vrijdag 20 juli 2007

19 Juli 2007: de kwelder op.

Vandaag, na eerst het nodige opruimwerk in het gebouw, maar eens de kwelder opgeweest. Dat bleek een hele opgave. Er staat na het hoge water van Juni, waarbij o.a. 90% van scholeksterbroedsels wegspoeldde (meded. Kees Oosterbeek) en de overvloedige regenval van de afgelopen weken, nog steeds heel wat water. Dat maakt, in combinatie met ook daar talrijk aanwezige muggen en vooral dazen, een verblijf of wandeltocht tot een onaangename onderneming. Overal op het eiland kom je toeristen tegen die de meest bizarre vormen van modern ballet aan het beoefenen zijn. De meesten maken na de Kobbeduinen te zijn overgestoken dan ook al snel rechtsomkeerd. Wij weten het nog uit te houden tot ongeveer een kilometertje voorbij het punt waar het kwelderpad splitst in twee richtingen. Op het bloeiende lamsoor valt op dat er momenteel heel veel dikkopjes zitten. Er zijn bloemen waar je al snel een stuk of 6 exemplaren telt. Verder helemaal geen andere vlindersoorten gezien. Op de hoogste delen zitten nog de nodige zilver- en kleine mantelmeeuwen met grote jongen, maar ik heb de indruk dat daar ook heel wat jongen van weggespoeld zullen zijn want het vloedmerk van alle bijeengedreven plantenafval staat op zeker 1,5 meter hoogte boven het kwelderpad. Het zuidelijke deel van de kwelder is nog steeds afgesloten vanwege de broedende lepelaars, maar al was het wel opengesteld, het zou haast ondoenlijk zijn om daar rond te lopen. Op onze tocht buiten de vele, vele meeuwen nog een tweetal lepelaars en een groep van zo'n 50 grauwe ganzen gezien en 3x een paartje nijlganzen die kennelijk, met welke oorzaak dan ook, hier geen jongen hebben voortgebracht. Verder nog de gebruikelijke bruine kiekendieven die spelend op de wind de hoge kwelderrand afspeuren naar prooi.

's Avonds nog even het duinstruweel in geweest om te kijken bij de havikhorst die we daar weten te zitten. Nou ja, duinstruweel? Het is inmiddels een vrijwel ondoordringbare jungle geworden. Ook daar stond zoveel water onder de horstboom dat vrijwel niet was vast te stellen of er een succesvol broedgeval was geweest. Wel 1 borstveer van de havik gevonden.

donderdag 19 juli 2007

18 Juli 2007: Naar Schier !

Vanmorgen met m'n vriendin, Hanneke, vertrokken naar m'n favoriete waddeneiland Schiermonnikoog. We reizen naar het Noorden van het land voor het opbouwen van de vang-opstelling voor het aanstaande najaarsringwerk in het Groene Glop. Onderweg al weer diverse verkeersslachtoffers kunnen registreren met als meest aangetroffen soort de egel (5), gevolgd door konijn. Tevens waterhoentjes (2), een merel , een kauw, een zilvermeeuw en een houtduif. In de haven van Lauwersoog kwamen drie reportagewagens van de veerboot afgereden van omroep Fryslan, RTV Noord en NOS. Later, eenmaal aangekomen op het eiland zou al snel blijken waar die media-aandacht naar uitging... het eiland is bedolven onder de muggen, en in de zomertijd van veel komkommernieuws wil de media daar nogal eens fanatiek op inspringen. Met gevolg dat de kranten en het journaal dus al kopten met: MUGGENPLAAG op Schiermonnikoog ! Plagen doen ze wel ja, maar een biologisch fenomeen dat voor enige overlast en ongemakken zorgt wordt tegenwoordig meteen een plaag genoemd. Toegegeven, er zitten inderdaad fors wat meer muggen dan we gemiddels omstreeks deze tijd gewend zijn. Je kon het eigenlijk ook al wel zien aankomen; een extreem zachte, natte winter gevolgd door een warm voorjaar en nu extreem veel regenval met veel langdurig stilstaand water op het eiland. Daar gedijen de muggenlarven prima in en als die beginnen uit te sluipen.....

we werden bij aankomst in het ringterrein dan ook hartstochtelijk omarmd door duizenden bloeddorstige stekebeesten. In het bos en rietveld naast de muggen ook nog eens een keer de even bijterige dazen..... Bij en in het gebouw waar we gehuisvest zijn is het amper uit te houden en vooral 's avonds beginnen ze vooral ongemerkt je enkels lek te prikken. De avond wordt dan ook grotendeels binnen doorgebracht en we weten ons te vermaken met het installeren van een klamboe boven het bed. Wie had dat een jaar of 10 geleden gedacht, dat je in eigen land genoodzaakt bent om onder een klamboe te kruipen....

woensdag 18 juli 2007

17 Juli 2007: Verkeersslachtoffers

Afgelopen 3 dagen maar liefst 3 meldingen van dode vogels. De periode waarin het verkeer extra veel slachtoffers maakt onder vooral jonge vogels is weer volop gaande. Vooral jonge uilen gaan nu een gevaarlijke periode in. Enerzijds veroorzaakt doordat ze zo rond hun 100-ste levensdag subiet door hun ouders van hun geboorteplek weggejaagd worden en een nieuwe plek moeten zoeken, maar ook doordat nu hoog in de zomer veel wegbermen zijn gemaaid en daarbij gemillimeterd tot gazonniveau. Dit veroorzaakt het effect dat de vogels juist in die "biljartlakenbermen" vlak langs de weg gaan foerageren omdat ze daar veel makkelijker het voedsel (muizen) kunnen zien. De gevolgen laten zich raden.....
Deze week melding ontvangen van 2 dode bosuilen en een (geringde) buizerd op een stuk wegtracé van 4 km lengte tussen Goor en Delden. Daarnaast op een andere plek ook nog een verongelukte steenuil. Triest, en één van de grootste doodsoorzaken van vogels in Nederland.
Alle waarnemingen van dode vogels, maar ook van zoogdieren, worden doorgegeven aan een landelijk registratiesysteem, beheerd door SOVON. Als u ook doodgevonden vogels wilt melden dan kunt u dat doen via: www.sovon.nl