dinsdag 2 oktober 2007

Zaterdag 29 September : naar Schier !

De volgende ringperiode breekt aan. Vanochtend voor een week vertrokken naar Schiermonnikoog. De verwachtingen waren hoog want er is sinds afgelopen Woensdag een vogeltrekstroom vanuit Noorwegen op gang gekomen die zijn weerga niet kent. En de combinatie van de verwachting van de buienradar en de waarnemingen op de vogelradar geeft uitzicht op naderende goede vangdagen. De middagboot bleek niet meer haalbaar, maar gelukkig wisten we dat er inmiddels ook naar schier een snelboot vaart, en die was wel haalbaar. Maar ja, dan kom je in een verlaten haven aanrijden en dan weet je het eigenlijk al wel hoe laat het is.... inderdaad, de boot vaart niet ! Zoals het middels een mededeling op het loket heet wegens technische problemen, maar op het beeldscherm dat in de hal hangt worden slechte weersomstandigheden als reden aangegeven. dat wordt dus 3 uur wachten tot de volgende boot.... We duiken de haven in en zien daar leuke aantallen steenlopers een zoetwaterbad nemen in de kleine plasjes op de onverharde parkeerplaatsen. Een opvallend hoog percentage daarvan is geringd. Vervolgens nog even Schierzicht ingedoken om een snack te nuttigen en de site van Lauwersmeer.com even te raadplegen voor de recente waarnemingen. Daar werd een bladkoning gemeld, enkele beflijsters en verder nog wat ander leuk spul, maar niet ect iets heel bijzonders. In de struiken rond de parkeerfaciliteiten van de haven was ook geen vogel te zien.... We hebben ook nog even rondgekeken op de ransuilenslaapplaats, maar daar was nog niks merkbaar van aanwezigheid, laat staan dat er iets op de grond te vinden was. Al wel heel veel paddenstoelen onder de bomen... Met de boot waar wij naar Schier oversteken zet de ploeg die de afgelopen week heeft gedraaid weer voet aan wal. Bert Dijkstra kan terugkijken op een goede vangweek, vooral sinds woensdag en vertelt ons op een haast waarschuwende toon dat er heel veel vogels op het eiland zitten. In het Glop aangekomen blijkt dat Leo & Kees (Oudejans & van Kleef) na het middaguur de netten weer hebben kunnen openzetten na de gestage regenval vanaf vanmorgen 08:00 uur. Bert had daarvoor nog het eerste rondjes kunnen lopen en al 30 vogels gevangen. Het geeft wel een indruk hoeveel er op het eiland moeten hebben gezeten als je ziet dat op zo'n dag met ongeveer 5 uur lang gesloten netten toch nog 109 vogels gevangen zijn. Het maakt nieuwsgierig naar wat de dag van morgen zal brengen, want er is dan WEL ged weer verwacht.

zondag 30 september 2007

Dagverslagen ringperiode 3-14 September op Vlieland.

Zondag 2 September 2007: naar Vlieland !
Vanmiddag vertrokken naar Vlieland voor een ringperiode van bijna 2 weken. In de haven van Harlingen enkele tientallen zwarte sterns zien vissen achter de binnenkomende en uitvarende boten. Er staat flink wat wind en tijdens de overtocht gaan er in het zeegat tussen Terschelling en Vlieland heel wat kopjes en schoteltjes naar de vloer. Als we de haven van Vlieland binnenlopen is het keukenpersoneel van de veerboot de ruige passage al weer vergeten want bij het openen van de afwasmachine ligt de vloer van de keuken weer helemaal vol. Op het eiland nog snel, in de avondschemer, even gekeken of er op het Westerveld wellicht nog een roze spreeuw tussen de gewone spreeuwen te vinden was, maar helaas….. Eenmaal na een pittige fietstocht over de helft van de lengte van het eiland tegen de harde wind in aangekomen op m’n verblijfplaats en nog een hele tijd bijgepraat over de vangresultaten van afgelopen weken op de vinkenbaan met mijn collegaringer Harry de Groot. En dan nu maar afwachten wat mijn eerste vangdag morgen gaat brengen….

Maandag 3 September 2007: een goed begin is het ……. grauwe klauwier !
Om 04:15 uur loopt de wekker af. Er moet nog 225 meter aan mistnetten opengeschoven worden en dat kost naast het fietsen naar de baan de nodige extra tijd. We (Henri Bouwmeester en Harry de Groot) lijken mazzel te hebben met het weer want als we vertrekken richting de vinkenbaan is het droog nadat het een groot deel van de nacht heeft geregend. Onder het schijnsel van de maan kijken we tegen de achterkant van het regenfront aan. In de struiken is tijdens het openschuiven weinig geritsel van aanwezige, laat staan invallende, vogels te merken. Kortom, een lage ritselindex. Dat was getuige voorgaande weersbeschrijving ook niet echt te verwachten. De 1e beide rondjes langs de netten zijn uitgesproken rustig met 3 of 4 vogeltjes. Daarna 1 maal een opleving met 10 vogels, maar daarna zakt het snel in. Toch nog een krentje in de pap in de vorm van een juveniele grauwe klauwier. Het is al de 2e van het seizoen voor de vinkenbaan Vlieland. Betreffende de zichtbare trek viel er vandaag niet veel te melden, hoewel een groep van 150 heel laag over de baan vliegende steenlopers natuurlijk fantastisch zijn om te zien.

Dagtotalen :
Soort
Nieuw geringd / teruggevangen
In 8:45 uur tijd

Graspieper 1 / 0
Sprinkhaanzanger 1/ 0
Rietzanger 7 / 0
Kleine Karekiet 2 / 6
Braamsluiper 1 / 1
Grasmus 2 / 0
Zwartkop 3 / 1
Tjiftjaf 1 / 0
Fitis 3 / 0
Koolmees 0 / 1
grauwe Klauwier 1 / 0
Vink 1 / 0
----------------------------
TOTAAL 12 soorten
23 nieuw geringd en 9 teruggevangen


Dinsdag 4 September 2007 ; wederom buiig.
Vandaag in de eerste 2 uren net iets meer buiigheid dan gisteren. Daarna droog met wind NNW 6 bft, afzwakkend naar 5 bft. In de palingfuik een waterral gevangen. Verder alleen aantallen vogels in de eerste 2 rondjes, daarna zakte het snel in. Leuk was nog wel de vangst van een eerstejaars kneu, een redelijk alledaagse soort op het eiland, maar een soort die zich niet makkelijk laat vangen met de mistnetten die wij gebruiken. Ook na de middag was het met de vangst zeer matigjes en hebben we om 14:00 uur de netten weer dichtgeschoven.

Dagtotalen :
Soort / nieuw geringd / teruggevangen
in 8:15 uur

Waterral 1 / 0
Boompieper 1 / 0
Graspieper 1 / 0
gekraagde Roodstaart 1 / 0
Rietzanger 0 / 1
kleine Karekiet 1 / 2
Braamsluiper 2 / 1
Grasmus 1 / 0
Tuinfluiter 1 / 0
Zwartkop 0 / 1
Fitis 3 / 1
Kneu 1 / 0
Rietgors 1 / 0
---------------------------
TOTAAL 13 soorten
14 nieuw geringd en 6 terug

Woensdag 5 September 2007 ; windstilte op een nazomerse dag
Vanochtend voor het eerst sinds enkele dagen eindelijk eens minder wind; wat zeg ik ? Als we om 05:00 uur naar de vinkenbaan fietsen is het geheel windstil ! Bij het openschuiven van de netten zijn er al enkele vogeltjes ingevallen in de struiken, de ritselindex van Frans Lelieveld !!! Vanaf vandaag hebben we ook assistentie van Arend Timmerman en Germ de Vries van de ringbaan aan het Bergumermeer in Friesland. Ze arriveren op de juiste dag !
Foto 3: middagrust bij de ringhut.
De eerste ronde die we langs de netten maken levert al zo ongeveer het dagtotaal van gisteren op. We beginnen met goede vangomstandigheden, maar vanaf ongeveer een uur na zonsopkomst zien we ten Noorden van ons boven de Noordzee een prachtige volledige regenboog staan en deze kondigt de passage van een frontje aan dat lichte motregen zal brengen. De regen is echter dusdanig licht en van een korte duur dat we gewoon kunnen blijven doorvangen. Er is wel duidelijk verplaatsing van vogels maar aankomst van zwartkoppen? Niet echt nee. Wel meer roodborstjes en boompiepers in het veld en in de netten. Ook het aantal graspiepers is langzaam aan het toenemen. In de vroegste rondjes weer 2 sprinkhaanzangers, waarvan 1 bomvol trekvet en een gewicht van 15,1 gram. Ook de eerste slag geslagen met het slagnet op het Vinkenbaantje, maar de roodborst in kwestie weet al vlot een gat in het net te vinden en laat mij op de knieën zittend het nakijken. Af en toe zien we een enkele tot een drietal passerende boerenzwaluwen in een gestage rechte lijn stilzwijgend passeren; dat zijn de echte trekkers ! Ook komen er een aantal krakeenden vanaf de Noordzee binnenvallen. Verder onverwachts rustig betreffende de zichtbare trek. In de polder jaagt een slechtvalk rond en we zien tot 2 x toe een sperwer uit de netten ontsnappen. De roodborsten zijn vandaag een stuk beter vertegenwoordigd en ook de boompiepers doen het goed. Voor rietzanger en kleine karekiet geldt dat we met een echte opleving van doen hebben. Voor de rest wordt het uiteindelijk leuke dagtotaal veroorzaakt doordat we van de meeste soorten net even iets meer vingen dan de 1 of 2 exemplaren die we de laatste dagen gewend waren. De meeste beweging betreft echter zeer waarschijnlijk een lokaal effect veroorzaakt door de opkomende lichte regen; de vogels zoeken dan een veilig heenkomen om de regenperiode te doorstaan. Om 14:00 uur sluiten we af met de volgende soorten en aantallen geringde en teruggevangen vogels op papier:

Dagtotalen :
Soort / nieuw geringd / teruggevangen
in 8:15 uur
----------------------------------------
Boompieper 6 / 0
Winterkoning 0 / 2
Heggenmus 4 / 0
Roodborst 8 / 0
gekraagde Roodstaart 3 / 0
Zanglijster 0 / 1
Sprinkhaanzanger 2 / 0
Rietzanger 8 / 5
kleine Karekiet 12 / 3
Braamsluiper 3 / 0
Grasmus 0 / 1
Tuinfluiter 1 / 2
Zwartkop 4 /1
Tjiftjaf 0 / 1
Fitis 8 / 1
bonte Vliegenvanger 1 / 0
Koolmees 0 / 1
Rietgors 0 / 1
----------------------------
TOTAAL 18 soorten
60 nieuw geringd en 19 teruggevangen

Donderdag 6 September 2007 ; buitenlands bezoek.
Na de lichte opleving in de vangsten van gisteren hadden we goede verwachtingen op een voortzetting van de duidelijk ingezette trekgolf. Bij het openschuiven van de netten was het echter al heel erg stil in de struiken. We begonnen de dag met vrijwel volledige bewolking en een inmiddels tot circa 3 bft aangewakkerde wind uit richting WNW. An sich niet echt verkeerd voor het ringen van vogeltjes, maar al snel blijkt dat er bij het ochtendgloren maar weinig uit de lucht is komen vallen. De rondes die het meest van de dag moeten opleveren blijven met slechts een handjevol vogels zeer rustig. We hebben vandaag een bezoekende buitenlandse ringer in onze gelederen. Het is de Luxemburgse ringer Philip Birquet die wel eens wil zien hoe het er op dit eiland en met name op de Vinkenbaan aan toe gaat. Een heel bescheiden jongen die vertelt dat de 3 vogelringers in Luxemburg op de ringbaan waar hij ook deel van uitmaakt jaarlijks bij 20.000 vogels een ring aanleggen. De hoofdsoorten zijn daarbij boerenzwaluwen en kleine Karekieten. Hij moet een vreemde indruk van deze ringplek krijgen, waar we ons met 4 man sterk druk maken om het vangen en ringen van in totaal … vogeltjes in 8 uur en een kwartier.

Dagtotalen : Soort / nieuw geringd / teruggevangen
in 8:15 uur
---------------------------------
Heggenmus 1 / 1
Roodborst 2 / 4
Blauwborst (witgesterde) 1 / 0
Sprinkhaanzanger 0 / 2
Rietzanger 1 / 1
kleine karekiet 4 / 1
Braamsluiper 0 / 1
Grasmus 2 / 0
Tuinfluiter 1 / 1
Tjiftjaf 1 / 1
Fitis 4 / 2
bonte vliegenvanger 1 / 0
Rietgors 1 / 0
---------------------------------
TOTAAL 13 soorten
19 nieuw geringd en 14 teruggevangen

Vrijdag 7 September 2007 ; een herhaling van zetten, maar met kleine verschillen.
Droog weer bij aanvang, een iets hardere wind uit dezelfde hoek als gisteren en in de struiken stilte. Er was voor afgelopen nacht regen voorspeld, maar die hebben we hier op Vlieland niet gehad. In het donker is zelfs al te zien dat het begint op te klaren. De rondjes bestaan de gehele vangsessie uit 2 a 3 vogeltjes per keer. Opvallende verschillen zijn de inmiddels afwezigheid van gekraagde roodstaarten, tuinfluiters en zwartkoppen, maar ineens kleine clubjes pimpels en tjiftjaffen. Ook zijn er vandaag weer meer waarnemingen van roofvogels. Enkele malen jaagt er weer een sperwer rond; verschijnen er voor het eerst deze week bruine kiekendieven, jaagt er enige tijd een boomvalk in de derde KP op libellen en stoeit een slechtvalk met kraaien op de uitkijkbult van de 4e KP.
Vanaf circa 11 uur is het volledig zonnig en stijgt de temperatuur snel. Bij de ringhut vliegt een rood weeskind, op zoek naar een slaapplekje op de perfect bij z’n vleugeltekening passende wanden van de hut. De sabelsprinkhanen beginnen weer te tsjirpen; we treffen er 3 aan tegen de netten. Kortom, echt weer eens een nazomerdag. Om 14:00 uur zijn de netten weer gesloten en zit er weer een vangdag op met opnieuw een lager aantal t.o.v. gisteren. Theoretisch zou die trend morgen of overmorgen weer omgebogen moeten worden, we zullen zien. ‘S middags naar het strand geweest en een eind op de Vliehors gelopen die na 12 uur open is voor publiek. Ondanks de stevige wind van de afgelopen week lag er eigenlijk maar weinig aanspoelsel op het strand. Wel een aantal heel kleine kompaskwalletjes. Verder tussen een groep kleine mantelmeeuwen een tweetal grote mantelmeeuwen. Om 7 uur slap van de honger en moe van het sjouwen in het mulle zand de steile strandovergang overgeklommen en naar een door Harry de Groot met verve en smakelijk succes bereidde dampende pan met eten gefietst.

Dagtotalen:
Soort / nieuw geringd / teruggevangen
---------------------------------------
Roodborst 2 / 1
Merel 1 / 0
Sprinkhaanzanger 2 / 0
Rietzanger 0 / 2
kleine karekiet 3 / 2
Braamsluiper 1 / 0
Tjiftjaf 4 / 0
Fitis 2 / 0
Pimpelmees 1 / 1
Rietgors 0 / 1
---------------------------------
TOTAAL 10 soorten
16 nieuw geringd en 7 teruggevangen

Zaterdag 8 September 2007 ; buienblokkade in het Oosten.
Wederom totaal geen verandering, iedere dag iets rustiger in zowel de struiken als in de lucht. De wind is bij aanvang van de vangdag nog NW 4 – 5 bft maar zakt gedurende de dag iets af. In het oostelijke waddengebied zit meer regen, maar later op de ochtend, tussen 10 en 11 uur, neemt de buienfrequentie ook bij ons toe. Na 11 uur volgen brede opklaringen en een lekker zonnetje. De vangsten vallen dan helemaal terug en we vermaken ons nog even met wat werk op de baan. Ter voorbereiding voor onze opvolger Gerrit Bochem worden er al een aantal oneffenheden/afstapjes in de looppaadjes ge-egaliseerd en Harry verdeeld het vrachtje hooi dat nog voor de hut ligt over de modder onder de netten. De temperatuur van vandaag was minimaal 14 en max. 20 graden celcius.

Dagtotalen:
Soort / nieuw geringd / teruggevangen
in 7.45 uur

Waterral 2 / 0
Heggenmus 0 / 1
Roodborst 2 / 1
Sprinkhaanzanger 2 / 0
kleine Karekiet 4 / 3
Braamsluiper 1 / 0
Zwartkop 1 / 0
Fitis 2 / 0
-----------------------------
TOTAAL 8 soorten
14 nieuw geringd en 5 teruggevangen

Zondag 9 September 2007; rustig, maar wel veranderingen.
Tegen alle verwachtingen in ondanks onveranderde weercondities duidelijk veranderingen op vogelgebied. De verhouding nieuwe en teruggevangen vogels geeft dit uiteindelijk op de lijst met dagtotalen al aan. Naast de dagelijkse toename van aantallen graspiepers spreeuwen ineens ook watersnippen, af en toe enkele gele kwikstaarten, vliegenvangers en binnenvallende kieviten. Die laatste soort komt een paar keer in een groepje van ongeveer 15 tot 20 vogels zo laag over de Kroon’spolder dat ze bijna tegen de bovenste spanlijnen van de netten vliegen. Een heel merkwaardig gezicht. De polder is voor een groot deel aan het droogvallen; ook de rallenkooi en de inloopfuik staan beide droog en dat resulteert vandaag in de terugvangst van een eerder vandaag geringde boompieper die in de modder wil scharrelen. Het is verder een nogal rustige dag te noemen, we hebben niet veel vermeldenswaardig meegemaakt. Na de middag verlaten Arend Timmerman en Germ de Vries ons en blijf ik samen met Harry de Groot achter.

Dagtotalen :
Soort / nieuw geringd / teruggevangen
in 7.15 uur
---------------------------------------
Boompieper 1 / 0
Roodborst 2 / 0
gekraagde roodstaart 2 / 0
Sprinkhaanzanger 0 / 1
Rietzanger 0 / 1
kleine karekiet 1 / 0
Braamsluiper 1 / 0
Tjiftjaf 1 / 0
Fitis 1 / 1
grauwe vliegenvanger 1 / 0
bonte vliegenvanger 4 / 0
Vink 1 / 0
Rietgors 1 / 0
----------------------------
TOTAAL 13 soorten
16 nieuw geringd en 3 teruggevangen

Maandag 10 September 2007 ; nachtelijke regen en harde wind brengen geen vogels.
De weersverwachtingen voor vandaag waren gisteravond behoorlijk hoopgevend. En met hoopgevend bedoel ik de hoop op slaap inhalen. Om 05:00 uur even achter de pc gekropen en op de buienradar gekeken. Er zat een groot regengebied boven het oostelijke waddengebied. De rand daarvan schampte Vlieland nog even en was net gepasseerd. De wind had zoals verwacht al flink aangehaald en stond met een kracht van 6 bft aan de ramen van de Zwaluw te rukken. Na telefonisch overleg met Harry besloten om toch te gaan. De nul moet immers van papier en we kunnen altijd nog een aantal netten dat verkeerd op de wind staat dichthouden. Op de baan aangekomen constateren we dat het wat de wind betreft best te doen is (veel netten staan genoeg tussen de struiken verscholen) en we zetten alles open. De vangsten vallen echter tegen. Wel weer de dagelijkse sprinkhaanzangers, maar verder blijft het bijna helemaal stil, ondanks de verwoedde pogingen van de haan op de geluidsband weet deze geen verwant gevederte naar de netten te lokken. Om 12:00 uur vinden we het welletjes en gaan we sluiten. Morgen maar weer opnieuw zien of het wat is….
’s Middags nog even naar het strand geweest om te genieten van de ruige zee en daarbij kennis genomen van de nieuwe dichttekst zoals die dit jaar door de banden van de vliehors-express miljoenen malen in het zand worden geschreven:
Ik kan je wilde ziel niet vangen. Zilte druppels vluchten uit mijn hand. Mijn eiland van verlangen. Zacht streel ik je witte zand.


Tevens nog een trajectje gelopen voor de kadavertellingen van de website van stookolieslachtoffers. Daarbij naast meerdere vogelsoorten ook de restanten van een dode bruinvis gevonden.

Dagtotalen :
nieuw geringd / teruggevangen
in 6.15 uur
-------------------------------
Sprinkhaanzanger 2 / 1
Vink 2 / 0
Fitis 1 / 0
kleine Karekiet 1 / 0
-------------------------------
Totaal 6 soorten
6 nieuw geringd en 1 teruggevangen

Dinsdag 11 September 2007 ; de ommekeer ?
Met de verwachting dat de wind en de buien vandaag in de loop van de dag alleen maar zullen afzwakken in het achterhoofd fietst het een stuk lichter tegen de dan nog harde wind in naar de baan. Daar aangekomen is Harry net begonnen met het openschuiven van de netten. In de eerste ronde blijkt al meteen dat er een verandering is opgetreden. De gebruikelijke dagelijks aanwezige sprinkhaanzanger mag natuurlijk niet ontbreken. In het rietnet ontsnapt een zanglijster, maar als we terug komen lopen van de 2 netten die daar achter staan blijkt er al weer een lijster te hangen. Echter…. Dit keer is het een koperwiek! De eerste van het seizoen, en naar later na het doorspitten van de jaarverslagen blijkt, ook nog eens een keer de vroegste in het bestaan van het VRS 3e KP Vlieland (sinds 1997).
Verder ook nog een paapje. Er is dus echt wel sprake van een omslag. In de 2e ronde zitten er 2 waterrallen in de kooi. Daarbij een heel jong exemplaar dat nog volledig in het juveniele kleed zit en de snavel nog roze gekleurd heeft.
Op het eiland zitten duidelijk meer zangvogels dan voorgaande dagen. Er komen vanochtend ook weer een 5-tal grote gele kwikstaarten overvliegen en in de polder zien we weer af en toe een sperwer rondjagen en wordt er ook regelmatig een bruine en/of een blauwe kiekendief gezien. In de 3e KP is in de plassen enige tijd een kleine zilverreiger op z’n kenmerkende manier achter de stekelbaarsjes aan het rennen. We zijn vandaag om 14:30 uur gestopt, het was niet meer lonend, maar we hebben goede verwachtingen voor meer aankomst morgenochtend.

Dagtotalen:
Soort / nieuw geringd / teruggevangen
in 8.30 uren
---------------------------------------
Fitis 3 / 0
Winterkoning 1 / 0
Paapje 3 / 0
Roodborst 4 / 1
kleine Karekiet 1 / 2
Rietzanger 2 / 1
gekraagde Roodstaart 1 / 1
Boompieper 1 / 0
Rietgors 0 / 1
Braamsluiper 2 / 0
Zanglijster 1 / 0
Koperwiek 1 / 0
Waterral 2 / 0
Blauwborst (witgesterde) 0 / 1
Sprinkhaanzanger 1 / 0
-------------------------------
TOTAAL 15 soorten
23 nieuw geringd ; 7 teruggevangen

Woensdag 12 September 2007; aankomst!
De wind is iets naar een andere hoek gedraaid en inmiddels flink geluwd. Het fietsen naar de baan gaat daarmee een stuk beter. Onderweg is het regelmatig flink slalommen tussen grote plukken hooi door. Resultaat van het begin van het maaien van de polder. Op de baan is het echt lekker luw; hoopgevend dus want we hebben tevens een heel rustige nacht achter de rug die ook nog eens lekker zwoel was. Dat is de eerste keer in deze 2 weken. Tijdens het openschuiven van de netten hebben we voor het eerst ook weer een ritselindex ! Op 2 plekken fladdert namelijk een vogeltje uit de struiken op als ik passeer. De eerste ronde levert 11 vogeltjes op en daarbij wordt de verwachting van aankomst meteen ingelost. Meerdere roodborstjes en ook weer ongeringde kleine karekieten. Verder net als gisteren weer een vroege herfstgast… een kramsvogel ! Nou kun je, in tegenstelling tot die koperwiek van gisteren, er over discussiëren of dit exemplaar nu ook meteen een trekker van elders zal zijn, want de laatste jaren broeden er met wisselende regelmaat wel eens kramsvogels op de Waddeneilanden. Maar goed, evenzo blijft het voor mij een signaal dat de herfst er aan komt. In diezelfde ronde komen er ook nog eens 6 koperwieken overgevlogen, kort daarna gevolgd door nog eens 3 exemplaren. Ze vliegen in een draaiende beweging door richting NO. Jammer dat ik ze niet zag uit welke richting ze aan kwamen vliegen. En dan volgt later op de ochtend ook nog eens een goudhaantje. Het is maar goed dat de temperatuur nog een beetje aangenaam is, anders zou je je echt al ver in de herfst wanen. Ook nog weer 2 blauwborsten gevangen waarvan 1 exemplaar een rode ster heeft en de andere (wel later, dus onafhankelijk van elkaar gevangen) een duidelijke witte ster. Er is veel discussie gaande over de status van die individuen met een rode ster. Het is namelijk helemaal niet direct gezegd dat het een echte roodgesterde blauwborst betreft zoals uit de populatie van de echte roodgesterde blauwborsten in de Scandinavische landen.
Het is daarom best mogelijk dat er hybridisatie is opgetreden tussen enkele in onze regionen terechtgekomen ‘echte’ roodgesterde en ‘onze’ witgesterde blauwborsten. De foto’s van dit exemplaar zal ik dus maar even opsturen en voorleggen aan één van de experts op dit gebied.
Naast overwegend vogels met geen of weinig vet in de eerste paar rondjes van vanmorgen worden er later op de dag een tuinfluiter met een gewicht van maar liefst 26,3 gram (normaal ca. 18 gram) en een grasmus met een gewicht van 17,0 gram gevangen. Tegen 11 uur begint het druk te worden op de baan. Allereerst verschijnt onze opvolger (vanaf Zaterdag) Gerrit Bochem met zijn assistent, vervolgens twee bezoekers van eerder deze week die vorig jaar in de omgeving de as van hun echtgenote/moeder hebben verstrooid, en een busje met SBB-ers naar aanleiding van het maaien in de polder. Gistermiddag is de maaiploeg in ‘onze’ polder begonnen, en vandaag gaan ze verder. Nog net voor het middaguur is het hele veld waar we op uitkijken gemaaid, en melden zich al meteen de eerste meeuwen (stuk of 100 storm- en kokmeeuwen). Tijdens de middagpauze van de maaiploeg komt er ook al een groep van een stuk of 30 graspiepertjes dwarrelend over het veld aanvliegen, twijfelend of ze zullen gaan zitten. Gerrit vindt op het veld al een jonge salamander; daarvan zullen er door de meeuwen vandaag al heel wat opgepeuzeld worden. Om 14:00 uur vinden we het wel weer welletjes en schuiven we de netten weer dicht. Het is een heel gevarieerde vangochtend geworden met vooral veel soorten. Afwachten wat de dag van morgen brengt met verdere stabilisatie van het rustige weerbeeld en een prachtig geschoren Wimbledongazon voor de deur.

Dagtotalen :
soort / nieuw geringd / teruggevangen
in 8.15 uren
---------------------------------------
Fitis 5 / 0
Winterkoning 1 / 1
Goudhaan 1 / 0
Sprinkhaanzanger 3 / 0
Paapje 1 / 0
Roodborst 12 / 0
Kleine karekiet 6 / 5
Rietzanger 4 / 1
grauwe Vliegenvanger 1 / 0
Graspieper 1 / 0
Heggenmus 3 / 1
Zwartkop 2 / 0
gekraagde Roodstaart 1 / 0
Tuinfluiter 1 / 0
bonte Vliegenvanger 1 / 0
Blauwborst (roodgesterde??) 1 / 0
Blauwborst (witgesterde) 1 / 0
Rietgors 1 / 0
Braamsluiper 1 / 0
Vink 1 / 0
Zanglijster 1 / 0
Kramsvogel 1 / 0
Spreeuw 1 / 0
Grasmus 0 / 1
Koolmees 0 / 2
---------------------------------------------
TOTAAL 24 soorten & 1 verm. Ondersoort.
51 nieuw geringd en 11 teruggevangen

Na terugkeer op de Zwaluw na een uurtje rust naar het strand geweest voor een korte duik in zee. Het water is momenteel 18,5 graden Celsius en zwemmen is een belevenis als je alleen bent; de vogels blijven veel dichter bij je in de buurt en als je alleen je hoofd boven het water uitsteekt kun je de eiders tot op ongeveer 10 meter naderen. Vervolgens nog een tweede trajectje kadavers gezocht langs de vloedlijn tussen de overgang bij het posthuis en het pad van 20. Dat leverde het volgende op: 1 adulte noordse stern, 1 adulte man eidereend, 1 juveniele zeekoet (niet vers, niet geknipt), 4 juveniele kleine mantelmeeuwen, 2 adulte en 2 juveniele zilvermeeuwen. Op de website van stookolieslachtoffers wordt inmiddels al melding gemaakt van de aan land geraakte juveniele zeekoeten. Die vogels zouden nu tientallen kilometers uit de kust op zee moeten zitten. Ook de koeten zonder olie geven hier nu dus duidelijk een signaal dat er weer eens iets niet in de haak is.

Donderdag 13 September 2007; wederom herfstachtige aankomst.
Het was gisteravond zo’n mooie rustige avond dat ik besloot om eens te gaan proberen of de waterrallen en/of porseleinhoentjes er zin in hadden. Kortom, het fameuze “rallenknallen”. Rallenknallen heeft niks met jacht te maken (of het moet zijn dat de driften van een ringer jagen genoemd worden), maar het betekend niks meer of minder dan het pogen tot nachtelijk vangen van ral-achtigen met behulp van mistnetten en een geluidsinstallatie waaruit het geluid van rallen ‘knalt’. Aangekomen op de baan meteen het geluid aangezet en de netten rondom de luidsprekers opengeschoven. Het is een prachtige heldere nacht, en rondom de ringhut is het licht van 7 vuurtorens te zien. In de polder is men vanmiddag begonnen met het maaien van het riet en ook dat kan al wat rallen in beweging hebben gebracht. Het plasdras stoppelveld is namelijk ideaal foerageergebied voor veel soorten vogels, en waarom dan niet voor rallen? Ik heb van 00 tot 03 uur rondjes gelopen, buiten bij de netten gezeten en meerdere sterren zien vallen, maar daarbij geen rallen ! Om 03 uur de netten dichtgeschoven, maar het geluid aan laten staan. Kortom, de Schiermonnikoger methode. Om 5 uur weer begonnen met het openschuiven van de netten van de gehele opstelling voor de dagvangst. Even later arriveert de rest van de ploeg en staat alles al snel compleet paraat. Bij het krieken van de dag valt meteen al op dat er vogels in de lucht zitten. In korte tijd klinken boven de baan de piepjes van zanglijsters en koperwieken met de nadruk op de eerstgenoemde soort. Als we de eerste ronde lopen treffen we vooral roodborsten in de netten aan, maar ook meteen andere soorten die duiden op verse aanvoer. Er komen meerdere kleine groepjes koperwieken over ons heen vliegen en bij terugkomst bij de hut zie ik ook een drietal merels duidelijk vanuit de lucht bijdraaien en in de struiken duiken. We vangen er één van, en het blijkt een heel grijs-zwarte eerstejaars vrouw met een wild temperament te zijn. We vangen ook de koperwiek terug die we gisteren als seizoenseerste hadden geringd. Er zitten ook weer een paar vinken in de struiken te tsjingen, en er komen in korte tijd met regelmaat groepjes kneuen en piepers binnenvallen. Bij vertrek voor de volgende ronde zien we in het 1e net nog juist een sperwermannetje uit het net springen en met een mooi boogje over de struiken wegduiken. In het net blijft een levensloze kleine karekiet achter die een ring van collega-ringer Ton van Ree afkomstig blijkt te zijn. Tja, die sperwer mist zijn maaltje. Een ronde later gebeurt hetzelfde nogmaals met een sperwervrouw bij een ander net. En wat blijft daar in het net hangen? Precies, onze bange vermoedens worden bevestigd als we zien dat de koperwiek die in het net ligt een ring heeft; onze eersteling ! Jammer, maar ook een sperwer moet onderweg naar zijn/haar overwinteringsgebied eten, en als ze dan met buit en al in een net belanden, blijft meestal de buit in het net hangen terwijl de sperwer zich uit de voeten, of liever gezegd vleugels, maakt. Later op de ochtend weet Gerrit Bochem haar echter te vangen op het moment dat Harry en ik net de excursie zitten te begeleiden. Dat is dus een gevalletje van met de neus in de boter vallen voor de bezoekers van de excursie. Bij het zien van de sperwer zijn de oooh’s en aaah’s niet van de lucht en komt na verloop van tijd de onvermijdelijke vraag: “wat eet zo’n sperwer nou eigenlijk ? ” Mijn reactie “die vogeltjes die ik u net liet zien die daar in die zakjes hangen” leidde vervolgens tot nog meer oooh’s en aaah’s, maar met een heel andere intonatie. De deelnemers aan de excursie zouden eens moeten weten hoe ze met de neus in de boter vallen… De vangsten blijven vandaag redelijk doorlopen, maar na 14:00 uur zakt het toch echt wel in. De aantallen gras- en boompiepers die zich op het veld al aan het verzamelen zijn geven hoop voor de komende dagen. Gerrit heeft een rol gaas meegenomen en daar begin ik meteen maar mee te knippen en vouwen om er een 2e rallenkooi van te maken; een precies karweitje dat behoorlijk tijdrovend is, maar de vangsten laten het toe. ’s Middags hangt de lucht boven de polder ook vol met meeuwen die weer op de vliegende mieren aan het vangen zijn. Ook op de grond in de polder lopen ze te jagen op alles wat ze zien. Het is daarbij heel koddig om regelmatig een kokmeeuw een halve meter te zien opspringen om een vliegend insect uit de lucht te pakken; het lijken wel vreugdedansjes… Om 16:00 uur hebben we alle netten weer gesloten en zijn benieuwd wat de dag van morgen weer brengt; eerst maar het slaaptekort van een nachtje doorhalen proberen in te halen.

Dagtotalen:
soort / nieuw geringd / teruggevangen
in 16.00 uren
---------------------------------------
Fitis 5 / 0
Winterkoning 4 / 1
Tjiftjaf 8 / 0
Paapje 1 / 0
Roodborst 9 / 3
kleine Karekiet 2 - 0
Rietzanger 2 / 0
grauwe Vliegenvanger 1 / 0
Graspieper 1 / 0
Heggenmus 3 / 1
Zwartkop 4 / 0
gekraagde Roodstaart 5 / 0
Tuinfluiter 1 / 0
Boompieper 2 / 1
Rietgors 1 / 1
Braamsluiper 4 /1
Merel 1 / 0
Zanglijster 1 / 0
Koperwiek 0 / 1
Sperwer 1 / 0
Grasmus 2 / 1
Pimpelmees 1 / 2
-------------------------------
TOTAAL 22 soorten
63 nieuw geringd en 14 teruggevangen

Vrijdag 14 September; de laatste vangdag en huiswaarts !
Vanmorgen eerst iets langer geslapen en vervolgens het huisje ‘de Zwaluw’ schoongemaakt en de bagage gepakt. Het weer ziet er buiten veelbelovend uit; de mannen zullen vast al leuk gevangen hebben. Rond het huisje hoor ik regelmatig graspiepers passeren en vliegen er ook al enkele malen een paar vinken over. Na het opruimen met alle bagage, dus volle bepakking naar de vinkenbaan gefietst om nog een paar uurtjes mee te maken van deze mooie ochtend.
Op de gemaaide 1e Kroonspolder zitten al tientallen graspiepers, en lopen de 4 jonge grauwe ganzen weer langzaam van de wegberm de polder in; ze zijn al helemaal gewend aan passerende mensen. Of ze daar verstandig aan doen is maar sterk de vraag. Maar ja, zij kunnen niet weten wat hun status in Nederland momenteel is, het is maar goed ook dat ze niet weten dat ze min of meer vogelvrij zijn…. Op de baan aangekomen blijken de mannen net een tapuit te hebben gevangen waarvan ze zeer nieuwsgierig zijn of het een exemplaar van de Groenlandse/IJslandse ondersoort Oenanthe oenanthe leucorhoa betreft. Deze ondersoort is in het veld in het najaar van de tapuit te onderscheiden op basis van de warmere kleuren, maar dan moet je middels de aanwezigheid van andere individuen wel vergelijkingsmateriaal hebben. Wij als ringers hebben in dit soort gevallen dan het voordeel dat we de vogel uitgebreid kunnen bestuderen en meten. Vooral dat meten is belangrijk, want zelfs dan kunnen alleen de exemplaren met echt grote vleugels, poten en staartlengte met zekerheid Groenlandse tapuit genoemd worden. Om een lang verhaal kort te maken: dit was er dus één ! Later op de ochtend vangen we nog een tapuit en dat exemplaar bleek dus niet aan die eisen te voldoen en gaat voor de statistieken als ‘gewone’ tapuit de boeken in. Later op de dag zullen er nog 3 volgen.
We vangen deze ochtend nog een mooie adulte grasmus met een laatste (gearresteerd) restant van descendante armpenrui; op de foto is het kleurverschil tussen de verse en de laatste nog te ruien (wrsch. In overwinteringsgebied) veren mooi te zien.
Verder komt Gerrit Bochem ook nog bij de ringhut terug met een kneu; eveneens een niet alledaagse vangst omdat kneuen zich nu eenmaal niet erg makkelijk laten vangen met mistnetten. In de resterende tijd voor m’n vertrek van de vinkenbaan heb ik nog even een laatste hand gelegd aan de rallenkooi; helaas is hij niet helemaal afgekomen maar het is Gerrit wel toevertrouwd dat hij het karwei voltooid. Om 11:00 uur laden we de fiets en bagage in de bus van Gerrit en brengt hij me (bewust van deze ongekende luxe) naar de boot. Het zit er voor mij weer op… Later op de dag weet Gerrit nog goed gebruik te maken van de onervarenheid met de netten van de op het veld foeragerende graspiepers, hij vangt er nog een leuk aantal bij. Net als 2 witte kwikstaarten, de soort waarvan ik er op m’n eerste vangdag één uit het net liet ontsnappen en waarvan we de hele periode geen exemplaren meer wisten te vangen. Het is niet de 1e keer dat dat zo loopt…..

Dagtotalen (totale vangdag) :
soort / nieuw geringd / teruggevangen
in 9:30 uur
---------------------------------------
Boompieper 1 / 0
Graspieper 28 / 1
witte Kwikstaart 2 / 0
Roodborst 3 / 1
gekraagde Roodstaart 1 / 1
kleine Karekiet 3 / 2
Braamsluiper 0 / 1
Tapuit 4 / 0
groenlandse Tapuit 1 / 0
Merel 0 / 1
Fitis 2 / 0
Zanglijster 2 / 0
Rietzanger 0 / 1
Zwartkop 13 / 0
Pimpel 0 / 1
Vink 2 / 0
Kneu 1 / 0
--------------------------------------
TOTAAL 16 soorten
63 nieuw geringd en 9 teruggevangen


Eenmaal aangekomen in de haven van Harlingen snel met de fiets en bagage naar het station in de hoop de trein nog te kunnen halen. Wat dan volgt is een schoolvoorbeeld dat illustratief is voor de terugkomst in ‘de wereld’. De kaartjesautomaat van de NS accepteert de PIN-pas niet ! En je hebt natuurlijk geen stapel muntgeld bij je om voor een reis door het halve land inclusief een fiets een kaartje met ‘echt’ geld te kopen. En wat blijkt: van de stuk of 15 mensen die in de rij staan zijn er 4 met een pas van dezelfde bank ( ja, die bank die momenteel in overnamestrijd is verwikkeld ) waarbij de machine ook niet werkt…. Kortom, trein gemist. Dus de stad maar even in om bij een winkel papiergeld te wisselen in munten. Ja, dat dacht je ! In maar liefst 6 winkels wordt je vriendelijk welkom geheten maar trekt de gelaatsbrede glimlach op het gezicht van het winkelpersoneel samen alsof je er een citroen in uitperst als je vraagt of je geld kunt wisselen ! Uiteindelijk slaagde ik eindelijk bij een filiaal van de Blokker, maar daar moest wel eerst een extra cassiëre voor van achteren komen en een code voor de kassa aanvragen bij de filiaalchef omdat die alleen gemachtigd was om een kassa te openen die buiten gebruik was. Er mocht eens een overvaller tussen de tupperware staan…. Na wisselen snel weer de bagage opgeladen en naar het station gefietst. Natuurlijk moest het toen ineens veelzeggend beginnen te regenen… Op het station stond de volgende trein al te wachten, dus snel kaartje kopen middels het deponeren van de vele muntjes en ……… DE TREIN RIJDT WEG ! DE TREIN RIJDT WEG !!!!!
En als je dan vervolgens gedurende de hele reis geconfronteerd wordt met treinen vol studenten die niet willen opstaan om je fiets te laten stallen en daardoor vrijwel de gehele reis met je fiets in de hand staat en ook nog niet eens op een treinkaart wordt gecontroleerd, dan heb je het wel even helemaal gehad. Welkom terug in de wereld Henri ! ! ! ! ! !

Maar: in Oktober de volgende ringsessie op de Wadden !

Henri Bouwmeester, September 2007
------------------------------------------------------------------------------------------
“It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it”

Upton Sinclair
------------------------------------------------------------------------------------------