zaterdag 8 september 2007

Maandag 3 September 2007: Grauwe Klauwier !

Om 04:15 uur loopt de wekker af. Er moet 225 meter aan mistnetten opengeschoven worden en dat kost naast het fietsen naar de baan de nodige extra tijd. We lijken mazzel te hebben met het weer want als we vertrekken richting de vinkenbaan is het droog nadat het een groot deel van de nacht heeft geregend. Onder het schijnsel van de maan kijken we tegen de achterkant van het regenfront aan. In de struiken is tijdens het opzetten weinig geritsel te horen van aanwezige, laat staan, invallende vogels te merken. dat was gezien de voorgaande weersbeschrijving ook niet echt te verwachten. De eerste 2 rondes langs de netten zijn uitgesproken rustig met 3 a 4 vogeltjes. Daarna 1 maal een opleving met 10 vogels, maar daarna zakt het snel in. Toch nog een krentje in de pap in de vorm van een juveniele grauwe klauwier. Het is al de 2e van dit veldseizoen voor de vinkenbaan Vlieland. Zoals je met deze soort kunt verwachten is hij behoorlijk agressief op de hand; fotograferen loopt dan ook nooit helemaal zonder kleerscheuren. In dit geval is mijn wijsvinger flink onder handen genomen met de sterke snavel waarop een venijnig haakje zit waar ze hun prooien mee uit elkaar scheuren; en dat nog wel terwijl ik een vogelbewaarzakje over m'n hand heb geschoven.
betreffende de zichtbare trek viel er vandaag niet veel te melden, hoewel een groep van 150 heel laag over de baan vliegende steenlopers natuurlijk fantastisch is om te zien.

Zondag 2 September 2007: naar Vlieland !

Vanmiddag vertrokken naar Vlieland voor een ringperiode van bijna 2 weken. in de haven van Harlingen enkele 10-tallen zwarte sterns zien vissen achter de binnenkomende en uitvarende boten. Er staat flink wat wind en tijdens de overtocht gaan er in het zeegat tussen de eilanden heel wat kopjes en schoteltjes naar de vloer. Als we de haven van Vlie binnenlopen is het personeel van de veerboot de ruige passage al weer vergeten, want bij het openen van de afwasmachine ligt de vloer van de keuken weer helemaal vol. Op het eiland nog snel even gekeken of er op het Westerveld wellicht nog een roze spreeuw tussen de gewone spreeuwen uit te vissen was, maar helaas.... Eenmaal na een pittige fietstocht tegen de wind in aangekomen op m'n verblijfplaats nog een hele tijd bijgepraat over de vangresultaten van afgelopen weken met mijn collega-ringer Harry de Groot. En dan maar afwachten wat de eerste vangdag morgen zal brengen ....

woensdag 5 september 2007

Vlieland: windluwte en aankomst.

Vanochtend op Vlieland voor het eerst sinds enkele dagen eindelijk eens minder wind. Wat zeg ik: als we op 05:00 uur naar de vinkenbaan fietsen is het geheel windstil.... Bij het openschuiven van de netten zijn er al enkele ingevallen vogeltjes in de struiken te horen. Vanaf vandaag hebben we assistentie van Arend Timmerman en assistent van de ringbaan aan het bergumermeer in Friesland; ze arriveren precies op de juiste dag. De eerste ronde die we om 06:45 uur langs de netten maken leveren al zo ongeveer het dagtotaal van gisteren op. We hebben o.a. een sprinkhaanzanger die later moddervet blijkt te zijn en een gewicht van maar liefst 15,1 gram heeft; we vangen ze ook van 9 gram !
Er is duidelijk beweging in de lucht geweest, maar schokkend zijn de vangsten zeker niet. Opvallend is de toename van het aantal roodborsten en de lichte doortrek van boompiepers en in mindere mate graspiepers. Vanaf een uur na zonsopkomst staat er een grote regenboog ten noorden van ons boven de Noordzee. Deze kondigd de komst van een regenfront aan dat heel lichte motregen brengt. Dusdanig licht en van kortstondige duur, maar wel met regelmaat dat we er wel om kunnen blijven doorvangen. Ook de eerste slag van de week geslagen met het vinkenbaantje, maar de betreffende roodborst weet al vlot een gat in het net te vinden en laat mij op de knieën het nakijken. Af en toe zien we een enkele tot een drietal boerenzwaluwen in een gestage rechte lijn stilzwijgend passeren; dat zijn de echte trekkers. Ook komen er een aantal krakeenden vanaf de Noordzee binnenvallen. Verder onverwachts rustig betreffende de zichtbare trek. In de polder zien we prachtig een slechtvalk jagen en in de laatste 2 rondes langs de netten ontsnapt er tot 2 maal toe een sperwer. Om 14:00 uur sluiten we af met de volgende aantallen geringde en teruggevangen vogels:

Dagtotalen: vers / terugvangst
-------------------------------------
boompieper 6 / -
heggenmus 4 / -
roodborst 8 / -
gekr. roodstaart 3 / -
zanglijster - / 1
sprinkhaanzanger 2 / -
rietzanger 8 / 5
kleine karekiet 12 / 3
braamsluiper 3 / -
grasmus - / 1
tuinfluiter 4 / 1
zwartkop 4 / 1
tjiftjaf - / 1
fitis 8 / 1
bonte vliegenvanger 1 / -
rietgors- / 1
koolmees - / 1
winterkoning - / 2
------------------------------
Totaal 60 vers en 19 terug; 18 soorten in 08:15 uur.