vrijdag 13 juli 2007

12 Juli 2007: Mussen & mezen in de tuin en: BOM !

Vandaag tijdens het telewerken thuis maar eens geprobeerd om voor het eerst na het broedseizoen in de achtertuin de eerste vogels te ringen. De laatste paar weken was al duidelijk merkbaar dat mede door het slechte weer met weinig vliegende insecten de vogels al veel behoefte hebben aan zaden. Er gaat hier in de tuin in de voedersilo nu al een hele wijnfles met zaad per dag door de kelen van heel wat gevleugelde liefhebbers.
Met wild enthousiasme springen er tijdens het opzetten van de 2 mistnetten al 3 huismussen in het net. Meerdere soortgenoten wippen binnen enkele seconden achter deze voorlopers aan de tuin in maar zien al snel dat er iets niet in de haak is. Het is altijd weer verbluffend om te zien hoe snel mussen dat in de gaten hebben. Tot vlak voor het net kunnen ze hun vliegkoers nog corrigeren door zich in de lucht over de kop te gooien of zich gewoon uit het mistnet te laten stuiteren door bij aanraking van het net de vleugels stijf gesloten te houden. Na enkele uurtjes hebben de mussen het al wel helemaal door en mijden ze de tuin. Op dat moment heb ik er 13 kunnen ringen waarvan 4 adulte mannetjes en slechts 1 adult vrouwtje met nog een restant van een broedplek. De overige 7 exemplaren zijn allemaal jonge vogels die dit jaar geboren zijn. Dit is nu nog te zien aan de donzige lichaamsveren, maar dat zal snel veranderen want ze zullen nu al snel aan de rui gaan beginnen. De samenstelling van de vangst leert ook al direct dat de meeste vrouwtjes huismus nu nog op eieren of kleine jongen zitten.
Er is in de tuin weer een merelterritorium beschikbaar gekomen want ik vang een nog ongeringde adulte merel-man die hier echt wel weggejaagd zou zijn door zijn voorganger als die nog in leven was....
Verder ook nog 4 koolmezen gevangen die ook allemaal dit jaar geboren zijn. Die komen ook al duidelijk af op de aangeboden zonnepitten. Morgen mogen ze weer ongestoord genieten van de rijke dis in de tuin want zo'n vangdag in de tuin moet je slechts af en toe doen om gewenning bij de vogels te voorkomen.

Tijdens de vangsessie kreeg ik nog bezoek aan huis voor de jaarlijkse controle van de kachel. Op het moment dat de medewerkster (van buitenlandse origine) van het gasbedrijf van plan was een emmer water leeg te gooien schrok ze zich een hoedje van een bewegende stoffen zak die aan een deurknop hing en schreeuwde: 'meneer, meneer ! Daar... dat.... dat beweegt ! Zit daar slang in????? '
Na snelle uitleg van mijn activiteiten en de uitleg dat ik in die zakjes de vogels bewaar in (kortstondige) afwachting tussen het vangen en het ringen en loslaten was ze gerustgesteld nadat ze tussentijds nog wel eerst vroeg: ' eet u die vogels op? ' Ook dat doen we niet, we hopen dat we nog iets van de vogels terughoren in de vorm van een terugmelding van elders of dat we de vogels zelf ooit nog eens terugvangen. Dat vertelt veel over de overleving van de vogels.

Vanmiddag vervolgens opgeschrikt door het nieuwsbericht dat langs het Twentekanaal bij graafwerkzaamheden een zware vliegtuigbom is gevonden en dat deze onschadelijk is gemaakt, maar morgen in de omgeving tot ontploffing zal worden gebracht. Dat zal waarschijnlijk net als 2 jaar geleden al eerder is gebeurd met 2 zware bommen wederom gebeuren op een terrein waar ik al jarenlang vogels ring maar dat nu door de werkzaamheden helemaal op z'n kop is gezet. Daar zitten momenteel nog kleine plevieren te broeden en hebben oeverzwaluwen in de kleine kolonie nog jongen. Als dat maar goed gaat....

Henri

donderdag 12 juli 2007

12 Juli 2007 Start van een eigen weblog !

Welkom op mijn digitale dagboek. Vanaf nu zal ik op dit medium met enige regelmaat dagverslagjes schrijven over mijn belevenissen als vrijwillig en (deels) professioneel vogelringer.
Gedurende mijn vele uren in het veld maak ik natuurlijk diverse leuke, lachwekkende, leerzame, eigenaardige, verbazingwekkende, verontwaardigende, moedeloosmakende maar ook hoopgevende ervaringen mee waarin ik iedereen graag wil laten delen.

Voor mijn vogelringactiviteiten ben ik actief in mijn woongemeente Hof van Twente (Goor, Markelo, Delden, Diepenheim, Hengevelde), in het park de Hoge Veluwe (broedseizoen), op de waddeneilanden Schiermonnikoog en Vlieland (vogelringwerk tijdens najaarstrek) en incidenteel in het buitenland.
Het vogelringwerk wordt uitgevoerd voor het vogeltrekstation en voor het Nederlands instituut voor Ecologie, het NIOO (mijn werkgever) teneinde inzicht te verschaffen in vogelpopulaties. Doelstellingen daarin zijn tegenwoordig onder andere (ik geef slechts enkele voorbeelden) onderzoek naar overleving, dispersie, broedsucces en veranderingen binnen vogelpopulaties zoals aanpassingen aan de klimaatverandering of veranderende keuzes van overwinteringsgebieden.

Ook zullen af en toe onderwerpen passeren die totaal niets met ringen te maken hebben maar net zo interessant kunnen zijn.

Veel leesplezier gewenst !

Henri Bouwmeester
Goor