ten westen van sectie 1enige uitbreiding van levende bomen in diverse kleurschakeringen heeft doorgemaakt. Roerloos staat er tussen en achter de bomen een aantal kijkers en camera's wortel te schieten in de drassige bodem…. De terugvangst en waarneming van de blauwstaart van gisteren blijkt door een waarnemer als zich bevindend op openbaar terrein op waarneming.nl te zijn geplaatst, en dat heeft gevolgen. Het moet gezegd, allen hebben ze zich keurig gedragen. Helaas hebben zowel deze vogelaars als wij de blauwstaart vandaag niet kunnen vinden. Hanneke weet tijdens een ronde nog een leuke waarneming te melden: een gaai keilt om 14:10 uur in net 2 en stuitert er weer uit. Ik heb zelf hier in het Glop nog maar 1 maal eerder een gaai gezien; het blijft om mij niet geheel duidelijke redenen een schaarse soort op het eiland. En dat terwijl Schiermonnikoog dichter onder de kust ligt dan bijv. Vlieland (waar er veel meer voorkomen) en het eiland inmiddels over een behoorlijk uitbreidend areaal vruchtdragende eiken beschikt. De avifauna vermeldt de laatste waarneming in het jaar 1999. Het laatste peiljaar voor de avifauna was 2003 en ik meen me te herinneren dat er sindsdien hier in het glop ook al een keer een gaai werd waargenomen. Het zou een leuke nieuwe baansoort zijn…. Op de heenweg in die ronde springt er op ongeveer dezelfde plek weer een houtsnip in en uit het net. In die ronde vangen we tussen de goudhaantjes ook 3 vuurgoudhaantjes tegelijk. Om een uur of drie zakt het met de vangsten helemaal in en is er alle tijd om het ontbladeren bij te blijven houden. Betreffende het rallenfront: na een aantal dagen rust vangen we er vandaag meteen weer een aantal nadat we gisteravond de hele avond tot 01:00 uur geluid hebben gedraaid. Bij de terugvangsten daarvan een vogel uit 2007. We hebben het Glop ook niet eerder in November zo droog aangetroffen als nu. De meeste kooien staan zo goed als droog en om het effect daarvan te omschrijven: we vingen vandaag een merel en een roodborst in de kooi bij sectie 3. Vanavond draait het rallengeluid ook weer, maar ik zal het nu om 23 uur uitzetten omdat de wind weer behoorlijk aan het toenemen is. De netten in het bos zijn na het lopen van de laatste ronde om 18 uur al preventief gesloten en de netten in de schapenweide zijn vanwege de grote hoeveelheden afwaaiende eikenbladeren vandaag de gehele dag gesloten gebleven.

Dagvangst van 09-11-2008
Nieuw
Goudhaan 11
Houtsnip 2
Keep 2
Koperwiek 6
Merel 56
Pimpelmees 2
Roodborst 4
Tjiftjaf 1
Vink 5
Vuurgoudhaan 3
Waterral 5
Zanglijster 5
Totaal: 102
Aantal soorten: 12

Eigen terugvangsten
Goudhaan 1
Merel 3
Roodborst 2
Staartmees 1
Waterral 3
Zwarte Mees 1
Totaal: 11
Aantal soorten: 6


Totaal: 113

zaterdag 8 november 2008

Naar Schiermonnikoog

vandaag vertrokken naar Schiermonnikoog voor de laatste ringperiode van het seizoen. We zijn van plan om te blijven tot ongeveer 27 November zodat we de SOVON-dag na een paar jaar onderbreking (de trek loopt steeds langer door) ook eens een keer weer kunnen bezoeken. Maar eerst zijn we vandaag nog even voor een ochtendje naar de Overijsselse vogelaarsdag geweest. Dat bleef beperkt tot het volgen van 2 lezingen, het jaarboekje aanschaffen, praatje maken met vrienden en kennissen en daarna in de auto om de laatste boot van de dag nog te kunnen halen. Dat gaat geslaagd, we hadden nog even tijd om onderweg op de bekende ransuilenslaapplaats in het Lauwersmeergebied te zoeken naar braakballen. Hiervan kwamen we enigszins teleurgesteld terug, er was hoegenaamd nog geen toename van braakballen sinds ons vorige bezoek, eind Augustus. De rit was overigens prachtig, mooi zonnig weer en een landschap met prachtig in herfstkleuren getooide eiken en beuken. Na aankomst op het eiland hebben we vanwege de grote hoeveelheid bagage maar eens een keer gekozen voor de luxe van taxivervoer met de dikke Drenth in plaats van de benenwagen.
Symen Deuzenman heeft vandaag de tijd tussen de vertrekkende ploeg en ons opgevuld. In het dagverslag dat André van Loon nog heeft geschreven over de uren voor hun vertrek moeten we vervolgens lezen dat hij een pestvogel vlak boven één van de netten heeft gehad, maar dat deze de sprong in het net niet wilde wagen. Ook is vanmorgen vroeg de blauwstaart voor de 6e keer in 2 weken tijd gevangen; de vogel heeft het hier kennelijk naar zijn/haar zin. In de avond neemt de wind in het glop flink toe, er is voor de komende dagen echt k*tweer voorspeld en dat zou in combinatie met stormachtige wind vannacht moeten beginnen. Maar eens zien of dat morgen wel vangbaar weer wordt...

vrijdag 7 november 2008

Eerste wintervangdag op De Bree

Vandaag de eerste echte wintervangdag op de vangbaan op De Bree in Markelo gehouden. De voorgaande vangdagen stonden in het teken van de najaarstrek en in het bijzonder de mezeninvasie die de laatste 1,5 maand in ons land gaande is. De piek van die invasie is duidelijk achter de rug, maar getuige de vangst van een pimpel met een Duitse Hiddensee-ring, gisteren in Overdinkel, nog steeds niet over. Ook op de bree heb ik in de 1e helft van Oktober gedurende 2,5 dag een paar 100 mezen kunnen vangen en ringen. Buitenlandse ringen zaten daar niet bij, maar de verhoudingen geringd/ongeringd en kleuren van de verschillende individuen wezen duidelijk op andere herkomst dan onze regio. Vandaag was er niks echt te merken van trek van mezen, maar nog steeds liggen de aantallen ongeringde vogels behoorlijk hoog. In totaal werden er op deze heerlijk rustige najaarsdag 140 vogels gevangen. Ik was extra vroeg in het donker begonnen om met behulp van geluid nog wat merels bij vertrek van hun slaapplaatsje te vangen, maar volledig onverwacht bleek de slaapplaats zo goed als verlaten.
De ochtend was geheel windstil, maar na de middag gooiden zachte zuchten wind behoorlijk roet in het eten. De hoeveelheden neerdalende bladeren van de eiken was dusdanig groot dat het niet meer bij te benen was om de vogels en bladeren snel genoeg uit de netten te krijgen. Daarom dus maar gestopt en opgeruimd. Morgen volgt hier een staatje van de soorten en aantallen.

zondag 2 november 2008

Zaterdag 1 November 2008: tijd voor afscheid.

Het is dan toch weer snel gekomen: het moment waarop je je realiseert dat de laatste dag van deze ringperiode en in mijn geval ook de laatste dag op de Vinkenbaan voor dit jaar al weer is aangebroken. Maar aan de andere kant ook dat andere gevoel van lekker weer naar huis om weer bij te komen van de fysieke inspanningen van het geklei in de zware modder, het laat ter kooie gaan en vroeg weer opstaan...
Maar goed, we waren voor vandaag al voorbereid op een herhaling van het verloop van de voorgaande 2 dagen. De wind was immers alleen maar meer naar het Oosten gedraaid, samen met Noordoost DE meest geschikte hoek die trektellers en ringers warm maakt. En een trekgolf van merels vindt op de eilanden zelden op één dag plaats. Doordat we nu met drie man op de baan waren stonden de netten extra vroeg open en was er nog ruim tijd voor het overdragen van de nodige wetenswaardigheden aan Hans van Heijningen, mijn opvolger en hekkensluiter voor het seizoen 2008 dat op Vlieland nu nog 2 weken gaat duren. De gebruikelijke eerste klap merels met het slagnet bleef vandaag uit. Om de één of andere reden gingen de merels (in goed te noemen aantallen) wel in het hout zitten, maar koos er geen één voor de lekkere appels of die verleidelijk zingende man die zich verschool onder een bosje stro op dat mooie gazonnetje. Na enige tijd met uitgestrekte nekken in het hout te hebben gezeten vlogen ze weer verder in ZW-richting. In de eerste ronde vielen de aantallen merels dan ook enigszins tegen. Wel hingen er al een paar goudhaantjes in de netten en daarbij zat ook al een vuurgoudhaantje. In de tweede ronde kwam de gang er echter goed in en kon Hans stevig aan de slag met een stuk of 50 vogels. Kortom, de rondetijd in de gaten houden en een balans zien te vinden in het aantal vogels dat je volledig kunt doormeten en het deel dat je ongemeten maar wel geringd moet laten gaan om de verwerkingstijd zo kort mogelijk te houden en dus het welzijn van de vogels goed in ogenschouw te houden. Tijdens de rondes kwamen er naast veel invallende merels en veel minder koperwieken ook nog een paar oeverpiepers overvliegen, hoorde ik weer een geelgors en vlogen er weer een paar barmsijzen rond. Ik had met mijzelf de afspraak gemaakt om de vinkenbaan om 10 uur te verlaten en daarmee te voorkomen dat het weer een jakkerpartij tegen de harde wind in zou worden om de boot te halen. Maar ja, dan kun je de verleiding om nog 1 rondje mee te lopen toch niet weerstaan en schiet je toch nog weer iets te binnen wat je nog wou doen en komt er op het scheiden van de markt ook nog even een bezoeker waar je best nog wel even mee zou willen praten, en dan vertrek je toch pas om 10:25 uur.... gelukkig had ik gisteravond al de nodige bagage ingepakt en klaargezet zodat al snel de fietstocht naar de haven kon beginnen. Dat viel vies tegen zeg.. de wind was sinds 05:30 uur vanochtend aangewakkerd van 3 naar 6 bft oost en nu moest er met volle bepakking tegenin gefietst worden. En dan voel je ineens de vermoeidheid van 2 weken sjouwen in de modder in je benen en volgt er protest van deze onderdanen... Maar goed, na vele mij bedenkelijk aankijkende fietsers tegemoet te zijn gekomen klom ik nat bezweet het bultje bij het Westerveld (waar tussen de kauwtjes nog een paar heel duidelijke noordse kauwtjes liepen) op en had nog net iets tijd over om bij de bakker nog even een fameus Vlielander suikerbrood te halen en 3 minuten voor vertrek de boot op te fietsen.... Onderweg passeerden nog regelmatig merels en vooral kramsvogels de boot. Ze vlogen op ongeveer een meter boven de golven en leken mij een escort naar huis te geven...

over een week mag ik weer naar Schiermonnikoog voor de laatste periode van het ringseizoen aldaar.

zaterdag 1 november 2008

Vrijdag 31 Oktober 208: suizende wieken

In het donker zat er al een glinstering in het gras achter het posthuys en kraakte de fiets knisperend van de zwaluw naar de Postweg. Het was ditmaal vrijwel geheel bewolkt en wat is het hier dan donker op een maanloze nacht ! Op het stukje puinweg van het schietkamp naar de baan springen 2 houtsnippen uit de berm. Op de baan aangekomen blijkt het slagnet weer te zijn bevroren; ditmaal weer ene stukje verder dan gisteren. Omdat ik vanochtend tot een uur of 11 alleen op de baan ben besluit ik om te gaan vangen 'met de hand op de rem'. Er is wederom zware vogeltrek voorspeld, en dan moet je onder deze omstandigheden maatregelen treffen. Dus blijven er een aantal netten aanvankelijk gesloten en zal het geluid even op een andere soort worden omgegooid als het druk schijnt te worden. Bij het eerste gloren gaat er (als ik net klaar ben met openschuiven) een sperwervrouw in het hout zitten. Alle dan al aanwezige merels verstijven meteen en gaan geen kant meer uit. Na een half uurtje verdwijnt de sperwer onverrichterzake de struiken achter het slag in en kan voor de merels het appelfeest weer beginnen. Ik ben dan inmiddels qua tijdstip gedwongen om niet langer te wachten op een klapje merels maar moet de eerste ronde gaan lopen. Als ik een vogel uit het langste net sta te peuteren hoor ik een korte maar harde tik van een spreeuw. Onmiddellijk daarna een hard suoizend geluid alsof er een straaljager laag over de baan raast. Het is een slechtvalk die laag over de netten raast. Ongelooflijk... het geluid der vogelgeluiden ! Wat imposant, en ik kan mij voorstellen dat dit geluid voor vele vogels het laastste geluid is dat ze horen...
Het wordt weer een dikke ronde met zo'n 40 vogels, ondanks het feit dat de meeste netten zwaar bedauwd zijn. Daarbij tussen de merels en koperwieken ook een paar goudhaantjes. Bij de 2e ronde blijkt dat er op 2 plekken midden tussen de netten een koperwiek is opgepeuzeld. Op één van deze beide plekken is een lange witte poepstreep in het mistnet achtergebleven; de sperwer heeft hier dus wel even in het net gehangen... bij aanvang van deze ronde heb ik het geluid even uitgezet en later omgezet naar geluid van pestvogel. Want: deze soort lijkt inmiddels onderweg te zijn... Dat zelfde geldt voor de grote barmsijs. Ik hoor meermalen een groepje over komen vliegen; tussen de netten heb ik ze echter (nog) niet gehad. In de hut ga ik direct zoeken naar het lokgeluid van de grote barmsijs Dat blijkt niet mee te vallen op geheugenkaarten waarop gewen mededeling van de status is geschreven.

Dagtotalen; nieuw geringd / terugvangsten:
--------------------------------------------
winterkoning 5 / 1
goudhaan 47 / 0
tjiftjaf 2 / 0
vuurgoudhaan 1 / 0
roodborst 29 / 2
zwartkop 9 / 0
pimpel 1 / 1
rietgors 1 / 0
vink 5 / 0
groenling 1 / 0
koperwiek 27 / 0
merel 116 <- waarvan 10 op het slag / 3
zanglijster 5 / 0
spreeuw 1 / 0
kramsvogel 2 / 0
houtsnip 1 / 0
----------------------------------------
totaal: 253 en 7 terug

vrijdag 31 oktober 2008

30 Oktober: Vogelkermis

Onder een mooie sterrenhemel naar de baan gefietst. De wind is behoorlijk afgezwakt en staat inmiddels noordoost. In de lucht al diverse piepjes van koperwieken. Het is behoorlijk fris, maar met een zware accu achterop de fiets trap je je lekker warm. Op de baan aangekomen is al te horen dat de eerste lijsters zich al in de struiken laten zakken. Nadat alle voorbereidingen voor het vangen zijn getroffen blijkt het hout rond het vinkenbaantje al behoorlijk volgelopen met merels en koperwieken. Dat is een voorteken voor wat komen gaat... Ik sla een klap van 7 merels en slechts enkele minuten nadat ik de netten weer open heb gelegd zitten er al weer een stuk of 10 vogels in het hout. Inmiddels is dan ook zichtbaar dat er wit uitgeslagen randjes langs het slag zijn ontstaan; we hebben de eerste vorst aan de grond te pakken. Ook het rechterslagnet is licht bevroren, maar nog wel bruikbaar. Een 2e slag wordt geslagen, en bij de merels zitten nu ook 3 koperwieken. Tijdens mijn sprint uit de hut loop ik haast Berry omver die net op de baan is aangekomen. Hij helpt meteen met het uithalen van de vogels onder het slagnet. Meteen daarna lopen we de eerste ronde en die blijkt heel goed... Diverse merels in zo ongeveer alle netten die we onderweg tegenkomen. die ronde levert ongeveer 50 vogels op; meerdere merels ontsnappen voordat wij met slechts 4 handen beschikbaar zijn om ze uit het net te verwijderen. Er zitten ook goudhaantjes tussen de netten, dus datwordt oppassen als die samen met trappelende merels in een net belanden; het is zaak om snel te handelen dus. Bij het lopen van de 2e ronde blijkt al snel dat er zoveel vogels in de netten hangen en er ook nog zoveel komen binnenvallen dat we besluiten om te gaan werken volgens het 'ringen met de hand op de rem' principe. Het geluid gaat dus uit en we zien de volgende ronde wel of er dan nog steeds veel vogels in de netten hangen. Vooral bij lijsters kan dat heel goed werken; je vangsten zakken dan heel snel terug en je kunt dan een ronde later gerust het geluid weer even aanzetten en dan weer overzien hoe de situatie dan is. Een goed werkende methode om te voorkomen dat je overspoeld raakt door een teveel aan vogels in de netten waardoor je te veel tijd nodig zou hebben om alle vogels uit te halen en te meten en ringen. Er is vanochtend ook duidelijk trek van winterkoningen. Verspreid door de opstelling worden er meerdere ongeringde exemplaren gevangen. Na de middag valt het ineens op dat de vangsten van de roodborsten oplopen. Die moeten nog laat op de dag uit zee zijn gekomen, hun conditie wijst op zware inspanning. De meeste roodborsten hebben geen vet (meer) en hun vliegspier is flink ingeteerd tot klasse 2 of 3. Die zullen wel een stuk van hun koers zijn afgeraakt en te ver op zee terecht zijn gekomen waarna ze gedwongen waren om correctietrek toe te passen. Alleen de sterksten zijn dan in staat om vaste grond onder de voeten te krijgen. Hoeveel vogels zullen er wel niet in de golven zijn verdwenen? Indrukwekkend om dit soort zaken te realiseren als je met zo'n propje in de hand zit. Berry moet om 10:30 uur vertrekken want hij moet naar huis. Hij kan echter afscheid nemen met de vangst van een grote gele kwikstaart, een nieuwe soort voor hem.
De vangsten lopen de hele dag gestaag door, en in een tempo waarbij het lekker werken is en je de vogels zo snel mogelijk weer kunt vrijlaten. Voor de excursie verschijnen 4 personen waarvan 1 echtpaar met 1 ringstreng deelneemt aan onze ringensponsoring. Aan het eind van de middag moet ook Annemieke Rebel vertrekken en ook zij kan dat in stijl doen. In haar geval betreft het een grote bonte specht, ook voor haar een nieuwe soort. Om 16:45 uur begint zich het schouwspel van vertrekkende vogel weer te voltrekken; het is net een oudejaarsnacht met luchthuilers. Duizenden lijsters vertrekken voor de volgende etappe. Wat vangsten betreft vallen de laatste 2 rondjes daardoor wat tegen. Ik zie in de voorlaatste ronde nog net een sperwer bij één van de netten van de grond opspringen, in het net belanden, maar er ook weer zo uitrollen en met enkele ferme vleugelslagen er vandoor gaan. Na het afronden van de laatste vangsten sluit ik de ringhut af en struikel ik in het donker bij de fiets over de accu die ik vanmorgen had meegebracht..... tekenend !
Wat is het een indrukwekkende dag geworden met een groot pakket aan soorten, al zat er niet echt iets bijzonders bij. Brengt de dag van morgen weer nieuwe aanvoer? Het weerbericht op TV geeft dat haast wel aan. In zowel Noord als Oost-europa is op diverse plaatsen de eerste sneeuw gevallen of is het extreem nat.

Dagtotalen; nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------
winterkoning 10 / 2
goudhaan 26 / 0
tjiftjaf 3 / 0
staartmees 10 / 0
vuurgoudhaan 1 / 0
roodborst 37 / 3
grote gele kwikstaart 1 / 0
zwartkop 9 / 0
pimpel 6 / 1
baardman 2 / 0
keep 1 / 0
koperwiek 85 / 0 waarvan 3 ex met het slagnet.
grote bonte specht 1 / 0
merel 121 / 1 waarvan 9 ex met het slagnet.
zanglijster 8 / 0
spreeuw 4 / 0
kramsvogel 1 / 0
koolmees 0 / 1
waterral 0 /1
------------------------------------------------------------------------
Ttoaal 19 soorten, 326 nieuw geringd en 9 teruggevangen = 335 vogels.

donderdag 30 oktober 2008

Woensdag 29 Oktober 2008;

In het donker weer naar de baan gefietst. Het was ondanks de heldere sterrenhemel (wat is die hier op de eilanden toch nog altijd prachtig....) echt donker, want de maan zit inmiddels op1 %.
In het donker al volop piepjes in de lucht; de koperwieken lieten zich asl flink horen. De netten stonden om 06:30 uur weer mooi open en tijdens het openschuiven bleken er al heel wat vogels in de struiken te zitten. Dat zullen de vogels zijn die we gisteravond in de slotronde vingen en waarvan we al concludeerden dat die niet in een conditie verkeerden waarbij het verstandig zou zijn om een hele nacht te gaan vliegen. In de vroege schemer zien we steeds meer schimmen door de lucht scheren en met de vleugels roeiend afremmen om in de toppen van de struiken of in het hout rondom het slagnet te gaan zitten. We kunnen in drie rondjes in totaal 6 merels met het slagnet van de vinkenbaan vangen. Daarna is het tijd voor de eerste ronde langs de mistnetten. Later op de dag zullen we in de meeste gevallen amper of geheel niet meer aan het slagnet toekomen omdat we daarvoor met te weinig mensen zijn. Wil je een vinkenbaan goed kunnen gebruiken, dan moet je in ieder geval 1 persoon continu 'aan de slag' hebben; hij/zij zal heel snel meoten reageren als er een vogel gaat zitten. In het beste geval zit er een persoon op een paar 100 meter afstand te kijken en geeft door welke soort er aan komt vliegen zodat de persoon 'aan de slag' het geluid van die soort kan activeren en de vogel(s) kan lokken en vangen.
De eerste ronde geeft een heel ander beeld dan we de voorgaande dagen gewend waren. We hebben een 20-tal vogels en dat was op de meeste dagen minder. Op die dagen hadden we te maken met latere aankomst. Nu zijn het dus slapers en vogels van de eerste vroege aankomst. We hebben vooral koperwieken en merels. Vanaf 9 uur hebben we de indruk dat de zichtbare trek al aan het afnemen is. Het wordt veel rustiger in de lucht. Het kan natuurlijk zijn dat de vogels die wel in de lucht zitten gewoonweg weer eens hoog over komen; daarvoor is het weer in ieder geval wel gesschikt. De hele dag loopt het lekker door met de vangsten, alles gaat mooi verdeeld over de dag met slechts een terugvalletje naar een rondje met 5 vogels midden op de middag. Ondanks het feitr dat er dus relatief weinig zichtbare trek was hebben we uiteindelijk toch een soortenrijke dag voor deze tijd van het seizoen. Er zijn ook weer redelijk wat baardmannetjes onderweg. Er komen groepjes van 10 tot 25 stuks hog overvliegen en soms duikt daar een groepje van in het riet. Vandaar dat we uiteindelijk 3 baardmannetjes vangen. Daar zitten 2 exemplaren bij die nog grotendeels jeugdkleed hebben. Bij de zichtwaarnemingen vandaag minimaal 4 maal een sperwer, 1 maal een torenvalk, 1 smelleken, 3 buizerden, 5 blauwe kieken tegelijkertijd (net als eerder deze week) en 3 slechtvalken tegelijkertijd. In de laatste ronde vangen we nog een watersneip in het net dat achter in de opstelling aan de rand van de begroeiing staat.

Dagtotalen; nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------
winterkoning 3 / 2
goudhaan 3 / 4
roodborst 3 / 0
pimpel 1 / 3
koolmees 1 / 0
baardmannetje 3 / 0
zwartkop 1 / 0
vink 5 / 0
keep 1 / 0
koperwiek 79 / 1
merel 62 / 3
kramsvogel 9 /0
spreeuw 9 / 0
zanglijster 1 / 0
watersnip 1 / 0
staartmees 0 / 1
tuinfluiter 0 / 1
------------------------------------------------------------
Totaal 17 soorten; 202 nieuw geringd en 15 teruggevangen.

dinsdag 28 oktober 2008

Buien... en ja hoor.... ze kwamen !

Aan dit verslag wordt nog gewerkt..

Hans van Gasteren (de man van de vogelradar) gaf het deze ochtend al door op het ringersnet en trektellen:
Allen, De afgelopen nacht kwam inderdaad onder invloed van een noordelijke luchtstroom bij Noorwegen goede trek opgang richting Nederland. De trek boven land is op dit moment beperkt tot bijna niets, maar ten noorden van de Wadden vliegen grote groepen (vogeltrekintensiteit 7, nu om 9.00 uur een 6) naar het zuiden. Boven de Wadden aangekomen is er een dikke stuwbaan ontstaan van Vlieland, over Texel naar Noord-Holland. Door de regen, vooral over Noordholland - Friesland, blijft de trek tot de noordelijke helft beperkt. Wel nog flinke trek in noord Friesland en Groningen, maar dan houdt het op radar op. Misschien dat de vogels op lage hoogte doorzetten, zeker omdat het in midden en zuid Nederland gewoon droog is. Kortom, de verwachting komt weer fantastisch uit, we beginnen het ondertussen te leren :)

We waren vanmorgen vroeg ook al hoopvol naar de baan gefietst. Er stond om 05:30 uur nog maar een briesje dat in het niets viel bij het windgeweld dat we de afgelopen 10 dagen hier hebben meegemaakt. Bij vertrek van de zwaluw was er net een buitje gevallen; na ongeveer een halve km over de Postweg te hebben gereden was ineens de weg droog. Zo scherp was de bui dus over de weg geschoven. Bij de eerste ronde leek het een rustige dag te worden, die ronde leverde niet veel op. Wel viel het op dat we al meteen 3 winterkoningen hadden. Verder vingen we een tjiftjaf terug die een gearresteerde rui had doorgemaakt. De arm- en handpennen waren op 2 na allemaal vernieuwd. De oude ongeruide veren waren zwaar gesleten, alsmede een aantal kleine en kleinste dekveertjes. De staart was ook grotendeels oud, alleen de middelste pennen waren vers geruid. De algehele kleedkenmerken duiden er op dat de vogel waarschijnlijk een tjiftjaf van ver betreft; veel bleker en bruiniger dan 'onze' eigen tjiffen die vergeleken bij deze vogel geel te noemen zijn. Waarschijnlijk in een voorgaand jaar later in het seizoen, en dus op trek geringd. Iets later op de ochtend vangen we nog een late tuinfluiter. Terwijl deze vogel nog in de ringhut verblijft zie ik er nog één in de struiken zitten. We lopen daarna een extra ronde voor een naderende bui uit. Als we op het veld staan te wachten om te kijken of er nog water uit zal vallen zien we hoog onder de dreigende lucht kleine stipjes van vogels. Het blijken kramsvogels en koperwieken te zijn die bezig zijn om hun koers verder zuidelijk tot zuidoostelijk af te buigen om op die manier om de bui heen te vliegen. Even later ook een groep kauwtjes. Die zijn natuurlijk veel beter te volgen. Ze maken een aantal schroevende rondjes als waren het buizerden. Vanaf die bui (waar we maar een 7-tal minuten lang regen uit krijgen) komt er een gestage stroom kramsvogels en in mindere mate koperwieken) de polder invallen. Honderden hippen er door de polder op zoek naar bodemleven. Om de paar minuten vertrekken er weer een paar 100 die vrijwel meteen weer worden vervangen door een andere groep. Kramsvogels zien de netten heel goed en/of weten er dusdanig goed mee overweg te gaan dat ze bij normaal daglicht haast niet te vangen zijn. Op zulke grote groepen maakt er af en toe echter wel één een foutje, dus zitten er iedere ronde wel 1 of 2 bij. Holmer was van plan om vandaag met de 11:45 uurboot naar huis te gaan maar krijgt het niet voor elkaar om met zo'n spectaculaire binnenkomst er vandoor te gaan. Hij laat zijn cursus die voor vanavond gepland stond vallen en besluit om te blijven tot de boot van 16:45 uur. Mooi, dat scheelt 2 ervaren handen die goed bruikbaar zijn bij omstandigheden als deze: veel vogels.
Hij komt er achter dat dat wat de vangsten betreft een verstandig besluit is geweest want door het kijkgat in de vinkershut zien we een beflijster neerstrijken die even later vanuit een struik een net inspringt. Met een grijns van oor tot oor komt hij even later de hut binnenstappen. Het is een 1e kalenderjaar vrouw. De zichtbare trek, of liever gezegd gestage aankomst en vertrek blijft dorgaan totdat er sprake is van een opleving door avondvertrek. Het is aan de samenstelling van de koperwieken te zien dat we met groepen met meer jonge vogels te makewn hebben en aan het eind van de middag heeft een meerderheid van deze vogels een veel mindere conditie. Die hebben veel verder gevlogen dan de vogels van vanmorgen, dat is duidelijk. Wellicht zijn ze door de buien veel verder de zee opgeraakt dan de eerste vogels die in de ochtend binnenkwamen en hebben ze veel meer inspanning moeten verrichten. We maken na de middag nog een langdurige bui mee die ons bijna doet besluiten om te stoppen. Gelukkig is na een uurtje continu doorlopen op de noordze te zien dat daar cumuluswolken hangen met daartussen kleine opklaringen. Toch zal er later op de middag nog even een kort licht buitje volgen dat in combinatie met het avondlicht voor een prachtig schouwspel met een vrijwel halfronde regenboog zorgt. De avondronde levert een stuk of 25 vogels op met vooral slapers met lagere gewichten. Wat hebben we weer een prachtig natuurfenomeen meegemaakt. Dat is het enige dat we kunnen concluderen als we moe maar voldaan om 19:45 uur de baggerlaarzen uit kunnen schoppen om snel naar de zwaluw te kunnen fietsen voor het avondmaal...

Dagtotalen; nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------
Winterkoning 3 / 3
goudhaan 10 / 2
pimpel 4 / 1
vink 4 / 0
tuinfluiter 2 / 0
zwartkop 3 / 1
koperwiek 141 / 1
spreeuw 2 / 0
merel 19 / 2
kramsvogel 11 / 0
zanglijster 4 / 1
beflijster 1 / 0
tjiftjaf 0 / 1
roodborst 0 / 3
koolmees 0 / 4
-------------------------------------------------------------
Totaal 204 nieuw geringd en 19 teruggevangen = 223 vogels

maandag 27 oktober 2008

Blauw in de struiken

Het regengebied van gisteren heeft plaatsgemaakt voor buien. Vlak voordat we bij de zwaluw naar de vinkenbaan vertrekken valt er nog even wat regen. Bij buien hebben wij als ringers altijd een heel sterk dubbel gevoel. Enerzijds wil je graag een rustige vangdag waarbij je gewoon kunt genieten van de trek en de nodige vogels kunt vangen en ringen, anderzijds wil je niet graag continu op scherp moeten staan omdat je in de gaten moet houden dat je voor een naderende bui uit een extra ronde langs de netten moet maken en ook een ronde direct daarna om het water van de netten te schudden opdat de vogels de netten niet kunnen zien. En het dubbele zit hem nou juist in het feit dat bij zo'n buiensysteem in Oktober/November juist lijsters het eiland op komen. Ze vliegen als knikkers door een flipperkast tussen de buien door, daarbij gebruik makend van de meewinden die ze rondom zo'n bui kunnen oppikken zodat ze zo min mogelijk energie hoeven te gebruiken en storten zich vervolgens op het eerstebeste land dat ze in het vizier krijgen. En daar kun je als ringer je voordeel mee doen... Wij hebben dus de bijna vanzelfsprekende verwachting dat vandaag een echte lijsterdag zal worden. Al tijdens het fietsen zien en horen we op meerdere plekken lijsters in en uit de struiken duiken. Als we zitten te wachten op de eerste ronde langs de netten wordt het echter al snel duidelijk dat dit overwegend vogels moeten zijn geweest die van hun slaapplek kwamen en besloten om het eiland juist te verlaten en overdag een etappe(tje) af te leggen. Kortom, de eerrste paar rondjes zijn erg rustig en we verwachten al helemaal niks meer van de dag. Om 9 uur hangen er ineens een stuk of 10 (later zouden het er 13 blijken) pimpels in 1 van de netten. Holmer krijgt het meteen te pakken en krijgt flashbacks van de pimpel-invasie die hij vorig jaar op Schiermonnikoog meemaakte. Het bleef vooralsnog echter bij dit ene netje met pimpels. Maar daarbij zat wel een heel leuke vogel: Berry roept dat hij er één heeft die al geringd is. Meteen snelt Holmer naar hem toe om te kijken wat er op de ring staat... ja hoor ! Litouwen ! Dat is er dus weer één die meteen uitsluitsel geeft uit welke richting de vele duizenden pimpels komen die ons land afgelopen weken overspoeld hebben. Later horen we verspreid over de dag nog een paar losse individuen in de struiken tussen de netopstelling en zie ik een keer een klein groepje van 6 pimpels als steentjes naar beneden de struiken invallen, recht bij de netten en het lokgeluid. Later blijkt er echter niet één van in de netten te hangen... Hetzelfde zou ook nog een keer gebeuren met een groepje staartmezen. De snoekduik die zij in de struiken maken wordt veroorzaakt door een spreeuw die over hen heenvliegt. Op de één of andere manier dachten ze kennelijk dat er een sperwer over kwam vliegen. Van die groep vangen we er 2 en dat zijn beide eigen terugvangsten. Het is best wel opmerkelijk om hier zo'n groep staartmezen te zien, ze vertonen zich niet eens zo heel vaak in een open gebied als de Kroonspolders. 's morgens hangen er ook nog een paar baardmannetjes in het net dat het dichtst bij de vinkershut staat. Omdat je op die plek de aanwezigheid van baardmannetjes zo snel in de gaten hebt kun je er ook snel op inspringen en geluid afspelen. Baardmannetjes zijn vogels waarvan bewkend is dat ze heel snel reageren op geluid. De middag wordt erg rustig, maar rondjes zonder vogels lopen doen we niet. Wel begint er aan het eind van de middag na de 2e regenbui (met een heel mooie dubbele regenboog) meer beweging van koperwieken te komen. Ongemerkt hebben we er van die soort nog meer bij elkaar verzameld dan we de hele dag eigenlijk in de gaten hebben gehad. Op de vinkenbaan weet ik nog 2 pimpeltjes tegelijkertijd te slaan, maar één is er gehaaid genoeg om een gaatje in het net te vinden en er vandoor te gaan voordat ik ter plaatse ben. De andere blijkt een Nederlandse ring te hebben die niet van ons afkomstig is en, voor zover wij het weten, ook niet één van de projectvogels van het NIOO. Als we van deze vogel de herkomst/ringplaats weten dan kan ons dat al iets meer helderheid geven over de status van de beweging die de mezen momenteel door ons land maken; komt deze ten oosten van Vlieland weg of ie ie al van de westkust of verder zuidwaarts tegendraads aan het trekken....

Dagtotalen; nieuw geringd/teruggevangen:
-------------------------------------------
winterkoning 1 / 1
goudhaan 4 / 0
tjiftjaf 1 / 0
pimpel 19 / 3 <- waarvan 1 x LITOUWEN en 1 ex. onbekend NL.
koolmees 1 / 0
staartmees 0 / 2
heggenmus 0 / 1
roodborst 1 / 3
baardmannetje 4 / 0
zwartkop 3 / 2
rietgors 1 / 0
vink 1 / 0
koperwiek 46 / 0
zanglijster 2 / 0
merel 12 / 10
spreeuw 6 / 0
waterral 3 / 0
-------------------------------------------------------------
Totaal 105 nieuw geringd en 22 teruggevangen = 127 vogels.

zondag 26 oktober 2008

Uitslapen...maar toch nog vangen.

Het was voorspeld en gisteravond leken we ons er al op te hebben ingesteld... kortom, het was nog lang gezellig in de zwaluw... Tegen een uur of 2 in de nacht was de harde wind aangewakkerd tot stormachtig en werden de muren en dakpannen op het huisje gegeseld. Af en toe begonnen de pannen al te rammelen op het dak. De windpagina op het internet gaf op dat moment 8 bft aan en het regende ook al gestaag door. Vanmorgen was er dus inderdaad volop gelegenheid om uit te slapen en daarna de administratie bij te werken....
Na echter vrijwel de gehele dag te hebben zitten draaien op de stoelen en regelmatig de buienradar te hebben gechecked zagen we tegen 15:30 uur in de middag eindelijk door het raam de scherpe noordelijke begrenzing van het grote regengebied dat volgens de buienradar over het grootste deel van het land lag. Dus zijn we razendsnel naar de baan vertrokken, Holmer al in de regen vooruitgesneld (die was niet meer te houden) en Berry en ik een kwartiertje later, voorzien van de thermosflessen met koffie. Evenals eergisteren zaten er weer heel wat vogels, vooral koperwieken en spreeuwen op de gemaaide 1e Kroon's polder en in de bermen van de Postweg. Pas op het moment dat we de haakse bocht bij het schietkamp doorgingen zagen we de eerste merels. De laatste paar uurtjes van de dag vielen echter qua vangsten nogal tegen. we hadden er duidelijk meer van verwacht en waren kennelijk te hoopvol gestemd door de andere ervaring van eergisteren. Het werd wel een heel mooie avond in de zin van het prachtige panorama dat door moeder natuur rondom de vinkershut aan ons werd voorgeschoteld. Het hele landschap, en vooral het riet, kleurde in de avondschemer oranjerood en daarna koelde het behoorlijk af. Het was duidelijk: November komt er aan....

Dagtotalen; nieuw geringd / teruggevangen:
---------------------------------------------
Winterkoning 0 / 1
Roodborst 0 / 1
Merel 4 / 4
Zanglijster 1 / 0
Koperwiek 10 / 0
Zwartkop 0 / 1
Spreeuw 2 / 0
--------------------
Totaal 7 soorten, 17 nieuw geringd en 7 teruggevangen = 24 vogels.